הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 18770-07-16

לפני
כבוד ה שופט דורון חסדאי

המבקש

מיכאל ויסוקי
ע"י ב"כ עו"ד אלון ריחני ועו"ד חיים כפיר

נגד

המשיבה

דלק ח.י היובל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ערן בצלאל

החלטה

ביום 24.7.2019 הגישה המשיבה הודעת עדכון בנוגע להשלמת מתן ההטבות לציבור בהתאם להסכם הפשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית (להלן: " הודעת העדכון").

בהתאם להסכם הפשרה בין הצדדים, שאושר בפסק דין ביום 24.12.2018, סכום ההשבה הכוללת לציבור הועמדה על סך של 5,373,128 ₪.
\
הסכום האמור הושב לציבור באמצעות מתן הטבת תדלוק בתחנות הדלק של המשיבה ובתחנות הנוספות שמפעילה "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ וכן באמצעות מתן הטבות שירות בתחנות הדלק של המשיבה והכל בהתאם לאמור בפסק הדין מיום 24.12.2018.

על פי האמור בהודעת העדכון בתקופה שהחל מיום 23.1.2019 ועד ליום 13.7.2019 הסכום הכולל שהושב לציבור הוא 5,419,298 ₪. לעניין זה צירפה המשיבה כנספח א' להודעת העדכון דיווח רואה חשבון.

בהמשך להודעת העדכון, ביום 24.7.2019 הגישו הצדדים בקשה בהסכמה לתשלום "הפעימה" השלישית של שכר טרחת בא כוח המבקש. במסגרת הבקשה ציין ב"כ המבקש כי הוא עיין בהודעת העדכון וכי אין לו כל הסתייגות או הערה לאמור בהודעת העדכון. בהתאם התבקש בית המשפט לאשר את תשלום ה"פעימה" השלישית של שכר טרחת בא כוח המבקש, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 104.3 לפסק הדין.
לאחר שעיינתי בהודעת העדכון מטעם המשיבה וכן בדיווח רואה החשבון אשר צורף להודעה העדכון כנספח א' , מובהר כי המשיבה השלימה את התחייבויותיה בהתאם לפסק הדין ולהסכם הפשרה. עיינתי אף בהודעה המוסכמת מיום 24.7.19.

כמו כן, הריני מאשר תשלום "פעימה" שלישית של שכר טרחת בא כוח המבקש, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 104.3 לפסק הדין.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תשע"ט, 26 יולי 2019, בהעדר הצדדים.