הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 16623-04-12

לפני
כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

תובעים

לילי לוי
ע"י ב"כ עו"ד: שלו סטוקהולם-כהן ושות', עורכי דין
מרחוב אריאל שרון 4, גבעתיים 5320045
טל': 03-XXXX991; פקס: 03-XXXX992

וע"י ב"כ עו"ד: יעקב אנוך ממשרד פירון ושות', עורכי דין
מגדל אדגר, רח' השלושה 2 תל אביב 6706054
טל': 03-XXXX161; פקס: 03-XXXX011

נגד

נתבעים

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד: מיתר ושות', עורכי דין
מדרך אבא הלל 16, רמת גן 5250608
טל': 03-XXXX100; פקס: 03-XXXX111

וע"י ב"כ עו"ד: יגאל ארנון ושות', עורכי דין
ממרכז עזריאלי 5 תל אביב
טל': 03-XXXX835; פקס: 03-XXXX716

החלטה
לפניי בקשה לאישור הסכם פשרה במסגרת הליך של בקשה לאישור תביעה ייצוגית.
כמפורט בבקשה, הסדר הפשרה הושג לאחר הליך גישור ארוך, מורכב ומוצלח שניהלו הצדדים משך כשלוש שנים בסיוע המגשרת כבוד הנשיאה (בדימוס) הילה גרסטל והבודק שמונה מטעמה, רו"ח יהושע הזנפרץ.
הליך הגישור בין הצדדים החל לאחר שהבקשה לאישור התובענה כייצוגית התקבלה על ידי בית המשפט, ובקשת רשות ערעור על החלטה זו נדחתה.
בסופו של הליך הגישור, הוגשה על ידי הצדדים ביום 16.01.2020 בקשה לאישור הסדר פשרה. במסגרת הבקשה דנן הוגש הסכם הפשרה לאישורו של בית המשפט (נספח 1 לבקשה).
ביום 20.01.2020 ניתנה החלטת המותב הקודם בתיק זה, כב' השופטת צילה צפת, אשר הודיעה על מניעותה מלדון בתיק, וביום 29.01.2020 נותב התיק שבנדון לידון בפניי.
לאחר עיון בבקשה ובהסכם הפשרה, מצאתי כי אין מקום לדחות את הסכם הפשרה על הסף ואני מורה על פרסומו, כפי שיפורט להלן.
הצדדים יפרסמו, בתוך 14 ימי עסקים מהיום, מודעה בנוסח המצורף כנספח 2 להסכם הפשרה, בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, בהתאם לסעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").
המועד האחרון להגשת הודעות התנגדות והודעות פרישה יהיה בתוך 45 ימים מיום פרסום המודעה, כאמור בסעיפים 18(ד) ו-18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.
הצדדים יעבירו, בתוך 14 ימי עסקים מהיום, עותק של המודעה, הבקשה לאישור הסכם פשרה, הסכם הפשרה עצמו ועותקים מכתבי הטענות בהליך דנן לידי היועץ המשפטי לממשלה, לידי מנהל בתי המשפט ולידי רשות ניירות ערך, בהתאם להוראות סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות ובהתאם לתקנות 12(ד) ו-16 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010. אלו יגישו תגובתם בנדון תוך 45 ימים ממועד קבלת המסמכים.
הצדדים ימסרו לבית המשפט הודעה בדבר פרסום המודעה ובדבר המצאת המסמכים לגורמים הנדרשים כמפורט לעיל, וכן יגישו לבית המשפט הודעה מעדכנת בחלוף 45 ימים ממועד פרסום המודעה והמצאת המסמכים כאמור.
החלטה באשר לצורך במינוי בודק תינתן בחלוף המועד להגשת ההתנגדויות.
המזכירות תעביר החלטה זו לידי עו"ד ליאב וינבאום, פרקליטות מחוז תל אביב.
תז"פ ליום 19.03.2020.

ניתנה היום, ד' שבט תש"פ, 30 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.