הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 15903-06-19

מספר בקשה:16
לפני
כבוד ה שופטת אסתר נחליאלי חיאט

מבקש 4

4. שגיא אהרון
ע"י ב"כ עו"ד שקד כהן ו/או משה בן דרור

נגד

משיבה 3
3. קאיה מולטימדיה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רונן בר-אבן

החלטה

1. בקשה לגילוי מסמכים שהוגשה במסגרת בקשת אישור תובענה ייצוגית שהגיש המבקש נגד משיב ה 3 , קאיה מולטימדיה בע"מ (להלן: "קאיה").
בטרם אתייחס לבקשה, לציין כי בעקבות הסתלקות מבקש אחר שהיה חלק מבקשה זו, הסתלקות שבעניינה כבר ניתן פסק דין, נותר לדון בבקשת המבקש 4 לגילוי מסמכים מקאיה.

2. תחילה ההלכה המנחה בעניין בקשת גילוי מסמכים בבקשות אישור תובענה ייצוגית: "היקפה של הזכות לגילוי ועיון במסמכים במסגרת הדיון בבקשה לאישור תובענה כייצוגית, מצומצם ביחס להיקפה של זכות זו בהליכים אזרחיים אחרים... אין בכך כמובן כדי להפחית מחשיבותם של הליכי הגילוי ועיון במסמכים בשלב אישור התובענה כייצוגית, המתאפיין בפערי מידע מובנים וניכרים בין הצדדים להליך, אלא אך כדי לתחם הליכים אלה למסגרת ברורה. מסגרת זו קבועה בתקנה 4(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות , התש"ע-2010 (להלן: תקנות תובענות ייצוגיות) – ולפיה שומה על המבקש צו לגילוי ועיון במסמכים להראות כי המסמכים שגילויים מתבקש דרושים לבירור השאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כייצוגית; כמו כן, וככל שמדובר במבקש המייצג, עליו להראות כי העמיד תשתית ראייתית ראשונית לקיומם של התנאים לאישור התובענה כייצוגית. נוסף על כך, כוחם של התנאים והמגבלות החלים בהליכי גילוי "רגילים" יפה גם בכל הנוגע להליכי הגילוי במסגרת דיון בבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בתוך כך, נדרש כי המידע או המסמכים שגילויים מתבקש יימצאו בידי בעל הדין שכלפיו מופנה צו הגילוי; כי מתן הצו יביא לייעול ולפישוט ההליכים; וכי לא יהיה בצו זה כדי להכביד באופן בלתי סביר על בעל הדין שכלפיו יופנה" (רע"א 2929/19 גולדברג נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 7 (13.2.2020)).

3. בענייננו, התרשמתי אמנם כי המבקש הניח תשתית ראייתית ראשונית מספקת שיש בה כדי למלא את דרישת תקנה 4(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, אלא שסברתי כי יש לדחות את בקשת הגילוי מאחר שהיא כוללנית ומוגזמת בהיקפה וזאת בהתייחס לנקודת המוצא לדיון שהיא כאמור זכות גילוי ועיון מצומצמת בהיקפה מ אשר הליך הגילוי בתביעה אזרחית "רגילה". הגעתי למסקנה לאחר שנתתי דעתי בין היתר לכך שלמרות שהבקשה הוכתרה בכותרת "בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים ועיון במסמכים", אין בין הבקשה ובין ספציפיות דבר ודווקא התרשמתי כי הניסוח הרחב והכוללני של בקשת הגילוי מצביע על חיפוש ותהייה בקשר למסמכים המבוקשים ולמשל מה בין ספציפיות לבין בקשה לקבל "העתקים של כל יומני התיקונים ו/או דו"חות התיקונים שבוצעו על ידי מרשתך ו/או על ידי מעבדות מטעמה בקורקינטים מסוג שיאומי, מיום שבו התחילה לייבאם / לשווקם בישראל" (נספח 1 לבקשת הגילוי). ניסוח כוללני זה של בקשת הגילוי משליך גם על שאלת הרלוונטיות כך היא הדוגמא שציטטתי לעיל, שהרי במרכז טענות המבקשים בבקשת האישור היא הטענה לפגם בכידון הקורקינט, ואילו המבקשים דורשים כל מידע על כל תיקון שנעשה בקורקינט אף אם התיקון כלל לא נוגע לכידון. אין בין המידע המבוקש והנטען בבקשת האישור קשר ענייני ובודאי לא מובהק ואין הם מעידים על הצורך בגילוי המבוקש.
מטבעה של בקשה כוללנית וגורפת, יש בה כדי להכביד הכבדה יתרה על בעל הדין שנגדו מופנ ית בקשת הגילוי, ש תצריך ממנו לשקוד ולאסוף כל פרט מידע ולעבור על מידע ומסמכים רבים זמן ארוך- ולא שוכנעתי כי יש הצדקה לכך.

4. על כן אני דוחה את הבקשה הכוללנית והנרחבת , ובשלב זה לא ראיתי לחייב בהוצאות.
אני שבה וממליצה לבעלי הדין להידבר ולראות להגיע להסכמות שייתרו את המשך ההליך, כפי שכבר נעשה עם המשיבות.
קובעת ת.פ. למעקב ליום 9.9.2021, ובהתאם להודעה שתמצא בתיק תנתן החלטה לסיום או להמשך התיק.
ניתנה היום, ז' אב תשפ"א, 16 יולי 2021, בהעדר הצדדים.