הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 14518-05-18

מספר בקשה:5
לפני
כבוד ה שופטת עידית ברקוביץ

מבקש

דב צימרמן
ע"י עו"ד עדו מלין

נגד

משיבה

החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ
ע"י עו"ד גד טיכו

פסק דין

לפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (להלן בהתאמה : "הבקשה להסתלקות "; "הבקשה לאישור").

בבקשת האישור נטען, כי כביכול, המשיבה חייבה את המבקש לפי "הערכה" אודות שימוש הגז שבוצע על ידו, ולא ע"י בדיקה בפועל של מונה הגז, וזאת בניגוד להוראות הדין וההסכם בין הצדדים.

דא עקא, בהמשך לחילופי דברים בין הצדדים, הסתבר למבקש כי כל מה שאירע בעניינו נגרם כתוצאה מטעות אנוש של אחד מקוראי המונים אשר הצליב בין שני מונים במערכת המרכזית בכתובתו.

בנסיבות אלה, ולאחר שבחן את הסברי המשיבה אשר גובו במסמכים מתאימים, הסתבר למבקש כי מדובר בטעות נקודתית ועל כן הוא סבור כי התובענה שהגיש אינה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית.

לאור האמור, הצהיר המבקש כי הוא מוותר בזאת ויתור סופי על כל טענותיו כאמור בתביעה ובבקשה לאישור, והסכים כי בית המשפט ימחק את בקשת האישור ויורה על דחיית התביעה.

המבקש ובא כוחו התחייבו שלא להגיש ו/או להיות שותפים במישרין או בעקיפין בכל הליך כנגד המשיבה ו/או מי מטעמה, הקשור לעניינים העולים במסגרת הבקשה לאישור ו/או התביעה ולא להיות מעורבים בכל דרך שהיא בהגשת הליך כאמור על ידי גורם אחר.

עוד הצהיר המבקש כי לא קיבל ולא יקבל כל טובת הנאה מהמשיבה ו/או מי מטעמה בקשר עם התביעה והבקשה לאישור.

לאחר שעיינתי בתובענה, בבקשת האישור ובבקשת ההסתלקות על נימוקיה , נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.

לפיכך, הריני מאשרת את הסתלקות המבקש מן הבקשה לאישור, מורה על מחיקת הבקשה לאישור ועל דחיית התביעה האישית.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ב"כ המבקש ימציא העתק פסק הדין זה למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

הדיון הקבוע יבוטל.

התיק ייסגר.

ניתן היום, ז' שבט תשע"ט, 13 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.