הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 1229-08

מספר בקשה:128
לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

התובעים הייצוגיים

  1. שרה בן שושן
  2. ראובן כהן

ע"י עו"ד דורון לוי

נגד

הנתבעים

ובעניין:

1 עיזבון המנוח ישראל פרי ז"ל
ע"י יורשותיו של המנוח (הגב' לילי (לאה) פרי, הגב' תמר פרי והגב' יעל פרי).
2. ארגון למימוש האמנה על בטחון סוציאלי (ישראל - מערב גרמניה)
ע"י ב"כ עו"ד זאב שרף

3. B-G Financing Limited
4. B-G Assistance Limited

5. BGO (overseas) OG
6. ד"ר אלכסנדר פרי
7. סוליד רשומים (1985) בע"מ
8. סוליד אחזקות ונאמנות בע"מ
9. סוליד דירקטורים (1985) בע"מ

היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

1. הנאמן הגיש בחודש אוקטובר 2019 דו"ח מסכם ובקשה למתן הוראות לסיום הנאמנות.

2. ביום 19/4/16 אישרתי הסדר פשרה בתובעה הייצוגית דנן, כמפורט בפסק דיני מאותו מועד.
סכום הפשרה הראשוני בסך 75,000,000 ₪ בניכוי תשלום לקבוצת הלקוחות שהפסיקו לשלם את החוב לחברת BGA (כאמור בסעיף 8.1 .1 ו- 8.1.2 להסכם הפשרה) הוביל לכך שהנאמנות נפתחה בסך של 69,643,363 ₪.

3. חלוקת הכספים לחברי הקבוצה ו/או יורשיהם שהיתה אמורה להיעשות מלכתחילה בשני סבבים לא היתה קלה.
בשל גילם המתקדם של חלק נכבד מחברי הקבוצה התברר כי חלקם נפטרו. היה צורך לאתר יורשים על כל הכרוך בכך.
כמו כן התברר, כי לא ניתן להעביר כספים לחברי קבוצה לחשבון בנק לפי בסיס נתונים מיושן שהיה בידי הנתבעים או מי מהם.
אישרתי מנגנון של חלוקה באמצעות משלוח צ'קים. מנגנון מורכב מהמנגנון עליו הוסכם מלכתחילה בהסכם הפשרה.

4. בסופו של דבר, לאחר חלוקת הכספים וניכוי הוצאות ושכר שאושרו, נותרה נכון ליום 10.10.19 היתרה בחשבון הנאמנות בסך של 6,072,563.60 ₪.

5. זה המקום לציין, כי על מנת למקסם את מספר חברי הקבוצה שייהנו מהסכם הפשרה, אפשרתי לנאמן לחלק כספים גם לחברי קבוצה / יורשי חברי קבוצה שפנו אליו באיחור לפי לו"ז שנקבע בהסכם הפשרה.

6. גם לאחר הגשת הבקשה הנוכחית באוקטובר 2019 , הגיש הנאמן - בקשות לחלוקה נוספת של כספים לאנשים שפנו אליו באיחור (בקשות 129, 132 ו- 133 אשר הוגשה בשבוע שעבר).
אישרתי לנאמן לחלק כספים גם למי שפנה אליו באיחור ובכלל זה למר אילן לייבוביץ יורשם של המנוחים סלי ויעקב לייבוביץ ז"ל.

באופן זה עודכנו הנתונים, כך שמתוך 514 חברי קבוצה שלא אותרו. צ'קים שנשלחו אליהם בסבב החלוקה הסופי חזרו, והכספים שנותרו - בחשבון הנאמנות הם כספים שאמורים היו להגיע אליהם לפי הסכם הפשרה, נותרו 489 חברי קבוצה שלא אותרו.
הכספים המגיעים להם הם אלו שנותרו נכון לעכשיו בחשבון הנאמנות.

7. הבקשה הנוכחית:
הנאמן בבקשתו ביקש:
א) לאשר לו את חלוקת הכספים לפונים החדשים שפנו אליו באיחור.

ב) ביקש לאשר לו שכר טרחה נוסף בסך 300,000 ₪ + מע"מ, שכן כאשר ביקש לפסוק שכרו בעבר (בקשה מס' 113) לא העריך את כמות העבודה שיהיה עליו ועל צוותו להשקיע בביצוע הסכם הפשרה.

ג) כמו כן ביקש, כי יתרת כספי הנאמנות (לאחר התשלום לפונים החדשים ותשלום שכר טרחה) תועבר לארגונים המסייעים לניצולי שואה, אשר נקב בשמותיהם.

8. תגובות לבקשה:
ב"כ היועץ המשפטי לממשלה לא הגיב לבקשה.

בא כוחה של הגב' תמר פרי, עו"ד שרף, הודיע כי מותיר ההכרעה לשיקול דעת בית משפט .

עו"ד גייר, המייצגת חלק מחברי הקבוצה וביניהם גם את מר לייבוביץ ששלח התנגדות מפורטת בכתב למבוקש טענה, כי אין מקום להעביר את יתרת הכספים לארגונים / לצדקה אלא לבצע סבב שלישי של חלוקה לחברי הקבוצה, שכן חלקם לפחות לא קיבל את מלוא הסכום שהוא היה זכאי לקבל לו לא היה ההליך ייצוגי, ולכן אין מקום לחלוקת צדקות כאשר חברי הקבוצה המבוגרים זקוקים לכספים.

9. לאחר עיון בטענות ולאחר ששמעתי את השלמת הטיעון על ידי הנאמן ועו"ד גייר בדיון שהתקיים היום, מוחלט כדלקמן:
א) אני סבורה, כי אין מקום להורות על סבב נוסף של חלוקת כספים. סבב שאין מקום לבצעו לפי הסכם הפשר ה ובשים לב לבעייתיות הרבה בחלוקת כספים / צ'קים לחברי קבוצה שרבים מהם כבר אינם בין החיים והעבודה הרבה שיש צורך להשקיע בעניין ,כעולה מבקשות שהגיש הנאמן בתיק, לרבות בנוגע לפסיקת שכרו והחזר הוצאות.
סבב נוסף יוביל לעוד הוצאות ולעוד שכר טרחה ויצא שכרנו בהפסדנו.

מקובלת עלי טענת הנאמן כי הכספים שנותרו, שייכים ל- 489 חברי קבוצה שלא אותרו.
יתרת חברי הקבוצה שאותרו קיבלו את המגיע להם לפי הסכם הפשרה.
לכן אין מדובר בכספים המגיעים לפי הסכם הפשרה לחברי קבוצה שכבר קיבלו את חלקם כמוסכם ואינני מקבלת את הבקשה להוביל לסבב חלוקה נוסף.

יודגש, כי סבב חלוקה ראשון היה בשנת 2016.
סבב חלוקה שני היה בשנת 2018.
בשל גילם המבוגר של חברי הקבוצה היה שוני בנתונים בין הסבב הראשון לסבב השני. לפי טבע העולם מסד הנתונים שהיה בשנת 2018 לא זהה למצב בשנת 2020 כך שעבודת איתור לא אמורה להיות פשוטה וקלה כפי שנטען על ידי המתנגדים לבקשת הנאמן.

ב) באשר לנעשה ביתרת הכספים:
אני סבורה, כי בנסיבות, יש להעביר את יתרת הכספים לקרן שהוקמה לפי סעיף 27 א' לחוק תובענות ייצוגיות.
קרן זו מונעת מצב שבו ייתרמו מיליוני שקלים לארגונים, שבית משפט ו/או בעלי הדין, אינם מיומנים בבדיקת התנהלותם.
למותר לציין, כי אינני פוסלת חלילה מי מהארגונים שהוצעו על ידי הנאמן אך מן הראוי שהכספים יחולקו על ידי קרן, שחבריה הודרכו לפי חוק כיצד לחלק אותם.

חזקה על הקרן, אשר כחלק מעבודתה משתדלת למצוא זיקה בין נושא מקור הכספים (נושא התביעה הייצוגית) ובין הגוף שיקבל בפועל את הכספים, שתבחן העברת הכספים לגופים המסייעים לניצולי שואה לפי שיקול דעתם.
אין בדברי אלו משום חיוב אלא משום המלצה.
כספים מחולקים על ידי הקרן, כאמור על פי הוראות הדין.

10. לסיכום:
א) אישרתי לנאמן להעביר כספים לפונים חדשים שפנו אליו גם לאחר חלוף המועד לפי הסכם הפשרה.

ב) לאור האמור בבקשה, ומששוכנעתי כי עבודת הנאמן וצוותו הצריכה שעות עבודה מעבר לצפוי, אני מאשרת לו שכר טרחה נוסף בסך 300,000 ₪ + מע"מ.
סכום זה ינוכה מתוך יתרת כספי הנאמנות.

ג) הנאמן יעביר לקרן לניהול ולחלוקת כספים את יתרת כספי הנאמנות (לאחר ניכוי שכרו) וזאת בתוך 15 יום מקבלת החלטה זו.
עם העברת הכספים תבוא הנאמנות אל סופה.
בית משפט מודה לנאמן ולצוותו על העבודה הרבה שהושקעה ביישום הסכם הפשרה.
עבודה שהובילה לחלוקת עשרות מיליוני ₪ לחברי הקבוצה.

ד) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ב אדר תש"פ, 08 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.