הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"פ 1617-07-21

לפני כב' השופט - ס. הנשיא בני שגיא

מספר תיק חיצוני: 444169/2021

צו אשפוז/צו לטיפול מרפאתי
(סעיף 15( א))

פרטי החשוד/העצור/הנאשם:
تفاصيل المشبوه|الموقوف|المُتهم
שם פרטי الأسم الشخصي : ......גדעון.............................,
שם משפחה (أسم العائلة) : ...אבואג'י............................,
מספר זיהוי (رقم الهويه) / מספר דרכון (رقم جواز السفر) : ..........3363382230....,
שם האב (أسم الأب) : ...................................,
תאריך לידה (تاريخ الولادة) ....1996............,
מען (العنوان) : ......שתולים 72 ת"א.................................

** אשר אינו מסוגל לעמוד לדין בהתאם להוראות סעיף 15 (א) לחוק, ואשר יש
ראיות לכאורה לכך שעשה את מעשה העבירה שבו הואשם בכתב האישום או מעשה
עבירה אחר, הכול כמפורט להלן:
** والذي ليس بإمكانه المثول للمحاكمة وفقاً للبند 15 (أ) للقانون، وهناك أدلة كما يبدو لذلك أنه نفذ المخالفة المسجلة بلائحة الاتهام أو مخالفة أخرى، كما هو مفصل أدناه:

העבירה/ות ___איומים, חבלה חמורה_________________
المخالفة \ المخالفات: _____________

סעיף/י העבירה/ות ___192 לחוק העונשין, ו- 333 לחוק העונשין החיקוק ומספר הסעיף או התקנה)
بند\ بنود المخالفة\ المخالفات: _________________ (القانون ورقم البند أو النظام)

תקופת המאסר הקבועה בחוק לצדה של העבירה הנ"ל, שהיא __14______ שנים (החל
מיום _________***);
فترة السجن المحددة بالقانون الى جانب المخالفة المذكورة، هي ________ سنوات (ابتداءً من تاريخ _______ ***).

אם היו כמה עבירות כאמור - תקופת המאסר הארוכה מבין תקופות המאסר
הקבועות בצדן של העבירות הנ"ל, שהיא ____________ שנים (החל מיום _________***);
في حالة تواجد عدة مخالفات كما ذُكلر- فترة السجن القصوى المحددة بجانب مخالفات من ذلك النوع، هي ________ سنوات (ابتداءً من تاريخ ________***).

אם היתה העבירה כאמור עבירה שדינה מאסר עולם חובה - 25 שנים
(החל מיום;)***_________
في حالة كانت المخالفة كما ذُكر هي مخالفة حكمها السجن المؤبد – 25 عاماً (ابتداءً من تاريخ _________***).

לפי החוק יש להביא את עניינו של הנאשם, אם הוא עדיין מאושפז או נתון בטיפול מרפאתי, שבועיים לפחות לפני תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית, כאמור, לפני הפסיכיאטר המחוזי, לצורך קבלת החלטתו כאמור בסעיף 15 א לחוק, וכן להודיע ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל על כך שהתקופה האמורה עומדת להסתיים צו זה ישמש אסמכתה לכל מי שמוסמך לבצע את האשפוז/הטיפול המרפאתי* האמור.
................................................................................................................................................
وفقاُ للقانون، يجب عرض أوضاع المتهم إذا كان ما زال موجود بالمكوث في المشفى أو تحت علاجي في العيادة، أسبوعين على الأقل قبل اتمام فترة المكوث أو العلاج الأقصى، كما ذكر، أمام معالج الأمراض النفسية اللوائي، وذلك من أجل إصدار قراره كما هو مذكور في البند 15 أ للقانون، وأيضاً إخبار المستشار القضائي للحكومة، ووكيل النيابة اللوائي وشرطة اسرائيل بأن الفترة المذكورة سوف تنتهي، وأن هذا الأمر سيشكل مرجع لكل من بصلاحيته أن ينفذ المكوث بالمشفى\ العلاج في العيادة* المذكور.
..................................................................................................................
__________
* מחק את המיותר.
** סמן את המתאים.

ניתן היום (صدر اليوم) ד' טבת תשפ"ב, 08 דצמבר 2021

מצ"ב: 1.....החלטה וכתב אישום ...................
(مُرفق) 2...........................

צו זה ישמש אסמכתה למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר להביא את הנ"ל למקום עליו יורה בית המשפט או הפסיכיאטר המחוזי.
هذا الأمر يكون بمثابة وثيقة لشُرطة إسرائيل أو لمصلحة السجون لإحضار المذكور أعلاه للمكان الذي تأمر به المحكمة أو الطبيب النفساني اللوائي.