הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"פ 10870-12-20

לפני
כבוד ה שופט יוסי טופף

המאשימה:

מדינת ישראל
ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)

נגד

הנאשם:

עבד אל מגיד חמאד (עצור בפיקוח)
ע"י ב"כ עו"ד איתן און

החלטה

1. ביום 30.3.2021 נתקבלה החלטה המחייבת באופן אישי את ב"כ הנאשם, עו"ד איתן און, בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה בסכום של 1,000 ₪, מהטעמים שפורטו בהחלטה לגופה.

2. במסגרת אותה החלטה, חויב עו"ד איתן און, להגיש לתיק בית המשפט מענה מפורט מטעם הנאשם לכתב האישום, וזאת לאחר שלא עלה בידי בית המשפט להיחשף לתשובתו המנומקת של הנאשם למיוחס לו בכתב האישום, נוכח דחיות מרובות במתן המענה שניתנו לפי בקשת ב"כ הנאשם, ולאחר שהחלטה קודמת (מיום 11.3.2021) לא קוימה מצד עו"ד און. במסגרת החלטותיי מהימים 11.3.2021 ו-30.3.2021 נדרשה התייחסות מנומקת מצד ההגנה לכל אחת מהעובדות הנטענות בכתב האישום, ופירוט לגבי אלו מעדי התביעה ניתן לוותר על זימונם, בכפוף להגשת מסמכים שנערכו באמצעותם.

3. ב"כ הנאשם, עו"ד איתן און, התבקש להגיש את המענה הכתוב לתיק בית המשפט, עד להיום 4.4.2021, בשעה 11:00, תוך שהובהר כי אם לא ייעשה כן, יישא עו"ד איתן און, באופן אישי, בתשלום נוסף לטובת אוצר המדינה, בסכום של 5,000 ₪, על יסוד הטעמים המפורטים בהחלטתי מיום 30.3.2021.

4. ביום 1.4.2021 הוגשה לבית המשפט בקשה מטעם עו"ד איתן און להשתחרר מייצוגו של הנאשם, אך זו נדחתה מהנימוקים המפורטים בהחלטתי מאותו היום , תוך שהובהר כי כל החלטותיי עומדות בעינן.

5. והנה, חרף כל האמור, ב"כ הנאשם בחר שלא לציית להחלטות בית המשפט, ולא הגיש מענה לכתב האישום, בחלוף המועד שנקבע לכך.

6. לאור זאת, ובהינתן שישיבת ההוכחות הראשונה קבועה ליום 6.4.2021, ייחשב הדבר ככפירה מלאה מצד הנאשם בכל סעיפי כתב האישום, כמו גם עמידתו על זימון כל עדי התביעה למסירת עדות בבית המשפט. כפי החלטתי מיום 11.3.2021, התביעה תוודא התייצבות כל עדי התביעה לשמיעת עדותם ביום 6.4.2021. העדים שלא יישמעו באותו מועד מסיבה כלשהי , יישמעו במועד שלאחר מכן, ביום 13.4.2021, שאז תישמע גם פרשת ההגנה.

7. אשוב ואבהיר, ככל שבתום ההליך יימצא שההגנה נמנעה מלוותר על עדי תביעה, שניתן היה לוותר על זימונם, בכפוף להגשת מסמכים שנערכו באמצעותם, תישקל האפשרות לחייב את ההגנה בהוצאות זימונם של אותם עדי תביעה .

8. אשר על כן, משלא הוגש מענה מפורט במועד הנקוב, ובהתאם להחלטתי מיום 30.3.2021, יישא עו"ד איתן און באופן אישי בתשלום הוצאות נוסף לטובת אוצר המדינה, בסך של 5,000 ₪, בתוך 30 יום מהיום, אחרת יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

9. היה וסכום ההוצאות הכולל בסך של 6,000 ₪ לא ישולם בתוך 30 יום מהיום , תעביר המזכירות החלטה זו למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

10. ההחלטה תשלח לב"כ הצדדים באמצעות המזכירות.

ניתנה היום, כ"ב ניסן תשפ"א, 04 אפריל 2021, בשעה 13:00, בהעדר הצדדים.