הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 76865-01-19

מספר בקשה:6
לפני
כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקשת

פוקס - ויזל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דוד קולב

נגד

המשיבות

  1. INFINITY BRANDS S.A
  2. FOX FASBION S.A
  3. FOX FASHION PANAMA S.A
  4. F ' X PLANET S.A
  5. FOX COMPANY S.A
  6. KOYCO ENTERRPRISE S.A
  7. SKY BRANDS S.A

המשיבים הפורמאליים 1. רז שפירא
2.אורן קובנר
3. שמעון ילין ילניק
4. עידן ילין ילינק

החלטה

המבקשת הגישה תביעה כספית כנגד המשיבות והמשיבים הפורמאליים , במסגרתה עותרת היא לסעדים של צו מניעה, צו עשה, מתן חשבונות ופיצוי כספי. לטענת המבקשת, כפי שבאה לידי ביטוי בכתב התביעה, המשיבות היו מפיצות מורשות של מוצריה, אך גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים ממשיכות המשיבות לעשות שימוש בסימני המסחר של המבקשת ללא הרשאה מצידה.
המשיבות הינן חברות זרות המאוגדות בפנמה. משכך, הגישה המבקשת בקשה למתן היתר המצה מחוץ לתחום בהתאם לתקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), היא הבקשה שלפניי.
לאחר שנתתי דעתי לבקשה דנן ולכתב התביעה, נחה דעתי כי על פני הדברים:
א. קיימת לכאורה עילת תביעה טובה וקיימת שאלה רצינית שיש לדון בה;
ב. מתקיימות לכאורה הוראות תקנות 500(4) ו/או 500(10) לתקנות;
ג. הפורום הישראלי הוא לכאורה הפורום הנאות לדון בהליך.
משכך, אני מתירה המצאתו של כתב התביעה, לרבות נספחיו, למשיבות בכתובתן הרשומה. כמו כן, יומצאו לידי המשיבות פרוטוקול הדיון מיום 7.11.2019, הבקשה המתוקנת למתן היתר המצאה מחוץ לתחום והחלטתי זו. המסמכים יתורגמו לאנגלית ונוטריון יאשר את נכונות התרגום.
ההמצאה לידי המשיבות תיעשה לכתובתן הרשומה, באמצעות חברת שילוח בין-לאומית וכן בדואר רשום עם אישור מסירה .
המועד לביצוע ההמצאה – 60 יום מיום המצאת החלטה זו.
כתב הגנה יוגש תוך 60 יום ממועד ההמצאה.

תזכורת פנימית ליום 10.3.2020

ניתנה היום, י"א טבת תש"פ, 08 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.