הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 7320-10-18

התובע

טל אביסר
ע"י ב"כ עו"ד אריאל דובינסקי

נגד

הנתבעת

רשת שוקן בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דוד לאוניד ורם פרייס סיטון

החלטה

1. תביעה זו עניינה בהפרת זכויות יוצרים של יצירות התובע שהינו צלם במקצועו (להלן: "התובע").

2. לטענת התובע, "רשת שוקן בע"מ" (להלן: " הנתבעת") מפרסמת את יצירותיו בעיתון ובאתר ללא ידיעתו ומבלי לשלם לו על השימוש בהן, בייחוד כאשר מדובר בפרסום לצרכים מסחריים. בכתב התביעה מתייחס התובע לפרסום שלוש תמונות שונות. הסעדים המבוקשים על ידו הינם צו מניעה קבוע בהתאם להוראת סעיף 53 לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח 2007 (להלן: "חוק זכויות יוצרים")וכן פיצויים סטטוטוריים בסך של 100,000 ₪, בהתאם להוראת סעיף 56(א) לחוק זכויות יוצרים ופיצויים נוספים בגובה של 100,000 ₪ בגין הפרת הזכות המוסרית. מטעמי אגרה, העמיד התובע את תביעתו על סכום של 100,000 ₪.

3. הנתבעת הגישה כתב הגנה במסגרתו טענה, בין היתר, כי לא עשתה שימוש מסחרי בתמונות מושא התביעה אלא מדובר בפרסום עיתונאי של תמונות שכבר פורסמו במרשתת על ידי המצולמים שהסכימו לפרסום במקומון והיו שבעי רצון ממנו. עוד העלתה הנתבעת את סוגיית הסמכות העניינית מאחר והסעד האופרטיבי היחיד בתביעה הינו סעד כספי ואילו סעד צו המניעה הינו שולי וזניח ושוויו אינו מגיע לסכום סמכותו של בית המשפט המחוזי.

4. ביום 20.12.18 ניתנה החלטה המורה לצדדים להתייחס לסוגיית הסמכות העניינית תוך הפניה להחלטות של כב' השופט ד"ר עמירם בנימיני בת.א 41598-05-10 ושל כב' השופט ד"ר גונטובניק בת.א 25403-09-17.

5. התובע לא נתן התייחסותו לאמור. הנתבעת הגישה עמדתה ולפיה ראוי כי התביעה תדחה על הסף מכח הוראת תקנה 201(א)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 1984 או לחילופין, תועבר לבית המשפט השלום; זאת מאחר וברור שווי התביעה אינו מגיע לסך של 2.5 מיליון ₪, הגם שהיא כוללת צו מניעה שלא כומת לכסף. עוד מוסיפה הנתבעת, כי עסקינן ממילא בסעד שלא נוסח כדבעי ושנדרש באופן מלאכותי בלבד שכן הפרסומים פורסמו בתוך גיליונות מודפסים.

6. בהינתן האמור, סבורני כי הסמכות העניינית נתונה לבית משפט השלום.
כפי שציינתי לאחרונה במסגרת ת.א 2597-07-18 ות.א 31195-08-18 ליבוביץ' נ' י.מ יבוא ישיר בע"מ ואח', (פורסם במאגרים המשפטיים, 13.11.18) "...(ש)כאשר מוגשת תובענה בתחום קניין רוחני וכאשר ברור ששווי התביעה נופל בסמכות בית משפט השלום, יש להגיש את התביעה בבית משפט השלום." כך גם סבר כב' השופט גונטובניק בת.א 25403-09-17 שביט נ' דג'יברי, (פורסם במאגרים המשפטיים , 9.12.18): " ...אין מקום לומר כי בית המשפט המחוזי הוא הערכאה המתאימה לדון בכל עניני הקניין הרוחני. הדבר תלוי בסוג הסעדים המתבקש. ...ואולם, גם ביחס לצווי מניעה בעניין קניין רוחני, אם ניתן להעריך את שווי נושא התביעה כך שאינו עולה על 2.5 מיליון, יהיה מקום להגישה לבית משפט השלום."
שעה שעסקינן בתביעה לסעד כספי בגובה של 100,000 ₪ כאשר לצידו סעד נלווה של צו מניעה אשר יכול והינו תיאורטי בלבד, כמפורט בתגובת הנתבעת ומשמסתמן כי ממילא שווי של סעד זה, מניעת פרסום שלוש התמונות מושא התביעה, אינו נופל מסמכותו של בית משפט שלום, הסמכות העניינית לדון בתביעה נתונה לו.

7. על יסוד האמור לעיל ו משהתובע לא הביע עמדתו בעניין, אני מורה על העברת תיק זה לבית משפט השלום בתל אביב-יפו, מכח סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד 1984.
ניתנה היום, ז' שבט תשע"ט, 13 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים ותעביר את התיקים לבית משפט השלום בתל אביב.