הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 71165-03-19

מספר בקשה:7
לפני
כבוד ה שופטת ארנה לוי

תובע
אוהד כוכבי

נגד

נתבעת
המאגר הישראלי לביטוחי רכב – "הפול"

החלטה

בהמשך להסכמת הצדדים אני ממנה בזאת את ד"ר איזבלה שוורץ כמומחית רפואי ת בתחום השיקום בתיק זה.
המומחית תעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לה ע"י ב"כ בעלי הדין, תבדוק את התובע ותקבע ממצאים לגבי צרכיו השיקומיים והתפקודיים בעקבות התאונה מיום 9.11.15. מובהר כי במסגרת מינוי זה המומחית לא תקבע את נכויותיו הרפואיות של התובע, שכן אלו נקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי ומחייבות בהליך זה.
על מינויה של המומח ית כאמור בהחלטה זו יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז – 1986.
ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחית את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידם ואשר נוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום. העתק כל פניה אל המומח ית יועבר במישרין לצד שכנגד.
בשכר טרחת המומחית תישא הנתבעת עפ"י חשבונית שתומצא לה ע"י המומח ית.
המומחית מתבקש ת ליתן את חוות דעת ה בתוך 60 יום מיום קבלת המסמכים הרפואיים ובכפוף לתשלום שכר טרחת ה. המומחית תפרט בחוות דעתה מה היו המסמכים הרפואיים שעמדו בפני ה.
ב"כ התובע ימציא העתק החלטתי למומחית.
הצדדים יגישו תחשיבי נזק לצרכי פשרה, התביעה לא יאוחר מ – 30 יום טרם הדיון הבא, ההגנה תוך 14 יום נוספים. התחשיבים שיוגשו יכללו את כל המסמכים התומכים בתחשיב הצד המגיש, לפי הענין. עותקים יועברו ישירות בין הצדדים.

נקבע לקדם משפט ליום 14.6.20 בשעה 10:00.

ניתנה היום, כ"ט תשרי תש"פ, 28 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.