הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 70444-01-17

מספר בקשה: 39
לפני
כבוד ה שופט מגן אלטוביה

המבקש:

מר דניאל חי ברנר
ע"י ב"כ עוה"ד שרון שפינט סיראי

נגד

המשיבה:

קמור בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עדי פיגל וחגי אולמן

החלטה

בבקשה שלפני עותר המבקש (נתבע 1) לחייב את המשיבה (התובעת) באמצעות המפרקים עוה"ד עדי פיגל וחגי אולמן (להלן: "המפרקים"), לערוך תצהירי גילוי מסמכים נוספים, כללי וספציפי ולמסור מסמכים נוספים.

מהבקשה עולה כי עיקר עניינו של המבקש במסמכים ופרטים הנוגעים להכרעת החוב של המפרקים בתביעת "דלק מוטורס", עניין שספק רב אם הוא רלבנטי לתביעת המשיבה הנוגעת לאופן התנהלות הנתבעים במסגרת עסקיה של המשיבה בתקופה שעד לפירוקה, בעוד עניין תביעת החוב של דלק מוטורס נוגעת לאופן התנהלות המפרקים, עניין שלפי טיבו נוגע להליכי הפירוק.

לטענת המבקש, בסעיף 1.1 לבקשת הגילוי (נספח 2 לבקשה) דרש גילוי התיעוד של "חקירות של גורמים מעורבים רבים" במסגרת הכרעת החוב של דלק מוטורס. לטענת המבקש, המפרקים לא גילו בתצהיר גילוי המסמכים הספציפי את תיעוד כל החקירות שביצעו. לטענת המבקש, "מן הסתם חקרו המפרקים אנשים מטעם התובעת בהוכחת החוב (דלק מוטורס) וייתכן אף צדדים שלישיים, בטרם קיבלו החלטה לשלם לתובעת בהוכחת החוב מיליונים רבים של שקלים". על כן, עותר המבקש להורות למפרקים ליתן תצהיר מפורט של מי הם אותם "גורמים מעורבים רבים" שלטענת המפרקים חקרו וכן לפרט בתצהיר כל תיעוד של חקירת אותם גורמים ולמסור ממנו עותק למבקש.

עוד טוען המבקש, כי בסעיף 1.4 לדרישת הגילוי הספציפי דרש כל מסמך שהוחלף בין המפרקים לבין היועצים הכלכליים שלהם להכרעת החוב בתביעת דלק מוטורס. דרישה זו של המבקש נדחתה בטענה שמדובר בהתייעצות חסויה ולא נמצא מסמך. על כן, עותר המבקש לפרט בתצהיר את זהות היועצים הכלכליים בהם נעזרו בהכרעתם בתביעת החוב של דלק מוטורס ולפרט בתצהיר כיצד לא נמצא מסמך בעניין.

לטענת המבקש, בסעיף 1.5 לדרישת הגילוי הספציפי דרש "גילוי הפניות של הנתבע שהוזכרו בסעיף 17.3 לכתב התשובה שהגישו המפרקים לכתב ההגנה של הנתבע מס' 1". לטענת המבקש, במענה לדרישה זו טענו המפרקים כי לא נמצא מסמך כאמור. על כן, עותר המבקש לחייב את המפרקים להצהיר באופן מפורט הכיצד לא נמצא מסמך כאמור ולחייבם לאתר את המסמכים ולמסור אותם למבקש.

לטענת המבקש בסעיף 1.9 לדרישת הגילוי נדרש גילוי תיעוד גביית עדות ממנהל הכספים של קמור וקמור מוטורס בעניין תביעת דלק מוטורס. לטענת המבקש במענה לדרישה זו ענו המפרקים כי לא קיים מסמך כאמור. על כן עותר המבקש לחייב את המפרקים להצהיר באופן ברור האם לא קיים מסמך כאמור  מאחר ולא התבצעה גביית העדות הנ"ל או האם התבצעה גביית העדות אולם בעל פה וללא מסמך מתעד. בקשה דומה מעלה המבקש ביחס לגביית עדות ממר יואל וייס לגביה ענו המפרקים באופן זהה.

לטענת המבקש, בסעיף 1.11 לדרישת הגילוי דרש גילוי כל הודעות המייל שהוחלפו בין רונית מנהלת הכספים של דלק מוטורס וישראל בן חיים בתקופה שבין יולי 2011 ועד יולי 2012. לטענת המבקש, במענה לדרישה זו הצהירו המפרקים "ככל שקיימות, צורפו במסגרת גילוי המסמכים הכללי". לכן, עותר המבקש לחייב את המפרקים להבהיר האם קיימות הודעות המייל הנ"ל אם לאו, ואם הן צורפו במסגרת גילוי המסמכים הכללי – היכן בדיוק ומדוע לא נכללו בתצהיר גילוי המסמכים העיקרי של המפרקים. מוסיף המבקש ועותר כדלעיל ביחס לתשובות המפרקים לסעיפים 12, 13, 14, 17, 22, 24 ו – 27 לתצהיר הגילוי הספציפי.

לטענת המבקש, בסעיף 1.15 לדרישת הגילוי התבקש חוזה ההעסקה של ישראל בן חיים בקמור מוטורס מטעם דלק מוטורס. לטענת המבקש במענה לדרישה זו הצהירו המפרקים כי המסמך לא מצוי בידיהם. לכן, עותר המבקש לחייב את המפרקים להצהיר בצורה ברורה ומפורטת האם המסמך היה בידי המפרקים ואינו מצוי עוד כולל פירוט להיכן נעלם או להצהיר כי הוא אינו מצוי בידי המפרקים כי לא נדרש על ידם בתהליך ההכרעה שלהם בתביעת החוב של דלק מוטורס.

לטענת המבקש,  בסעיף 1.21 לדרישת הגילוי, דרש כל תכתובת של המפרקים עם מר אדוארד קלר. לטענת המבקש, במענה לדרישה זו הצהירו המפרקים כי הדרישה לא ברורה, התכתובת אינה רלבנטית וייתכן שאף חסויה. על כן, עותר המבקש לחייב את המפרקים לגלות את אותן התכתבויות עם מר אדוארד קלר, נציג מחזיקי האג"ח, אשר לטענתו רלבנטית להוכחת טענת ההגנה של המבקש, לפיה מחזיקי האג"ח הם האחראים לקריסת החברה שבגינה הוגשה תביעה נגד המבקש.

לטענת המבקש, בסעיף 1.23 לדרישת הגילוי, דרש מסמכים הנוגעים לפניית המפרקים לברוקר היווני נאסוס. במענה לדרישה זו הצהירו המפרקים כי למיטב ידיעתם מסמכים כאמור לא מצויים בידיהם. לכן, עותר המבקש לחייב את המפרקים לפרט בתצהיר כיצד לא מצויים המסמכים הנ"ל בידיהם והיכן הם.

לטענת המבקש, בסעיף, 1.28 לדרישת הגילוי, דרש המבקש רשימה מפורטת של כל המיטלטלין אשר נלקחו על ידי המפרקים ממשרדי החברה ופירוט היכן הם מוחזקים ואם נמכרו שם הקונה והמחיר ששולם. לטענת המבקש, במענה לדרישה זו, הצהירו המפרקים כי המבוקש אינו רלבנטי לעניינים השנויים במחלוקת במסגרת התביעה. לטענת המבקש, הרשימה המפורטת של כל המיטלטלין והנתונים שלעיל רלבנטיים לאור טענתו של המבקש בכתב הגנתו "כי המפרקים ניהלו את הפירוק באופן כושל". כך במיוחד כאשר על פי דין מחויבים המפרקים לערוך ולמסור דוח אודות המיטלטלין שלקחו ממשרדי החברה.  על כן, עותר המבקש לחייב את המפרקים להצהיר ולגלות את רשימת המיטלטלין שלקחו המפרקים ממשרדי החברה ואת הפרטים שלעיל ביחס למיטלטלין.

לטענת המבקש, המפרקים מסרו תצהיר גילוי כללי חסר פירוט כאשר את הגילוי עצמו ביצעו המפרקים במסירת מדיה מגנטית ובה עשרות אלפי עמודים ומסמכים, אליהם יש לגשת באמצעות תוכנות שונות וללא כל פירוט או רשימה של אותם מסמכים בתצהיר הגילוי הכללי. לטענת המבקש, לא ניתן למצוא מסמכים שנדרשו במסגרת דרישת הגילוי הספציפית מאחר והמפרקים לא פירטו היכן מצויים אותם מסמכים. על כן, עותר המבקש להורות למפרקים לערוך מחדש את תצהיר הגילוי הכללי ולכלול בו רשימה מפורטת "של כל אחד ואחד מהמסמכים שגולו על ידם.

בתשובתם לכלל הבקשות לגילוי ועיון במסמכים, מבקשים המפרקים לדחות את הבקשה ולקדם את בירור התיק. לטענתם, במסגרת הליכי גילוי המסמכים מסרו לנתבעים תצהיר גילוי מסמכים כללי ובו פורטו כלל המסמכים הרלבנטיים לתובענה המצויים בידי המפרקים. תצהיר גילוי המסמכים מפורט ומחולק לנושאים. כדי לאפשר לנתבעים לעיין במסמכים הועברה לנתבעים תיקייה ובה כלל המסמכים, כאשר כל תיקיה מכונה בשם בהתאם לנושא הספציפי. בנוסף, מסרו המפרקים לנתבעים דיסק קשיח ובו כל החומרים שהועתקו על ידי המפרקים ממחשבי קמור לרבות תיבות המייל של גורמי מפתח בחברה. לטענת המפרקים, המסמכים שנכללו בדיסק הם מסמכי החברה שבמהותם הם מסמכים של הנתבעים אשר נתפסו על ידי המפרקים במסגרת תפקידם. משכך, המבקשים הם אשר מכירים את תוכנם ומהותם של המסמכים והאופן בו הם מוצגים על מחשבי החברה. על כן, יש לדחות את טענת המבקשים, לפיה היה על המפרקים למיין ולקטלג את המסמכים בדיסק, מעבר למפורט בתצהירי הגילוי.

בהתייחסם לבקשת הגילוי של המבקש, טוענים המפרקים, כי המבקש לא המציא ולו מסמך בודד מטעמו והתחמק כליל ממסירת מסמכים במסגרת הליך גילוי המסמכים. לטענת המפרקים דרישות המבקש "רובן ככולן, עוסקות בהכרעת החוב בעניין "דלק מוטורס". לטענת המפרקים, במענה לדרישות המבקש נמסרו לו מסמכים רבים ומפורטים לרבות פרוטוקולים מפגישות, הקלטות, מכתבים, כתבי טענות ותצהירים ובמקביל להגשת התשובה נמסר למבקש פרוטוקול נוסף. בכך לטענת המפרקים עמדו בדרישת המבקש במלואה והם מבקשים שלא לשעות לטענות ודרישות המבקש המהוות מקצה שיפורים או מענה על שאלונים עליהם ויתרו הצדדים במסגרת הסדר דיוני שקיבל תוקף של החלטה. אשר לדרישת המבקש לקבל תכתובות עם מחזיקי האג"ח, טוענים המפרקים כי התכתובות אינן רלבנטיות, הן עשויות להיות חסויות מאחר והמפרקים עדכנו את מחזיקי האג"ח באשר להליך המשפטי כאן. אשר לדרישות המבקש הנוגעות למיטלטלין טוענים המפרקים כי אין מדובר בדרישת מסמכים אלא בשאלון שהופנה אליהם בניגוד להסדר הדיוני. זאת מעבר להעדר כל רלבנטיות לפריטי מיטלטלין זניחים בקשר לתביעה של עשרות מיליוני שקלים בגין מחדליהם החמורים של הנתבעים. כן טוענים המפרקים כי בקשות הגילוי שהגישו הנתבעים מתואמות ומטרתן "לסרבל ולהפוך את הליך גילוי המסמכים להליך עיקרי".

בתגובתו לתשובת המפרקים, מוסיף המבקש וטוען כי חשיפתו של פרוטוקול מהותי בשלב זה, מעיד כי תצהירים הקודם של המפרקים בנושא הגילוי לא גילה באופן מלא ונכון את המסמכים המצויים בשליטתם.

דיון

לאחר עיון בטענות הצדדים, אכן נראה כי הבקשה לגילוי ועיון במסמכים שהגיש המבקש אינה משרתת את תכלית הליכי הגילוי והעיון. מהבקשה עצמה עולה כי מענה המפרקים לדרישות המבקשים, אינן מגלות עילה להתערבות בית המשפט. כך במקום שעל פי טענת המבקש, הצהירו המפרקים כי לא נמצא מסמך, אין לבית המשפט עילה להתערב, בוודאי כך מקום שהמבקש לא הוכיח אחרת ונסמך על סברות והשערות בלבד. בהעדר ראיה לסתור, העובדה שהמפרקים המציאו למבקש פרוטוקול נוסף בסמוך להגשת תשובתם, כמו גם העובדה שבנוסף לתצהירי הגילוי הכללי והספציפי העבירו לכלל הנתבעים דיסק הכולל את כל המסמכים שמצויים בידיהם תחת תיקיות מפורטות, תומכת במסקנה שהם פועלים כראוי ובקלפים גלויים.
דרישה למתן מענה לתהיות המבקש וסברותיו באשר להעדרם של מסמכים או מיעוט "נחקרים" והסברים נוספים אותם דורש המבקש בתצהיר כמפורט לעיל, מהווים למעשה דרישה למענה על שאלונים, ונוכח ההסדר הדיוני בו ויתרו הצדדים על מענה לשאלונים איני סבור שיש מקום להיענות לדרישות אלה של המבקש.

אוסיף, כי עניינה של התביעה כאן, בבירור טענת המפרקים, לפיה הנתבעים התנהלו שלא כדין בעסקאות ופעולות שביצעה החברה בתקופה שקדמה לפירוקה או הובילה לפירוקה . לפיכך, כלל לא ברור כיצד יש בחשיפת מסמכים הנוגעים להליכי הפירוק ותביעת החוב של דלק מוטורס כדי לתרום לבירור העניינים שבמחלוקת. הוא הדין לגבי הפרטים אודות המיטלטלין אותם דורש המבקש.

בזהירות אוסיף, כי אפשר שעניינים אלה נוגעים להליך הפירוק. מכל מקום, ספק רב אם צריך לברר אותם במסגרת ההליך כאן. העובדה שהמבקש, העלה טענות הנוגעות לאופן הפירוק במסגרת כתב ההגנה שהגיש, אינה מחייבת לברר טענות אלה אם וככל שאין בהן כדי לסייע בבירור התביעה.

סוף דבר

הבקשה נדחית.
המבקש ישלם למפרקים את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך 8,500 ₪.

מזכירות בית המשפט תמציא את ההחלטה לבאי כח הצדדים
ניתנה היום, כ"ו אייר תש"פ, 20 מאי 2020, בהעדר הצדדים.