הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 67407-03-18

מספר בקשה:9
לפני
כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

התובעות

  1. BABYZEN
  2. איי.בי.בי.ג'י בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד בר

נגד

הנתבעים

א.ח.מ. ניהול וייזמות בע"מ
2. ניר שם טוב מרציאנו
ע"י ב"כ עו"ד גלעד סמוכה

החלטה

בהמשך להחלטת כב' הנשיא אורנשטיין מיום 22.1.19, עיינתי בטענות התובעות ובהח לטת כב' השופטת גרוסמן בתיק 51315-07-18 אליו מפנה ב"כ התובע ות.

ראשית, אין כל קביעה בדבר שגגה בהחלטת כב' השופט בנימיני, כנטען.
שנית ולגופו של ענין, המבחן הקובע לעניין קביעת הסמכות העניינית הוא סכום התביעה או שווי נושאה. לעניין זה אין כל רלוונטיות לשאלה האם הסעד הוא תשלום כספי, סעד הצהרתי, צו מניעה או צו עשה. אף אין כל רלוונטיות לשאלה אם נושא התביעה הוא בקניין רוחני, שהרי הקריטריון הקובע הוא גובה סכום התביעה או שווי נושא התביעה, אף אם הייתה קיימת בעבר פרקטיקה אחרת, כנטען.
במקרים בהם ברי כי שווי התביעה אינו עולה על סכום סמכותו העניינית של בית משפט השלום, הסמכות לדון בה נתונה לבית משפט השלום, אף אם מדובר בתביעה שעניינה קניין רוחני וכרוכים בה סעדים כגון צווי מניעה או צווי עשה [וראו לענ יין זה ת.א. 51932-06-18 אבניאון נ' ידיעות אינטרנט (פורסם בנבו, 21.1.2019); ת.א. 2834-05-18 בסרב נ' סמל (פורסם בנבו, 22.1.2019); ת.א. 2597-07-18 ליבוביץ נ' י.מ יבוא ישיר בע"מ (פורסם בנבו, 13.11.2018); וכן ת.א. 18684-10-17 Russian Standard Intellectual Property Holding AG נ' אודבוד (פורסם בנבו, 1.7.2018)].

אך תביעה למתן צו מניעה בענייני קניין רוחני, כששוויו של הצו מעל 2.5 מיליון ₪, או שלא ניתן בשלב הגשת התביעה להעריך את שוויו, תדון בבית המשפט המחוזי - וזאת גם אם כרוכה בה גם תביעה לפיצוי כספי בענייני קניין רוחני בסכום הנמוך מ-2.5 מיליון ₪.

מעיון בכתב התביעה המתוקן עולה לכאורה כי עסקינן ב – 40 עגלות מזוי פות ומכאן לכאורה ששוויו של הצו המבוקש אינו עולה בכל מקרה על גובה סמכות בית המשפט השלום.

משכך תובהר שוב סוגיית הסמכות על ידי ב"כ התובעות עד ליום 7.3.2019.
בהעדר הודעה – יועבר התיק לבית המשפט השלום.

למעלה מן הצורך, מעיון בטענות הנתבעים בכתב ההגנה, מתבקש כי הצדדים יבואו בדברים לצורך ליבון העובדות העומדות בבסיס התובענה בטרם ימשכו ההליכים.

תזכורת פנימית ליום 10.3.2019.

ניתנה היום, ט"ז אדר א' תשע"ט, 21 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.