הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 6191-05-16

לפני
כבוד ה שופטת עידית ברקוביץ

תובעים

 1. דאינה נדל"ן בע"מ
 2. סופיה ניהול ואחזקה (ו.מ) בע"מ
 3. סופיה נדל"ן בעמ
 4. וסיליסה נדל"ן בע"מ
 5. סופיה מצ'ולסקי

נגד

נתבעים

 1. ויקטוריה גורדין
 2. פייסלוק 2009 בע"מ
 3. שמואל גורפינקל
 4. ג. שגיא אחזקות וניהול בע"מ
 5. יריב גורפינקל
 6. גורפינקל ושות' רואי חשבון

צדדים שלישיים (לעניין הודעת צד ג' מטעם נתבעת 1):
אנטולי מצ'ולסקי
סופיה מצ'ולסקי
שמואל גורפינקל
יריב גורפינקל
גורפינקל ושות' רואי חשבון

צדדים שלישיים (לעניין הודעת צד ג' מטעם נתבעים 3-6):
ויקטוריה גורדין
פייסלוק 2009 בע"מ

צדדים רביעיים תמיר סער רו"ח
משרד רו"ח ליאון אורליצקי ושות'
סופיה מצ'ולסקי

החלטה

בהמשך להחלטה מיום 10.12.2018 , לאחר ההחלטה מיום 15.1.2019 ועל מנת לייעל את ההליכים, ניתנות הוראות כדלקמן:

לעניין התביעה:
1. תצהירי עדות ראשית מטעם התובעים, לרבות חוו"ד, יוגשו עד ליום 5.3.2019 ויומצאו לצד שכנגד במסירה אישית, בד בבד עם הגשתם לביהמ"ש.

תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים, לרבות חוו"ד, יוגשו בתוך 30 יום ממועד קבלת תצהירי התובעים ויומצאו לצד שכנגד במסירה אישית, בד בבד עם הגשתם לביהמ"ש.

תצהירי עדות ראשית מטעם שולחת הודעת צד ג' , לרבות חוו"ד, יוגשו בתוך 30 יום ממועד קבלת תצהירי ה תובעים ויומצאו לצד שכנגד במסירה אישית, בד בבד עם הגשתם לביהמ"ש.

תצהירי עדות ראשית מטעם מקבלי הודעת צד ג', לרבות חוו"ד, יוגשו בתוך 30 יום ממועד קבלת תצהירי שולחת הודעת צד ג' ויומצאו לצד שכנגד במסירה אישית, בד בבד עם הגשתם לביהמ"ש.

תצהירי עדות ראשית מטעם שולחי הודעת צד ד', לרבות חוו"ד, יוגשו בתוך 30 יום ממועד קבלת תצהירי שולחי הודעת צד ג' ויומצאו לצד שכנגד במסירה אישית, בד בבד עם הגשתם לביהמ"ש.

תצהירי עדות ראשית מטעם מקבלי הודעת צד ד', לרבות חוו"ד, יוגשו בתוך 30 יום ממועד קבלת תצהירי שולחי הודעת צד ד' ויומצאו לצד שכנגד במסירה אישית, בד בבד עם הגשתם לביהמ"ש.

לעניין התביעה שכנגד:
2. תצהירי עדות ראשית מטעם התובעים שכנגד לרבות חוו"ד, יוגשו בתוך 30 יום מיום קבלת תצהירי התובעים ויומצאו לצד שכנגד במסירה אישית, בד בבד עם הגשתם לביהמ"ש.

תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים שכנגד לרבות חוו"ד, יוגשו בתוך 30 יום ממועד קבלת תצהירי התביעה שכנגד ויומצאו לצד שכנגד במסירה אישית, בד בבד עם הגשתם לביהמ"ש.

3. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו את כל המסמכים שבדעתו להגיש לביהמ"ש, זולת מסמכים שבכוונתו להגיש במסגרת חקירה נגדית של מצהיר, ואשר ניתן להגישם באמצעות אותו מצהיר.
4. התצהירים וחוות הדעת, על נספחיהם, יוגשו בשני עותקים. עותק אחד לצורך סריקה לתיק המחשב ועותק שני, כרוך וכולל דגלוני סימון של הנספחים לשימוש בית המשפט.

5. לא תותר העדת עד שלא הגיש תצהיר אלא אם תוגש בקשה מנומקת בתוך המועד שהוקצב להגשת תצהירים ותינתן החלטה בהתאם.

6. הצדדים ידאגו להתייצבות המצהירים בבית המשפט במועד הקבוע לקדם משפט ולישיבת הוכחות.

7. ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

8. נקבע לקדם משפט בנוכחות בעלי הדין ומגישי התצהירים (למעט מומחים) ליום 11.9.2019 בשעה 11:30.

ניתנה היום, י"א שבט תשע"ט, 17 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.