הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 59587-07-13

מספר בקשה:145
לפני
כבוד ה שופט מגן אלטוביה

מבקשת

עדה מורג
ע"י ב"כ עו"ד אורלי גלמן

נגד

משיבים

1. ביזנס טיים - סקנורמה תיירות עסקית בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אלרן שפירא
2. שלום חזקיהו
3. רונית כהן
שניהם ע"י ב"כ עו"ד אהרן מיכאל

החלטה

התיקונים המבוקשים הם זוטי דברים. מרביתם באים בגדר 'דק מן הדק עד כי אין נבדק'. מה שמוצג כמהותי בידי המבקשת - התובעת - באמצעות באת כוחה אינו מהותי לגופה של הסוגיה שבמחלוקת. ההכרעה בפסק הדין , בכל הכבוד, לא תקום או תיפול אם 'לבנה התרחקה מספיק מן האולם ' או אם נאמר "אההה " או "אמממ", להמחיש רק שתי דוגמאות מייצגות.

מטבע הדברים גם בפרוטוקול מוקלט חלות טעויות תמלול וברגיל אילו טעויות לא משמעותיות. למצער, מתגלות לעיתים מספר בודד של טעויות מהותיות וכשמוגשת בקשת תיקון בעניין זה הפרוטוקול מתוקן. הבקשה כאן הכוללת צונמי של תיקונים מזעריים . היא אינה משרתת את התכלית של ההליך להגיע להכרעה צודקת יעילה ובזמן סביר.

למקרא תגובת המשיבים מסתבר שזהו מודוס אופרנדי קבוע של באת כוח התובעת בין בתיקים שבהם היא עצמה צד ובין בתיקים שבהם היא משמשת כמייצגת. בתי המשפט העירו על פסולתה של ההתנהלות הזו לא אחת כמובא בידי המשיבים . גם בפני בקשה דקדקנית כבמקרים קודמים, שאין לה הצדקה לא לעשיית צדק ולא לשם מראית פני הצדק. זוהי בקשה מכבידה ומיותרת.

עורך דין חב חובת ייצוג מיטבי ללקוח תוך שהוא מסייע לבית המשפט בחקר האמת ובהבאת המחלוקות לכדי סיום בדרך יעילה, ראויה ומהירה ככל האפשר , בין בהסדר ובין בהכרעה. דומני שבקשת התובעת באמצעות באת כוחה אינה מתלכדת עם המצופה מעורך דין המחויב בחובות אילו. אני בספק אם הדבר נעשה שלא בתום לב כפי שניתן להבין מתשובות המשיבים. יכול והתנהלות זה נובעת מדחף אמיתי להגיע לדיוק מרבי מוקפד ודקדקני. אלא שלאור הערות חוזרות ונישנות שנאמרו בהחלטות לא מעטות בידי בתי המשפט לאורך השנים כמפורט בתש ובות המשיבים, היה על באת כוח התובעת להפנים שאין מקום וצורך בהקפדה יתירה זו בזוטי דברים אשר כאמור אין להם השלכה על המחלוקת וההכרעה בה.

יש לדחות הבקשה דחיה רבתית וכך נקבע.

דומני כי ידיו של בית משפט כבולות באשר לקביעת סנקציות הצופות פני עתיד אם התנהלות שכזו של באת כוח התובעת תשנה. זהו מקרה מובהק שהיה ראוי לקבוע בו סנקציה כזו לו הייתה קיימת. כך גם פסיקת הוצאות בהליך אינה יכולה להיות 'עונשית' או 'לדוגמא' הגם שיכול ולו היה עיגון לכך בדין, היה מקום לכך במקרה זה . פסיקת הוצאות ראליות כן מתבקשת בנסיבות אילו. עוד יש מקום לקבוע הוצאות לטובת אוצר המדינה משום התארכות הדיון שלא לצורך כלשון תקנה 514 לתקסד "א.

על כן אני מוצא לחייב את התובעת לשאת בהוצאות המשיבים ובכלל זה בשכר טרחת עורך דין בסך 3, 750 ש"ח למשיבה 1 וכסכום הזה למשיבים 2 ו 3 (ביחד) . לפנים משורת הדין, על רקע ההסבר שנמסר לעיכוב בהגשת הבקשה בשל תאונה שעברה התובעת, סכום לתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה נקבע להיות רק 1,000 ש"ח.

ניתנה היום, כ"ז תשרי תשפ"א, 15 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.