הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 56629-03-16

בפני
כבוד ה שופט מגן אלטוביה

התובעת בת.א
56629-03-16

התובעת בת.א
56608-03-16

התובעות בת.א
56584-03-16

1. CHANEL

2. Parfums Christian Dior

3. Britney Spears
4. Elizabeth Arden, Inc.

ע"י בא כח עוה"ד ד"ר שלמה כהן

נגד

הנתבעים

1.א. הר-ים בע"מ
2. איריס הר-ים
3. מיכאל הר ים
4. מדינת ישראל – אגף המכס והמע"מ

פסק דין

בת"א 56629-03-16 נטען כי נתבעת 1 באמצעות מנהליה, נתבעים 2 ו – 3 , ייבאה לישראל משלוח של 5,040 בשמים אשר נתפס על ידי רשויות המכס בחשד של הפרת סימני המסחר של CHANEL.
בת"א 56608-03-16 נטען כי נתבעת 1 באמצעות מנהליה, נתבעים 2 ו – 3, ייבאה לישראל משלוח של 384 מארזי בשמים אשר נתפס על ידי רשויות המכס בחשד של הפרת סימני המסחר וזכויות היוצרים של Parfums Christian Dior.
בת"א 56584-03-16 נטען כי נתבעת 1 באמצעות מנהליה, נתבעים 2 ו – 3, ייבאה לישראל משלוח של 432 בשמים אשר נתפס על ידי רשויות המכס בחשד להפרת זכויותיהן של Britney Spears ו - Elizabeth Arden, Inc..

בכל אחת מהתביעות שלעיל, נתבע צו מניעה קבוע שיאסור על נתבעים 1, 2 ו – 3 לייבא, לייצר, לשווק ו/או להציע למכירה מוצרים הנושאים את סימני המסחר של התובעות ו/או מוצרים הנושאים סימנים הדומים עד כדי הטעיה למוצרי התובעות ו/או מוצרים הנחזים להיות קשורים לתובעות. כן נתבע צו להשמדת המוצרים שנתפסו על ידי רשויות המכס, מתן פרטים וחשבונות. כן נתבע לחייב את נתבעים 1, 2 ו – 3 בפיצויים סטטוטוריים בסכום המקסימאלי הקבוע בסעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט – 1999, (לצרכי אגרה הועמד סכום הפיצוי בכל אחת מהתביעות על סך 200,000 ₪), בפיצוי מוסכם בסך 100,000 ₪ (ת"א 56608-03-16) ופיצוי עונשי בגין הפרות צווי בית משפט (ת"א 56608-13-16 ו – ת"א 56629-03-16 ).

בכתבי ההגנה מטעמם כפרו נתבעים 1 – 3 בטענות נגדם.

בדיון שהתקיים ביום 27.6.2016, הסכימו הצדדים להשמדת הסחורה ומתן צו מניעה קבוע ומתן צו לפיצויים בדרך של פשרה בהתאם להוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984. הסכמת הצדדים כאמור קיבלה תוקף של החלטה וניתן צו להגשת סיכומים לעניין הפיצוי.

דיון

אף שנתבעים 1, 2 ו – 3 (להלן: "הנתבעים") כופרים בטענת התובעות להפרת זכויותיהן, נקודת המוצא היא שבייבוא המוצרים כמפורט לעיל, הפרו הנתבעים את סימני המסחר וזכויות היוצרים של התובעות ויש בייבוא המוצרים כאמור משום גניבת עין.

לכך יש להוסיף, כי מסיכומי הנתבעים עצמם עולה כי בעבר היו מעורבים בייבוא ושיווק מוצרים מפרים.

מצד שני, אין ספק, שתפיסת המוצרים בנמל והסכמת הנתבעים להשמדתם, מנעה מהתובעות נזק כלכלי שיכול היה להיגרם לתובעות אילו שווקו המוצרים המפרים בישראל.

לכך יש להוסיף כי בהסכמתם להשמדת המוצרים המפרים חסכו הנתבעים מהתובעות הליך משפטי שיכול והיה נמשך זמן ארוך.

לכל אחת מהתביעות צורפה הודעת המכס על תפיסת המוצרים החשודים להיות מפרים של זכויות התובעות. מהודעות אלה, עולה כי כל המוצרים החשודים להיות מפרים נתפסו באותו המועד, ונראה כי מדובר במשלוח כולל אחד. נסיבה זו, רלבנטית לעניין פסיקת פיצויים סטטוטוריים. סעיף 13 (ב) לחוק עוולות מסחריות, קובע כי יראו עוולות המתבצעות במסכת אחת של מעשים כעוולה אחת .

בהתחשב בכל אלה וכדי להרתיע את הנתבעים לבל ימשיכו בייבוא מוצרים מפרים, אני קובע כי יש לחייב את הנתבעים לשלם לכל התובעות ביחד פיצוי בסך 45,000 ₪.

סוף דבר

נתבעים 1, 2 ו – 3, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעות סך של 45,000 ₪, בתוך 30 ימים.

מאחר והתובעות צירפו לסיכומיהם נספחים וראיות בהיקף של עשרות עמודים מבלי שביקשו או קיבלו היתר לעשות כן, איני פוסק הוצאות לטובתן.

מזכירות בית המשפט תמציא את פסק הדין לבאי כח הצדדים

ניתן היום, י"ח אב תשע"ו, 22 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.