הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 54047-10-12

תובע
דוד שטיינר

נגד

נתבעים

  1. ראובן בנקלר
  2. אר.בי.סי.אי בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד גד אלון

פסק דין
תובענה שעניינה בטענות להפרת הסכם בדבר הקמת מיזם משותף לפיתוח וקידום מסחר בגז טבעי.
התובע, מר דוד שטיינר ( להלן – התובע), יזם עסקי, בעל היכרות מוקדמת עם חברת Energtek Inc, העוסקת, בין היתר, בפתרונות חדשניים בתחום הגז ( להלן – אנרגטק), פנה לנתבע, מר ראובן בנקלר ( להלן – הנתבע) במטרה לפעול יחד לשיתוף פעולה עסקי עם אנרגטק לצורך יישום ושימוש מסחרי במוצריה.
הנתבע משמש כמנכ"ל ובעל מניות בחברת אר.בי.סי.אי בע"מ ( R.BCI, להלן – נתבעת 2 או אר.בי.סי.אי), החל מחודש אוגוסט 2003.
התובע והנתבע חברו לשיתוף פעולה עם אנרגטק ובחודש אפריל 2010 נחתם מזכר הבנות ( Memorandum Of Understanding, להלן – מזכר ההבנות או MOU) בין התובע ונתבעת 2 יחד, תחת השם BSH ( להלן – BSH) לאנרגטק.
תחת מזכר ההבנות הוחלט על הקמת חברה פרטית אשר תוחזק על ידי אנרגטק ו-BSH בחלקים שווים.
ביום 31.10.2010 התקשרו נתבעת 2 תחת השם BSH ואנרגטק בהסכם בהתאם לעקרונות שהותוו במזכר ההבנות ( להלן – ההסכם). בהתאם, הוקמה חברת אנרגסטור בע"מ ( להלן – אנרגסטור), שהוחזקה בבעלות נתבעת 2 ואנרגטק בחלקים שווים ( כל אחת החזיקה ב- 50% ממניות אנרגסטור).
אין חולק, שלתובע זכות ל- 50% במניותיה של נתבעת 2 באנרגסטור, דהיינו 25% ( מאנרגסטור), בכפוף למנגנוני דילול עקב השקעות.
מספר חודשים לאחר הקמתה, חדלה אנרגסטור מפעילות וביום 1.1.2012 נחתם הסכם סיום פעילות לפיו, ההסכם מיום 31.10.2010 בטל ומניותיה של נתבעת 2 באנרגסטור יועברו לאנרגטק.
התובע עותר לסעדים הצהרתיים בטענה, שהנתבעים נישלו את זכויותיו ממיזמים ושיתופי פעולה תוך ניצול הזדמנויות עסקיות של אנרגסטור והעברת פעילותה לידי חברה אחרת, הנתונה לשליטתו של הנתבע. זאת, בניגוד למוסכם ביניהם ובמטרה להתעשר על חשבונו של התובע.
תמצית טענות התובע
במהלך חודש מרץ 2010, לאור היכרות עם אנרגטק, פנה התובע לנתבע והציע לו לפעול בשיתוף פעולה עסקי לצורך שימוש מסחרי במוצרי אנרגטק.
התובע והנתבע סיכמו ביניהם, שכל פעילות עסקית שיעשה הנתבע עם ארגטק או חברת בת כלשהי שבשליטתה וכל פעילות עסקית שיעשה הנתבע בעצמו או באמצעות חברה מטעמו, הכרוכה בשימוש בידע או בטכנולוגיה של אנרגטק, תהיה בבעלותם המשותפת של הנתבע והתובע – בחלקים שווים ( להלן – המיזם).
BSH הוקמה לשם אחזקה בחברות ובפרויקטים למסחר בגז טבעי, לרבות אחסונו ושינועו ופרויקטים נוספים, הנשענים על הטכנולוגיה של אנרגטק. BSH עמדה לפתח ולקדם מסחר בגז טבעי במספר דרכים על ידי שימוש בטכנולוגיה של אנרגטק לאחסון גז טבעי דחוס ושיטות הטיפול בו.
התובע והנתבע חברו לשיתוף פעולה עם אנרגטק ובחודש אפריל 2010 נחתם מזכר הבנות בין התובע והנתבע יחד, תחת השם BSH מצד אחד, לאנרגטק מצד שני. שיתוף הפעולה והעקרונות שהותוו במזכר ההבנות עוגנו בהסכם מיום 31.10.2010 ובהתאם, הוקמה אנרגסטור. אשר מניותיה הוחזקו מחציתן על ידי אנרגטק ומחיצתן על ידי הנתבעת.
הצדדים להקמת אנרגסטור ( BSH ובכלל זה התובע, הנתבע ונתבעת 2 מצד אחד ואנרגטק מצד שני) הסכימו על הקמת מערך פעילות מסחרי משותף לרכישת גז טבעי ומכירתו תוך ניצול הידע והטכנולוגיה של אנרגטק על ידי ביצוע פרויקטים של אחסון גז טבעי בכמות גדולה בכל העולם, שינוע גז טבעי בישראל ופעילות נוספת של ייצור חשמל ומכירתו בישראל.
בניגוד להסכמות ביניהם התברר, שהנתבע פעל מאחורי גבו של התובע להכשלת BSH ולהעברת פעילותה של אנרגסטור לידי חברת ג.ט.ל בע"מ ( להלן – ג.ט.ל) הנתונה לשליטתו של הנתבע. אנרגסטור רוקנה מתוכן לטובת ג.ט.ל, שקיבלה את כל הפרויקטים של אנרגסטור.
לטענת התובע, הנתבע " גנב" את חלקו של התובע בפעילות BSH, הקיימת והעתידית. הנתבע " פעל במחשכים", שינה הסכמים קיימים והכשיל בעצמו ובעזרת אחרים, פרויקטים פוטנציאליים שונים בהם BSH אמורה הייתה לפעול וכל זאת על מנת לנשל את התובע מפירות שיתוף הפעולה עם אנרגטק ולהשיאם לעצמו לבד באמצעות ג.ט.ל.
פעולות הנתבע, הובילו לנישול התובע מזכויותיו, תוך הפרת הסכם עמו ותוך שהנתבעים מנצלים הזדמנויות עסקיות של אנרגסטור. זאת, בניגוד למוסכם, בניגוד מוחלט לדין ובמטרה להתעשר שלא כדין על חשבון התובע.
בית המשפט מתבקש להעניק לתובע סעד הצהרתי לפיו, מחצית מכל המניות ו/או זכויות כלשהן קיימות או עתידיות, המוקנות לנתבעים או מי מהם, בכל מיזם ו/או חברה המשותפת להם ו/או למי מטעמם ולאנרגטק ו/או מי מטעמה, שייכות לתובע; להורות לנתבעים, להעביר ו/או לגרום להעברתן של כל זכויותיהם ו/או של מי מטעמם, קיימות או עתידיות, בכל מיזם ו/או חברה המשותפת להם ו/או למי מטעמם ולאנרגטק, לידי התובע או למי שיורה התובע.
תמצית טענות הנתבעים
לתובע אין יריבות אישית עם הנתבע. פעולותיו של הנתבע נעשו במסגרת תפקידו כמנכ"ל נתבעת 2. המשא ומתן שנוהל עם אנרגטק, נעשה בשם נתבעת 2 על ידי בא כוחה והתובע בעצמו ולא בשם הנתבע באופן אישי. נתבעת 2 היא צד למזכר ההבנות ולהסכם עם אנרגטק. אין כל אזכור לכך, שהנתבע היה צד למזכר ההבנות או להסכם באופן אישי.
טענות התובע נטענו בעלמא ללא כל בסיס עובדתי ומשפטי כאחד, ללא שצורפו ראיות לביסוס טענותיו בדבר " סיכום" כביכול לפיו, הפעילות העסקית כולה תתחלק שווה בשווה. אין ולא היה הסכם בין התובע לנתבע. לא בכדי לא צירף התובע לכתב התביעה הסכם בכתב, המעגן את אותו סיכום. זאת, משום שאין הסכם כזה, שכלל לא קיים.
ההסכמות בין התובע לנתבעת 2 היו להקמת מיזם משותף אחד ויחיד בין התובע והנתבעים לאנרגטק, אשר הוקם לצורך בדיקת היתכנות של רעיון אחסון גז טבעי בישראל בכמויות ענק ( Mass Storage). לצורך כך, הוקמה אנרגסטור, בה התובע היה זכאי למחצית ממניותיה של נתבעת 2 (25% מניות), בכפוף למנגנוני דילול עקב השקעות. מניות אלה הוחזקו עבורו בנאמנות על ידי נתבעת 2. הרעיון בבסיס ה- Mass Storage הוא הקמת שדות ענקיים בהם יוקמו מאות צינורות אשר יכילו בתוכם גז טבעי. הגז הטבעי היה אמור לזרום לצינורות, להיאגר בתוכם ומתוכם ניתן היה לספק גז לכל דורש. תכליתה של אנרגסטור היה לבדוק את ההיתכנות של הרעיון ובמידה וההיתכנות תעלה יפה, להביא למימושו.
אנרגסטור הייתה חברה בה עבד אדם אחד בלבד, המנכ"ל, מר חיים אביב ( להלן – מר אביב). הנתבעת נשאה במחצית מעלות שכרו של מר אביב, בעוד שהתובע לא נשא בעלות זו. מר אביב, ישב בתוך אנרגטק. התובע ידע והסכים, שמר אביב יעבוד במקביל לתפקידו כמנכ"ל אנרגסטור גם עבור אנרגטק בעשייה שאינה קשורה לאנרגסטור.
כעבור מספר חודשים לא רב ממועד חתימת ההסכם החל להתברר לכל הצדדים, כי " התכניות הגרנדיוזיות" בנוגע להקמת Mass Storage בישראל נדונו לכישלון וזאת מכמה סיבות: ראשית, לא ניתן היה לבחון את ישימות הטכנולוגיות ברמה המינימלית ולא ניתן היה לקיים בחינת היתכנות, גם לא למאגר קטן. עוד התברר, שהפרויקט לא ישים בשל גודלו האדיר ועלותו האסטרונומית של מאות מיליוני דולרים ואין כל הצדקה כלכלית להקמת מיזם שכזה.
לאור מצבה הקשה של אנרגסטור וחוסר התוחלת המסתמן של מיזם ה- Mass Storage, נבדק גם תחום " אגירת האוויר" אשר פותח על ידי מר אביב יחד עם אנשי אנרגטק בתחום חליפי לMass Storage, בו יכולה הייתה אנרגסטור להיות פעילה. לצערם הרב של כל הצדדים מהר מאוד התברר, שגם תחום זה עתיר השקעות במיליוני דולרים ואין לו היתכנות כלכלית.
אנרגסטור חדלה מלהתקיים הלכה למעשה תוך מספר חודשים מועט, היות והיה ברור לכולם, כולל התובע, שאין תוחלת עסקית לתחום ה- Mass Storage בישראל. התובע היה מעורב בכל שלב וידע היטב את מצבה הכלכלי של אנרגסטור ואף הביע את צערו על הכישלון של המיזם. לפיכך, אין כל קשר בין טענות התובע על יישום פרויקטים בשווי עשרות ומאות מיליוני דולרים לבין המציאות של חברה בה הועסק כאמור אדם אחד בלבד.
הנתבעים מכחישים את הנטען בכל הנוגע להרחבת שיתוף הפעולה העסקי לתחומים נוספים. כל אשר דובר וכל אשר התבצע הלכה למעשה באמצעות אנרגסטור היה שיתוף פעולה בתחום אחסון גז טבעי ( Mass Storage) בלבד. התובע היה שותף מלא למשא ומתן ולכלל ההבנות והיה חלק ממנסחיו של מזכר ההבנות וכל המוסכם בו היה על דעתו.
במזכר ההבנות ובהסכם נקבע מפורשות, שתוקם חברה חדשה ( אנרגסטור), אשר תחום פעילותה יהיה בתחום אחסון גז טבעי בלבד בתפוקות של למעלה מ- 10,000 מטר מעוקב על פי הגדרת שדה הפעילות של החברה בנספח A להסכם.
תחום פעילותה של אנרגסטור בהתאם למזכר ההבנות וההסכם נותר כשהיה ולא היה בו כל שינוי מתחילת המשא ומתן בין הצדדים ועד לחתימת ההסכם. דובר וסוכם מפורשות, שתחום פעילות החברה יהיה בתחום אחסון גז טבעי ותחום זה בלבד.
הנתבע מעולם לא התכוון וממילא גם לא הסכים, שהתובע יהיה שותף עמו בכל פרויקט עתידי נוסף בתחום האנרגיה ו/או הגז ו/או עם אנרגטק. הנתבע עתיר ניסיון ובעל קשרים בארץ ובחו"ל, גם לולא היכרותו של התובע ואינו זקוק לתובע על מנת להיכנס לתחום האנרגיה בכללותו. עם זאת, הסכים הנתבע והיה בכך היגיון לאחד כוחות לצורך אותו מיזם ספציפי, לאור העובדה, שהתובע פנה אליו לראשונה ועניין אותו בתחום אחסון גז טבעי.
לו היו טענות התובע נכונות ומבוססות, התובע היה תוקף את הנתבע בנחרצות בזמן אמת. בפרט, כשהתובע הקליט לצורך זה את פגישותיו עם הנתבע. בכל השיחות שהוקלטו על ידי התובע בחשאי הוא אינו מתעמת עם הנתבע בדבר טענותיו על שותפות מעבר לתחום אחסון גז טבעי, היות וברור לו כיצד הנתבע ישיב על טענות מעין אלה.
התובע מבלבל בין הפרויקטים ותחומי הפעילות של אנרגטק לבין אנרגסטור. בניגוד לנטען בכתב התביעה, אנרגסטור מעולם לא עסקה בפרויקט של שינוע גז.
ג.ט.ל, אשר לגביה טוען התובע שהועברו אליה פרוייקטים של אנרגסטור, היא חברה ותיקה שהוקמה בשנת 2006 והייתה בבעלות מלאה של אנרגטק עד למועד השקעת הנתבע בה בשנת 2012 לאחר שהסתיימה פעילותה של אנרגסטור ונחתם הסכם לסיום פעילותה והעברת מניותיה.
ג.ט.ל עוסקת בתחום פעילות אחר מזו של אנרגסטור וכלל לא עוסקת בתחום ה- Mass Storage או תחום אגירת אוויר.
ג.ט.ל פעלה בתחום פעילותה במקביל לאנרגסטור, מבלי שהייתה כל תחרות בין שתי החברות. שתיהן פעלו בתחום שונה ונפרד. לא הוכנסה כל פעילות שיוחדה לאנרגסטור לתוך ג.ט.ל וג.ט.ל לא עסקה ואינה פעילה בתחום אחסון גז טבעי.
התובע קיבל את כל זכויותיו באנרגסטור. התובע מנסה באמצעות התובענה דנא, לנכס לעצמו הצלחות להן כלל לא היה שותף, בתחומים בהם לא תרם מאומה ובוודאי שלא הובטח לו את אשר הוא עותר לו. כיום, לאחר שהנתבעים השקיעו ממרצם ומכספם בתחומים אלה, מנסה התובע, שלא בתום לב וללא כל ביסוס משפטי ועובדתי, לקבל נתח מחברה אחרת – שאינה קשורה לתחום בו עסקו הצדדים בסכסוך דנן – שלא כדין.
דיון
המסגרת ההסכמית
התובע מעלה שתי טענות עיקריות באשר לבחינת המסגרת ההסכמית בין הצדדים : הראשונה, לפיה הוא זכאי ל-50% מכלל הפעילות שמבוצעת בין נתבעת 2 לאנרגטק שכן, הוא זה שקישר בין שתי החברות; השנייה, לפיה ההסכמות מול אנרגטק אינן מוגבלות להסכם מיום 31.10.2010, כיוון שהסכמות אלה הורחבו בעל פה, מעבר לגדרי ההסכם.
ההסכמות בין התובע לבין הנתבע אינן מעוגנות בהסכם כתוב. עם זאת הנתבעים אינם חולקים על זכותו של התובע ל-50% מחלקה של נתבעת 2 באנרגסטור.
במערכת ההסכמים הכתובה לא ניתן למצוא תימוכין לטענות התובע בדבר הסכמות שערך מול הנתבע לזכאותו ל-50% מכלל הפעילות שמבוצעת בין נתבעת 2 לאנרגטק.
ניתן ללמוד על ההסכמות שבין התובע לבין נתבעת 2 מתוך מזכר ההבנות וההסכם מול אנרגטק בנוגע לפעילותה של אנרגסטור. זאת, נוכח העובדה שנתבעת 2 והתובע התקשרו יחד בהסכם תחת השם BSH, המייצגים את הנתבע ( בנקלר – B) והתובע ( שטיינר – SH). הצדדים להסכם הקמת אנרגסטור הם נתבעת 2 והתובע מצד אחד ואנרגטק מצד שני. הנתבע אינו חתום באופן אישי על ההסכם.
עיון במזכר ההבנות וההסכם מעלה, שההתייחסות לתחום העיסוק של אנרגטק, תחום העניין של BSH וכן מטרת ההתקשרות בין הצדדים, הם בתחום הפעילות של אחסון גז טבעי – "Mass Storage of Natural Gas". וכלשון מזכר ההבנות ( מוצג 19 לסיכומי התובע):
"Whereas Energtek owns certain know how, expertise and technology in the field of mass storage of Natural Gas including the patent application: ' Facility for compressed Natural Gas Stationary Storage and its construction method' ('Energtek's Technology'); and
Whereas BSH wishes to enter the field of Natural Gas of mass storage and is willing to this end to enter into an agreement with Energtek; and
2. Purpose
2.1 To implement all over the world ('the territory') a joint venture that shall commercialize projects of mass storage (capacities of at least 10,000 standard cubic meters) of Natural Gas (' the Field of Activity')
(הדגשות בקו הוספו - ר.כ.).
הגדרות אלה שהותוו במזכר ההבנות, קיבלו משנה תוקף ואף נוסחו בצורה דומה עד זהה בהסכם ( מוצג 19 לסיכומי התובע). המטרה המוגדרת במזכר ההבנות ובהסכם, מתוחמת ומצומצמת לתחום אחסון גז טבעי Mass Storage אף מעצם הקביעה, שמדובר בכמות מסוימת ושטח מסוים של אחסון (10,000 מטר קוב).
התובע היה שותף מלא למשא ומתן ולכלל ההבנות והיה חלק ממנסחיו של מזכר ההבנות ושל ההסכם. כפי שאף עולה מעדותו (עמ' 40 לפרוטוקול). לפיכך, ככל שתיחום הפעילות היה ידוע לו ולא היה מקובל עליו, מוקשית ותמוהה הסכמתו לנוסחים שהתקבלו.
יתרה מכך, עיון במיילים שהתובע עצמו שלח לגורמים שונים לצורך הצגת פעילותה המתוכננת של אנרגסטור מעלה, שהוא עצמו מצמצם את תחום פעילותה לאחסון גז טבעי בנפחים גדולים ( לדוגמא, מייל מיום 7.10.2010, מוצג 12 לסיכומי התובע).
בכל הנוגע לתחום הפעילות המוסכמת העיד התובע, שההסכמות בין הצדדים נגעו לתחום אחסון גז טבעי (עמ' 43 לפרוטוקול):
"ש. היינו, תאשר לי שבנוגע לתחום הפעילות של החברה החדשה, אנרגסטור, לא היו דיונים. מה שהיה ב-MOU נכנס להסכם הסופי?
ת. היו מחלוקות קלות שסידרנו אותם בהבנה דו צדדית בלי הרבה מהמורות. אני מדבר על תחום הפעילות כהגדרתו בהסכם הסופי שונה במקצת מהגדרתו ב-MOU.
ש. הליבה אם אני מסתכל ומשווה בין ה- MOU נשארה זהה, שכתוב בשניהם בצורה מפורשת שתחום פעילות החברה היא תחום אחסון הגז הטבעי, נכון?
ת. תחום אחסון הגז הטבעי, נכון, במסה של 10,000 מטר קוב ומעלה שאינה חלק מפרויקט שינוע." (הדגשה הוספה).
התובע טוען להסכמות מאוחרות יותר, בעל פה, לפיהן הורחבה הפעילות המוסכמת כך שתחום הפעילות כלל פרויקטים של שינוע וייצור חשמל. התובע לא הניח תשתית ראייתית ממנה ניתן יהיה ללמוד על קיומן של הסכמות כאמור.
התובע סומך טענותיו לעניין הרחבת ההסכמות על מייל שנשלח לכל הצדדים, שעתידים היו לחבור לעסקת אנרגסטור, מיום 21.2.2010 ( מוצג 6 לסיכומי התובע) ובו תרשים של פעילות אנרגסטור. על פי התרשים, מערך פעילותה של ארנגסטור תתנהל בישראל ובעולם, כאשר הפעילות בישראל תחולק לשלושה ענפים של: Mass Storage; Distribution; Electricity .
התרשים וענפי המשנה בו אינם מונים פעילות של שינוע. המילה Distribution מתייחסת ככל הנראה ל"הפצה".
מכלל המסמכים שצירף התובע לכתב טענותיו, לא ניתן להסיק שהמילהDistribution מתייחסת לשינוע.
זאת ועוד, התובע נשאל לעניין הפרויקטים הנוספים שהוקמו (עמ' 44-43 לפרוטוקול):
"ש. אתה מצהיר את המשפט האחרון בסעיף – ' הכוונה המשותפת של הנתבע ושלי...' נכון שמעולם לא הוקמה שום חברה פרט לחברת אנרגסטור?
ת. נכון.
ש. נכון שלא הוקם שום מיזם משותף בתחום הזה עם הנתבע?
ת. נחשב וחשבנו על כך ולא הוקם.
ש. ממשיך עם סעיף 19. זאת אומרת, שהדברים לא יצאו לפועל במובן הזה, לא הוקמו חברות, נכון או לא?
ת. שתי השורות האחרונות שהקראת מדברות על כוונת הנתבע ושלי להקים חברות נוספות דרך השותפות שלנו, הנתבע ואני, אל מול אנרגטק והכוונה בכך ' כך היה בפועל' שכך פעלנו בשטח עצמו כדי להרחיב את הפעילות מול חברת אנרגטק אל מול הגדרת חברת אנרגסטור וזו הסיבה שהטכנולוגיה שעוסקת בייצור חשמל על ידי לחץ אוויר נוספה אל חברת אנרגסטור במהלך חייה ולאחר הקמתה ללא שום תכתובת או שינוי במסמך הקמתה. זו אחת הסיבות שההרחבה התקיימה, ושכך בפועל פעלנו ולאורך כל עשייתנו עם אנרגטק עשינו וניסינו להרחיב את קרקע הפעילות.". (הדגשות הוספ ו).
טענות התובע בהקשר זה לא נתמכו ואף נסתרו. אין שום ממצאים לכך, שאנרגסטור פעלה בפועל לייצור חשמל באמצעות גז טבעי או לכך, שבפועל הוקמו פרויקטים לייצור חשמל.
לא מן הנמנע, שהתרשים עליו נסמך התובע במייל מיום 21.2.2010 ( מוצג 6 לסיכומי התובע) היווה את התכניות ואת הבסיס להסכמות' אולם, בסופו של יום לא התקבל לאחר משא ומתן ועל כן לא עוגן במזכר ההבנות וגם לא בהסכם. מסקנה זו מתחזקת נוכח העובדה, שההסכם שנחתם ביום 31.10.2010, מאוחר לאותו מייל וקבע מפורשות הגדרה מצומצמת של תחום הפעילות של אנרגסטור ( נספח A להסכם) לפיה, הפרויקטים שעתידים להתקיים תחת אנרגסטור הם פרויקטים של מסחר בגז טבעי, המקיימים את התנאים הבאים: (1) אחסון מסות גדולות של גז טבעי, העולות על סך של 10,00 מ"ק; מקור הגז הטבעי הוא בצינורות; (3) מדובר בפרויקטים עצמאיים מבחינה כלכלית להבדיל מפרויקטים בהם אחסון הגז הוא חלק אינטגרלי מתהליך שינוע ( מוצג 19 לסיכומי התובע):
Capacities exceeding 10,000 standard cubic meters, of Natural Gas
Natural Gas supplied by pipeline
The project is an independent economic projects (as opposed to projects in which storage is an integral part of a delivery process, e.g. filling stations or discharge points)

יוצא אפוא, שהתובע לא הניח תשתית ראייתית שיש בה לשכנע, שהיו הסכמות נוספות בעל פה בנוגע לפרויקטים או הרחבות שלא עוגנו בכתב. המסמכים עליהם נסמך התובע מציגים תמונה הפוכה, המחזקת את טענות הנתבעים בדבר תיחום פעילותה של אנרגסטור לתחום של אחסון גז טבעי.
זאת ועוד, התובע, שהקליט שיחות ופגישות עם הנתבע וגורמים אחרים, לא השכיל להוכיח גם באמצעים אלה, שיש בהם כדי להשלים או להוסיף על הכתוב בהסכמות בעל פה להן הוא טוען. התובע לא התעמת עם הנתבע ולא העלה בפניו טענות בדבר הפגיעה והנישול מזכויותיו. כל שניתן למצוא בתמלילי הקלטות השיחות שצירף התובע הוא את רצון התובע להוסיף ולהתרחב לפרויקטים אחרים על מנת לנסות להחזיר השקעות לאור מצבה של אנרגסטור ולפעול במישורים אחרים שיניבו פרי. זאת, בעוד שהנתבע הביע ספקות לגבי המשך פעילותו עם התובע וספקות לגבי היתכנותם של הפרויקטים שביקש התובע להוציא לפועל. כפי שעולה מתמלול הפגישה בין התובע לנתבע מיום 25.3.2011 ( נספח 19 בתיק המוצגים מטעם התובע):
"ראובן: אתה חשבת שאני אציע לך מאה אלף שקל? לא כמה חשבת שהיא שווה. חשבת שאני אוציא לך מאה אלף שקל?
דודי: זה לא מעניין כי אני, אני חשבתי שלא כי אני, אנחנו חופשיים עד הסוף.
ראובן: אהמ.
דודי: אני לא חושב שאתה יודע לספור כסף. לא משנה כמה חשבתי שתציע לי. אני חושב כמה אני חושב שאני שווה. ו... עשרים וחמישה אחוז בעצם שאני מאוד... יכול להיות שאפס אם יקנו אותנו בדולר עכשיו בגלל כל הסיטואציות האלו אז אין מה לעשות. אני מאוד מאמין בעסקה הזה. ואחרי שניים וחצי מיליון דולר, אני עם שבעה וחצי אחוז שעוד פעם תעשה חישוב, ששניים וחצי מיליון דולר ושלושים וחמישה אחוז נפתלי, חברה של שבעה וחצי מיליון דולר, יש לי שבעה וחצי אחוז. וגם זה ' callים' שלנו אנחנו היינו אמורים להעלות את המחיר שלה בדרך... אז אני במינימום מפנטז בתחילת השנה חמש מאות אלף דולר. מה זה מכירה ( לא ברור) שנה, בהסכם. זה המינימום, עכשיו, אני... אני עוד פעם... להציע לי מאה אלף שקל ושבעה וחצי אחוזים על העזרים וחמש אחוז האלו, אני חושב שזה לעג לרש.
ראובן: ברור לך ( לא ברור) מחר בבוקר חברה סגורה.
דודי: אז...
ראובן: זה מתנה יפה מאוד, מאה אלף שקל.
דודי: אם... ללא ספק מאה אלף הוא כלום...
ראובן: בגדול אני לא מבין אותך.
דודי: אני, אני חושב ש... יש פה מעין...
ראובן: אתה חושב שאני עובד עליך?
דודי: לא. לא עובד עלי. אני לא בטוח שהם עכשיו יסגרו את החברה. לא בטוח. הם, הם רוצים ( לא ברור) ואפשר ואני... מה שכן אני יעבוד על זה לנסות להביא גיוס אחר אם אתה רוצה להחליף את נפתלי, אני אנסה להביא מישהו אחר במקום נפתלי. ואז יהיה לנו קל להביא את הכסף...
...
ראובן: אתה רואה שאני שאלתי אותך אם אתה רוצה לקנות אותי.
דודי: אמרתי לך, אני כרגע אין לי כסף לתת לך...
...
ראובן: אתה מבין שאני, שאני אומר לך את זה כי אני רואה את החברה הזאתי בסבירות גבוהה נסגרת.
...
דודי: אני חושב שאני אוכל לעשות מהפרויקט הזה יותר אני מאוד מאמין בחברה הזאת.
...
דודי: אני לא יכול להגיד בטוח ש... (לא ברור) אם היינו לוקחים או לא. אבל אנחנו מגיעים למצב שאתה אומר, אוקי אני הולך לסגור את החברה. ועכשיו במחיר אפס אני אקנה אותה ממך ומחר אני אוליד אותה ב... (לא ברור) למעלה. לא...
ראובן: (בזול?)...
דודי: אתה ( משפט לא ברור) יותר מידי כובעים מפה אז... למה? אנחנו צריכים להיות באותו כובע...
...
ראובן: אני בא אליך ואומר ש... תראה דודי. בנסיבות הקיימות עכשיו, רמת הסבירות היא מאוד נמוכה. אני כן, אני עוד צריך להחליט עוד כן או לא אם ללכת עם זה קדימה. אתה, אני על מנת ליצור לך איזה שהם תנאים...
...
ראובן: אני עונה לך. כי יש תנאי... תראה, אני צריך לקבל החלטה ויש לי בערך ארבעה, ארבע נקודות שצריכים לעבור כדי לקבל את ההחלטה הזאתי. כשכל ארבע הנקודות יהיו חיוביות, אני אגיד ' כן' . אחת מהארבע האלה היא התהליך איתך. כאשר התהליך איתך נתקע אני אומר לך, התהליך איתך נתקע וזה אומר שזה כנרה יהרוג את הפרויקט.
...
דודי: רק בגלל ה... ההבדל הכספי בינינו כן? אתה הולך לשים מאה אלף דולר הלוואה מ... 'אר.בי.סי.איי.'.
ראובן: אהה.
דודי: בוא נשים חמישים חמישים. אבל אין לי כסף עכשיו, אני ( לא ברור). אולי אני אנסה בשבוע הזה לארגן את הכסף ונשים חמישים חמישים. אם לא תן לי הלוואה של חמש... אני חייב לך. למה? ראובן? מה העניין? למה? תן לי את האפשר... לעשות.. וקח לי את הפוזיציה שלי...
...
ראובן: אבל זה ריזיקה, לא פרופורציונאלית לשום דבר ( משפט לא ברור).
...
דודי: למה? אני מאוד חושב שאם אנחנו מביאים את ההסכם הזה עם חברת חשמל שדיברתי עם עוזי ויש לזה ' וויז'ן' וחיים אומר שיש לזה ' וויז'ן', אני מסתמך על שני האנשים האלו. אני חושב שיש לנו פה ביצה שמטילה... תרנגולת שמטילה ביצי זהב. אני... אני כבר התחלתי לקבל בעקבות השבוע האחרון, אמרתי לך עם פרויקטים של ' ווינד-פארם' בעולם, אני הבנתי שנכון. יש בעיה בעולם של ' אפ-אנד-דאון'. ה'ווינד-פארם' צריך גיבוי. או של פחם שזה בטח לא ירוק או של מזוט ( לא ברור) שזה בטח לא ירוק. אנחנו כמו כפפה ליד...
...
ראובן: ה- מאה אלף דולר בשבילי זה עניין של החלטה. זה משפיע על כלום. ה-חמישים אלף דולר בשבילך זה הרבה כסף ואתה הולך על משהו שאני אומר לך שרמת הסיכון, תקשיב. אנרגטק עצמה, אני לא בטוח שהיא שורדת.
...
דודי: ...אני מכיר אותך ואמרת את זה. אתה לא מסתכל. מאה אלף דולר לא יפיל אותך כן? יש לך כסף תודה לאל. אז אם אתה מוכן לעשות את הריסק הזה של ה... (מדברים יחד) מאה אלף דולר לאנרגטק, למה אתה לא מוכן גם לי?
...
ראובן: (לא ברור) אתה חופר מכל מיני כיוונים שאין ביניהם ( לא ברור). אתה חופר פה ופה ופה... אין, אין קשר בין הדברים..." (הדגשות הוספו).
הנתבע הבין את כישלונה של אנרגסטור, עם זאת ביקש לפצות את התובע על פעילותו בה. לא הונחו ראיות מהן עולה, שההצעה האמורה הובאה מטעמים שעניינם קניית זכויותיו של התובע או ניסיון לנשלו. בפרט, כאשר הנתבע הציע לתובע לקנות את מניותיו שלו ולא להפך. עיון בכלל תמלילי הקלטות השיחות שצירף התובע מעלה, שהנתבע, שהוא בעל יכולת כלכלית, ביקש לפצות את התובע על הזמן שהשקיע על פעילותו באנרגסטור, חרף העובדה שלא סבר, שהוא חייב לעשות כן.
מנקודת מבטו של הנתבע, אנרגסטור נכשלה בשל גורמים שונים והיעדר השקעות מתאימות, אשר הובילו בסופו של דבר להחלטה לסיום פעילותה של אנרגסטור. בשיחה בין התובע לנתבע ועורך דין רסקי, הנתבע עמד על אופן התרחשות הדברים וכישלונה של אנרגסטור ( מוצג 23 לסיכומי התובע):
"ראובן: אתמול הייתה שיחה מאוד ארוכה עם דודי על זה שבעצם העולם השתנה, הוא מאוד השתנה במובן ש... אנרגסטור היא בין... להתקיים ולא להתקיים, משהו, זה עניין של החלטה. בעיני לפחות. אמרתי שאני מסכים ( לא ברור) שלא... אנרגסטור כפי שהייתה עד היום, לא קיימת בעצם. היא נכשלה, היא נכשלה במידה מסוימת כנראה גם, גם באשמתי כנראה במידה מסוימת אבל במידה לא מעטה בגלל העובדה שכל ההתחייבויות של אנרגטק בעצם לא קרו ( לא ברור). אנרגסטור אין לה מוח, אין...
אלון: (לא ברור) יש, לא ( לא ברור, צוחק).
ראובן: (צלצול טלפון) אין ניר עם, אין גבעות עולם, אין.
...
ראובן :( לא ברור) מזה בעצם ה... אנרגסטור כרגע לא קיימת. קיימים איזה שהם רעיונות של חיים שכרגע הוא היחידי שכרגע חי באיזה שהיא צורה בתוך אנרגטק, אנרגסטור וזה ללכת על ' סטוריג' גדול מאוד מול חברת חשמל. להשיג רישיון וכיוצא בזה... זה בניה של, משהו מאוד גדול שהמדינה מממנת בצורה זו או אחרת, זאת אלטרנטיבה אחת שקיימת, כאילו מה שעדיין רץ עדיין רץ ( לא ברור), יש רצון שאני מבין יש ציפייה של אנרגטק שאנחנו נכניס פנימה שלוש מאות אלף דולר כי עברה חצי שנה מה... מהפגישה. אבל אין לי שום כוונה להכניס, אפילו לא אגורה מפני ש...
אלון: משהו מתממש.
ראובן: (לא ברור). זאת אומרת אם היית עכשיו...
אלון: (לא ברור).
ראובן: אם היינו עכשיו סוגרים את גבעות עולם או משהו כזה, אני מביא את הכסף. או ש... (לא ברור) ואני לא אביא את הכסף סתם...
אלון: כתוב היה בהסכם. כתוב עדיין בהסכם שכפוף לזה שיקרו כל מיני דברים שאישור...
ראובן: יש איזה שהיא טענה שזה כפוף לכלום. במידה בזמן...
...
ראובן: נניח שזה נכון אפילו בסדר? נניח שזה אפילו נכון. אני לא יודע אם זה נכון או לא. אתה צריך לבדוק אם זה נכון או לא אבל נניח שזה נכון. מה, אבל גם כתוב שסדום גם כתוב שהיא כתוב שהיא עמורה גם כתוב שהיא זה... לא קרה כלום. אוקי? אני לא אכניס כסף היום לחברה שהולכת למות...
...
אלון: אגב, סנקציה על אי הכנסת כסף של המניות. אין סנקציה אחרת. זה לא עבר ( לא ברור).
ראובן: בוודאי. בוודאי בוודאי ( לא ברור)...
דודי: אם, זה... זאת אומרת, מה שאמור להיות זה ש... הסנקציה זה שיש להם כרגע את ה...
ראובן ( לא ברור)...
דודי: זכות, כן. לקנות בדולר את המניות.
ראובן: זה מה שהוא אמר. זה מה שאלון אמר.
אלון: נתנו לי הוראה ואני חייב לתת להם, לשחרר להם את ה... לא... זה לא כזה נורא ל...
דודי: לא. זה לא מאיים אבל... זה מבטל לך את המשחק. אנחנו לא...
אלון: אם יש משחק.
ראובן: אם...
אלון: אם אין משחק, אין משחק.
...
ראובן: אז זאת התמונה. אז במידה רבה מאוד השאלה האם, אני מחליט שזה תחום של כל ( לא ברור) ואני נותן את כל כולי ומנסה להוביל בעצמי את החברה לכיוון של ( לא ברור) חברות ומנסה איזה שהם מאגרי אנרגיה מול תחנות רוח שעומדות וכך הלאה וכך הלאה... או שלא. עכשיו, אני באתי ואמרתי ל... דודי תשמע, בנסיבות הקיימות היום, נעשה לחיים ( לא ברור). הלכנו ביחד עד עכשיו, באמת לפי ההסכם הזה ו... אבל עכשיו זה בעצם לקחת חברה מאפס למקום אחר. יש איזה שהם נכסים שנותרו אצלי, לפחות קונספטואלית כתוצאה מהקשר עם אנרגטק, כתוצאה מזה שחיים היה שם.. (לא ברור) שלה ו... (לא ברור) החברה.
...
ראובן: ואז דודי בא ואומר תשמע אבל אני... אני השקעתי שנה וחצי עבודה, כשותף בעוד אני השקעתי את הזמן שלי באלפיים ואחת עשרה אתה לא השקעת זמן. ואתה הרווחת מזה לצורך העניין ועכשיו כשיכול להיות שאתה צריך לשים את האנרגיה... אני יוצא מופסד. אני לא קיבלתי את העמדה הזו במובן ש... א' אני מימנתי את זה בחוזה וב' זה לא היה קורה בלעדי וג' אני הבאתי את חיים וד' מה שאתה רוצה. אוקי ( לא ברור) הדבר הזה עכשיו, כל אחד והתפקיד שלו, נכון בנקודת זמן זו כרגע... אם לוקחים את זה קדימה לאיזה שהוא מקום אחר בעצם דודי מאבד את מקומו... אין, אין, מקומו בתוך החברה ( לא ברור). יחד עם זאת אני חושב שאם אני ממשיך עם החברה הזאתי, אז יש איזה שהם נכסים ש... מגיע לדודי על הדבר הזה שאני על עצם זה שהגענו לאן שהגענו. כל מה שקרה לאורך כל הדרך.
...
דודי: אוקי אז אני אתחיל... אני אשמור על הקו שדיברת, נקודה נקודה...
...
דודי: עכשיו, אז זהו. אז באופן עקרוני הלוגיקה אז שאמרנו כי אנחנו, לפני שנכנסו גם לנושא הזה, עשינו בדיקות טכניות כמה אתה יודע, לא לא נגדיר אותם כ, אתה יודע מזהירות. בדקנו את השטח, לקחנו אותם מילים, כמילים נבונות. כלומר, מה שאומרים לנו...
...
דודי: עכשיו, באופן עקרוני אמרנו שזה בדיוק הדרך, חיים ייכנס פנימה, ירגיש את כל הנושא מהקרביים מבפנים ואחרי חצי שנה כי עכשיו את... חצי מהמשכורת משלם לו ראובן, חצי מהמשכורת אמורה לשלם לו אנרגטק, אנרגטק אין לה כסף, היא משלמת לו במניות. נתנה לו ( לא ברור) של מניות. עכשיו, אז באופן עקרוני מה שקורה אז, הוא אמר גם כן כי הוא, מאוד לא נוח לו. אבל אני כל הזמן אתה יודע, עומד מאחוריו כאילו, הוא איש מבוגר בסך הכל אבל מאוד לא נוח לו, אני כרגע מבחינה תזרימית הוא נפגע בתזרים שלו לעומת ה... מצבו ( לא ברור) ו... אז זהו. אמרנו שאחרי חצי שנה זה באמת עוד נקודת התחלה...
...
דודי: עכשיו אז באופן עקרוני, זאת הנקודה והגענו אליה. עכשיו, זה כרגע הפרויקט היחידי שיש על השולחן. עכשיו, אני חוזר לקו שקשור אלי אישית ולחברה. ועבדתי ועמלתי קשות להקים את החברה הזאת...אז מה שמונח, אתה יודע פה בארץ פגישה עם חברת חשמל והכל זה סבבה אבל אנחנו הקמנו חברה שהיא בינלאומית זאת אומרת כל הפטנטים וכל הדברים שיש שמה בתקווה לעשות בעולם. אני עוד לא הפעלתי את הקשרים שלי גם להביא פרויקטים מחו"ל.. אז דווקא אם יש אפשרות כזו ולשים ' ליין' ולהביא הסכמים כאלו אז אני...
...
דודי: לאורך כל הדרך אני מלווה את חיים, אני כל יומיים מדבר איתו, כל יום נפגש איתו כאילו, לפחות פעמיים בשבוע. פעם בשבוע לפחות. אז... זהו זה. אני לא רואה למה ואם יש אפשרות באמת גם שראובן ישתתף ניהולית וינסה להביא עסקאות. למה, למה שאני, למה אני צריך כאילו להיפרד מהנושא הזה? זאת אומרת לשם זה הקמתי את זה... זאת אומרת בסוף הדרך זה חברה שווה הרבה מאוד, עם הפרויקטים כמו שאנחנו חושבים, נכנסים ו... זאת חברה של פרויקטים גדולים... עכשיו, עוד לא ידוע אם, ולראובן יש גם כיוון כזה ועוד לא ידוע בכלל מי מאיתנו יכול ואם להצליח. כן? אתה יודע, להביא עסקאות בחשיבה מראש זה נחמד..." (הדגשות הוספו).
פעילותה של BSH מעולם לא יצאה אל הפועל ולאחר בדיקת ההיתכנות הכלכלית של אנרגסטור, הוחלט, שהפרויקטים ש"היו על השולחן" אינם ישימים. לא הושגו הסכמות לגבי פרויקטים נוספים והתעורר קשיים רגולטוריים באופן שההסכמות הקיימות לא הבשילו לכדי תוצאות מניבות.
כישלונה של אנרגסטור
לטענת התובע, BSH עמדה לפתח ולקדם מסחר בגז טבעי במספר דרכים על ידי שימוש בטכנולוגיה של אנרגטק לאחסון גז טבעי דחוס ושיטות הטיפול בו.
התובע טוען, שהנתבע פעל באופן מכוון להכשלת אנרגסטור, על מנת להעביר את פעילותה ואת הפרויקטים המיוחסים לה לנתבעת 2. לטענת התובע, הנתבע סירב לחתום על עסקה עם חברת ארפל כמשקיע ובכך הפסידה אנרגסטור גיוס הון. בנוסף, הנתבע סירב להשקיע כספים בהתאם למוסכם עם אנרגסטור ותחת זאת, להשקיע את אותם כספים בחברות אחרות באופן נפרד ותוך נישולו של התובע מאותן חברות.
הקשיים המרובים שנתקלה בהן אנרגסטור כבר בתחילה, בניסיון ליישם את הפיילוט, הובהרו על ידי עדי הצדדים:
מר לאונדרו ברזובסקי ( להלן – מר ברזובסקי), אשר שימש מנהל תפעול באנרגטק, נשאל בעדותו בדבר נסיבות סיום פעילותה של אנרגסטור (עמ' 32 לפרוטוקול):
"ש. ספר לנו על נסיבות סיום פעילותה של אנרגסטור?
ת. החברה בסופו של דבר לא הצליחה לגייס כספים לא דרך הסכם עם הנתבעת ( נתבעת 2) ולא בדרך אחרת. היא ניסתה ולא הצליחה, בסופו של דבר לא יצא מזה כלום כי היא לא הצליחה לגייס כספים."
עדותו של מר אביב מעלה תמונה דומה באשר לקשיים עמם התמודדה אנרגסטור ( עמ' 74, 77, 89 – 90):
"העד מר אביב: כדי לקדם את נושא המס סטורג', ואני הייתי צריך להתחיל לקדם את נושא ה, בדיקות היתכנות, בכלל להבין אם יש משהו, יש פה רעיון של פרויקט שהוא ענק, צריך היה לראות איך, איך בכלל אפשר להתקדם איתו. גם למדתי את, את הנושאים...
...
העד מר אביב: אה, זהו. וקיימתי מספר פגישות, גם עם רשות החשמל, פשוט כדי לקדם את ה, את נושא המס סטורג' על בסיס ה, שהיה בין ראובן, אני חושב לבין, לבין,
...
ש. מתי הגעת למסקנה הסופית שלא ילך מס סטורג'?
ת. אני חושב שה, המכה האחרונה או הקשה יותר למס סטורג' הייתה איפה שהוא כשהבנו שאין לקוח בחברת חשמל, מצד אחד, ומצד שני, הניסיונות של ה, של לפחות הוכחת היתכנות בסדרי גודל קטנים, לא של מס, של צינור אחד, גם זה לא הצלחנו לממש. אז כלומר, יש איזה רעיון טכנולוגי שהוא באוויר, אבל אף אחד לא ראה בכלל איך הוא עובד, אפילו לא במימדים קטנים, כמו שאנרגטק חשבו שאפשר לעבוד איתו, אז לא היה הרבה מה לעשות שם.
...
ש. ב-8.2010 כבר בחנתם את אחד האתרים, ניר עם או ערד?
ת. לא, לא הצלחנו גם, גם לא, גם עד היום לא הצליחו לבחון אף אחד מהאתרים האלה.
ש. הבנתי. למה לא הצליחו?
ת. כי זה לא היה שלהם, זה דיבורים בעלמא היה, בסופו של דבר, כשאתה מגיע לאתר, אתה לא מצליח לקבל את הגז, אז אין לך איך לעשות את הפיילוט.
...
ת. ... הרישיון של אנרגטק, בניר עם, יש להם רישיון, לא היה להם כסף לקדוח, זה אומר שאין שם גז, זה אומר שאין שם גז, הם בכלל לא הקימו נקודת קידוח, הם עשו, אני חושב בתקופה שאני הייתי שם, איזה שהוא פיילוט בכלל לראות, היה שם איזה מעט מאוד גז, לראות שבכלל הגז הזה לא רעיל ואפשר יהיה בהמשך לקדוח, ואני חושב שעד גם אחרי שעזבתי, הם עוד חיפשו מישהו שישקיע כדי לעשות את הקידוח ולחפש באמת גז." (הדגשות הוספו).
מהאמור עולה, שהפרויקטים השונים של אחסון גז טבעי, גם כאלו שנעשו שלא בשיתוף התובע או אנרגסטור ואשר לגביהם הוא טוען, שיש לו בהם חלק, לא צלחו. כך ניתן ללמוד גם מעדותו של מר לאונרדו ברזובסקי (עמ' 29 - 30 לפרוטוקול):
"ש. מה הייחוד של אנרגטק, מה היא עסקה, מה ליבת הפעילות שלה?
ת. במשך ההיסטוריה שינתה כמה כיוונים, היא התחילה עם פיתוח מערכות אחסון גז טבעי לצורך שינוע של רכבים קטנים, משהו כמו הטוקטוקים שקיימים במזרח אסיה והייתה פעילות רבה בתחום הזה עד סוף שנת 2008, ואז הסבה את פעילותה לשני תחומים אחרים. אחד הובלת גז בכמויות גדולות, תעשייתיים ומסחריים. שני, תחום של אחסון גז בכמויות עצומות. זה תחום שפעלה בו ולא הצליחה לפתח את הפעילות בסופו של דבר, לא הצלחנו להשיג מימון לצורך פיתוח פעילות זו." (הדגשה הוספה).
מכל האמור עולה, שכישלונה של אנרגסטור בתחום המוסכם של אחסון גז טבעי, אינו קשור לנתבע ואף ככל שהנתבע היה משקיע כספים נוספים באנרגסטור, נראה, שאין וודאות בדבר הצלחת הפרויקטים של אחסון גז טבעי.
לא הוכח שהנתבע גרם לכישלונה של BSH או של אנרגסטור. הנתבע אמנם היה בנקודה קריטית, שבה אמור היה לבחור האם להשקיע כספים, אם לאו, אלא שנראה, שמדובר בשיקול דעת עסקי ולא ניתן לדעת, לבטח לא בזמן אמת, האם מדובר בהשקעת כספים, שהייתה מניבה רווח וודאי לאנרגסטור. התובע לא הציג ראיות שיתמכו בטענה לפיה, השקעת כספים על ידי הנתבע באנרגסטור הייתה מביאה בהכרח להצלחת המיזם ולקידומה של אנרגסטור. בפרט, כאשר בדיעבד ברור, שגם פרויקטים מאוחרים יותר שניסו להיכנס לתחום אחסון הגז לא צלחו, כפי שהעיד על כך התובע בעצמו שציין, שאינו מכיר חברה לאחסון גז טבעי (עמ' 51 לפרוטוקול):
"ש. נכון שכיום לידיעתך אין שום חברה בארץ שעוסקת בתחום של אגירת גז בצורה מסיבית?
ת. לא ידוע לי. הרגולציה נכתבת, כל נושא הגז הטבעי במדינת ישראל הוא עדיין חדש. עדיין אין פעילות. לא ידוע לי על פעילות גז טבעי בארץ כי כל נושא תגליות הגז הטבעי חדשות יחסית.
...
ת. בחנו כדאיות של אחסון גז.
ש. מה היו תוצאות אותה בחינה?
ת. אמרתי את זה שתי תשובות אחורה. פיק און פיק הכדאיות הכלכלית ירדה. ייצור חשמל היה כלכלי וכדאי ואנרגסטור הוקמה לשם פעילות בכל העולם ולא רק בישראל.
ש. נכון שגם אתה הסכמת שבטרם תתבצע השקעה כספית גדולה באנרגסטור צריך לבדוק ההתכנות הטכנית והכלכלית של אחסון גז טבעי?
ת. בכל פרויקט צריך לבדוק היתכנות טכנית וכלכלית."
אף באשר להחלטת הנתבע, שלא לגייס כספים באמצעות ארפל, התובע לא השכיל לשכנע שעסקה כאמור הייתה בהכרח מניבה תוצאות מבטיחות. מדובר בשיקול דעת עסקי, כאשר הנתבע הביע ספקות לגבי הסיכון הכרוך בהתקשרות עם ארפל.
טענות התובע באשר לעסקת ארפל לא הוכחו ולא הוכח טעם, שעניינו רצון הנתבע לנשל את התובע מזכויותיו ב-BSH.
עיון בתמלילי הקלטות השיחות שצירף התובע מעלה, שההחלטה שלא לגייס את ארפל כשמשקיע היא החלטה שבשיקול דעת עסקי של הנתבע שאת תוצאותיו, לאור העובדה שקיימות בעיות רגולציה שונות, לא ניתן לדעת בוודאות.
פרויקטים אחרים בהם טוען התובע לזכויות
לטענת התובע, בניגוד להסכמים התברר, שהנתבע " פעל במחשכים", שינה הסכמים קיימים והכשיל בעצמו ובעזרת אחרים פרויקטים פוטנציאליים שונים בהם BSH אמורה הייתה לפעול וכל זאת, על מנת לנשל את התובע מהפירות ולהשיאם לעצמו לבד.
לטענת התובע, אחד הפרויקטים אותם הכשיל הנתבע היה פרויקט מול חברת גבעות עולם חיפוש נפט בע"מ, חברה לקידוח גז ונפט ( להלן – גבעות עולם), במסגרתו הוצע שלב ראשון בו יופעל פרויקט לשינוע גז מאתר הקידוח באזור ראש העין לצרכן סופי כלשהו ולאחר מכן אף תבחן אפשרות לביצוע Mass Storage של גז, הכל תוך שימוש וניצול ידע ו/או טכנולוגיה של אנרגטק. בשל סוגיות רגולציה שונות עוכבו קידוחי הנפט והגז הטבעי של גבעות עולם במשך חודשים מספר ולא חודשו, אלא רק בשלהי שנות 2011. בראשית שנת 2012 ולהפתעת התובע, הנתבע באמצעות נתבעת 2 חבר לאנרגטק במסגרת ג.ט.ל לצורך הספקת שירותים בגבעות עולם, זאת במקום שפעילות זו תיעשה באמצעות אנרגסטור.
טענות התובע לא הוכחו. פעולות הנתבע, כך עולה מתמלולי הקלטות השיחות שצירף התובע, לא נעשו במחשכים. הנתבע העלה בפני התובע את תהיותיו לגבי המשך דרכם המשותפת, הציג בפניו את המציאות העסקית להשקפתו והציע תמורה כספית, עבור מה שהוא ראה - הפגיעה אישית שנגרמה לתובע שפעל לטובת המיזם, שבסופו של דבר לא רקם עור וגידים, שלא באשמת מי מהצדדים (מוצג 21 לסיכומי התובע):
"ראובן: באנגסטור, בכלל ( לא ברור) לפני ש... (דיבורים לא מובנים). כן, גם כן... תראה, אני, אני אגיד לך למה אני רציתי שנדבר על אנרגטק ועל אנגסטור בכלל... א' מה שכתבת זה מה שהיה, על מה שסיכמנו. אני , אני לא מתנער מזה בכלל. הנקודה שאנחנו נמצאים בה פשוט היום בנקודה שא' לא ברור לי לאן.. לאן אנרגסטור. ב' לא ברור לי אם היא הולכת, והתוצאה ש-ב' ו-ג שאני צריך להחליט במידה לא מעטה האם ואם כן, מה עושים עם זה אוקי? כלומר נכון לרגע זה בעצם..., במידה רבה מאוד כל מה שדיברנו עם, עם אנרגטק איננו.
...
ראובן: ... אני רק אומר מה... לא יודע. קשה איתו, קשה לי לדעת כמה ממה שהוא אומר נכון וכמה זה פנטזיות. כמה זה רצון וכמה זה מציאות. יש שמה משקלים שנעים. ו... זה, זה כאילו... זה, זה דבר אחד, אחר כך היה ניר עם שירד מהפרק, עכשיו יש את... את גבעות עולם גם שירד מהפרק אלא אם...
...
ראובן: בהנחה שיש את ההלוואה יש עוד זמן. זה התמונה שעומדת נגד עיני ונשאלת השאלה באמת, באופן מהותי, כלומר בעצם ( לא ברור) נמצאים בנקודה שבה צריך להחליט ( לא ברור) רבה מאוד מה עושים עם
דודי: אנרגסטור.
ראובן: מה עושים עם אנרגסטור. מה עושים עם אנרגסטור, לאן לוקחים אותה... מערכת היחסים עם אנרגטק... נמצאת באיזשהו... הקפאה.
...
ראובן: כל מה שהתחייבו לא קרה.
...
דודי: בפעילות כולה. (לא ברור) של אנרגסטור. אז אז ה... הם היו צריכים להביא את הפרויקטים האלו וזה מייל סטון והחצי שנה הזאת הייתה מייל סטון.
ראובן: אני מבין פה על משהו שלא קיים מעולם.
דודי: אני לא בטוח בקשר לזה.
ראובן: לא קיים כרגע.
דודי: אני לא...
ראובן: לא קיים... יש סטורג' אחד שבתוך האדמה. זה מה שיש בגרמניה. סטורג' אחד ( לא ברור).
דודי: אויר?
ראובן כן. זה מה שיש זהו. זה התמונה שישנה...
...
ראובן: אנרגטק היו אמורים להביא את הפרויקטים.
דודי: אנחנו היינו אמורים להביא את הניהול ואת הכסף...
...
ראובן: הם לא עשו כלום.
...
ראובן: זה, זה, זה המקום שנמצאים. אז למה אמרתי שזה קשר גם באופן מהותי ל... מה, מה קורה בינינו... מאוד משמעותי מה קורה בינינו, האלטרנטיבה א' ש... (לא ברור). אלטרנטיבה ב ו-ג' זה לא רלוונטי. אם סגרנו את זה סגרנו את זה, זה ממש לא ( לא ברור) ואם... אני ממשיך לממן את חיים, יש בזה מידה מסוימת שזה אבל אתה יודע מה, בסדר. נניח שנסגור את העניין הזה ונמשיך ככה כמו ש... (לא ברור). אבל...
...
ראובן: ... אז אנחנו צריכים להתחיל להיפרד בקטע הזה, אני... (משפט לא ברור) משהו כזה שיהיה לך משהו אז ה... פעילות שעשית ( משפט לא ברור)...
דודי: ל... למה, למה, למה מאיפה, למה החשיבה הזאת? למה... תראה, בוא בוא אני...
...
ראובן: אתה לא מבין למה?
דודי: לא, אני מבין ואני לא מקבל. אני, למה הוא לא היה בפירוש... למה... הייתה שאלה מסוג אחר. כאילו התנהלות הענייים ו... כאילו אני לא ילד. באמת שלא. ו... אתה יודע כמות הכסף שיש בבנק כרגע היא לא, היא לא משנה מהותית ל... לנושא העסק הזה. לנושא שיש לך יותר כסף בבנק, לא לא... לא תופס כאן ( לא ברור).
ראובן: אני מבחינתי בראיה שלי, זו התשובה לשאלה שלך. זה אומר אוקי, עכשיו נתחיל משהו חדש. נתחיל עם עולם חדש, נתחיל לראות מה עושים, נכון. יש לצורך העניין ( לא ברור) ואתה, יש כאן את החיבור לאנרגסטור, אנרגטק מבחינת חיבור ויש פה אישזהו עולם של, עולם תוכן שברמה זו או אחרת אני נחשפתי אליו וזה כתוצאה מהפעילות שלך. אבל אנרגסטור לצורך העניין אין.
דודי: בגרמניה,, בגרמניה...(מדברים יחד) צריך לעשות רשימה, הוא הולך לעשות רשימת סטורג'.
...
ראובן: ... אני אומר לך שזה לא סטורג'. לכן אמרתי שאני נחשפתי ל... לעולם הזה בכלל אבל עכשיו לבוא ( לא ברור) הדבר הזה המשמעות של הדבר הזה, זה ב... להיכנס לעולם של... עכשיו אני, אומר לך ברצינות, אם אני אכנס לזה, אני לא אכנס לזה שאני מראש מחזיק על עצמי חמישים אחוז מהחברה כאשר...
דודי: למה אנחנו לא, למה אנחנו לא עין בעין בנושא הזה?
ראובן: אז אני אגיד לך למה, מפני שעד רגע זה פעלנו במשותף. (משפט לא ברור). אם אני אקח אותו למקום ההוא... אין לך פעילות בתוך הדבר הזה.
...
דודי: חלק מצליח חלק לא, עם סיכונים, נכון. זה, זה מה שני אומר זה הסיכון שאני לקחתי על עצמי את יודע, להכניס אותך פנימה ושל... עשייה מצוינת בידיעה שכבר עברנו הרבה דברים ביחד ואם אנחנו הולכים ביחד אנחנו הולכים ביחד.
...
דודי: וראית, בלי הסכם בלי כלום, הכל בסבבה, אני לא... אני לא פוחד אפילו מהמהות של זה ( לא ברור)...
ראובן: והלכנו עד עכשיו וכל אחד לקח את החלק שלו ו, ועשה את החלק שלו.
דודי: והעשייה לכאורה ממשיכה, רק היא מקבלת עוד פעם כמו שאת אומר ( מדברים יחד) עם חברה וקשרים שלך מגרמניה...
ראובן: לא לא. פה אני, פה אני חלוק עליך. היא לא ממשיכה. בכדי שמשהו יקרה, אם אולי יקרה, צריך לעשו משהו אחר...
...
דודי: אז, בוא תהפוך את זה ליותר אמיתי כי אני לא, אין לי כרגע מה ( לקחת את זה?). זה חייב להיות פה מספר על השולחן..." (הדגשות הוספו).
מהאמור עולה, שהנתבע היה מודע לכך, שהתובע הציג קשרים מסוימים וחשף אותו לפעילות ועל כן גם הציע לו תמורה כספית, אך הוא לא ראה את הפעילות העסקית כפעילות של שותפים במיזמים חדשים. יתרה מכך, התובע עצמו לא מלין על כך, שמדובר בהפרה של הסכמות. למעשה, באותה שיחה הם מדברים על פרויקטים אחרים, שייתכן שהיו עתידים להתרחש. ניתן ללמוד מהשיחות שבין התובע לבין הנתבע, שכבר בנקודת זמן זו ההתייחסות היא למיזם המסוים שנוגע להתקשרות שבין אנרגסטור לבין אנרגטק בתחום אחסון גז ולא לפרויקטים אחרים, ככל שיהיו.
התובע, שלא היה שבע רצון מכישלון המיזם, ניסה לשכנע את הנתבע לפעול בכיוונים שונים, אלא שהנתבע הביע את חששותיו, תוך שהוא מציע לתובע מעין פיצוי, מתוך תחושת אחריות מסוימת על לכישלון. הנתבע אף הביע בפני התובע את חששותיו לגבי פעולות ההשקעה אותן מעוניין התובע לעשות, שעה שאין בידו כספים להשקעה ( מוצג 3 לתיק מוצגים מטעם התובע):
"ראובן: אני צריך להחליט... אני, אני חושב ש... (לא ברור), אתה לא מופלה זה לא קשור... לי יש סיטואציה עסקית. שהאלטרנטיבות הן אחת לסגור את החברה.
דודי: נכון.
ראובן: שתיים, להמשיך עם החברה ל- ארבעה חמישה חודשים הקרובים לראות מה קורה.
דודי: במימון של בסביבות שמונים – מאה אלף דולר.
ראובן: כן. כן. נכון.
דודי: יפה.
ראובן: זה בגדול שתי, שתי האלטרנטיבות.
דודי: והאלטרנטיבה השנייה מתפצלת עוד פעם לשתיים. אחת עם דודי בפנים, שתיים עם דודי בחוץ.
ראובן: נכון.
דודי: יפה. אתה אומר אם דודי בפנים, אני לא רוצה. סוגרים.
ראובן: אני לא עושה אם דודי בפנים.
דודי: יפה.
ראובן: המבחן לפי דעתי אחרי שיצאת. אני, אני... אתה צריך להחליט אם אתה רוצה... תרצה אותו, אני מוכן להציע לך ... אבל שיהיה לך ברור שמה שאני מציע לך עכשיו זה בתנאי שאני אחליט שאכן אני ממשיך עם החברה.
דודי: לא לא. בסדר, אני
ראובן: יכול להיות ש... יכול להיות שאני גם אחליט שאני לא אמשיך עם החברה למרות, תגיד לי ' כן' ואני אגיד לך, בכל זאת אני אוותר על החברה. אוקי?
דודי: או שאני אגיד ' לא'.
ראובן: או שתגיד ' לא' ואז אנחנו נסגור את החברה בכל מקרה. אני מוכן לתת לך מאה אלף שקל ושבעה אחוז מהרווחים לשלוש השנים הראשונות. שבעה וחצי אחוז מהרווחים סליחה, בשלוש וחצי שנים, בשלוש שנים הראשונות ו... שזה בעצם ה... הכאילו ( לא ברור) את זה ב... (לא ברור) מה שנקרא. לחלק שלך בחברה. זה יהיה לעוד שלוש שנים. השנים הראשונות ( לא ברור) מאה אלף שקל, גם מאה אלף שקל זה כסף. אתה צריך להחליט אם אתה... אם זה עדיף לך על לסגור את החברה על בטוח. או לא. וזהו.
דודי: טוב. קודם כל הגענו למצב של ... הצעה...
ראובן: כן. אהמ?
דודי: משהו שאני אוכל לחשוב עליו. נראה לי... הצעה ( לא ברור) מבחינה כספית נמוכה אבל...
...
ראובן: לא באתי אמרתי לך עשרת אלפים, חמש עשרה אלף עשרים אלף. אמרתי לך מאה אלף שקל. לא... לא הלכתי, לא... אמרתי מספר קמצני. אמרתי מספר שהוא מספר הגון לדעתי.
דודי: אני עובד על זה...
ראובן: אבל זה מת. אתה עובד על משהו שהוא מת. האלטרנטיבה... מה, האלטרנטיבה היא דודי, האלטרנטיבה היא שאתה ואני מסכימים שסוגרים את החברה, אני מרים טלפון ( לא ברור) ממנו, תן לי דולר, קח את החברה. זה האלטרנטיבה. זה לא שיש פה איזה אלטרנטיבה אחרת. אני אומר לך שאני ( לא ברור) פרטי והכסף פרטי שלי. מאה אלף דולר פלוס מאה אלף שקל כדי שאולי יהיה משהו בעוד... ארבעה חמישה חודשים שאני מאוד סקפטי לגביו. מאוד סקפטי לגביו... עכשיו, אתה, אני מבין שההצעה שהצעתי לך כרגע היא הצעה, בתנאים הקיימים של חברה שעומדת להיסגר, סופר הגונה. אני נותן לך הרבה אבל אני נותן לך איזה שהיא סוכריה שתרגיש שלא... יצאת עירום וערייה... (משפט לא ברור). בין אם יהיה רווחים אני מציע לך שבעה וחצי אחוז שזה החלק שלך בכל מקרה היה צריך להיות, ב...
דודי: החלק שלי אחרי ההשקעה של שתיים וחצי מיליון דולר.
ראובן ( לא ברור), אבל זה מה ש...
דודי: טוב, אם יהיה פרויקט כזה אני מאמין שתהיה... אבל עוד פעם, כרגע חלקי הוא עשרים וחמש. אמרתי באופן די עקרוני, לי יש פרויקט כזה, אנחנו יכולים לממן אותו... לא, לא לבד. אבל אפשר לממן...
ראובן: דודי...
דודי: זה עושה לי רגרסיה מאוד גדולה. אני צריך לבדוק, אולי אני יכול להביא מימון אחר לתהליך הזה. אני מאוד גלוי איתך לאורך כל הדרך. כל השנים.
ראובן: אני לא חושב שאני מסתיר ממך משהו.
דודי: לא לא." (תמליל פגישה מיום 25.3.2012).
התובע טוען, שפרויקטים שונים שהועברו לג.ט.ל היו למעשה פרויקטים של אנרגסטור והנתבעים רוקנו את אנרגסטור על מנת להעביר את פעילותה ובכלל זה את הפרויקטים השונים לג.ט.ל.
מר ברזובסקי נשאל לנסיבות סיומה של אנרגסטור והשיב, שהיא לא הצליחה לגייס כספים. עוד נשאל באשר לאפשרות שהכספים שהיו אמורים להיות מגויסים לטובת אנרגסטור הועברו לג.ט.ל (עמ' 32 לפרוטוקול):
"ש. אבל ג.ט.ל שבעצם עסקה באותם פרויקטים גייסה את הכספים האלה?
ת. זה לא אותם פרויקטים, הייתה חלוקה מאוד ברורה. ג.ט.ל היה לה הסכם שהרשה לה לפעול בתחום של הובלה של גז. ג.ט.ל נוסדה עוד בשנת 2006, 2007 כדי לעסוק בהובלה לתעשייה וצרכנים מסחריים, בזמן שאנרגסטור הוקמה לצורך אחסון בלבד ולא הובלה. כל עוד יכולנו לרוץ עם שתיהן במקביל עשינו זאת."
בחקירתו הנגדית הוסיף מר ברזובסקי והעיד על השוני בפעילותן של אנרגסטור וג.ט.ל (עמ' 36 לפרוטוקול):
"ש. מה תחום עיסוקה של ג.ט.ל?
ת. ניסתה לעסוק בתחום של הובלה לתעשייה.
ש. האם זה היה תחום עיסוקה מיום הקמתה ואילך?
ת. כן.
ש. זאת אומרת שאם אני ממשיך ברצף הכרונולוגי בסוף 2010, למעשה אנרגסטור וג.ט.ל היו קיימות במקביל?
ת. כן.
ש. נכון היה לומר שתחולת העבודה שהוגדרה לג.ט.ל היה שינוע ולאנרגסטור היה אחסון?
ת. בעיקרון, בהחלט כן.
ש. האם ידוע לך על איזה שהיא הסכמה של אנשי אנרגטק, בעלי המניות, להעביר חלק או את הכל שתחולת הפעילות של ג.ט.ל לאנרגסטור?
ת. למיטב זכרוני אף פעם לא דובר להעביר מחברה לחברה. היו שני מגעים שאני זוכר די בוודאות לשלב את שתי החברות האלה בחברה בורסאית, ואני מתלבט אם היה מקרה שלישי, אני לא זוכר. אבל דיברו על שילוב ולא העברה מצד לצד."
מר דרור ברודר ( להלן – מר ברודר), סמנכ"ל לוגיסטיקה בחברת גבעות עולם, ציין בעדותו, שהפרויקטים שביצעה ג.ט.ל מול גבעות עולם היו פרויקטים של שינוע בלבד (עמ' 16 - 17 לפרוטוקול):
"ש. ממתי פעלת מול ג.ט.ל?
ת. כשהתחיל המו"מ התחילו אותו אמיר בן דוד, הצטרפתי לקטע המסחרי הוא נעשה מול ג.ט.ל וגם החוזה שפורסם במאיה אתר הבורסה היה מול ג.ט.ל. כשהסתיימו הדברים הטכניים הוא היה צריך עזרה בדברים המסחריים. הצטרפתי למו"מ למיטב זכרוני, זה היה באמצע 2012.
ש. נכון שאתה לא מכיר תחום פעילות של ג.ט.ל שהוא תחום אגירת הגז?
ת. לא מכיר.
ש. נכון שמה שאתה יודע לגבי ג.ט.ל שהיא עוסקת בתחום הדחיסה ושינוע הגז?
ת. נכון."
מעדותו של מר אמיר בן דוד, אשר משמש כמנכ"ל זמני בגבעות עולם, באשר לפעילותה של ג.ט.ל בהתקשרות מול אנרגטק, עולה תמונה דומה לזו שהציג מר ברודר לפיה, עיסוקה של ג.ט.ל היה בשינוע (עמ' 20 לפרוטוקול):
"ש. מה רציתם שג.ט.ל יעשו עם הסי.אנ.ג'י, מה תהיה התוצאה של השימוש בתהליך?
ת. הרעיון הוא שדוחסים את הגז שיוצא באתר למשאיות מיוחדות שיש להן מכליות ובלונים מיוחדים בשביל הסי.אנ.ג'י, שיוכלו לעמוד בלחץ, והם היו אמורים לשמע את זה למפעלים ומשם להזרים את זה למפעל שיוכל להשתמש בגז הזה. הבעיה של גז זה נושא של שינוע, או שיש לך צינור, אתה לא יכול לאגור את זה לא נפט, דוחסים את זה למיכל..."
מר אביב מתייחס בעדותו לפרויקטים שונים. אותם פרויקטים שלגביהם טוען התובע, שאלו פרויקטים השייכים לכאורה לאנרגסטור ולהסכמות. אלא שמהעדויות שנשמעו וכן מעדותו של מר אביב עולה, שהפרויקטים האחרים בהם עסקה אנרגטק היו פרויקטים של שינוע.
לכאורה, האחסון היחיד שנעשה וככל שניתן לראות בו ככזה, היה אחסון זמני במשאיות במסגרת פרויקט של גבעות עולם וג.ט.ל, בשל העובדה שגבעות עולם לא יכלו לאחסן את הגז יחד עם נפט. מטרתה של גבעות עולם הייתה למצוא פתרון אחסון לגז עקב האיסור לאחסנו ליד נפט, אלא שמסיבות כאלה ואחרות הפרויקטים של אחסון גז טבעי לא צלח. הפרויקטים עסקו בהעברת הגז למקום אחר, כאשר הדבר נעשה במשאיות ( עדותו של מר ברודר בעמ' 17-12 לפרוטוקול). בתוך כך טען התובע, שפרויקט המשאיות הוא סוג של אחסון. אלא, שמר אביב הבהיר, שמדובר בפרויקט שינוע ולא בפרויקט של אחסון (עמ' 95-93 לפרוטוקול):
"ש. יפה, תודה. אנחנו מדברים על 3.2011, מסמך שיצא ממך, כאנרגסטור, נכון?
ת. אני יכול רגע לראות? כל זה תכנית עסקית, לא של מס סטורג', אבל היא מתייחסת לסטורג'.
ש. היא מתייחסת לסטורג'... אבל הוא מסכים איתי שזה לא תכנית עסקית למס סטורג'. אתה מסכים איתי שבכל, כמעט בכל תכנית עסקית שכרוכה בגז יהיה גם סטורג'?
העד מר אביב: לא.
ש. לא? או קיי, בסדר.
כב' השופט כהן: הוא לא שאל,
עו"ד קנולר: אתה מסכים איתי,
כב' השופט כהן: הוא לא שאל מס סטורג', הוא שאל סטורג'.
העד מר רביב: לא.
עו"ד קנולר: לא, או קיי.
...
העד מר אביב: בגבעות לא היה לנו סטורג'
עו"ד קנולר: או קיי. אתה מסכים איתי ש, לא היה סטורג'?
העד מרב אביב: לא.
ש. אה, שאתה מכניס את הגז לתוך הצובר של המשאית, מה זה? אתה לא מאחסן אותו,
ת. ממש לא,
ש. לזמן הטרנספורטיישן?
ת. ממש לא.
ש. אה, לא? אלא מה?
ת. אני מוביל אותו.
ש. איך אתה מוביל אותו?
ת. אז אני אסביר לך,
ש. לא, לא,
ת. איך עובד,
ש. איך אתה מוביל אותו, על משאית, אתה מוביל אותו על משאית?
ת. ברור.
ש. ועל משאית יש צובר?
ת. צריך לאחסן, למלא את זה,
ש. צריך לאחסן, בדיוק,
ת. אבל זה לא סטורג',
ש. תודה רבה, צריך לאחסן.
ת. אז ברשותך,
ש. 100 אחוז.
ת. לא, אתה לוקח משפטים ומילים ושורשים שהם לא נכונים, אז אני אסביר לך איך זה עובד. ברשותך, אתה מסיק פה מסקנות,
ש. בבקשה,
...
ת. אני לא מאחסן, אפילו לא דקה,
ש. אה המ?
ת. בפרויקט שעובד, כמו שג.ט.ל עשתה אחר כך, ב, ב, ניסתה לעשות אחר כך, בגבעות, זה יניקה ישירות מהבאר, הובלה ופריקה, אין שום אחסון, אפילו לא לדקה.
ש. איך מובילים?
ת. במשאית מיוחדת להובלה.
ש. יופי, הגז מאיפה יוצא?
ת. מהבאר, ישירות.
ש. בסדר. ולאן הוא נכנס?
ת. למשאית.
ש. לאן למשאית?
ת. למשאית, יש לה צובר שנוסע,
ש. יפה.
ת. ו, פורק מיד. אבל אם אתה רוצה לעשות,
ש. אני חושב שבית המשפט הבין... שחייבת להיות אחסנה בזמן ההובלה,
ת. אז אני,
ש. לא יעזור כלום,
ת. שלילי, אתה עכשיו עושה דיון טכני, אז אני אסביר לך ב,
ש. כן, תסביר,
ת. בזה אני קצת מבין,
...
ת. אחסון זה כשאתה עכשיו אומר אני מאחסן ומחכה, כדי שיחכה קצת לצרכים אחרים, לדברים אחרים,
...
ת. פה אני לוקח ומוביל, לא אחסנתי, אפילו לא לשנייה."
הפרויקטים הנוספים, שבהם מבקש התובע זכויות באופן רחב, מתייחסים לפרויקטים של שינוע. התובע לא הציג פעילות של Mass Storage שממנה ניתן היה להבין, שהוא זה שיזם את הפעילות ולפיכך יש לו בה זכויות, מעבר לפעילותו במסגרת אנרגסטור.
אף אם אנרגטק פועלת במישורים שונים ובכלל זה במסגרת של שינוע גז, ההסכמות שנקבעו בין נתבעת 2 לאנרגטק ואשר מהן יכול לשאוב התובע את זכויותיו, לא התייחסו לפעילויות אחרות זולת אחסון גז טבעי.
משנה תוקף להפרדה בין שינוע לאחסון כמו גם ההבחנה הטכנית בין שינוע לבין אחסון, שהוא חלק אינטגרלי מתהליך השינוע, בא לידי ביטוי גם בהסכם עצמו לפיו: הפרויקטים שעתידים להתקיים תחת אנרגסטור הם פרויקטים של מסחר בגז טבעי, המקיימים מספר תנאים ובכלל זה תנאי לפיו, מדובר בפרויקטים עצמאיים מבחינה כלכלית, להבדיל מפרויקטים בהם אחסון הגז הוא חלק אינטגרלי מתהליך שינוע, כפי שנקבע בנספח A להסכם הקובע את תחום הפעילות לפרויקטים שיוקמו תחת ההסכם: "The project is an independent economic projects (as opposed to projects in which storage is an integral part of a delivery process, e.g. filling stations or discharge points)"
לא מן הנמנע, שהפסקה האמורה בנספח A להסכם נוסחה כדי להבחין בין פרויקטים של ג.ט.ל, שבהם אחסון היה חלק אינגרלי מהשינוע, כפי שהצביעו על כך העדים בחקירתם , כאמור.
מהאמור ניתן ללמוד, שבפועל, התכניות שהתקיימו לגבי גז טבעי היו תכניות שינוע, כאשר לצורך השינוע הגז הועבר למשאית. לא ניתן לקבוע, שהשינוע במשאית הוא סוג של אחסון. יתרה מכך, ממילא לא הוכח, שמדובר באחסון במסות גדולות של 10,000 כפי שנקבע בהסכם.
ראוי להוסיף, כי אותם פרויקטים של שינוע לא צלחו. כפי שעולה מעדותו של מר ברודר (עמ' 14-13 לפרוטוקול):
"ש. החברה עוסקת בקידוחי נפט אבל בקידוחים יש גם גז טבעי?
ת. בנפט המופק מאתר הקידוח מגד 5 יש גם גז טבעי שיוצא יחד עם הנפט.
...
ש. וכל השנים הללו יחד עם הנפט הפקתם גז טבעי?
ת. זה יוצא יחד עם הנפט.
ש. מה עשיתם איתו כל השנים?
ת. שורפים את הגז שיוצא מהבאר.
ש. לא עשיתם שימוש מסחרי, הוא הוצאה ולא הכנסה?
ת. נכון.
ש. והיום יש אופציה שנולדה ואפשרות להפוך את הגז הזה גם להכנסה?
ת. לא מדויק. ברגע שהתחלנו להפיק נפט חיפשנו את הפתרון לנצל את הגז הטבעי. הפתרון שהיה היה דחיסת גז, סי.אנ.גי' הסכם מסחרי בעניין זה נחתם עם חברת ג.ט.ל, אני חושב שזה היה ב- 2012.
ש. כאשר אנחנו מדברים על דחיסת גז או כאשר השימושים שאתם יכולים לעשות באמצעות דחיסת גז זה לשינוע וגם לאחסון?
ת. לא. לשינוע בלבד.
...
ש. לא הגשתם בקשות לאחסון?
ת. לא, אסור לאחסן גז. לא ביקשנו אחסון גז. אחסון רק בתוך מכליות שמחוברות למשאיות.
...
ת. הנפט שמופק מהאדמה הולך למיכל שיודע להפריד בין נפט לגז, הגז אמור לעבור בצנרת לתוך נקודה שממנה צריך להיות שעון של הלקוח של ג.ט.ל שימדוד את כמות הגז שהוא קונה מאתנו, שם מתחבר למדחס שלהם, שהיה אמור לדחוס את הגז לתוך מכליות של ג.ט.ל, תכני העבודה הייתה אמורה להיות שיש מכלית אחת כל הזן במילוי ועל הקו לפי הכמות של הגז והפריקה אצל הלקוח של ג.ט.ל שאין לי מושג מי זה יהיה להם מספיק מכליות לשנע את הגז כי אין באתר אחסון, אסור לאחסן את הגז באתר של הנפט. אנחנו מוכרים את הגז לג.ט.ל והחל מהשעון הוא שייך לג.ט.ל.
ש. כל זה אמור היה להיות?
ת. כן.
ש. ומשהו השתנה?
ת. כן זה לא יצא אל הפועל בגלל בעיות של בטיחות של גבעות עולם...
ש. באיזה בעיות נתקלתם?
ת. קבלת אישורים... גם ג.ט.ל שהיו אמורים צריכים לקבל אישורים לא קיבלו את האישורים הנדרשים מהגופים. הם היו אמורים לקבל אישורים ולהראות לנו שיש להם אישור להתקין את המדחס ואת עמדות המכלים מחוץ לגדר והם לא קיבלו."
התובע טוען, שכל הרעיונות שלו היו אמורים להשתייך לאנרגסטור וכי מדובר בטכנולוגיה. אולם, התובע לא השכיל לשכנע, שמדובר בפטנטים רשומים לטובת אנרגסטור או שמדובר ברעיונות שיושמו בפועל . נחזה מראיות הצדדים, שמדובר ברעיונות שלא יצאו אל הפועל ושאינם מהווים פיתוח טכנולוגי או סוד מסחרי, אלא ברעיונות שלצורך יישומם נדרש לעבור משוכות שונות כגון רגולציות וגיוס השקעות הון. כך למשל, גם הרעיון של ייצור החשמל לא יושם על ידי אנרגסטור ואף לו בוצע ניסיון לייצר חשמל על ידי גבעות עולם, הרי שמדובר בתכנית שטרם קיבלה אישורים ונחזה, שארוכה הדרך בין הרעיון לבין מימושו (עמ' 15-14 לפרוטוקול):
ש. ומה אתם עושים כדי שישתנה המצב החוקי לגבי גבעות עולם?
ת. לגבעות עולם נקבע דיון להפקדה למגד 5, הוועדה אישרה תנאים להפקדה ובתכנית הזו יש לנו אפשרות לשים גנרטור לייצור חשמל בתוך השטח התפעולי, בתוך מגד 5. לא יהיה מדחס גז סי.אנ.ג'י. אנחנו נעשה ייצור חשמלי, נהפוך את הגז לחשמל ונמכור את החשמל?
...
ש. לפי התכנית החדשה לא תהיה דחיסת גז?
ת. לא תהיה."
מקומו של התובע בפרויקטים לגביהם הוא טוען לזכויות הוא לכל היותר בהצגת רעיון כלשהו והיכולת להציג קשרים בעתיד, שיתכן שיניבו פירות. אין מדובר ב קשרים המיוחסים באופן בלעדי לתובע ואין בהם די כדי לגבש עסקה, שממילא אינה חלק מהמיזם המוסכם. הרעיונות הם לכל היותר רעיונות עתידיים, הפרויקטים אליהם הפנה התובע לא היו פרויקטים קונקרטיים, שעמדו על הפרק ושלגביהם יכול היה התובע לקבל קרדיט כחלק מעשייתו כשותף בחברה. לבטח, משהרעיונות הנוספים לא היוו חלק מהמערכת ההסכמית הכתובה בין הצדדים . אף אם במהלך השיחות צפו ו עלו רעיונות שונים לשם מינוף העשייה ולהמשך פעילות החברה, אלה לא התגבשו לכלל ה סכמות קונקרטיות, שנוגעות לפרויקטים מובהקים.
התובע לא השכיל להניח תשתית ראייתית להוכחת תובענתו. הוראות ההסכם אינן קובעות את אשר מבקש התובע. הוראות ההסכם אף אינן רחבות ומקיפות כפי שהתובע מבקש להגדירן ביחס לסעדים להם הוא עותר. לא ניתן לבצע השלמה והרחבה של ההסכמות הכתובות. התובע מבקש סעד הכולל את מחצית הזכויות בהתאם לקבוע לטענתו בהסכם, אלא שההסכם אינו קובע זכויות הנוגעות לשינוע אלא לאחסון. מה גם, שמדובר בזכויות ספציפיות ולא בזכויות רחבות כפי שעותר להן התובע.
סוף דבר
לאור כל האמור, התובענה נדחית.
בנסיבות העניין, התובע ישלם לנתבעים הוצאות משפט בסך של 2,500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ₪ . התשלום יבוצע עד ליום 1.12.18.

ניתן היום, כ"ב חשוון תשע"ט, 31 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.