הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 52112-02-18

לפני
כבוד ה שופטת חדוה וינבאום וולצקי

התובעים

  1. א.ש.
  2. ד. ש.

ע"י ב"כ עוה"ד א. פרויליך ואח'

נגד

הנתבעת
המאגר הישראלי לביטוחי רכב "הפול"
ע"י ב"כ עוה"ד מ. עבדי ואח'

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מהיום, אני ממנה בזאת את פרופ' זאב גרוסוסר כמומחה רפואי בתחום השיקום הנוירולוגי מטעם בית המשפט.

2. המומחה מתבקש ליידע את בית המשפט ככל שקיימת קרבה בינו לבין הצדדים בתיק ו/או באי-כוחם.

3. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 6.1.17 ובמיוחד יקבע:

א. מהם מלוא צרכיו של התובע, בשים לב למצבו הרפואי, לרבות שיעור וסוג העזרה לו הוא נדרש, אביזרים רפואיים ואחרים.
ב. האם התובע זקוק לטיפולים רפואיים כיום ובעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים והאם הם כלולים בסל הבריאות.
ג. האם הפגיעה בתאונה עלולה להביא לקיצור תוחלת חייו של התובע ואם כן מה מידת קיצור תוחלת החיים הצפויה.

4. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום.

תשומת לב הצדדים מופנית לתקנות ובמיוחד לתקנה 8, לגבי המצאת מסמכים למומחה.
הצדדים לא יעבירו כל מסמך המהווה חוות דעת, למעט חוות הדעת שניתנו על ידי מומחי בית המשפט בתיק זה.

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

5. בשכר טרחת המומחה תישא הנתבעת ישירות בשלב זה על פי חשבונית שתומצא לה על ידי המומחה.

6. המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו בתוך 60 ימים מיום קבלת התיעוד הרפואי ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

7. קדם משפט יתקיים ביום 12.3.20 שעה 08:30.

8. המזכירות תעביר ההחלטה למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.

הדסה/קלדנית