הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 50560-04-18

לפני
כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

תובעים

אלכסנדר אמלין
ע"י ב"כ עו"ד: רן לוין ו/או משה אליק ו/או יפעת איפ
מרח' הבנקים 3, חיפה
טל': 04-XXXX621; פקס: 04-XXXX071

נגד

נתבעים

אלכסנדר טובבין
ע"י ב"כ עו"ד: שי לביא
מרח' פינסקר 18, נתניה
טל': 09-XXXX607; פקס: 09-XXXX608

פסק דין

ביום 20.02.2019 אושרו על ידי הסכמות הצדדים בתיק זה, וניתן להן תוקף של החלטה שיפוטית (להלן: "ההחלטה בדבר אישור הסכמות הצדדים").
במסגרת ההחלטה הוסכם ואושר על מתווה של העברת המניות והתשלומים שישולמו בהתאם לחוות הדעת של המומחה, לכשתוגש.
חוות הדעת הסופית בתיק זה הוגשה ביום 19.05.2020 ולפיה היה על הנתבע לשלם לתובע סך של 195,170 ש"ח בגין מניותיו של התובע בחברה מושא ההליך דנן (להלן: "חוות הדעת").
עם הגשת חוות הדעת, ביום 19.05.2020 הורתי לצדדים לפעול בהתאם להסכמות אשר פורטו בהחלטה בדבר אישור הסכמות הצדדים, ובהתאם לכך להשלים התחייבויותיהם על פי המוסכם תוך 30 ימים (להלן: "ההחלטה").
עם מתן ההחלטה על ידי בית משפט זה, הושלמה מלאכתו בכל הנוגע לסכסוך נשוא ההליך.
יתר המחלוקות בין הצדדים בכל הנוגע להליכים נוספים המתנהלים כנגד התובע בלשכות ההוצאה לפועל, אינן מעניינו של בית משפט זה, ועל הצדדים לפעול בהתאם להוראות רשם ההוצאה לפועל והצווים הניתנים שם. כך גם, כל בקשה הנוגעת לצווים וההחלטות שם, צריכה לידון בפני הערכאה המתאימה על ידה ניתנו אותן החלטות כאמור.
לאחר שבחנתי את התנהלות הצדדים בתיק זה, מצאתי כי בנסיבות העניין, לאור גיבושו של המתווה המוסכם, אין מקום ליתן צו להוצאות.
המזכירות תסגור את התיק.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תש"פ, 19 יולי 2020, בהעדר הצדדים.