הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 48539-08-18

לפני
כבוד ה שופטת נועה גרוסמן

תובעת

Louis Vuitton Malletier
ע"י ב"כ עו"ד אופיר לבנת ועו"ד ניב מורן

נגד

נתבעים

1.הלל שושני
2.יוסי שושני
ע"י ב"כ עו"ד דניאל הומיונפר

3.אגף המכס ומע"מ תל אביב
ע"י ב"כ עו"ד אלון שפר

פסק דין (לפי סעיף 79א')

לאחר עיון בכתבי הטענות המפורטים ביותר שהגיש כל אחד מן הצדדים ולאחר ששמעתי השלמת טיעונים קצרה בעל פה, הסמיכו אותי הצדדים לפסוק בתיק לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד 1984. ההסמכה נעשתה ללא גבולות.

אשר על כן, אני פוסקת כדלקמן:

1. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים 1 ו-2 יחד ולחוד, לפגוע בזכויות התובעת, הכל בהתאם לכתב התביעה ובתוך כך לחדול לאלתר ולהימנע בעתיד מכל יבוא ו/או ייצור ו/או שיווק והפצה ו/או פרסום ו/או מכירה ו/או כל שימוש מסחרי אחר בין במישרין ובין בעקיפין במוצ רים הנושאים את סימן המסחר "Louis Vuitton" ו/או "L.V." ו/או כל סימן מסחר אחר, כמפורט בסעיף 5 לכתב התביעה.

2. ניתן בזאת לנתבעת 3 צו להשמדת התפוסים דהיינו המוצרים המפרים – 2,150 אבזמי חגורות הנושאים את סימן המסחר של התובעת (תיק מכס 82/18/945).

3. בעלויות האחסנה וההשמדה ישאו הנתבעים 1 ו- 2, בתוך 30 יום.

4. הערבות הבנקאית שהפקידה התובעת אצל הנתבעת 3, תוחזר לידיה בכפוף להוראות כל דין.

5. הנתבעים 1 ו-2 ישלמו לתובעת תוך 30 יום מ קבלת פסק דין זה במשרד בא כוחם, פיצוי בגין ההליכים נשוא תביעה זו. אני מעמידה את סכום הפיצוי על סך של 20,000 ₪ כאשר סכום זה יהווה סילוק מלא כולל כל ההוצאות בגין ההליך הנוכחי למעט ההוצאות שנזכרו בסעיף 3 לפסק דין זה לעיל.

6. כל צד יישא בהוצאותיו בהליך הנוכחי.

7. התובעת עתרה לגילוי מלא של נתוני היצרן ו/או הספק ממנו נרכשו המוצרים כמפורט בסעיף 14 ג-ד לכתב התביעה. ככל ויתאפשר, ימסרו הנתבעים 1 ו-2 לידי התובעת את תעודת המשלוח הספציפית הנוגעת למשלוח נשוא התובענה, כולל שמו של הספק הסיני.

8. הואיל והצדדים הסכימו לפסק דין בישיבה ראשונה ללא שמיעת הוכחות, תוחזר האגרה על פי התקנות.

ניתן היום, ד' טבת תשע"ט, 12 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.