הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 44692-03-21

מספר בקשה:41
לפני
כבוד ה שופטת הדס עובדיה

מבקשת –נתבעת 2

מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד אדם טהרני

נגד

משיבים- התובעות

  1. י.ב. שיא משאבים בע"מ
  2. קפלן את לוי בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד שמואל אזולאי
3. עיריית אשדוד מחלקה משפטית

החלטה

סבורתני כי התנהלותן הדיונית של התובעות לקויה. עד כה הוגשו על-ידי התובעות באותו עניין, הנוגע לחיובן בתשלום היטל מעסיקים בגין העסקת עובדים זרים בזיקה להעסקתם של מבקשי מקלט שהעסיקו בעבודות ניקיון, לפי הנטען, שמונה תביעות כנגד שמונה רשויות שונות שבהן המדינה אף היא נתבעת.

בתביעות עותרות התובעות לחיוב כל אחת מהרשויות המקומיות ואת המדינה בשיפוין בגין חיובן של התובעות בתשלום היטל על העסקת עובדים שהעסיקו במסגרת שירותי ניקיון שסיפקו לרשויות המקומיות עקב זכייתן במכרזים לאספקת שירותי ניקיון במועדים ובמקומות שונים בארץ.

חלק מהתביעות הוגשו בבית משפט השלום, כנראה לאור סכומן. בחלק משמעותי מהתביעות נרכשה הסמכות המקומית בתל-אביב רק עקב צירוף המדינה כנתבעת "כלל ארצית".

מבלי לקבוע דבר לגוף הטענות ובתמצית הקיצור אציין כי עיקר הטענה כנגד העיריות שנתבעו היא כי היה עליהן לכלול במכרזים לקבלת שירותי ניקיון שפרסמו במסגרת רכיבי השכר גם את עלות ההיטל למעסיק. המדינה נתבעת בגין מחדלה הנטען להתקין תקנות ולכלול בהן את שיעור ההיטל ברכיבי עלות השכר ובטבלאות המפורסמות על ידה, שעליהן מסתמכות העיריות במכרזים.

בגדרי התביעה שהוגשה בת.א 44692-03-21 כנגד עיריית אשדוד ומדינת ישראל שהוגש טוענת המדינה כי יש לסלק על הסף את התביעה כנגדה בין היתר מכיוון שהתובעות מנועות מלפצל את הסעד הכספי הנתבע בגין אותו מעשה/מחדל נטענים כנגד המדינה ולתבוע אותו טיפין טיפין כל פעם חלק אחר בתביעות המפוצלות והמבוזרות שאותן מגישות התובעות לאורך השנים. ב"כ המדינה טוען כי היה על התובעות להגיש תובענה מרוכזת אחת וכי פועלן של התובעות בהגשת התובענות כפי שהוגשו נגוע בניצול לרעה של הליכי משפט, בנוסף לטענות נוספות שהעלה.

התובעות כופרות בנטען. מטיעונן עולה כי סכום השומה הכולל בו חויבה בגין ההיטל בגין העסקת מבקשי המקלט בשנים 2008 עד 2013 נאמד בכ- 16.5 מיליון ₪, רק לאחר פילוח הסכום לשנים ולרשויות השונות יכולה הייתה התובעת להגיש תביעות נפרדות כנגד כל רשות ורשות.

בטרם אכריע בבקשת המדינה לסילוק התובענה כנגדה על הסף בתביעה שהוגשה בבית משפט זה נגדה ונגד עיריית אשדוד, ובבקשתה להפקדת ערובה להוצאותיה, אציע כי אמנם כנטען על –ידי ב"כ המדינה, מטעמי יעילות, למניעת החלטות סותרות, ולייעול ההלכים – התובעת תרכז את כל טענותיה כנגד כל אחת מן הרשויות בכתב טענות אחד הכולל את מלוא הסעד הנתבע על – ידן כנגד המדינה, בשיוך של כל סכום הנתבע בנפרד כנגד כל רשות מקומית/ עירייה. כתבי התביעה שהוגשו בכל הערכאות יימחקו ללא צו להוצאות ובמקומם יוגש תוך 30 ימים כתב טענות מרוכז כאמור, וזאת מבלי שמי מהצדדים מוותר על כל טענה מטענותיו. בפרק זמן זה ייעצר מרוץ ההתיישנות.

ב"כ הצדדים יודיעוני עמדתם עד יום 12.9.21 לתז"פ במועד זה.

ניתנה היום, י"א אלול תשפ"א, 19 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.