הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 41389-07-18

לפני
כבוד ה שופטת נועה גרוסמן

תובע

בן ציון גופשטיין
ע"י ב"כ עו"ד גיא אופיר

נגד

נתבעות

  1. FACEBOOK INC.
  2. FACEBOOK IRELAND LTD.

ע"י ב"כ עו"ד יואב אוסטרייכר

החלטה

התובענה שבנדון הוגשה בסעדים דלקמן :
"צו מניעה, צו עשה ופיצוי על סך 250,000 ₪.
מהות התובענה: קניין רוחני, נזיקית, חוזית" .

התובענה הוגשה בבית המשפט המחוזי מכוח הוראות סעיף 40(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 אשר טבועה בו הסמכות של בית המשפט המחוזי להיזקק להליכים בתחום הקניין הרוחני .

דא עקא, הפסיקה הכירה בכך שיש להעדיף את מבחן הסעד על פני מבחן העילה וכאשר הסעד המבוקש עומד על סך של 250,000 ₪ הוא מצוי בגדרי סמכותו של בית משפט השלום ומשכך, ראוי כי הדיון יועבר אליו.

ראו : הפסיקה שצוטטה בהחלטתי מיום 6.5.19 בתיק זה.
אחזור ואדגיש, מתוך דברי כב' השופט ד"ר עמירם בנימיני בת"א 41598-05-10 פרידמן צעצועים וספורט בע"מ ואח' נ' סקוטר סנטר בע"מ (28.2.2011 פורסם ב'נבו' ) :
"נראה לי שהסמכות העניינית לדון בתיק זה היא לבית משפט השלום. אמנם עורכי דין נוהגים להגיש לבית המשפט המחוזי כל תביעה של קניין רוחני שמבוקש בה צו מניעה קבוע או צו עשה קבוע, מתוך הסברה שמדובר בסעד שלא ניתן להעריך את שוויו. אך כאשר ברור לחלוטין ששווי התביעה, כולל הצו המבוקש, נופל בסמכות בית משפט השלום, יש להגיש את התביעה שם. סמכותו של ביהמ"ש המחוזי לפי סעיף 40(1) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 היא סמכות שיורית, קרי: לדון בכל עניין שאינו בסמכות בית משפט השלום. סעיף 40(4) לחוק איננו משנה את המצב. הסעיף נועד לאפשר לבית המשפט המחוזי לדון גם בסעד הכספי בעילה של קניין רוחני, על מנת שלא יהיה צורך לפצל את הדיון לשתי ערכאות שונות, כאשר הסעד הכספי הוא בסכום נמוך. אולם, ההנחה של סעיף 40(4) לחוק היא, שהתביעה מצויה בסמכות בית המשפט המחוזי, הואיל ונתבקש צו מניעה קבוע או צו עשה או צו למתן חשבונות שלא ניתן להעריך את שוויו, אך שניתן להעריך ששוויו נופל בסמכות בית המשפט המחוזי. לכן נאמר בסעיף 40(4) כי הוא מתייחס ל"תביעה בענייניי קניין רוחני, הכרוכה בתביעה בענייני קניין רוחני שהיא בסמכות בית משפט מחוזי לפי פסקה (1)". מכאן, שאין תחולה לסעיף זה כאשר אין לבית המשפט מחוזי סמכות לפי פסקה (1). סעיף 51(א)(2) לחוק בתי המשפט קובע שבית משפט שלום מוסמך לדון בתביעות אזרחיות "כסכום התביעה או שווי הנושא אינו עולה על 2,500,000 ₪". כאשר מוגשת תביעה בקניין רוחני וברור ששוויה איננו מגיע לסכום של 2.5 מיליון ₪, גם אם היא כוללת סעד שלא ניתן להעריכו מבחינה כספית בצורה מדוייקת, הסמכות לדון בתיק היא לבית משפט השלום".

למען הסדר הטוב נדרשו עמדות הצדדים הישירים לתובענה בסוגית הסמכות העניינית.
שני הצדדים הסכימו כי התובענה תועבר לדיון לפני בית משפט השלום.
ראו הודעת התובע מיום 23.5.19, הודעת הנתבעים מיום 26.5.19.

בנסיבות אלה, אני מורה על העברת הדיון אל בית המשפט השלום בתל-אביב.

ישיבת יום 10.7.19 לפני בטלה בזה.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ט, 27 מאי 2019, בהעדר הצדדים.