הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 40994-08-15

בקשה מס' 25
20.8.2018

לפני כבוד השופטת חנה פלינר

המבקשים- הנתבעים

  1. סופר מודיעין בע"מ
  2. דב צימברג

ע"י עו"ד אמיר גודלפרב

3. פיליפ יאיר צלח
ע"י עו"ד צור גלוזמן

נגד

המשיב- התובע
בנק הפועלים בע"מ
ע"י עו"ד שי גרנות

החלטה
בקשה מטעם הנתבעים לזימון עדים-

1. מונחת בפניי בקשה לזימון עשרה עדים לדיון ההוכחות הקבוע בתיק זה לחודש 01/2019 ולכל דיון נדחה.
מעיון בבקשה עולה כי המדובר במפרק חברת קוסט 365 (עו"ד ברגזון) ובבעלי תפקיד שונים בבנק כאשר חלקם עובדים לשעבר. לטענת המבקשים אין להסתפק בתצהיר שהוגש לתיק ע"י הגברת יהודית פורת ועל פי דיני הראיות היא אינה יכולה להעיד על חלק מהמסמכים שצורפו לתצהירה, שכן היא אינה חתומה עליהם ולא ערכה אותם. אציין כי חלק משמות העובדים המבוקשים לעדות הוצאו מתוך מסמכים שהגיש הבנק כראיות לבית המשפט.

2. בתגובתו מבהיר הבנק כי התצהיר הוגש על ידי ה עובדת יהודית פורת אשר משמשת כמנהלת קשרי הלקוחות במרכז חיפה והתקשרות עם הנתבעים בוצעה מולה (ראה בפרט סעיפים: 21, 25) , וכי מרבית העדים המבוקשים אינם רלוונטים ואינם יכולים לשפוך אור על הסוגיות שבמחלוקת.

3. לאחר ששקלתי את הדברים, הנני נעתרת לבקשה בחלקה בלבד, ומורה על זימון אלי כהן ודרור הורן בלבד, להלן נימוקיי.
4. בכל הנוגע למפרק עו"ד ברנזון, אין לי אלא להפנות לרע"א 1753/16 דוד אורון נ' התכוף בע"מ (בהקפאת הליכים) (10.3.16) [פורסם במאגרים] וכן לרע"א 3044/18 שולה דיין נ' עו"ד ישראל שפלר ואח' (8.5.18) [פורסם במאג רים], הדנים בחקירת בעלי תפקיד.
במקרה האחרון נאמר:
"הכללים בדבר חקירתו של בעל תפקיד הרי הם ידועים: הלכה פסוקה היא כי אין מזמינים נושאי תפקידים מטעם ביהמ"ש דוגמת מפרקים או כונסי נכסים, לחקירה, אלא לעיתים נדירות ומקרים המצדיקים זאת... הטעם לכך הוא שנושאי תפקיד מטעם ביהמ"ש ככונסי נכסים, מפרקים, נאמנים בפשיטת רגל ומנהלי עיזבון, פועלים במסגרת תפקידם בפיקוחו של ביהמ"ש, בהליכים שהם יוזמים לקבלת הוראות, ההנחה היא כי הם מביאים בפני ביהמ"ש תשתית עובדתית מוסמכת שלעיתים קרובות אינה מצריכה חקירה ודרישה נוספת בדרך של הגשת תצהיר וחקירה עליו, כמצופה מנושא תפקיד הפועל בחסותו של ביהמ"ש... לפיכך על צד המבקש לחקור בעל תפקיד להצביע על נימוק כבד משקל אשר יצדיק זאת".

5. במקרה הנדון נטען כי עו"ד ברנזון מבוקש להתייצב לחקירה ולהביא עימו מסמכים שונים מתיק הפירוק, וכי עד היום הוא נמנע להגיב לבקשות שונות שהופנו אליו לקבלת מסמכים. ניתן היה לעתור בבקשה מתאימה לגילוי מסמכים בשלב המקדמי שהתנהל בתיק זה; בכל מקרה, אין לעו"ד ברנזון כל ידיעה אישית על מערכת היחסים שבין הבנק התובע לנתבעים; איני מוצאת טעם מיוחד, "כבד משקל", המצדיק סטיה מהכלל בדבר אי חקירת בעלי תפקיד ולפיכך הבקשה לזימון עו"ד ברנזון נדחית.

6.לגבי עובדי הבנק - התרשמתי כי אכן נעשה ניסיון לזימון פקידים מרובים אשר אינם מוכרים כלל לנתבעים ולא באו במגע איתם (ראו למשל אי ידיעת שמה הפרטי של א. סגל; אי הזכרת עדים אלו במסגרת כתבי הטענות שהוגשו לתיק). כמו כן אזכיר כי התובע, הבנק, אמור להוכיח את תביעתו והוא הגיש את תצהיר הגב' פורת בלבד, על כל המשתמע מכך. לנתבעים תעמודנה כל הטענות בעניין זה כפי שימצאו לנכון, ואם בסופו של יום יסבור בימ"ש כי הבנק נמנע מהבאת עדים שהיה מקום להביאם, ינתן לכך משקל. לכן, למעט מר כהן ומר הורן, הנני דוחה את הבקשה לזימון עובדי הבנק.

7. לגבי כהן והורן – כהן שימש כמנהל מרכז עסקים חיפה במועד בו נפתח החשבון; מר הורן מכיר אישית את הנתבע 3 ונכח בפגישה הראשונה בשל היכרות זו. סבורה אני כי עדים אלו עשויים לשפוך אור, מידיעה אישית, על האירועים שבמחלוקת ולפיכך מורה על זימונם לישיבת ההוכחות.
הנתבעים/המבקשים יגישו בקשה מתאימה לזימון עדים, המפרטת את כתובתם העדכנית של העדים, ויפנו להחלטה זו.
8. מאחר והבקשה נענתה בחלקה, איני עושה צו להוצאות בשלב זה.

ניתנה היום, ט' אלול תשע"ח, 20 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.