הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 38249-11-15

לפני
כבוד ה שופטת שלומית יעקובוביץ

התובעת
ל.ק.
ע"י ב"כ עו"ד ענת גינצבורג ואח'

נגד

הנתבעים

  1. המרכז הרפואי ע"ש א. סוראסקי
  2. מדינת ישראל- משרד הבריאות

ע"י ב"כ עו"ד טל בוקשטיין ואח'

החלטה

1. לפני בקשה מטעם התובעת למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה הפלסטית.

2. בבסיס הבקשה מונחת הטענה לפיה המינוי נדרש ונצרך לאור הפער בין קביעות המומחים הרפואיים מטעם הצדדים בכל הנוגע לצלקות שנותרו לתובעת בעקבות הטיפול הרפואי מושא התביעה, פער אשר נותר על כנו גם לאחר מינויו של ד"ר ספוז'ניקוב כ מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הכירורגי, זאת מאחר והאחרון נמנע מלקבוע נכות בגין הצלקות מהטעם ש"שאלת הנכות הקשורה לצלקת אינה בתחום" מומחיותו.

3. הנתבעים סוברים כי אין מקום להורות על מינויו של מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה הפלסטית, הן מאחר והתובעת עצמה בחרה שלא לתמוך תביעתה בחוות דעת מומחה בתחום רפואה זה, והן מאחר והמחלוקת שנתגלעה בין הצדדים בעניין הצלקת "הינה שולית, וממילא השפעת הצלקת על תפקודה של התובעת נתונה להכרעתו של בית המשפט".

4. בישיבת יום 25.4.2018 קיבלו הצדדים המלצתי לפיה הבקשה תידון ותוכרע, במידת הצורך, לאחר שמיעת עדותם/חקירתם של כל המומחים הרפואיים.

5. שמיעת הראיות הסתיימה בישיבת יום 24.11.2019 וביום 24.12.2019, במסגרת הודעה מטעם התובעת לפיה לא הסתייע בידי הצדדים להגיע לידי הבנה המייתרת הכרעה בתביעה, שבה ועתרה למינויו של מומחה מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה הפלסטית.

6. לאחר שנתתי דעתי לנימוקי הבקשה ולעמדת הנתבעים, כמו גם לעדותם של המומחים הרפואיים לפניי, להוראות הדין ולפסיקה הנוהגת, אינני סבורה כי יש להיעתר לבקשה ולמנות מומחה רפואי נוסף מטעם בית המשפט.

7. אמת, התובעת מטעמיה החליטה שלא לתמוך תביעתה בחוות דעת מומחה בתחום הכירורגיה הפלסטית. המומחה הרפואי מטעמה בתחום הכירורגי, פרופ' קראוס התייחס בחוות הדעת שערך, בין השאר, לעניין הצלקות, לרבות קביעת נכות בגינן .
הנתבעים בחרו לילך בדרכה של התובעת ובחוות דעת נגדית שנערכה והוגשה מטעמם בתחום הכירורגי התייחס המומחה, פרופ' גויטין, גם הוא לצלקות ולא מצא להעניק נכות בגינן.
המומחה הרפואי מטעם בית המשפט, התייחס בחוות דעתו ובשאלות הבהרה עליהן השיב לצלקות, אך, כאמור, בחר שלא לקבוע נכות בגינן, זאת משמצא כי הדבר אינו בתחום מומחיותו.

8. שלושת המומחים העידו לפניי, נחקרו ארוכות ונדרשו, בין השאר, לעניין הצלקות. המומחה מטעם התובעת והמומחה מטעם בית המשפט העידו בישיבת יום 11.7.2019 והמומחה מטעם הנתבעים העיד בישיבת יום 24.11.2019.
למקרא עדותם דומה עלי כי המחלוקת הרפואית בכל הנוגע לצלקות שנותרו לתובעת בעקבות הטיפול הרפואי מושא התביעה לובנה באופן שבית המשפט אינו נדרש עוד לשם הכרעה בתביעה לחוות דעת רפואית נוספת בעניין זה ( ראו לעניין מטרת מינויו של מומחה רפואי מטעם בית המשפט: רע"א 751/01 כהן נ' מדינת ישראל, (31.12.2001)), מה גם שבמינוי מומחה בתחום הכירורגיה הפלסטית בנסיבות בהן לא הוגשה חוות דעת רפואית מטעם התובעת בתחום זה יהא משום השלמת החסר, בדרך לא דרך.
התובעת היא מי שסללה את תוואי הדרך בו פסעו אחריה הנתבעים ובית המשפט בכל הנוגע לתחום מומחיותם של המומחים הרפואיים שנדרשו לעניינה בהליך זה ולא מצאתי כל טעם מבורר או הצדקה לסטות עתה הימנו.
עמדתם של המומחים בתחום הכירורגיה בעניין הצלקות נפרשה במלואה ונותרה, איפוא, לבית המשפט מלאכת ההכרעה, אשר, כאמור, אינה מצריכה, לשיטתי, קבלתה של חוות דעת נוספת.

בהינתן כל האמור לעיל הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ג' טבת תש"פ, 31 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים