הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 31827-10-13

לפני
כבוד ה שופטת ארנה לוי

תובעת
נגה שמיר

נגד

נתבעים

  1. משרד החינוך והתרבות
  2. אגד תיור ונופש בע"מ
  3. איילון חברה לביטוח בע"מ
  4. מגדל חברה לביטוח בע"מ
  5. כלל חברה לביטוח בע"מ
  6. דקלה חברה לביטוח בע"מ
  7. המועצה האזורית באר טוביה

החלטה

בהמשך להחלטה מיום 8.7.20 בהתאם לתקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 אני ממנה בזאת את ד"ר יעל סהר קוסטיס כמומחית רפואית בתחום הרפואה התעסוקתית בתיק זה.
המומחית תעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לה ע"י בעלי הדין, תבדוק את התובעת ו תקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 1.11.10. המומחית תתייחס לשאלת אבדן כושר עבודתה של התובעת לעסוק במקצועה ותתייחס בהקשר זה לתנאי הפוליסות לביטוח אבדן כושר עבודה הקיימות לתובעת בחברות הביטוח מגדל, כלל ודקלה.
ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחית הרפואית את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידם ואשר נוגעים לתובע ת, לרבות חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים ומטעם בית המשפט, בתוך 30 יום מהיום. העתק כל פניה אל המומחית יועבר במישרין לצד שכנגד.
בשכר טרחת המומחית ישאו הצדדים בחלקים שווים (7 צדדים: התובעת; משרד החינוך; איילון; מגדל; כלל; דקלה; ומועצה אזורית באר טוביה) על פי חשבונית שתומצא להם ע"י המומחית.
המומחית מתבקש ת ליתן את חוות דעת ה תוך 60 יום מיום קבלת המסמכים הרפואיים ובכפוף לתשלום שכר טרחת ה. המומחית תפרט בחוות דעתה מה היו המסמכים הרפואיים שעמדו בפני ה ותקפיד לא להתחיל מלאכתה לפני קבלת מלוא חוות הדעת מכל הצדדים. ב"כ הצדדים יוודאו קבלת מלוא החומר על ידי המומחית.
ב"כ התובעת ימציא העתק החלטתי למומח ית.
נקבע לתז"פ ליום 3.11.20 למעקב אחר קבלת חוות הדעת.
ניתנה היום, י"ז תמוז תש"פ, 09 יולי 2020, בהעדר הצדדים.