הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 31264-12-13

לפני כבוד השופט דורון חסדאי

התובעות
אדרי - אל ישראל אנרגיה ירוקה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד הראל הכהן

נגד

הנתבעים

 1. רנסו בע"מ
 2. מקסים ראקוב
 3. נטלי ברלב
 4. בוריס שור
 5. עו"ד אלברט כרמי

ע"י ב"כ עו"ד גבריאלה ביורק

פסק דין

 1. בדיון האחרון שהתקיים ביום 13/1/19 הפנה בית ה משפט תשומת לבו של ב"כ התובעת לפרוטוקול הדיון מיום 29.12.15 המאוחר למועד הגשת כתב התביעה המתוקן ולצורך הלכאורי בעקבות הדיון המאוחר הנ"ל , לתקן את כתב התביעה ולהתאימו למצב המשפטי שלאחר יום 29.12.15, זאת בשים לב אף למספר הנתבעים שנותר כעת בגדרו של ההליך ( ר' עמוד 15 לפר' שורות 25-21 ; סעיפים 8-6 להלן ).
 2. בהחלטה מיום 24/2/19 שב ביהמ"ש והפנה לפרוטוקול הדיון הנ"ל ולאמור בו.
 3. בהחלטת ביהמ"ש מיום 12/3/19 הודגש כי התייחסות התובעת לאמור בפר' הדיון מיום 13.1.19 ( שורות 24-21 ) לא ניתנה, ונקבע מפורשות כי ככל שהתובעת לא תתקן מחדליה בתוך 20 ימים , תמחק התובענה מחוסר מעש .
 4. במסגרת החלטת ביהמ"ש (ע"ג הודעת הנתבעים ) מיום 17/3/19 הודגש פעם נוספת , כי האמור בסע' 1,2,4 להחלטה מיום 12/3/19 בתוקף .
 5. נכון למועד מתן החלטה זו לא נתקבלה כל התייחסות או תגובה מטעם התובעת אשר מצאה להתעלם באורח שיטתי ומזלזל מהחלטות ביהמ"ש ( ר' גם סע' 8-6 להלן) משל הן אינן מחייבות אותה .
 6. זאת ועוד , כבר בדיון מיום 29/12/15 נקבע בין היתר כי " התובעת תגיש כתב תביעה מתוקן תוך מיקוד עילות התביעה שלה כלפי הנתבעים 1-5 או מי מהם ותוך אבחנה ברורה בין זכויותיה לזכויות חברת ישראווינד (בפירוק) כאשר לאחר שיתקבל כתב התביעה המתוקן תינתן החלטה מתאימה לפיה יומצא למפרקה של חברת ישראווינד על מנת שזה יבחן אותו ויודיע האם ברצונו להצטרף לתביעה או שמא אין כל אינטרס של החברה בפירוק הנפגע על ידי כתב התביעה" ( עמוד 14 לפר' שורות 14-10).
 7. כתב תביעה מתוקן כמתחייב מההחלטה הנ"ל לא הוגש ע"י התובעת עד עצם היום הזה ולא נתבקשה כל בקשה לשינוי ההחלטה הנ"ל או ארכה מנומקת לדחיית הגשתו !
 8. לא למותר לציין כי מאז הוגשה התובענה לראשונה ( 12/2013 ) חלפו למעלה מ-5 שנים ,מאז הוגש כתב התביעה המתוקן ( לראשונה) חלפו כ-3 שנים ותשעה חודשים ( 7/2015) , ומאז ניתנה החלטת בית המשפט המורה על לתיקון כתב התביעה פעם נוספת, חלפו כ-3 שנים ושלושה חודשים ! .
 9. הדיון האחרון בנוכחות הצדדים התקיים בחודש נובמבר 2018 ( בעניין העק"ז), ומאז הדיון אליו התייצב ב"כ התובעת בלבד חלפו כ- 3 חודשים נטולי כל מעש ותגובה . הבירור בתובענה לגופה לא התקדם כלל ו כמפורט אף מעלה , ונראה כי התובעת אדישה לגביה ואינה מגלה בה עניין.
 10. בנסיבות העניין ובהינתן האמור מצאתי להורות על מחיקת התובענה מן הטעם של חוסר מעש ואי קיום מתמשך של החלטות בית המשפט באורח מזלזל .
 11. הלכה היא כי בהינתן העומס הרב על בתי המשפט, סמכותו הטבועה של היושב בדין היא לנהל את הזמן העומד לרשותו (רע"א 7659/14 משטרת ישראל נ' עובד רופל [פורסם בנבו] 22.3.2015; ר' כלל 12(ד) לכללי אתיקה לשופטים, תשס"ז-2007). "הזמן השיפוטי הוא משאב יקר" (בש"מ 6141/12 פסיפיק מערכות מחשב נ' עיריית הרצליה [פורסם בנבו, 25.11.12], פס' 5). "הזמן השיפוטי משאב מוגבל הוא והוא שייך לא רק לכל אחד ואחד מבעלי-הדין אלא גם לציבור בכללותו" (ר' ע"א 3725/04 דיבה נ' עדווין [פורסם בנבו] (31.8.2006)). ניצול נכון ויעיל של הזמן השיפוטי יש בו כדי לתרום לזכות הגישה לערכאות של כל בעלי הדין (ר' ע"א 8166/11 חברת אלי ראובן בנייה והשקעות בע"מ (בפירוק) נ' נ. אלה חברה קבלנית לבניין (1972) בע"מ [פורסם בנבו] (12.4.2015, פס' 24)) (ר' עת"מ (י-ם) 55231-05-15 בן שושן נ' משרד הבריאות ( 19.7.2015)) (ר' גם סעיף 5 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ח – 2018, העתידות להיכנס לתוקפן ביום 5.9.19).
 12. בנסיבות העניין כאמור , בשים לב לגילו של התיק ונוכח התעלמותה העיקבית של התובעת מהחלטות בית המשפט, מצאתי להורות סיום ההליך בתיק זה.
 13. אין מקום להותיר תיק זה ברשימת התיקים התלויים ועומדים סתם כך, עד ש התובעת תגמור בדעתה מהן כוונותיה תוך שהיא מותירה את בית המשפט "בעמדת המתנה" ממושכת, במיוחד בשים לב להחלטות המחייבות שניתנו כמפורט לעיל ונוכח התעלמותה של התובעת מהן בכוונת מכוון .
 14. בנסיבות העניין באתי לכלל מסקנה כי הליך זה מיצה את עצמו ואין לו עוד מקום ברשימת התיקים התלויים ועומדים.
 15. בהינתן כל האמור הנני מורה על מחיקת התובענה.
 16. בקשת הנתבעים לחילוט העירבון מיום 1/4/19 ( מס' 51), תיוותר תלויה ועומדת ותובא בפני הרשמ/ת הנ כבד/ה למתן החלטה מתאימה עפ"י מיטב שק"ד .
 17. הערובה או העירבון שהופקדו לא יושב לתובעת אלא במסגרת החלטה שיפוטית מסויימת שתינתן בעניינם.
 18. נוכח כל המפורט לעיל לא מצאתי להורות על החזר האגרה ששולמה .

ניתן היום, כ"ה אדר ב' תשע"ט, 01 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.