הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 26794-05-19

מספר בקשה:14
לפני
כבוד ה שופטת עינת רביד

תובעת

יפנאוטו- חב ישראלית לרכב בע"מ

נגד

נתבעת

מדינת ישראל- רשות המיסים

החלטה

החלטה זאת עניינה בבקשות 10 ו- 13 לגילוי מסמכים ומענה על שאלון.
עניינה של תביעה זאת היא בשאלה האם יש להוסיף לצורכי מס בגין כלי רכב אותם מייבאת התובעת ערך של צמיג חלופי, אשר נרכש ומותקן בישראל לאחר גמר היבוא, ולשלם מיסי יבוא על ערך הגלגל החלופי.
התובעת מייבאת רכבים ובין היתר רכב סובארו מדגם XV (להלן: הרכב). בעת ייבוא הרכב לישראל, הוא מגיע עם ערכת ניפוח לתיקון זמני של תקרים במקום צמיג חלופי.
היות והתובעת מחויבת באספקת גלגל חלופי עם הרכב הנמכר בארץ, היא רכשה גלגלים חלופיים שלמים מיבואני צמיגים מקומיים בישראל, תוך הוצאת ערכת הניפוח והחלפתה בגלגל החלופי שנרכש. התובעת חויבה על ידי המשיבה במיסי יבוא בגין הגלגל החלופי, תוך התעלמות מכך שהתובעת אינה יבואנית הצמיגים; כי כלי הרכב נרכש מהיצרן ויובא כשהוא שלם וכי שולמו מיסי יבוא על מלא ערכו של הרכב השלם לרבות על רכיב ערכת הניפוח.
לטענת התובעת הנתבעת דורשת מהתובעת עבור הצמיג החלופי מס קניה, בד בבד עם דרישתה מיבואני הרכב לתשלום מס קניה עבור אותו הצמיג, ומכוח אותו סעיף חוק. זאת ועוד לא היה מקום לחיוב התובעת במס רכישה בגין רכיב הרווח של פעולות ייצור הצמיגים בישראל על ידי ספקי הצמיגים.
התובעת עתרה, בין היתר, לסעד הצהרתי לפיו יקבע בית המשפט כי אין להוסיף לערך לצורכי מכס של כלי רכב מיובאים ערך של צמיג חלופי שנרכש על ידי התובעת בישראל ואשר הותקן ברכב ועת רכישת הצמיג החלופי והתקנתו התבצעו לאחר היבוא.
עוד עותרת התובעת להורות על ביטול הודעת הגירעון שהוציאה הנתבעת בסך של 4,809,539 ₪ והשבת המיסים ששילמה התובעת תחת מחאה בסך של 907,562 ₪ ובתוספת ריבית והצמדה ליום הגשת התביעה.
במסגרת דיון קדם משפט מיום 29.12.2020, התבקשה הנתבעת לבחון את הודעת הגירעון שהוצאה לתובעת מיום 16.11.2016 בעיקר ברכיב המע"מ וכן באפשרות להפחית מסכום המס הנדרש את סכום המס ששולם בגין אותו מוצר על ידי יבואני הצמיגים ולהגיש על כך עדכון לבית המשפט, ובהתאם לעדכון תצא החלטה באשר לבקשות הצדדים לגילוי מסמכים ושאלונים.
הנתבעת הגישה עדכון במסגרתו התייחסה לרכיבים השונים הנתבעים על ידי התובעת ואשר לגביה אין מקום לשנות החיוב שהוצא בגינם. יחד עם זאת הודיעה הנתבעת כי היא מוכנה להפחית מחיוב התובעת סך של 108,114 ₪ המגלמים את מס הקניה והמכס ששולמו בייבוא החישוקים.
התובעת הגישה התייחסותה להודעת הנתבעת וטענה כי יש להפחית סכומים נוספים מעבר לסכום לו הסכימה הנתבעת בהודעתה, לרבות החיוב בריבית הצמדה וקנס פיגורים על סכום ההחזר לו מסכימה הנתבעת.
בשלב זה, בו מצוי ההליך, אין מקום להכריע במחלוקות בין הצדדים לגופן, ובשאלת הסכומים אותם לטענת התובעת על הנתבעת להפחית מהודעת החיוב. טענות התובעת נשמרות לה והיא תוכל להעלותן במסגרת ראיותיה.
נוכח הודעת הנתבעת בדבר הסכמתה להפחתת הסך של 108,114 ₪ היא תוציא הודעת חיוב מתוקנת.
נוכח המחלוקות הקיימות עדיין בין הצדדים, יש להכריע בבקשות הצדדים לגילוי מסמכים ושאלונים, זאת כמפורט להלן.

גילוי מסמכים המסגרת הנורמטיבית
נקודת המוצא העקרונית של כללי הדיון האזרחי באשר לגילוי מסמכים ולעיון בהם היא של גילוי מירבי. לעניין זה ראו רע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' פלץ, (18.4.05):
"המטרה של הליכי גילוי ועיון הינה להביא לכך שההליך העיקרי יתנהל בקלפים גלויים, כאשר כל צד יודע מראש מהם המסמכים שבידי הצד האחר, ואשר יש בהם כדי לחזק את עניינו של הצד האחר או להחליש את עניינו של זה. כך תימנע הפתעה של הצד שכנגד במהלך ההוכחות ויקטן החשש שהפתעה כאמור תוביל לעיכובים בשמיעתו של המשפט (רע"א 4249/98 שמעון סוויסה נ' הכשרת הישוב-חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה(1)515, 520). ניהול שלב ההוכחות באופן שכל אחד מבעלי הדין מודע לחומר שבידי יריבו אף יגביר את יכולתו של בית המשפט בחשיפת האמת" (שם, בפסקה 6).
עם זאת, חובת הגילוי והזכות לעיון במסמכים אינן מוחלטות. את העיקרון בדבר חובת הגילוי יש לאזן מול ערכים אחרים, וביניהם יעילות הדיון, הגנה על אינטרסים לגיטימיים של הצד המגלה ומניעת פגיעה בצדדים שלישיים (ראו רע"א 2235/04 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' שירי, פ"ד סא(2)634).
תנאי מקדמי והכרחי לגילוים של מסמכים הוא היותם רלוונטיים לזירת המחלוקת (רע"א 2534/02 שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד נו(5)193). בהתאם לפסיקה מצווה בעל דין "לגלות כל אותם מסמכים, אשר סביר להניח כי הם כוללים מידע אשר יאפשר לצד, במישרין או בעקיפין, לקדם את העניין נושא התובענה" (רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי, פ"ד מט(4)60,54; ע"א 40/49 כיאט נ' כיאט, פ"ד ג' 162,159). משנקבע כי המסמך שגילויו מתבקש הוא רלוונטי לזירת המחלוקת, הנחת המוצא היא שיש להורות על גילויו.
לפי פסיקת בית המשפט העליון, נקודת המוצא בגילוי מסמכים היא גילוי מירבי, דרישת הרלוונטיות תתפרש באופן ליברלי ועל מנת לצלוח תנאי סף זה, על פי רוב די יהא בכך שמבקש הגילוי יצביע על כך שלמסמך עשויה להיות רלבנטיות להליך (ראו רע"א 8181/15 אריה את עופר עבודות בניה נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (31.1.16) והאסמכתאות המובאות שם).
על אף חובת הגילוי הנרחבת יהיו מקרים בהם תיסוג חובת הגילוי כגון מקרים בהם מועלית טענת חיסיון (ראו רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי, פ"ד מט(4) 54 (1995).
במקרה הנדון הועלתה טענת הנתבעת לחסיון "תרשומת פנימית". הפסיקה הכירה בחיסיון על מסמכים פנימיים, אך אין די באמירה סתמית לפיה המדובר בתרשומת פנימית כדי להימנע מהגילוי, ויש לבאר מדוע אין לאפשר את הגילוי. החיסיון על תרשומת פנימית הוא חיסיון יציר הפסיקה, וככזה הוא בגדר חיסיון יחסי, על כן גם תרשומת פנימית לא תמיד תהא חסויה (ראו רע"א 2097/16 מדינת ישראל - משטרת ישראל נ' עובד רופל, 1.1.2017).
הטעם לחיסיון תרשומת פנימית נעוץ ברצון לאפשר לעובדי הרשות להתבטא בצורה חופשית ומלאה, ולקבל החלטות מבלי להיות נתונים ללחצים חיצוניים או לחשש כי דבריהם יתגלו, וזאת למען הבטחת תקינות פעילות המינהל הציבורי (רע"א 7461/16 מדינת ישראל - אגף המכס ומע"מ נ' פן דור תעשיות בע"מ, 29.11.2016). "כעיקרון, התכתבויות המכילות התייעצויות משפטיות הן חלק מחומר פנימי ומדיונים פנימיים שאין להקנות זכות עיון בהן" (רע"א 4999/95 Alberici International שותפות רשומה זרה הרשומה בישראל נ' מדינת ישראל , פ"ד נ(1) 39, 40 (1996)).
אין מקום לטענה גורפת כי כל גילוי של תרשומת פנימית, אף אם אין בה כל ביטוי להתדיינות פנימית, יביא לאפקט מצנן, שכן אחד הטעמים שבהטלת מגבלות על גילוי דיונים פנימיים של גופים הוא לאפשר דו שיח חופשי והחלפת דעות כשהדוברים משוחררים מהחשש כי דבריהם יתגלו בעתיד (רע"א 2498/07 מקורות חברת מים בע"מ נ' אורה בר, 27.6.2007).
נוכח הפסיקה לעיל אבחן את בקשות הצדדים לגילוי מסמכים.
בקשת התובעת - בקשה 10
התובעת הגישה בקשה לחיוב הנתבעת לגלות מסמכים וכן ליתן מענה לשאלון. הנתבעת המציאה לעיון בית המשפט חלק מהמס מכים לגביהם הועלתה טענת החיסיון.
בהתייחס לסעיף 5 לתצהיר גילוי המסמכים של הנתבעת מיום 8.6.2020, דורשת התובעת לגלות את סוגי מסמכים הבאים לגביהם הועלתה טענת חיסיון. המסמכים יפורטו להלן ותינתן הכרעה בשאלת החיסיון.
סעיף 5כו – " דפי תרשומות בכתב יד בתיק מכס נתב"ג. חסוי תרשומת פנימית". לאחר עיון במסמכים אלו לא מצאתי כי יש מקום להתיר לתובעת העיון בהם , ואני מקבלת את טענת הנתבעת להיותם תרשומות פנימיות חסויות.
סעיף 5כט - "מייל מגבי שוורץ ממכס אילת לחזי מוספי ממכס נתב"ג לגבי בדיקת סובארו XV מיולי 2019. תרשומת פנימית. מסמכים שהוכנו לצורכי משפט ". לאחר עיון במסמך זה ובטענות הצדדים אני מתירה העיון בו, שכן לא מצאתי כל נימוק המצדיק חסיון מסמך זה, וכיצד יש בגילויו כדי לפגוע בנתבעת.
סעיף 5נג – " ממצאי בדיקת רכבים מיולי 2019. תרשומת פנימית. מסמכים שהוכנו לצורכי משפט". לאחר עיון במסמך זה ובטענות הצדדים אני מתירה העיון בו, שכן לא מצאתי כל נימוק המצדיק חסיון מסמך זה, וכיצד יש בגילויו כדי לפגוע בנתבעת.
סעיף 5לז – " מייל בנוגע לפגישה בעניין תיק התובעת בין יהודית ציטיאיט לבין חיים שטיינברג ויוסי בן ישי ממכס נתב"ג מיום 4.1.18 תרשומת פנימית". המדובר בתרשומת פנימית אשר לא מצאתי כי יש בה כל רלוונטיות לתביעה, ואין מקום להתיר העיון בה.
סעיף 5מה – " תיק תוכן חקירה של התובעת במחלקת בקרת יבוא תרשומת פנימית". – אין די בטענת הנתבעת כי ייתכן ויהיה בעיון במסמך כדי לחשוף שיטות עבודה וחקירה. ככל שאכן יש ממש בטענה זאת עליה לפרטה ואין די בטענה לחשש, כדי להצדיק חסיון מסמך זה. על כן אני מתירה העיון בו.
סעיף 5מו – " מכתב מחיים שטיינברג ממכס נתב"ג אל רוחמה ברזילי ממכס נתב"ג לגבי גלגל חלופי לרכב סובארו מיום 7.8.16 תרשומת פנימית". לאחר עיון במסמך זה ובטענות הצדדים אני מתירה העיון בו, שכן לא מצאתי כל נימוק המצדיק חסיון מסמך זה, וכיצד יש בגילויו כדי לפגוע בנתבעת.
סעיף 5נ – " טופס רישום אירוע חריג לגבי התובעת חשד לאי הכללת ערך גלגל חלופי מאת רוחמה ברזלי ממכס נתב"ג מיום 22.5.16. תרשומת פנימית". לאחר עיון במסמך זה ובטענות הצדדים אני מתירה העיון בו, שכן לא מצאתי כל נימוק המצדיק חסיון מסמך זה, וכיצד יש בגילויו כדי לפגוע בנתבעת.
הדרישה לקבלת כל הודעות החיוב או דרישות המס או שומות המס שהוצאו ליבואני הרכב ג.מ. פורטל בע"מ, מ.י.ח יבוא ושיווק בע"מ, דנטייר בע"מ, עופר מזרחי שיווק צמיגים בע"מ (להלן: יבואני הצמיגים) בקשר לצמיג החלופי שנמכר לתובעת וכל מסמך אחר נוסף שנשלח להם בקשר לאותן דרישות מס, כאשר התובעת אינה מתנגדת כי סכום השומה או כל נתון מספרי לגביו נטענת טענת חיסיון יושחר - התובעת תודיע האם היא עדיין עומדת על בקשתה בעניין זה נוכח הודעת הנתבעת לפיה יש לתקן את הודעת החיוב ולהפחית סך של 108,114 ₪ בגין מס קניה ומכס ששולמו בייבוא החישוקים. ככל שהתובעת עומדת על בקשתה בגין סעיף זה, אזי ובטרם תינתן החלטה תמציא הנתבעת את המסמכים לעיונו של בית המשפט וזאת תוך 7 ימים מקבלת הודעת התובעת בעניין זה.
הדרישה לקבלת כל המסמכים שהוחלפו בין הנתבעת לנציגי משרד התחבורה בקשר להליך הביקורת שנערך לתובעת – ככל שהנתבעת העבירה מלא המסמכים בעניין זה, תתמוך טענתה בתצהיר כדין.
מסמכי תיקון רשימונים– נוכח הודעת התובעת כי היא תפנה בעניין לפקיד המס, אזי נדמה כי הדיון בבקשה התייתר. שמורה לתובעת הזכות לפנות בעניין זה לבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מסיום הליך השלמת המסמכים כאמור בהחלטה זאת.
חשבוניות – נוכח טענות התובעת כי לא קיבלה את החשבוניות, ומנגד טענת הנתבעת כי הללו הומצאו לתובעת, אזי ועל מנת שמלוא המסמכים המבוקשים יהיו בידי התובעת, מתבקשת הנתבעת להמציאם לתובעת, אף אם אלו הומצאו לה בעבר.
הודעות אשר נגבו על ידי הנתבעת- ככל שהנתבעת העבירה לתובע את כל ההודעות, היא תתמוך הטענה בתצהיר מטעמה. ככל שישנן הודעות שלא הועברו לתובעת הנתבעת תשיב על כך ותפרט מדוע אין להעבירן. באם יהיו קיימות הודעות ככאלה תוכל התובעת לפנות בבקשה נוספת בעניינן.
הודעות אשר הועברו באופן חלקי – הנתבעת תגיש תצהיר מטעמה וזאת בהתאם למבוקש בסעיף 81.7 לתגובת התובעת.
מסמכי יבוא – נוכח הודעת התובעת כי היא תפנה בעניין לפקיד המס, אזי נדמה כי הדיון בבקשה יתייתר. שמורה לתובעת הזכות לפנות בעניין זה לבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מסיום הליך השלמת המסמכים כאמור בהחלטה זאת.
עוד עתרה התובעת לחיוב הנתבעת במענה לשאלון, כמפורט להלן.
שאלות הנוגעות לשומות שהוצאו ליבואני הצמיגים וכן שאלות הנוגעות לטענות שהועלו על ידי הנתבעת בכתב ההגנה לעניין יבואני הצמיגים –התובעת תודיע האם היא עדיין עומדת על בקשתה בעניין זה נוכח הודעת הנתבעת לפיה יש לתקן את הודעת החיוב ולהפחית סך של 108,114 ₪ בגין מס קניה ומכס ששולמו בייבוא החישוקים. ככל שהיא עומדת על בקשתה תגיש הודעה בעניין תוך 7 ימים.
שאלות שנוגעות לאי העברת חומרים – לא מצאתי בסיס להתנגדות הנתבעת להשיב על השאלות בעניין זה.
בקשת הנתבעת – בקשה 13
הנתבעת הגישה אף היא בקשה לחיוב התובעת לגילוי ועיון במסמכים ומענה לשאלון. לאחר עיון בטענות הצדדים אני קובעת כדלקמן:
מסמכי התקינה של רכבי סובארו XV - נוכח טענת התובעת כי המציאה את מלוא המסמכים, ומנגד טענת הנתבעת כי חסרים עדיין מסמכים (ראו סעיף 6 לתגובת הנתבעת), תפעל התובעת להמציא את המסמכים החסרים לידי הנתבעת, וככל שאין בידיה מסמכים נוספים תתמוך טענתה בתצהיר.
כרטסת הנהלת החשבונות של ספק הגלגלים החלופיים ג.מ פורטל סחר בע"מ ו- מ.י.ח יבוא ושיווק בע"מ – נוכח טענת התובעת בסעיפים 31-21 לתגובתה עולה כי התובעת הצליחה לאתר את הכרטסת לשנים 2014-2012, ואלו הועברו לנתבעת, וכי כל המסמכים שהיו בידיה ואותרו הועברו לנתבע ת. עולה כי הבקשה בעניין זה התייתרה.
תכתובת עם ספק הגלגלים מ.י.ח יבוא ושיווק בע"מ; הזמנות רכש צמיג חלופי – נוכח הו דעת התובעת כי העבירה את כל ההתכתבויות שהיו ברשותה וכי אין ברשותה מסמכים נוספים, לא ניתן לחייבה בהמצאת מסמכים נוספים. התובעת תתמוך טענה בעניין בתצהיר כדין.
מסמכי התמחור; תכתובות בין עובדי התובעת לעניין החלפת ערכת הניפוח ומחירון ערכת ניפוח – ככל שבידי התובעת מסמכים נוספים אשר טרם הועברו לנתבעת, על התובעת להעבירם, ואין מקום להמתין עם העברת המסמכים עד לקדם המשפט בהליך. ככל שאין בידיה מסמכים נוספים מעבר לאלו שהועברו תתמוך טענותיה בעניין בתצהיר כדין.
דרישת תיעוד בכתב לגבי כמויות ומועדי הזמנות של רכבי סובארו XV מיצרן הרכבים במועדים הרלוונטיים – בהתאם לפסיקה "חובת גילוי המסמכים חלה אך ורק על מסמכים שנמצאים בידיו של אחד מבעלי הדין או בשליטתו". על כן אין לחייב בעל דין לייצר ולהפיק מסמכים עבור בעל הדין שכנגד (רע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ נ' איזנברג, פסקה 7 (1.11.2005)).
לאחר עיון בטענות הצדדים, אני קובעת כי ככל שמידע המבוקש נמצא בידי התובעת הוא יומצא לנתבעת . ככל שלטענתה אין בידיה המידע המבוקש תתמוך טענתה בתצהיר כדין.
בניגוד למבוקש על ידי הנתבעת, אין מקום לחייב את התובעת לפנות ליצרן הרכבים לצורך קבלת המידע המבוקש, והדרך הדיונית המתאימה להשגת המידע המבוקש, ככל שהנתבעת תעמוד על דרישתה זאת, תהיה באמצעות זימון הצד השלישי אשר לטענתה מחזיק את המסמכים אם לצורך מתן עדות או לצורך הצגת המסמכים [ראו רע"א 3816/15 ב.ש ברוש הקמת פרוייקטים בע"מ נ' ת.ק.ש אלפיים (1997) בע"מ (23.08.2015)].
הסכמי רכישת גלגלים חלופיים לרכבי סובארו XV בין התובעת ל בין יבואני הצמיגים – נוכח הודעת התובעת כי בשל מעבר המערכות וחלוף השנים אין בידיה מסמכים נוספים מעבר לאלו שהועברו לנתבעת, לא ניתן לחייבה בהמצאת מסמכים נוספים. התובעת תתמוך הטענה כי אין בידיה המסמכים המבוקשים בתצהיר כדין.
התכתבויות בין התובעת ליבואני הצמיגים החלופיים ומסמכי התמחור – ככל שישנם מסמכים אשר טרם הועב רו לעיונה של הנתבעת יש להעבירם, ואין להמתין עד לקדם המשפט בהליך.
באשר לבקשת הנתבעת למענה לשאלון אזי ובשים לב לתשובת התובעת, ולכך שבתגובה לתשובה לא עמדה הנתבעת על דרישותיה בעניין זה, עולה כי הנתבעת אינה עומדת עוד על דרישתה למענה על שאלות נוספות.
נוסף על המסמכים לעיל הגישה הנתבעת אף מסמך נוסף חסוי במעטפה, וזאת בהתאם להחלטה בפרוטוקול דיון מיום 29.12.2020. לאחר עיון במסמך זה ובהתאם לכללים שהותוו בפסיקה, כפי שפורט לעיל, לעניין חסיון מסמכים פנימיים, אני קובעת כי אין מקום לחסות מסמך זה ויש להעבירו לעיון התובעת.
סוף דבר
הצדדים ימציאו האחד לשני את המידע המפורט לעיל וזאת עד ליום 24.6.2021.
ככל שהתובעת עומדת על המבוקש בסעיפים 28 ו- 36 לעיל תודיע על כך עד ליום 8.6.2021.
ככל שהתובעת תבקש להעלות טענות בהתייחס למסמכים המפורטים בסעיפים 30 ו- 34 לעיל, היא תגיש בקשתה בעניין תוך 7 ימים מהשלמת העברת המסמכים לעיל, קרי עד ליום 1.7.2021.
ככל שלא יוגשו בקשות נוספות וחלוף המועד האחרון לעיל להגשת בקשות תינתן החלטה לעניין הגשת ראיות.
תז"פ ליום 8.7.2021.
המזכירות תשיב לנתבעת את המסמכים שהוגשו במעטפות הסגורות.

ניתנה היום, י"ד סיוון תשפ"א, 25 מאי 2021, בהעדר הצדדים.