הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 25191-02-21

לפני
כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

תובעים

 1. אהרון כהן
 2. אהרון שטכלברג
 3. אופיר צור
 4. אור חסין
 5. איתי חסיד
 6. אליהו כהן
 7. אמנון בן שחר
 8. ארז צדיק
 9. ג'יין אלטשולר
 10. דני רוזנברג
 11. דניס אורון
 12. דנה שרון
 13. ולדימיר ברום
 14. טל ניר
 15. עדנה שאול
 16. יובל בר נהור
 17. יניב אדרי
 18. יעל רונן לובנשטיין
 19. יעקב בטש
 20. יצחק לוי
 21. יצחק נוי
 22. איידה לבנשטיין
 23. לאוניד קולודנר
 24. לורט מחלוף
 25. לוטן תוריאל חן
 26. ליאור מצא
 27. לידי צורני
 28. לירן ירמיהו
 29. מיכאל ארד
 30. מיכל כצנלסון
 31. מיכאל אשר
 32. משה אלעזר
 33. משה מן
 34. סיגלית רוזמרין
 35. סיון פינגולד
 36. עליזה אפשטיין
 37. עמית דוידוביץ
 38. עמנואל וינד
 39. ענת שרון
 40. פינחס מנחם ברנסדורפר
 41. צפריר ידיד עם
 42. קובי אוליאל

נגד

נתבעים

הגשמה - ניהול השקעות בע"מ ואח'

החלטה
באחריות ב"כ התובעים לבצע מסירה כדין של כתב התביעה והחלטה זו לנתבעים תוך 15 ימים מהיום, ולהמציא עותק מאישור המסירה לתיק בית המשפט.
כתב הגנה יוגש תוך 60 ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע ים, כשהוא על נספחיו, כרוך, מדוגל וממוספר, זאת בנוסף להגשתו במערכת "נט המשפט".
התובעים רשאי ם להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום שהומצא ל הם כתב ההגנה.
ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות תקנות 36-34 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן – התקנות).
דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 ימים לפני ישיבת קדם המשפט בתיק.
הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות.
רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם המשפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ-20 ימים לפני ישיבת קדם המשפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 ימים לאחר מכן.
רשימת עדים בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על ידי התובעים 20 ימים לפני ישיבת קדם המשפט, ועל-ידי הנתבע ים 14 ימים לאחר מכן.
מועד קדם משפט ייקבע בהתאם להוראות תקנה 61(א) לתקנות.
בכל מסמך שיוגש לתיק יש לציין בסמוך למספר התיק את מספר הבקשה אליה מתייחס המסמך; וככל שמבוצעת הגשה מרחוק - יש בנוסף להזינו במסגרת הבקשה המתאימה.
לתיק בית המשפט יוגש עותק של כלל כתבי הטענות, על נספחיהם, כשהוא כרוך, מדוגל וממוספר, תוך שבעה ימים ממועד הגשתם מרחוק.
נקבע לתז"פ לבדיקת הגשת כתב הגנה או מחיקה מחמת חוסר מעש (בהעדר כתב הגנה או בקשה אחרת), ליום 16.05.2021.

ניתנה היום, כ"ט שבט תשפ"א, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.