הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 21392-04-18

לפני
כבוד ה שופטת חדוה וינבאום וולצקי

התובע
א. ש.
ע"י ב"כ עוה"ד יאיר וולף ואח'

נגד

הנתבעת
הפול, המאגר הישראלי לביטוחי רכב
ע"י ב"כ עוה"ד שלמה ברקוביץ ואח'

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מהיום אני ממנה בזאת את:

א. ד"ר משה לוינקופף מבי"ח שיבא תל-השומר כמומחה בתחום האורתופדי.

ב. פרופ' אילן ליבוביץ מבי"ח מאיר כפר-סבא כמומחה בתחום האורולוגי.

ג. פרופ' חנוך הוד מבי"ח שיבא תל-השומר כמומחה בתחום הקרדיולוגי.

2. המומחים מתבקש ים ליידע א ת בית המשפט ככל שקיימת קרבה בינם לבין הצדדים בתיק ו/או באי-כוחם.

3. המומחים בתחום האורתופדי והאורולוגי יעיינו במסמכים הרפואיים אשר יומצאו להם ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדק ו את התובע ויקבע ו ממצאים לגבי מצב ו הרפואי בעקבות התאונה מיום 13.1.17 ובמיוחד יקבע ו:
א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצוע ו.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים והאם הם כלולים בסל הבריאות.
ה. המומחים יתייחסו, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.

4. המומחה בתחום הקרדיולוגי מתבקש לבדוק את התובע ולקבוע האם הוא סובל מבעיה לבבית ואם כן מהי והאם היא עולה כדי נכות ומה שיעורה.

5. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחים הרפואי ים את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום.

תשומת לב הצדדים מופנית לתקנות ובמיוחד לתקנה 8, לגבי המצאת מסמכים למומחה. הצדדים לא יעבירו כל מסמך המהווה חוות דעת, למעט חוות דעת שניתנו בתיק זה.

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

6. בשכר טרחת המומחים ת ישא הנתבעת ישירות, בשלב זה , ע פ"י חשבונית שתומצא לה ע"י המומחים.

7. המומחים מתבקש ים ליתן את חוות דעתם בתוך 60 ימים מיום קבלת ה תיעוד הרפואי ורק לאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

8. המזכירות תעביר העתק ההחלטה למומחים ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ד' תשרי תש"פ, 03 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.

הדסה/קלדנית