הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 20417-11-14

בפני
כב' השופטת דניה קרת-מאיר

התובע
איל שלו
ע"י ב"כ עו"ד שי גרנות ו/או תום נוימן ואח'
ממשרד ש . גרנות ושות', עורכי דין

נגד

הנתבעים
1. קידמה החברה המרכזית לגז בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד זיו אימברג

2. קוסאי חרזאללה
3. דביר אקולוגיה בע"מ
4. דני שלום וזה
5. עודד ניסים דביר
ע"י ב"כ עו"ד עופר שפירא ואח'
ממשרד עוה"ד שפירא ושות'

החלטה

1. במסגרת פסק דין אשר ניתן על ידי ביום 15.11.16 מונה כמומחה בית משפט מר מנחם פרלמן - כלכלן , כדי שיעריך את שווי החברה נכון ליום הגשת התביעה.
במסגרת פסק הדין נקבע כי המומחה ימסור הצהרה לבית משפט ולבאי כוח הצדדים, לפיה הוא אינו קשור לאיזה מן החברות שהן צדדים לתיק או לבעלים שלהן, וכי אין מניעה מבחינתו לקבל עליו את התפקיד.

2. בהצהרה אשר נמסרה על ידי מר פרלמן נאמר כי אין הוא קשור לחברות שהן צדדים לתיק או לבעלים בהן.
עם זאת, צוין כי הוא מייעץ יעוץ כלכלי מפעם לפעם לחברת אמישרגז בתחומי הרגולציה פיקוח מחירים והתקשרויות גז טבעי. היקף השירותים הוא בהיקפים לא משמעותיים ואין הם יוצרים תלות.
צוין, כי אמישרגז היא אחת מהמתחרות העסקיות של הנתבעת.

התובע הביע את דעתו שאין בדברים משום ניגוד עניינים אובייקטיבי וכי אין מניעה שמר פרלמן ישמש כמומחה.
הנתבעים 2 ו- 4 התנגדו והודעת המייל שלהם צורפה להצהרה.

3. התובע פנה לבית משפט והודיע כי אין מניעה אובייקטיבית מבחינתו למינויו של מר פרלמן. שכן, מר פרלמן הסביר כי הקשר בינו לבין אמישרגז רחוק ו הוא אף התחייב לסודיות מוחלטת.

הנתבעת 1 הגישה הודעה מטעמה ,בה נאמר כי הערכת שווי של חברה מצריכה חשיפת "חזקות וחולשות של החברה" ולכן נדרש אמון מלא בין מעריך השווי לבין החברה.
לאור ההיסטוריה של אמישרגז והנתבעת 1 לא ניתן יהיה לחשוף את כל הפרטים הנדרשים בפני המומחה .

4. בית משפט סומך על כישוריו המקצועיים של מר פרלמן ועל נכונותו למסור את המידע שיימסר לו בסודיות מוחלטת.
עם זאת, נראה כי ראוי שמינוי מומחה מטעם בית משפט יהיה מינוי של מומחה שאין לו קשר לצד כשלהו ואף לא למתחרה של צד.

על מנת לאפשר את ביצוע הערכת השווי בצורה מסודרת וללא התנגדויות - נראה כי יש למנות מומחה אחר.
בית משפט מודה למר פרלמן על נכונותו לשמש כמומחה מטעם בית משפט.

המומחה אשר ימונה על ידי בית משפט הוא רואה חשבון יובל זילברשטיין טלפון: 03-XXXX801 .
רו"ח זילברשטיין מתבקש למסור תוך שבעה ימים מיום פניית הצדדים אליו, הצהרה לבית משפט בדבר קיומו או אי קיומו של קשר כלשהו לחברות, לצדדים או לחברות גז מתחרות.
המומחה מתבקש, בכפוף לאמור בהצהרה, להמציא לצדדים ולבית משפט את חוות דעתו תוך 60 יום.
המומחה ייקבע את סדרי העבודה ואת המסמכים הנדרשים על ידו.
המומחה ייקבע את שכרו אשר ישולם באופן שווה על ידי כל אחד מבעלי המניות.
הצדדים יפנו לרו"ח זילברשטיין תוך שבעה ימים.

ניתנה היום, ז' כסלו תשע"ז, 07 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.