הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 18040-01-14

תובעת
ב.ר. אופוס ניהול, ייצוג והפקות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רון מיור

נגד

נתבעת
Associated Press ישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אמיר זהר

פסק דין
עניינה של התובענה בטענות להפרת זכויות יוצרים של התובעת בתכני וידיאו שהופקו על ידה.
רקע
התובעת, ב.ר. אופוס, ניהול ייצוג והפקות בע"מ (להלן – התובעת או אופוס) היא הבעלים והמפעיל של אתר מקוון בשם וידאופול (Videpull, להלן – אתר וידאופול).
הנתבעת מנהלת את לשכת הידיעות של סוכנות הידיעות הבינלאומית Associated Press בישראל (להלן – הנתבעת או AP).
ברקע לתובענה, כנס כלי טיס בלתי מאוישים (מל"טים) שהתקיים ביום 26.11.2013 בראשון לציון (להלן – הכנס). הכנס שהופק על ידי חברת ישראל הומלנד סקיוריטי בע"מ (להלן – I-HLS), נועד לקדם את תעשיית המל"טים והרובוטיקה בישראל; לחשוף יצרניות כלי טיס בלתי מאוישים בישראל לתקשורת העולמית וכן, לחשוף את יכולותיה הטכניות של התובעת בתחום התקשורת ולהשיק את אתר וידאופול כאתר מקוון להפצת וידאו חדשותי בתשלום עבור אמצעי תקשורת ופורטלים מקצועיים בארץ ובעולם (להלן – פרויקט המל"טים).
התובעת התקשרה עם I-HLS בהסכם שיתוף פעולה ביצירת תכני וידאו תקשורתיים מתצוגת המל"טים שהייתה בכנס. נקבע, שהתובעת תפיק באופן בלעדי וללא תחרות את כל תכני הווידאו של הכנס וחומרי הגלם שיופקו יהיו בבעלות משותפת של התובעת וI-HLS.
תכני הווידאו אותם הפיקה התובעת היו ייחודיים מבחינת תוכנם, צורת הפקתם והפצתם ונועדו להציג את יכולותיה של התובעת להמיר בשידור חי תמונות שצולמו על ידי המל"טים לצפיה טלוויזיונית.
קודם לכנס פרסמו התובעת וI-HLS הודעות לתקשורת בעברית ובאנגלית בהן הוזמנו חברות התקשורת לקבל, ללא תשלום, צילומי וידיאו וחומרים מצולמים מתוך הכנס ובכלל זה צילומי וידאו מתוך המל"טים (להלן – התכנים).
התובעת העלתה את התכנים לאתר וידאופול.
הנתבעת פנתה לתובעת על מנת לקבל תכנים מהכנס לצורך הכנת ידיעה. התובעת סיפקה לנתבעת שם משתמש וסיסמה לצורך הורדת התכנים. במסגרת הכנת הידיעה השתמשה הנתבעת במקטע של 22 שניות מהתכנים שהורידה מאתר וידאופול אשר שולב בידיעה יחד עם צילומים נוספים, שצולמו בכנס על ידי צוות הפקה של הנתבעת.
ביום 28.11.2018 העלתה הנתבעת את הידיעה לאתר האינטרנט שלה. למחרת פנתה נציגת התובעת לנציגת הנתבעת בדואר אלקטרוני, בו ציינה, שהתובעת אינה מתירה העברת החומר לערוצים אחרים והפצת התכנים אותם הורידה לגורמים שלישיים, נעשתה בניגוד לתנאי השימוש שבאתר וידאופול.
על רקע האמור הוגשה התובענה דנא בטענה, שהנתבעת הפרה את זכויות היוצרים של התובעת בתכנים.
תמצית טענות התובעים
אתר וידאופול הוקם כמיזם הזנק תקשורתי, שעניינו ביצירת מאגר מקוון של תכני מידע, המשמש את התובעת כזרוע להפצת וידאו חדשותי בתשלום עבור אמצעי תקשורת ופורטלים מקצועיים בארץ ובעולם, תוך שהוא מאפשר העברת צילומי חדשות בווידאו באיכות גבוהה, באופן מ יידי וגלובלי. חדשנותו של המיזם הייתה במהירות ההפצה ובעלויות מופחתות – לעומת הפצה "מסורתית", איטית ועתירת עלויות (להלן – המיזם).
בפרויקט המל"טים, שנועד להשיק את המיזם, הצליחה התובעת להציג יכולת להמיר בשידור חי תמונות שצולמו על ידי המל"טים לצפיה טלוויזיונית. זאת להבדיל מתמונות, שיצאו מאמצעי שידור אחרים אשר יצאו ברזולוציות ישנות, שאינן מקובלות בסטנדרטים החדשים. התובעת הצליחה להמיר את כל החומרים המצולמים שהגיעו מהמל"טים בשידור חי לניידת לפורמט אחיד ולרזולוציה אחידה, לפי הסטנדרטים האחידים שנקבעו. ללא הפתרון הטכני שסיפקה התובעת לא ניתן היה לייצר חומר ערוך ומוכן לשידור חי ומיידי, כפי שעשתה התובעת באותו אירוע.
לנתבעת לא היו את אותן טכניות בזמן האירוע ולפיכך, חרף גודלה, לא יכולה הייתה להעביר את התוכן לצדדים שלישיים, אלא באמצעות התובעת.
בזמנים הרלוונטיים לתובענה, הייתה פעילותה של התובעת בשלב של בניית מאגר לקוחות, יחסי ציבור והרצת אתר וידאופול. פרויקט המל"טים, מבחינתה של התובעת, נועד לחשוף את אתר וידאופול, להציג את יכולותיה של התובעת ולפעול לגיוס משקיעים על מנת לקדם את המיזם. לכן, הייתה מוכנה להעניק, לתקופה מוגבלת, זכות שימוש פרטנית ובלבדית לפונים לשירותיה, ללא תשלום (להלן – הזכות המוענקת).
מטרת התובעת במתן שימוש בזכות המוענקת, הייתה לחשוף את שירותיה. עם זאת וכפי שמפורט בתנאי השימוש שבאתר וידאופול, הזכות המוענקת אינה כוללת זכות להעברת התכנים לצדדים שלישיים כלשהם, לצורך כלשהו.
באתר וידאופול ניתן למצוא הסבר נרחב על מטרתו כמו גם על דרכי הורדת תכנים ממנו ובכלל זה, דרישה להכניס שם משתמש וסיסמה לצורך הורדת התכנים.
לתובעת זכות יוצרים בלעדית בתכנים אשר הופקו מהאוויר במהלך הכנס.
ברור היה לכל הגורמים המציגים בכנס, לרבות התעשייה האווירית וכל גורמי התקשורת, המקומיים והזרים גם יחד, שניתן לקבל חומרים לשידור רק באמצעות התובעת. הדבר הובהר בחומרים כתובים שהופצו לתקשורת ובתדרוכים לתקשורת שנערכו בכנס. חרף ההבהרות, הנתבעת הפיצה את התכנים למאות אמצעי תקשורת, לקוחות שרוכשים ממנה חבילות תוכן "פרמיום".
הנתבעת מעולם לא קיבלה, לא בכתב ולא בעל פה, כל רשות, הרשאה או היתר מהתובעת או מי מטעמה לעשות שימוש בתכנים, בין באופן מסחרי ובין באופן שאינו מסחרי.
הנתבעת הפרה "ברגל גסה" את זכויות היוצרים הקנייניות והמוסריות של התובעת בתכנים, עת הפיצה אותם באופן רחב ללקוחותיה, בניגוד לתנאי השימוש הקבועים באתר וידאופול, מבלי לקבל את רשות התובעת ובניגוד לנוהג המקובל בתחום הסחר בתוכן. בעשותה כן, לא ניתן קרדיט לתובעת ולכל הפחות לא קרדיט הולם. נוסף על כך, הנתבעת פעלה לשנות את היצירה תוך הגדלת מרכז התמונה על חשבון השוליים כדי שחותמת הסימן המסחרי של חברת I-HLS המוטבעת בשוליה, לא תיראה ב"מוצר המוגמר" אותו הפיצה ללקוחותיה.
הפרת זכויות היוצרים של התובעת גרמה לכישלון פרויקט המל"טים ולחיסולו של המיזם. ביום הכנס נרשמו באתר וידאופול 135 "כניסות" של גופי תקשורת. לטענת התובעת, נתונים אלה מצביעים שהצפי לזינוק במספר הכניסות למחרת, היה ודאי. אלא שבעקבות הפרת זכות היוצרים על ידי הנתבעת "קורקעו" מאמצי התובעת בפרויקט המל"טים ובמיזם.
התובעת כיוונה להיות מתחרה חדשה של הנתבעת בשוק תכני הווידאו. הנתבעת הייתה מודעת לכוונות אלה ולמשמעויותיהן. לטענת התובעת, לא מן הנמנע, שהפצת התכנים נועדה לפגוע במכוון בפרויקט אשר סימן את חשיפת התובעת וחדירתה לשוק כגורם תחרותי. הפצת התכנים פגעו פגיעה קשה באמינותה המקצועית. חברת I-HLS אף שוקלת להגיש נגד התובעת תובענה בשל הנזקים שנגרמו לה, בין היתר כתוצאה ממחיקת הלוגו המכוונת שביצעה הנתבעת.
פעולות הנתבעת בהפצת התכנים מהוות הפרת חובות חקוקות ועולות כדי עוולות נזיקיות לרבות עוולה של פגיעה בקניין הרוחני של התובעת, גניבת עין, גזל ועשיית עושר ולא במשפט.
הפרת זכויות היוצרים של התובעת על ידי הנתבעת גרמה לה לנזקים רבים שעניינם: אבדן הכנסה, אבדן הכנסה עתידית עקב סיכול ה"חדירה" של התובעת לשוק, הפסד מוניטין ועגמת נפש. לצרכי אגרה, הועמדו הנזקים על סך 1,750,000 ₪ בלבד. לחלופין, עותרת התובעת לקבלת צו לחשבונות לצורך חישוב הנזקים.
תמצית טענות הנתבעת
התובעת מנכסת לעצמה זכויות יוצרים בצילום וידאו שאינו שלה ואשר הוצע כחומר פרסומי בחינם לכלל חברות התקשורת לרבות לנתבעת.
התובעת שימשה כקבלן משנה בכנס ותפקידה כלל הפקת תכני וידאו מתוך הכנס ומפגני המל"טים והפצתם כחומר שיווקי לגופי תקשורת.
התכנים המצולמים נועדו להעצים חשיפה של יצרנים ולקדם מכירות על ידי פרסום רחב ככל שניתן בכלי התקשורת באמצעות כתבות שתשודרנה במהדורת חדשות בטלוויזיה. ככאלה, מוכרים התכנים במונח הבינלאומי VNR ( Video News Release) ונועדו לשימוש חופשי של גופי התקשורת (להלן – VNR).
הנתבעת שלחה צוות הפקה מטעמה לסקר את הכנס. חומרי הגלם של צוות ההפקה מטעם הנתבעת הועברו למפיקה האחראית על הכנת הידיעה בעניין הכנס, היושבת באנגליה, גב' סיבהן סטארס (להלן – סטארס). בעת הכנת הידיעה פנתה סטארס לצוות ההפקה שסיקר את הכנס וביקשה לקבל תכני VNR של הכנס על מנת לשל בם בידיעה. צוות ההפקה הפנה את סטארס לאתר וידאופול.
סטארס פנתה לתובעת ושוחחה עם נציגת התובעת גב' קרן גרינברג (להלן – גרינברג). בהמשך לשיחה טלפונית פנתה לגרינברג בדואר אלקטרוני וביקשה לקבל תכני VNR מהכנס על מנת לשלבם בידיעה אותה הכינה. היא קיבלה מגרינברג שם משתמש וסיסמה לאתר וידאופול לצורך הורדת התכנים.
הידיעה שהכינה נציגת הנתבעת על הכנס כללה 29 מקטעים וביניהם נכלל מקטע של 22 שניות (מקטע מס' 25) מתוך תוכן הווידאו אותו הורידה מאתר וידאופול. מדובר בקטע של שידור צילום זמן אמת אויר-קרקע ממזל"ט מסוג "הרון" (תוצרת התעשייה האווירית) אשר חג מעל הכנס. הקטע שולב לקראת סוף הידיעה (3:45 מתחילתה), הקטע שולב ללא כל שינוי כאשר הלוגו של חברת I-HLS מופיע בדיוק כפי שהופיע בחומר המקורי. הידיעה כוללת קטעים נוספים שצולמו על ידי צוות ההפקה של AP. באותם קטעים אין הטבעה של הלוגו של חברת I-HLS.
לידיעה צורפה רשימת מקטעים (shotlist) כחלק בלתי נפרד מהידיעה ובמסגרתה נרשם בהדגשה לגבי מקטע מס' 25, שמדובר ב-VNR שמקורו "IHLS/ Opus media". מכאן, שגופי התקשורת הוזהרו בכתב שאותו מקטע ספציפי הוא חומר שיווקי ובמקביל ניתן קרדיט לתובעת.
לטענת הנתבעת, תכני הווידאו מאתר וידאופול הם תכני VNR והשימוש בהם על ידי הנתבעת נעשה ברשות התובעת ולאחר קבלת הרשאה מפורשת להוריד את הסרטון. לצורך כך ניתן לה שם משתמש וסיסמה.
בהודעה לתקשורת שפרסמה התובעת לא מופיעה כל מגבלה האוסרת שימוש לסוכנויות ידיעות כדוגמת AP. התובעת הציגה בפני הנתבעת מצג שווא כאילו החומר המצולם הינו מסוג VNR ויסופק ללא מגבלה וללא תמורה.
התובעת מבקשת לנכס לעצמה את צילומי המזל"ט שאינם שלה. התכנים שהורידה סטארס ושולבו בידיעה שהכינה, צולמו על ידי מזל"ט של התעשייה האוויר ית. לפיכך, ככל שקיימת זכות יוצרים בתכנים, היא שייכת לתעשייה האווירית.
דיון
הרשאת השימוש בתכנים
בהודעה לתקשורת בדבר כנס המל"טים שהוציאה חברת I-HLS מצוין, בין היתר, כדלהלן:
"...האירוע יופק תקשורתית ע"י אופוסמדיה שתפיק באמצעות ניידת שידור שתתחבר למערכות השליטה של כל הכלים המציגים, חומרים מצולמים באיכות HD הן מתוך קרונות השליטה ונקודות השליטה והן באמצעות צילום של המפגן והמטס עצמו. כל אמצעי התקשורת מוזמנים להיכנס לפלטפורמת הווידאו videopull ולהוריד ישירות חומרים איכותיים ומגוונים . התוכן המצולם יכלול שילוב של מבט מתוך קרון השליטה, מבט מודיעני של הכלים השונים, צילומים מלמעלה של אתרים אזרחים מוכרים ובולטים בארץ והמחשת יכולות מודעיניות ואחרות של הכטב"מים וכלים נוספים. כל החומרים יועלו בצורה מסודרת לנוחיותכם לפלטפורמה וניתן יהיה להורידם באמצעות רשת האינטרנט הן בארץ והן בחו"ל, כמובן ללא כל עלות.
כל התכנים יצולמו ע"י ארבע מצלמות נפרדות של ניידת שידור שתיפרס במקום לנוחיותכם. בכל מקרה, לא יותר צילום בתוך קרונות השליטה שיפרסו במקום ולא יתאפשר חיבור למטריציות, המסכים או כל אמצעי שידור אחר באזור הכנס. ראיונות ויזואליה כללית יופקו אף הם וניתן יהיה להורידם.
להורדת תכנים ניתן להיכנס לאתר www.videopull.tv ולהוריד את מכלול תכני הווידאו בצורה קלה וידידותית... " (נספח ג לתיק מוצגים מטעם התובעת, הדגשות הוספו).
באופן דומה, בהודעה לתקשורת באנגלית שהוציאה התובעת באשר לכנס, מצוין, בין היתר, כדלהלן:
"general media are invited join and view content on www.videopull.tv and download directly. The content will include footage transmitted from various system that will take part at this event, including different point of view. All materials will be uploaded conveniently onto this new media platform and can be downloaded at no cost.
We do not recommend sending production crews for the event, as all content will be captured by four separate cameras already situated at the event. Interviews and general footage also will be produced and can be downloaded from videopull by asking for a username and password at no cost." .(נספח 3 לתיק מוצגים מטעם הנתבעת, הדגשות הוספו)
נציגת הנתבעת, סטארס, שערכה את הידיעה על כנס המל"טים התייעצה עם גורמים בנתבעת באשר לאיסוף חומרים לצורך הכנת הידיעה. היא הופנתה לאתר וידאופול, כפי שניתן ללמוד מתכתובות הדואר האלקטרוני שבין לשכות AP בלונדון ובישראל:
"Hi Andy/ Audrey
Many thanks for the story it is nicely filmed and edited. I am just wondering is there any drone vnr that we can access so we can see more of them in action?
Thanks, Siobhan
-------
Hi Siobhan,
NEWS VNR from and relating to the exhibition material is available at http:www.videopull.tv/English/Index.asp
There seems to be a fair old choice to suit your needs and is all free access according to organisers.
Regards, Andy." (נספח 2 לתיק מוצגים מטעם הנתבעת, הדגשות הוספו).
סטארס פנתה לאתר וידאופול ולאחר שיחה טלפונית, פנתה לגרינברג בדואר אלקטרוני וביקשה לקבל גישה לתכני VNR מהכנס. כפי שניתן לראות מנוסח פנייתה:
"Hi Keren,
We would like to access your drone VNR.
I am looking for the following items: Harop; IAI's Panther drone; roboguard, IAI Heron drone; Aairmule"
(נספח יט לתיק המוצגים מטעם התובעת, הדגשות הוספו).
גרינברג העבירה לסטארס שם משתמש וסיסמה לאתר וידאופול (נספח יט לתיק המוצגים מטעם התובעת).
סטארס הורידה תכנים מאתר וידאופול ושילבה אותם בידיעה שהכינה. לטענת הנתבעת, שלא נסתרה, הידיעה שהכינה סטארס כללה 29 מקטעים וביניהם נכלל מקטע של 22 שניות (מקטע מס' 25) מבין התכנים שהורידה מאתר וידאופול.
ביום 28.11.2018 הועלתה הידיעה לאתר AP. למחרת פנתה גרינברג לסטארס בדואר אלקטרוני בו ציינה, שהחומרים אותם הורידה סטארס מאתר וידאופול הועברו על ידה לרשתות תקשורת נוספות; כי התובעת אינה מתירה העברה של חומרים לגורמים שלישיים והדבר כתוב בתנאי השימוש באתר וידאופול. סטארס השיבה לגרינברג וביקשה לברר, היכן באתר ניתן למצוא את תנאי השימוש הקובעים את מגבלת השימוש. גרינברג, לא השיבה לשאלתה ולא הפנתה את אותה לתנאי השימוש. תחת זו השיבה גרינברג, שהתובעת אינה מתירה שימוש ללא הרשאה וללא מתן קרדיט והפנתה אותה לשוחח על העניין בדחיפות עם מנהל התובעת, מר ארז רותם (להלן – רותם). בהמשך התכתובות השיבה סטארס לקרן ולרותם ולאחר שהתנצלה על אי ההבנה, הבהירה שהתנהלה בתום לב, כי הבינה שבעצם מתן שם משתמש וסיסמה היא קיבלה הרשאה לעשות שימוש בהתאם לבקשתה וציינה, בין היתר, שלא ראתה כל מגבלת שימוש באתר וידאופול:
"Hello Siobhan,
I understand the content that you downloaded was also extended to other channels and networks from you?
This is not something that we allow and is also clearly on our website.
-------
Hi Keren,
Can you tell me where your website it says that?
-------
Hello Siobhan,
Using our content without permission and not crediting videopulll is something we do not allow, I advise you to call our CEO to talk about this as soon as possible…
-------
Hi Keren/ Erez
I apologies for any misunderstanding in our use of your VNR.
We acted in good faith, it was my understanding that in giving me username and password you were giving me permission to access the video from your site as requested. Please see that email below.
I can not locate the note on your website that indicates any restrictions on the video you were providing.
The Associated Press is an news agency and I was under the impression that you would be aware that we onpass video to clients.
The story has already aired, but in the end we only used 22 seconds of your footage and we credited IHLS/ Opus media.
I will send out another note advising our clients that the courtesy is VIDEOPULL and add a NO ARCHIVE USE restriction, so they don’t put your video in their library.
I hope this can resolve the matter to your satisfaction.
Many thanks for your understanding."
(נספח 9 לתיק המוצגים מטעם הנתבעת).
לטענת התובעת, יש לראות בהתנצלותה של סטארס הודאה בהפרת זכויות היוצרים של התובעת. לטענתה, סטארס אינה מכחישה את הפרת זכויות היוצרים אלא מסבירה, שהדבר נעשה כתוצאה מאי הבנה שמקורה בתום לב.
אין לקבל את מסקנת התובעת בדבר קיומה של הודאה. סטארס, לצד התנצלותה, הסתייגה מטענותיה של גרינברג, העלתה, שלא ניתן למצוא באתר את תנאי השימוש והוסיפה, כי להבנתה, במתן שם משתמש וסיסמה לאתר וידאופול, ניתנה לה הרשאת שימוש בהתאם לבקשתה בדואר אלקטרוני שהפנתה לגרינברג.
תגובתה של סטארס מציגה את סלע המחלוקת בין הצדדים באשר לדרישת אישור תנאי השימוש באתר וידאופול ומתן הרשאה מפורשת לשימוש בתכנים בהתאם לבקשתה של סטארס לקבל תכני VNR מהכנס.
התובעת טוענת, שסטארס לא יכלה לקבל את התכנים, מבלי שתידרש לאשר את תנאי השימוש. זאת, בדומה לכל אתר אינטראקטיבי ובדומה לאתר הנתבעת עצמה. לטענתה, בהינתן, שהתאפשר לסטארס "להוריד" את התכנים, מתקיימת חזקה שאינה ניתנת לסתירה, שהיא נדרשה לאשר את תנאי השימוש בטרם נוצרה לה גישה לתכנים והנתבעת מוחזקת כמי שיודעת, שבאתר התובעת קיימים תנאי שימוש.
סטארס טוענת בתצהירה, שלא נדרשה לעבור הליך של אישור תנאי השימוש:
"To the best of my recollection, I did not have to register to the Videopull site, since the user name and password were sent to me by Ms. Grinberg. Therefore, I believe that I didn’t need to confirm any terms of use. In any case I did not see any terms." (פסקה 24 לתצהירה)
דברים אלו של סטארס קיבלו משנה תוקף בעדותה של גרינברג, שלא ידעה להסביר היכן באתר ניתן לראות את תנאי השימוש ובאיזה שלב נדרשה חברה המבקשת להוריד את התכנים לאשר אותם:
"ש: אני רוצה להחזיר אותך חזרה ל- 2013, כאשר לוידאופול יש אתר באינטרנט ואני רוצה להוביל אותך בתוך האתר הזה, כאילו אנחנו נמצאים בתוך האתר. ונניח שאני חברת מדיה, לצורך העניין הטלוויזיה השוויצרית ויש לי מנוי, יש לי שם משתמש ויש לי סיסמה ועכשיו אני רוצה להוריד סרטון מהאתר של וידאו פול. אז אני, תאשרי לי רק את הסדר של הדברים. אני נכנס לאתר, אני מכניס את השם והסיסמה? צריך להכניס?
ת: צריכים את זה.
ש: צריך להכניס. אני מכניס את השם והסיסמה,
ת: כן.
ש: אני רואה סרטון וידאו שמוצא חן בעיני ואני מבצע download?
ת: כן.
ש: יש פעולה שאני צריך לעשות?
ת: לא שאני זוכרת.
ש: לא שאת זוכרת.
ת: אבל צריכים סיסמה ללוג אין."
...
ש: לא. רק תעייני בזה. וסדרת המיילים הזאת מתחילה בכך שאת שולחת לאיזבלה מהטלוויזיה השוויצרית את פרטי הכניסה למערכת.
ת: כן.
ש: כלומר, בעצם את ביצעת עבור הטלוויזיה השוויצרית את הרישום למערכת.
ת: כן.
ש: ולמה בעצם שהחברה השוויצרית, הטלוויזיה השוויצרית לא תירשם בעצמה במערכת? למה את היית צריכה לרשום אותה?
ת: אני לא רשמתי אותה, אני פשוט הבאתי לה את היוזר ניים ופסוורד.
ש: ויש אפשרות שחברה תירשם בעצמה במערכת? בלי שאת,
ת: לא הבנתי את השאלה. היא ביקשה ממני את היוזר ניים ופסוורד ושלחתי לה. היא עשתה את זה לבד.
ש: איך את מקבלת את היוזר ניים והפסוורד? איך את מקבלת אותם מהמערכת?
ת: היה לנו סיסטם?
ש: בסיסטם?
ת: כן.
ש: ומה את רושמת בסיסטם?
ת: היה לנו טבלה והיה לנו הכל רשום. כאילו בסיסטם שלנו.
ש: שבה לכל חברה היה את ה, ברגע שנכנסת חברה חדשה את מכניסה אותה לסיסטם?
ת: כן.
ש: והסיסטם מוציאה לך את היוזר ניים ואת הפסוורד?
ת: בטח. כן. כן.
ש: וזה בעצם תהליך הרישום של החברה? שאת רושמת אותה במערכת?
ת: בסיסטם שלנו, כן.
ש: ואין אפשרות לחברה להירשם במערכת מבחוץ ולקבל את הסיסמה והיוזר ניים מתוך הסיסטם?
ת: לא.
ש: לא.
ת: ממש לא.
ש: אז בעצם אין שום מקום שבה החברה מאשרת את השימוש של האתר.
ת: רק אנחנו.
ש: ואם אתם מאשרים את תנאי השימוש של האתר ואת שולחת את הסיסמה ואת הפסוורד ללקוח, למה את לא מצרפת למייל את התנאי שימוש?
ת: את השימוש?
ש: כן.
ת: כי באתר, זה רשום באתר.
ש: כי זה רשום באתר.
ת: הכל רשום באתר.
ש: כלומר, את אומרת שמי שמשתמש באתר צריך לחפש פה את תנאי השימוש?
ת: לא. רשום מאד, מאוד מאוד, ורי קלירלי. ורי קלירלי.
ת: איפה?
ת: באתר.
ש: איפה באתר? נכנסו לאתר, איפה זה נמצא התנאי שימוש?
ת: אני לא זוכרת כבר." (עמ' 27-25 לפרוטוקול, הדגשות הוספו).
כך גם בעדותה של גב' גל לליב, ש שימשה בזמנים הרלוונטיים לתובענה מזכירת מערכת אצל התובעת:
"ש: אני מבין. עכשיו, שנותנים לו את הקוד להורדת החומר המבוקש הכוונה היא שכל חומר שמבקשים צריך להגדיר מה החומר ואתם מאשרים להוריד אותו ספציפית או שאפשר להוריד כל מה שנמצא אצלכם באתר?
ת: לא, זה הם הגדירו לי מי מקבל מה. אני לא זוכרת.
כב' השופט: מי זה הם גברתי?
ת: ארז הגדיר לנו מה מעבירים אני לא זוכרת אני לא יכולה לזכור היו שם הרבה אנשים.
ש: אני קצת מבולבל, כאשר אני מקבל את הפאסוורד ואת היוזר ניים אני נכנס לאתר,
ת: נכון.
ש: אני יכול להוריד כל מה שנמצא באתר? אני מוגבל לחומרים מסוימים באתר?
ת: זה היה בהתאם לזמן כלשהו לזמן נתון, שעלו חומרים וזה היה אונגווינג, זה לא, כאילו היה נגמר." (עמ' 58-57 לפרוטוקול).
רישום לאתר נעשה לאחר אישור של מנהל התובעת - רותם. כפי שעולה מעדותה של גרינברג:
"ש: עכשיו, כשהטלוויזיה השוויצרית מבקשת להוריד חומר מהאתר של וידאו פול, האם את מבקשת מארז רותם אישור לרשום אותם?
ת: לבקש מארז?
ש: כן. את צריכה אישור או שאת לא צריכה אישור?
ת: אנחנו כל הזמן היינו בקשר, אנחנו כל הזמן דיברנו על, זה היה פרויקט כאילו, היינו צוות, אז כל הזמן היינו בקשר.
כב' השופט: לא. השאלה אם אתה יכולה לתת בלי אישור של ארז או שאת צריכה לשאול אותו ואז לתת אישור.
ת: רוב המצבים אנחנו היינו בקשר ודיברנו הרבה ורוב המצבים, כן דיברנו על זה והוא אמר לי, יופי, כן, כאילו אני לא זוכרת בדיוק מה היה, אבל כן, אנחנו כל הזמן היינו בקשר, כל הזמן.
ש: ויש חברת תקשורת שרשמת בלי לקבל את האישור של ארז רותם?
ת: לא שאני זוכרת." (עמ' 26-25 לפרוטוקול).
אישור לדברים עולים מעדותה של גב' גל לליב:
"ש: שאת רושמת קוד האם את מתכוונת לסיסמה ושם משתמש?
ת: כן, זה קוד הכוונה קוד אישי של יוזר ניים ופאסוורד.
ש:שאת רושמת שאישור להורדת חומרים מהתובעת יכול היה להינתן רק על ידי מנהל התובעת מר ארז רותם אני רוצה להבין את המשמעות, המשמעות היא שכל חברת תקשורת שפונה אליכם כדי להוריד חומרים את פונה לארז ומקבלת ממנו אישור?
ת: נכון, אחרי שהוא דיבר איתם ורק הנחה אותי להעביר להם היוזר ניים ופאסוורד, רק אז," (עמ' 57 לפרוטוקול).
התובעת לא השכילה להוכיח, שהנתבעת נדרשה לאשר את תנאי השימוש לצורך הורדת התכנים. מהראיות והעדויות שהוצגו על ידי הצדדים, לא ניתן לקבל תמונה ברורה היכן באתר וידאופול נמצאים תנאי השימוש, באיזה שלב נדרש לאשרם והאם על מנת להוריד את התכנים יש צורך באישורם. מעדויותיהן של גרינברג ולליב עולה, שבכל הנוגע לתכנים שהופקו מהכנס, נדרשו חברות התקשורת ליצור קשר עם נציגי התובעת, שסיפקו להם שם משתמש וסיסמה אשר בעזרתם ניתן היה להוריד את התכנים המבוקשים. התובעת לא השכילה לשכנע, שבאותו מועד נדרש לאשר את תנאי השימוש באופן פרטני לגבי כל תוכן. לא מן הנמנע ולכל הפחות זו התמונה העולה מעדויותיהן של גרינברג ולליב, שהתובעת היא שרשמה את חברות התקשורת לאתר, בתוך כך גם אישרה בשמן את תנאי השימוש ולאחר מכן העבירה את הפרטים הנדרשים לצורך הורדת התוכן. מסקנה זו מתכתבת עם העובדה, שהורדת התכנים התאפשרה ללא מגבלה לאחר קבלת שם משתמש וסיסמה.
נוסף על כך מתעורר קושי לקבל את טענת התובעת הנתלית בתנאי שימוש הכתובים בעברית, חרף העובדה שהאתר פונה לתקשורת העולמית. סטארס אינה דוברת עברית והתקשורת בינה לבין גרינברג נעשתה באנגלית. התובעת לא הציגה תנאי שימוש באנגלית. תנאי שימוש בעברית ממילא אינם רלוונטיים לנתבעת.
גורמים אשר פנו לתובעת לקבל אישור להורדת התכנים עברו סלקציה. לא כל גורם קיבל אישור (נספח כב' לתיק מוצגים מטעם התובעת). הנתבעת מבקשת לשים דגש על מיהותה כסוכנות ידיעות ועל מהות בקשתה לקבל VNR שהוא למעשה תוכן אותו תוכל להפיץ בהתאם למיהותה כסוכנות ידיעות. גרינברג מודעת למיהותה של הנתבעת כסוכנות ידיעות להבדיל מחברת תקשורת המשדרת לציבור:
"ש: כמו שאת אמרת, באת מעולם המדיה ולכן את בוודאי יודעת שאיי. פי. היא סוכנות ידיעות.
ת: כן.
ש: ואת יודעת שסוכנות ידיעות היא ארגון שמספק תוכן חדשותי לאמצעי התקשורת. מקבלת את ההגדרה הזאת?
ת: כן, אני יודעת את זה.
ש: יודעת את זה. כלומר ידוע לך שסוכנות ידיעות לא משדרת תוכן ישירות לציבור, אלא מעבירה את זה לחברות תקשורת אחרות.
ת: או. קיי." (עמ' 29-28 לפרוטוקול).
נראה, שהתובעת הבינה את בקשת הנתבעת ואת המטרה לשמה ביקשה הנתבעת את התכנים בהיותה סוכנות ידיעות ולא חברת תקשורת המשדרת לציבור.
בקשתה של סטארס הייתה גישה לתכני VNR. במענה לבקשתה נמסרו לה שם משתמש וסיסמה להורדת תכנים מבלי שהוצגו בפניה מגבלות נוספות ומבלי שנשאלה לפשר בקשתה ל-VNR. גרינברג לא ידעה בעדותה לעמוד בצורה עניינית על הגדרת VNR. ככל שלא ידעה במועד פנייתה של סטארס מהו VNR, היה עליה לשאול לפשר הבקשה, קודם למתן אישור השימוש. זאת בפרט שהתובעת ראתה את הנתבעת כמתחרה.
מנקודת מבטה של הנתבעת, בקשתה הייתה ברורה באופן שעלה בקנה אחד עם ההודעה לתקשורת. ככל שאתר וידאפול קבע הגבלת שימוש, הנתבעת לא נחשפה להגבלות אלה וקיבלה מהתובעת הרשאת שימוש ספציפית כאשר קיבלה שם משתמש וסיסמה. התובעת התירה את השימוש בתכנים לצרכי הנתבעת בהתאם לבקשתה של סטארס ולצרכיה של הנתבעת. אישור השימוש ניתן על ידי גרינברג ועל ידי רותם ע צמו כפי שעולה בעדותו (עמ' 96-95 לפרוטוקול).
מהותו של התוכן - VNR או יצירה מוגנת תחת זכויות יוצרים
לטענת התובעת, התכנים אותם הפיקה מהווים יצירה אומנותית או יצירה קולנועית כהגדרתם בחוק זכויות יוצרים, התשס"ח – 2007 (להלן – חוק זכויות יוצרים). היצירה היא "קומפיליישן" של צילומי וידאו איכותיים ובלבדיים שצולמו מהאוויר, תוך שהם מתעדים אירוע בעל פרופיל תקשורתי בטחוני גבוה. בנוסף, היצירה היא ביצוע ייחודי של המרה מפורמטים שונים של שידור על פי שיטות שידור שונות, לפורמט אחד בר שידור כמקשה אחת.
לטענת הנתבעת, התכנים אינם נהנים מהגנת זכויות יוצרים באשר אינם "יצירה" אלא פרסום חומר וידאו המוכר כ- Video News Release " VNR", המופץ לגופי התקשורת על מנת לקדם נושא או לקוח מסוים. כל גופי התקשורת רשאים להשתמש בתכנים אותם פרסמה התובעת באתר וידאופול בהתאם להודעות לתקשורת, ללא מגבלה וללא תשלום. הפצת התכנים כ-VNR משמעותה, שבעלי זכות היוצרים בתכנים ויתרו על הזכות והעניקו שימוש חופשי, ללא מגבלות לצורך פרסום מירבי. כך עובדת שיטת ה- VNR בכל העולם ובישראל. בהקשר זה מוסיפה הנתבעת, שיש להבין את מהותם של התכנים כ- VNR, לאור מיהותה של התובעת כחברה המתמחה ביצירת תוכן שיווקי במסווה של "חדשות".
הנתבעים הגישו חוות דעת מומחה של מר יעקב כריסטופר סלני (להלן – סלני), מומחה בתחום הטלוויזיה העולמית ובישראל, מומחה בנהלי העבודה ובקוד האתי של AP. מחוות הדעת עולה, שההגדרה הבינלאומית המקובלת של המונח VNR היא סרטון וידיאו שנערך על ידי חברת יחסי ציבור, חברה בעלת אינטרס שיווקי או קבוצה בעלת עניין או סוכנות ממשלתית, אשר נועד להציג מסר של לקוח דרך מחלקות שידור חדשות בתאגידי תקשורת. סרטוני וידאו מסוג VNR מחקים את המאפיינים של כתבה חדשותית, הם נועדו לעריכה בתוך כתבה של רשת הטלוויזיה כדי לגרום לחברת חדשות להכניס את הסרטון כולו או מקטעים ממנו לכתבה שתשודר ומופצים בדרכים מגוונות לרבות באתרים ייעודיים וללא תשלום. סלני מציין, ששידור VNR או חלקו בחדשות יעיל בכמה דרגות מפרסומת רגילה ולכן, בעלי עניין משקיעים מאמץ גדול בי יצור סרטוני VNR, הפצתם והפעלת לחצים על גופי תקשורת לשדרם. סלני הציג את המבחנים העיקריים לסיווג סרטו כ- VNR: מבחן מקור הסרטון – האם הוכן על ידי גורם עצמאי לא תלוי או האם הוכן באופן ישיר או עקיף על ידי גוף בעל עניין; מבחן מטרת הסרטון – האם נועד לקדם מטרה של לקוח; מבחן הצורה – האם מדובר בצילום הנועד לכתבה חדשו תית – חיקוי לכתבת טלוויזיה ומבחן המשנה הוא, האם מדובר בכתבה עם קריינות או במקטעי וידאו ללא קריינות אשר נועד לעריכה בכתבה אחרת ; מבחן השיווק – כיצד שווק הסרטון, האם על ידי גורם עצמאי או בעל עניין ומבחן משנה הוא , האם אותו גוף מתמקד בהעברת המסר לחברות תקשורת או לציבור הרחב ; מבחן התשלום – האם הסרטון הועבר ללא תשלום או שנדרש תשלום עבורו.
סלני מדגיש בחוות דעתו, שלא נדרשת התאמה מלאה לכל המבחנים על מנת להגדיר סרטון כ-VNR ופעמים רבות, ישנו ניסיון לטשטש את המאפיינים המוזכרים כדי לגרום לחברות החדשות לסבור , שאין מדובר במסר פרסומי. לעניין זכות השימוש ב- VNR קובע סלני, כי "באופן מוחלט וחד משמעי אין מגבלות שימוש, מגבלות העברה ומגבלות הקשורות בזכויות יוצרים לסרטוני VNR. המגבלה היחידה המוכרת היא מגבלה על שימוש בחומר לפני שעה מסוימת... התכלית של סרטון ה-VNR הי א העברתו לשימוש חברות התקשורת ללא תמורה, ובכך ניתנת הזכות להשתמש בו." סלני בחן את התכנים מושא המחלוקת בהתאם למבחנים ולאור כתבי הטענות והנספחים להם וקבע, שמדובר בתכני VNR: מקור התכנים הוא בהסכם בין התובעת ל- I-HLS, שהפיקה את הכנס לצורך חשיפה של המל"טים; מטרת הפצת התכנים היא קידום מכירות מוצרים שהוצגו בכנס; התכנים מוצגים כחיקוי לכתבה חדשותית ללא קריינות והוצעו לחברות תקשורת ללא כל תשלום. מבדיקת המבחנים מגיע סלני למסקנה, שמדובר בתכני VNR שנועדו לשימוש חברות התקש ורת ללא מגבלות לרבות זכויות יוצרים.
התובעת הציגה חוות דעת מומחה של מר יובל כהן, אשר עוסק בניהול קרנות השקעה המתמחות בהשקעה בחברות הזנק צעירות בתחומי התוכנה והתקשורת. אלא, שעניינה של חוות הדעת נוגעת רובה ככולה לטענות בדבר הנזקים הנטענים, ללא כל התייחסות לסוגיות של זכויות יוצרים והפקת סרטוני VNR או סוגיות אחרות הרלוונטיות להוכחת שאלת ההפרה. הבנתו של מר כהן בנושאים שבמחלוקת הנוגעים לזכויות יוצרים ו- VNR מוטלת בספק, כשהוא עצמו העיד שחוות דעתו אינה נוגעת לתחומים אלה (עמ' 6, 9 ו-12 לפרוטוקול ).
מר אסף זוהר קרייף, שהגיש תצהיר מטעם התובעת, עומד בעדותו על הגבול הדק שבין תוכן חדשותי לבין תוכן שיווקי:
"ש: האם לערוץ 2 הגיעו סרטונים של חברות שיווק שביקשו לשלב את זה בכתבות אתה נתקלת בזה?
ת: בוא נעשה רגע סדר. חברת תנובה המציאה חלב חדש שמרפא מחלות בסדר? עכשיו יש פה אינטרס כלכלי לחברת תנובה אבל יש פה גם אינטרס חדשותי לידיעת הציבור אז מה מתנגש עם מה עכשיו? האם חדשות ערוץ 2 צריכים להגיד רגע לא נראה את תנובה או כן נראה את תנובה האם נזכיר את המילה תנובה או לא להראות את הצנצנת ונטשטש, אז יש לך פה הרבה אינטרס כלכלי של חברת תנובה וכן להוציא את הפרסומת כן להוציא את המידע על החלב החדש הזה לצורך העניין לבין האינטרס של החדשות לא לתת אבל אתה נותן חשיפה אין מה לעשות.
...
ת: הדבר הזה, אני אסביר למה אמרתי את זה, הדבר הזה גורם בעצם לחוסר, אז לפעמים יש מצב שאתה מקבל חומרים אתה מקבל פוטג' של חברת בניה אוקי לצורך העניין? זה בניינים זה לא שרואים את ה-, אני לא אכניס את הלוגו של חברת, אני משתמש בפוטג', להגיד לך שכל הזמן משתמשים בפוטג'? לא בטוח.
ש: אז אתה מקבל מחברת הבניה את הפוטג' ואתה משתמש בן בתוך ה- אתה עורך אותו לתוך הסרטון שלך?
ת: לא בטוח שאני אשתמש.
ש: אם אתה משתמש אתה עורך אותו בתוך הסרטון שלך?
ת: זה תלוי בהמון דברים זה תלוי באם יש לך חומרים אין לך חומרים, זה עולם החדשות אי אפשר לפרק אותו לשחור לבן כן לא.
ש: אבל אתה לא משלם לחברת הבניה הזאתי על הפוטג'ים האלה שהיא העבירה?
ת: חברת החדשות?
ש: לאף חברת בניה שהעבירה לך פוטג'ים של הבניינים שלה אתה לא משלם לה כסף על הצילומים האלה?
ת: כחברת חדשות?
ש: כן.
ת: לא, חברת החדשות לא משלמת עבור הפוטג'. אבל חברת החדשות יכולה לשלם כסף לסטרינגר שהביא שוט שאין לאף אחד בוא ניקח את רוני קמפ ברצח רבין, קיבל מיליון שקל למה? כי הוא היחידי שצילם.
ש: אבל בעקרון שיש תוכן שיווקי באופן עקרוני יש נטיה להעביר אליכם פוטג'ים ואתם מחליטים אם לשלב אותם או לא לשלב אותם ואף פעם אתם לא משלמים עבורם?
...
ת: עוד פעם זה נורא תלוי... האם זה תוכן חדשותי או האם זה תוכן שיווקי? .. זה כל הזמן על התפר." (עמ 80-78 לפרוטוקול).
מלבד חוות דעתו של מר סלני והדברים העולים בעדותו של מר קרייף, על מנת לקבוע את מהותם של התכנים ולצורך ההבחנה - אם מדובר בתוכן חדשות או תוכן שיווקי, ניתן להידרש למיהותה של התובעת ולמהותם של התכנים מושא התובענה מנקודת מבטה של התובעת עצמה .
התובעת מציגה באתר את פועלה כדלהלן: "אופוס מדיה היא חברת חדשות פרטית. אנו מתמחים ביצירת תוכן בפורמט חדשותי ודינמי... הפורמט שלנו מתאים למגוון צרכים ומטרות בתחום השיווק, הפרסום ויחסי הציבור, כמו גם לצרכים תוך ארגוניים, התמודדות במצבי משבר והעברת מסרים... העולם בכלל והעולם המסחרי בפרט ניזון מחדשות. הדור העסקי החדש לא מסתפק בקמפיינים פרסומיים וקריאייטיב לא משכנע ויקר מאוד, אלא מחפש חדשנות, אמינות במסר השיווקי ומדיה זולה ונגישה... האמינות באופוס מדיה מובנית בתוכן. זאת הסיבה שאנו נושאים בתואר חברת חדשות פרטית. לכן התוכן שאנחנו מפיקים בעבור לקוחותינו הוא חדשות טובות. בימים בהם הקווים העדינים שבין תוכן שיווקי לחדשות הולכים ומטשטשים, לאופוס מדיה יש את הכלים והניסיון להביא את החדשות מהזווית שלך... את צוות החדשות משלים פאנל של טובי המומחים בתחום התקשורת השיווקית וקידום המכירות" (מוצג נ/1, הדגשות הוספו). על מהותם של התכנים מושא התובענה ניתן ללמוד מסיכומי התובעת: "לא היה כל ערך חדשותי אטרקטיבי לגופים משדרים בפוטג' של הנתבעת שהפיצה ללקוחותיה, אלמלא המקטע שצירפה מהיצירה. מקטע זה הוא שהעניק תוקף של מסמך חדשותי לחומר שהפיצה הנתבעת ובלעדיו, לא היה זה אלא חומר יחצ"ני וחסר איכות חדשותית... עשיית שימוש מסחרי ביצירה כפי שעשתה הנתבעת, יש לו ערך כספי רב." (פסקאות 30 – 32 לסיכומי התובעת).
מהאמור עולה, שהתובעת ביקשה דרך התכנים האמורים לצקת נופך חדשותי לתוכן, שהוא בעיקרו פרסומת שיווקית לתובעת ול- I-HLS.
טענת התובעת לפיה, עשיית שימוש מסחרי בתכנים היא בעלת ערך כספי רב, זאת, שעה שהיא מציעה את התוכן בחינם, מעלה, שהערך הכספי עבור התובעת גלום במסר השיווקי שבתכנים שנועדו לשווק את אתר וידאופול אותו היא מפעילה. כנס המל"טים היה "אירוע חדירה מכונן מטעמה של התובעת, שאכן השקיעה בהפקתו משאבים ומיקוד רבים, הכל המאמץ למתג ולבסס את מעמדה כמי שיש לה היכולות הקשרים והכישורים להפיק צילומי פרימיום בלבדיים וכשחקן מרכזי בשוק זה ." (פסקה 70 לסיכומי התובעת).
בנסיבות העניין, בכל הנוגע לשאלת ההגדרה של VNR, נראה, שיש מקום לקבל את חוות דעת הנתבעים, אשר לא נסתרה, לא על ידי חוות דעת נגדית וגם לא על ידי העדים. התכנים היוו פרסומת שיווקית הן עבור חברת I-HLS והן עבור התובעת. התובעת אינה צד ניטרלי המשדר חדשות, התובעת קיבלה תשלום עבור פעילותה להפקת התכנים ולשיווקם ואף ביקשה לשווק את אתר וידאופול באמצעות שיווק התכנים. התובענ ת אינה רק ערוץ להפצת ידיעות והעברתם לחברות תקשורת לצורך שידורן, אלא היא עצמה יצרנית של התוכן ושל הידיעה. על כן, לצורך העניין, יש לראות בתוכן האמור VNR.
לטענת התובעת, אף אם מדובר בתוכן VNR, הרי שאין בכך כדי לגרוע או לפגוע בזכויות היוצרים שלה בתכנים. הנסיבות היחידות שבהן עשוי בעל זכות יוצרים להימצא ללא עילת תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, הן נסיבות שבהן ויתר במפורש על זכויות כאלה.
סבורני, שאף אם אין לראות בתכנים כ- VNR, התובעת ויתרה על זכויות היוצרים שלה. מטרות התובעת ואופן התנהלותה בפרויקט המל"טים מעלות, שלא הייתה הפרה של זכויות יוצרים ולכל הפחות, לא הפרה המזכה את התובעת בפיצוי.
פרויקט המל"טים, ככל שהוא נוגע לתובעת, נועד להשיק את אתר וידאופול כמיזם תקשורתי חדש, להציג את יכולותיה הטכניות של התובעת בתחום התקשורת, למתג ולבסס את מעמדה כמי שיש לה היכולות, הקשרים והכישורים להפיק צילומי פרימיום בלבדיים וכשחקן מרכזי בשוק זה. מטרות אלה מתייחסות לקהל יעד שניתן לסווגו לפי שתי קבוצות עיקריות: "יצרניות של ידיעות" ו"צרכניות של ידיעות".
מטרת התובעת להציג את יכולותיה הטכניות בתחום התקשורת, מופנית כלפי "יצרניות של ידיעות" - גורמים וחברות המעוניינים לייצר ידיעות ותכנים אשר לשמם נדרש שימוש ביכולת טכנית ייחודית לצורך פרסום, שיווק, יחסי ציבור והעברת מסרים על ידי שימוש בפורמט חדשותי שמציעה התובעת, גם ללא היזקקות של חברות החדשות השונות כמתווך להעברת אותו תוכן. הכוונה היא לגורמים כדוגמת חברת I-HLS, שעשתה שימוש ביכולות הטכניות של התובעת כדי להפיץ תוכן ייחודי דרך ערוצי החדשות במטרה לקדם את תעשיית המל"טים והרובוטיקה בישראל ולחשוף יצרניות כלי טיס בלתי מאוישים בישראל לתקשורת העולמית.
במובן זה, הנוגע ליכולות הטכניות של התובעת, השימוש שעשתה הנתבעת בתכנים אינו רלוונטי לשאלת הפרת זכויות היוצרים, באשר הנתבעת לא עשתה שימוש באותן יכולות טכניות של התובעת וממילא, קהל היעד של הנתבעת הן חברות תקשורת - "צרכניות של ידיעות", אשר מעבירות את התכנים אותם מספקת הנתבעת לשידור לציבור ו זאת, להבדיל מ" יצרניות של ידיעות". התובעת הצליחה להציג עצמה כבעלת יכולות טכניות ייחודיות בתחום התקשורת באופן המציב אותה כשחקן מפתח בפני חברות המעוניינות לספק ידיעות תוך שימוש באותן יכולות טכניות. הנתבעת לא תפסה את מקומה של התובעת בכל הנוגע ליכולות הטכניות וההפצה על ידי הנתבעת אינה משליכה על האפשרות של התובעת להציג את יכולותיה, לא במועד האמור הנוגע לאירוע הספציפי ולא על הפוטנציאל העתידי. במובן זה זכויות היוצרים של התובעת במימוש היכולת הטכנית שלה לא הופר והיא נותרה שחקן בלעדי בעל יכולת, כפי שהיה קודם לשימוש שביצעה הנתבעת.
מטרה נוספת של התובעת היא למתג את וידאופול כאתר בעל תכנים ייחודיים, שלא ניתן למצוא אצל גורמים חדשותיים אחרים (כדוגמת הנתבעת). מטרה זו מופנית כלפי חברות תקשורת אשר מהוות "צרכניות של ידיעות" המשדרות את הידיעות לציבור הרחב. בהתייחס לקהל יעד זה טוענת התובעת, שמטרת פרויקט המל"טים הי יתה למתג את התובעת כמי שיש לה היכולות, הקשרים והכישורים להפיק צילומי פרימיום בלבדיים וכשחקן מרכזי בשוק זה. התובעת ביקשה להציב עצמה כמתחרה לנתבעת בתחום של תכני וידאו וכמי שביכולתה לספק לחברות תקשורת תכני וידאו ייחודיים שניתן למצוא רק אצלה לאור היכולות הטכניות שבידיה. אולם, גם בהתייחס למטרות אלה ולקהל יעד זה קיים קושי לקבל את טענות התובעת להפרת זכויות יוצרים ולכל הפחות להפרה המזכה את התובעת בפיצוי.
מהראיות שהוצגו עולה המסקנה, שהתובעת אכן ויתרה על זכויות היוצרים בתכנים. ויתור זה מתבטא בהצגת הסרטונים כסרטוני VNR עבור הנתבעת ולכל הפחות הציגה מצג לנתבעת כאילו מדובר בתכני VNR ובכך שנתנה לה הרשאת שימוש בעצם מתן שם משתמש וסיסמה לשימוש בהתאם לצרכיה של הנתבעת , שהיא כאמור סוכנות ידיעות , מבלי שהוצגה בפניה כל מגבלת שימוש.
התובעת טוענת, שהנתבעת "טרפדה" את האפשרות לראות את התובעת כמציגה תוכן ייחודי, שכן התכנים הועברו על ידי הנתבעת במקום שיועברו על ידה. הפרת זכויות היוצרים הביאה להפצת התכנים בקלות ומבלי להידרש לאתר וידאופול. זאת בעוד , שמטרת הפרויקט הייתה להביא את גורמי התקשורת להתרשם מהאתר ולהוריד תכנים אשר לצורך הפצתם יעבירו תשלום לתובעת. התובעת הפסידה את ההכנסה ה מיידית מהתשלום הנדרש עבור הפצת התכנים ומאחר שפעולת הנתבעת הייתה סוג של "סיכול ממוקד", התובעת, שהשקיעה מאות אלפי דולרים בפרויקט המל"טים כבר לא הצליחה להתרומם.
התובעת מתייחסת ללקוחות פוטנציאליים. אולם מראיות הנתבעת עולה, שארבעה גופי תקשורת בלבד מכלל אלפי המנויים של שירותי הנתבעת, הורידו את התכנים מושא התובענה.
זכות היוצרים, בנסיבות העניין , נוגעת לתכנים מאירוע נקודתי (כנס המל"טים), שמטרתם הייתה שיווק והפצה מירביים והופצו ללא תשלום. הכניסה לאתר וידאופול נעשתה ל צורך הורדת תוכן המל"טים אשר יצרו עניין חדשותי ולא בהכרח למטרות בחינת יכולותיה הטכניות של התובעת. ייתכן, שהגורמים ש הורידו את התכנים, בין שמדובר בגורמים שה ורידו את התכנים ישירות מאתר וידאופול ובין שמדובר בגורמים שקיבלו את התכנים דרך אתר הנתבעת, גילו עניין במל"טים ואין כל ודאות לכך, שאותם לקוחות היו שבים לתובעת. התובעת לא השכילה להוכיח, שאותם לקוחות פוטנציאליים שנכנסו לאתר התעניינו ביכולותיה הטכניות, להבדיל מהתעניינותם בתוכן הנוגע למל"טים.
אכן ישנה תחרות מסוימת בין התובעת לבין הנתבעת. אלא שאין קשר סיבתי בין הפרת זכויות היוצרים, ככל שהייתה, לבין הנזק שנגרם לתובעת. ייתכן, כך נראה , שההתקשרות של I-HLS לתובעת נעשתה על רקע יכולותיה הטכניות להפיץ בזמן אמת לכלי התקשורת השונים. אלא שאין ביכולת הטכנית שהציגה התובעת כדי להשליך על התחרות עם הנתבעת. היכולת הטכנית של התובעת מתייחסת ליצירת ידיעות יי חודיות בהן נדרשות יכולות טכניות מיוחדות ולא להתנהלות יומיומית כסוכנות ידיעות. אתר וידאופול נבחן ברלוונטיות של תוכן הידיעות המופצות בו, כאשר היכולות הטכניות של התובעת מאפשרות לה להשיג תכנים ייחודיים שאין לגורמים חדשותיים אחרים אשר נאלצים להסתמך על התובעת.
התובעת לא השכילה להוכיח את הנזק שנגרם לה ואין להסיק מאירוע אחד שלא צלח, שיש להטיל את האחריות לכישלון המיזם של ה תובעת על הנתבעת. יש להבין את משמעות הפרויקט בנפרד מהמיזם התקשורתי כולו. האירוע החדשותי של המל"טים הוא שהביא את הגורמים השונים להי כנס לאתר ולהיחשף ליכולותיה של התובעת. התובעת לא השכילה להוכיח אחרת. לצד זאת, הכנס, כך נראה, לא עניין את התקשורת העולמית וגם מסיבה זו לא הייתה חשיפה רבה לאתר וידאופול. עם זאת, התקיימותו של אירוע תקשורתי אחר המצריך יכולות טכניות שיש לתובעת, יכול לעורר עניין של גורמי תקשורת באתר התובעת פעם נוספת . לטענת התובעת, היא מציגה פלטפורמת תקשורת חדשה שלא קיימת בידי הנתבעת. יכולותיה הטכניות לא נפגעו ואינן קשורות לנתבעת. ככל שהנתבעת אינה מחזיקה ביכולת טכנית דומה, אין זה מן הנמנע , שהתובעת תוסיף לממש פרויקטים שיתאימו למיזם התקשורתי שלה ו ככל שיהיה אירוע בעל עניין נוסף אשר מצריך שימוש ביכולת הטכנית שיש לתובעת ייצור הדבר עניין, ללא קשר למקרה הנוכחי.
לטענת התובעת, מטרת המיזם הייתה להוכיח, שניתן להפיץ דרך הרשת צילומי חדשות מזירת התרחשות תוך דקות ספורות לכל מערכי החדשות בארץ ובעולם. כל זאת במטרה להציג יכולות ולפעול לגיוס משקיעים על מנת "לקחת" את הגרסה הראשונה צעד אחד נוסף קדימה. מטרת התובעת בהקשר זה לא ניזוקה כלפי אף אחת מקבוצות המטרה.
חוות הדעת שהציגה התובעת באשר להיותה של הנתבעת הגורם לנזק ובפרט, נזק רחב כפי הנטען על ידי התובעת – אינה משכנעת . חוות הדעת ניתנה על יסוד רעוע מבלי שהובהר מהי האסטרטגיה הכלכלית ומהו שיקול הדעת העסקי שעל בסיסם נקבעו ההערכות הכלכליות של המיזם והיתכנותו כהזנק בתחום התקשורת. חוות הדעת מבוססת על מידע חלקי, המומחה מטעם התובעת לא קרא את כתב ההגנה ובכלל זה לא נתן דעתו לעובדה שרק ארבע חברות נוספות הורידו את התכנים שפרסמה הנתבעת ובהתאם ציין בעדותו :
"ש: וכמומחה, כמי שייעץ לגבי האירוע השקה, מה אתה למד מזה שרק, כל הכנס הזה, רק עשים ושתיים חברות הורידו את האייטם הזה? לכאורה.
ת: מה אני למד ממה? מהמספר? ממה?
ש: מהמספר הנמוך של החברות שהורידו את האייטם הזה.
ת: תראה, אני למד מזה שזה מספר לא גבוה, ויחד עם זאת, אתה יודע אני גם מסתכל על האירוע עצמו. זה לא, אני חוזר לשאלה שלך על אירועים חדשותיים. זה אירוע שכנראה מעניין איזה סיגמנט מסוים בשוק ולא כולם מתעניינים ב,
...
ש: אם לקחת סרטון והפצת אותו למיליון אנשים, יש לזה משמעות אחת. אם לקחת סרטון והפצת אותו רק לאדם שעומד לידך, יש לזה משמעות אחרת. אבל אתה רושם כאן, גם בסעיף 11, שאיי.פי סיכלה, סוכלה על ידי איי.פי. כפי שסוכלה. אז אם אתה טוען שזה סוכל, אתה צריך להסביר כיצד זה סוכל. ואנחנו מנסים להבין כאן איך ביררת את זה.
ת: כשאתה לוקח תוכן שהוא לא שלך ואתה מפיץ אותו ללקוחות שלך, אתה לא יודע כמה לקוחות היו מורידים את זה באופן ישיר, נכון? גם אני לא יודע.
ש: אתה אומר אם כך שעצם העובדה שהסרטון של איי.פי. הופץ לארבעה לקוחות בעולם, זה מה שסיכל את כל הפרויקט של,
ת: אני לא יודע מי הלקוחות אגב. יכול להיות שהלקוחות עצמם הם גופי שידור, שהם בעצמם משרשרים הלאה. אני לא יודע להגיד, אני לא יודע להתייחס לזה.
ש: לא בדקת.
ת: אני לא בדקתי.
ש: אז איך קבעת מה שקבעת אם לא בדקת?
ת: אני קבעתי דבר פשוט, שחברה עושה השקה כזאת בתחום של ברוד קסט חדשותי או אירועי, ובא גוף כמו איי.פי שהוא מהתחום ובעצם לוקחת את החומר הזה ומוריד אותו ומפיץ אותו לגופי שידור אחרים, יש פה כדי לפגוע באופן מהותי בהשקת המיזם. והשקת המיזם הזו היא, אני אומר לך כמשקיע במיזמים כאלה במשך למעלה מעשרים שנה, זה אבן בוחן מרכזית כשאני בא להסתכל על סטארט-אפ וזה מה שמבחין אותו מעוד איזה מאה רעיונות טובים אחרים. זה יכולת הביצוע.
ש: יכול להיות שהכנס לא עניין אף אחד והאירוע נכשל מכיוון שבסך הכל עשרים ושתיים חברות רצו, בסך הכל עשרים ושתיים חברות בעולם עניין אותן לראות את הסרטון הזה?
ת: יכול להיות שכן.
ש: יכול להיות.
ת: יכול להיות שלא גם." (עמ 18-17 לפרוטוקול).
מעדותו של מר כהן עולה, שבדיקת ההיתכנות צריכה להתבסס על בדיקת מספר ה"הורדות". מספר ההורדות שבוצעו במסגרת הנתבעת להבדיל מאלו שנעשו שלא באמצעותה נמוך ולא ניתן לומר, שעצם הפרת זכויות היוצרים הנטענת הוא שהוביל לפגיעה בהיתכנות הכלכלית של המיז ם.
הנזקים הנטענים על ידי התובעת לא הוכחו. לטענת התובעת, השקיעה כסף רב בקידום מכירות וביחסי ציבור מקצועיים לקראת הכנס . עוד היא טוענת, שלאחר הפצת התכנים על ידי הנתבעת "הייתה התובעת לצחוק, למשל ולשנינה בעיניהם של לקוחות ועמיתים; במסגרת כוונתה לממש את השקעתה הרבה באירוע אל מול לקוחות פוטנציאליים בארץ ובעולם, פנתה התובעת אל מי מהם בפעולות שיווק של צילום האירוע, כמי שבידיה הזכויות הבלעדיות על הצילום וההפצה שלו. 'כבר קיבלנו את הפוטג' מ-AP נאמר לתובעת, בגיחוך רבתי יש לומר '" (פסקה 30 לכתב התביעה). התובעת לא הציגה כל מסמך שיש בו להוכיח הפסד לקוחות פוטנציאליים או פניות כאלה ואחרות שעוררות גיחוך כטענתה.
בנסיבות העניין אין מקום להידרש לפיצויים ללא הוכחת נזק, שכן ההפרה מ וטלת בספק וממכלול השיקולים הקבועים בסעיף 56 לחוק זכויות יוצרים עולה, שאין מקום לפסוק פיצוי לטובת התובעת. נוסף על כך , יש להידרש להוראת סעיף 58 לחוק זכויות יוצרים , שעניינו ב "מפר תמים". נוכח האמור עד כה יש לראות בנתבעת "מפר תמים". סטארס, לפי פנייתה לגרינברג, האמינה שקיבלה גישה והרשאת שימוש לתכנים והבינה, שמדובר בתוכן-VNR. סטארס לא ידעה ולא יכולה הייתה לדעת, שקיימת זכות יוצרים ביצירה .
לטענת התובעת, הנתבעת פעלה לשנות את היצירה תוך הגדלת מרכז התמונה על חשבון השוליים כדי שחותמת הסימן המסחרי של חברת I-HLS המוטבעת בשוליה, לא תיראה ב"מוצר המוגמר" אותו הפיצה ללקוחותיה. טענות אלה מיוחסות לזכות היוצרים של חברת I-HLS, משזו לא העלתה טענות נגד הנתבעת. לא מצאתי להידרש להן. לאור המסקנה, שהתובעת לא השכילה להוכיח , שהנתבעת הפרה את זכויות היוצרים, לא מצאתי להידרש לטענות הנוגעות לבעלות בזכויות היוצרים ולאפשרות שזכויות היוצרים בתכנים אינם שייכים לתובעת כי אם לתעשייה האווירית.
סוף דבר
התובענה נדחית. אין צו להוצאות
ניתן היום, ‏א' שבט, תשע"ט, ‏7 ינואר, 2019, בהעדר הצדדים.