הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 14396-09-16

לפני
כבוד ה שופט אליהו בכר

תובעים
פלונים
ע"י ב"כ עו"ד שירי גליקמן

נגד

נתבעים
1. מדינת ישראל - משרד הבריאות
ע"י ב"כ עו"ד אבלין אביעד
2. מור מאר
ע"י ב"כ עו"ד ליאור פרי

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים בתאריך 16.10.2017 בשעה 09:30.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 ימים מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 – ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.
משלוח שאלונים ודרישות גילוי ספציפי בתוך 30 יום מהיום ותשובה בתוך 30 יום מקבלת השאלון ו/או הדרישה.

2. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 45 יום קודם לישיבת קדם המשפט. תגובה ותשובה לבקשה יוגשו בהתאם לתקנות.

3. ימי הפגרה במניין.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, י"ד אדר תשע"ז, 12 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.