הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 12197-12-20

מספר בקשה:6
לפני
כבוד ה שופטת טל לוי-מיכאלי

מבקשות
(התובעות)

  1. פנקייק 4 יו בע"מ
  2. בר-מאיר (1965) מסעדות ומזנונים בע"מ

כולם ע"י ב"כ עו"ד מרדכי שלו ואח'

נגד

משיבים
(הנתבעים)

  1. אי.אן.טי. פנקייק בע"מ
  2. ניר קינגשטדלטר
  3. אלון מאיר קיפניס
  4. תום שושני

כולם ע"י ב"כ עו"ד אייל נחשון ואח'

החלטה

בפני בקשה לתיקון כתב תביעה. המבקשות עותר ות לתיקון כתב התביעה כך שתתווסף תובעת לתביעה; תתווספנה שתי נתבעות; יתוקן סכום התביעה ויבוא טיעון ביחס לסמכותו העניינית של בית המשפט; כן עותרות התובעות להוספת פירוט בדבר שתי הפרות נטענות נוספות של סימני מסחר, שמות, לוגו ומוניטין.
אשר להוספת התובעת, טוענות המבקשות כי ההפרות הנטענות מקרינות אף עליה ופוגעות באינטרס הכלכלי שלה ומשכך יש הצדקה משפטית ועובדתית לצרפה כתובעת נוספת. אשר להוספת הנתבעות, לשיטת המבקשות לאחר שהגישו המשיבים את כתב ההגנה נודע להם על קיום נתבעות פוטנציאליות נוספות החיוניות לבירור ההליך כמכלול. אשר לשאלת סמכותו העניינית של בית המשפט ובשים לב להערות בית המשפט בהחלטה מיום 21.2.21 עותרות המבקשות להוסיף לכתב התביעה התייחסות לערך הכלכלי של האינטרס הצפוי להיפגע. עוד עותרות המבקשות לתקן סכום התביעה הן מכוח הסכם הזיכיון והן מכוח סעיף 13 לחוק עוו לות מסחריות, תשנ"ט-1999. לבסוף עותרות המבקשות להוספת הפרה נוספת לכאורה של המשיבים אשר ארעה לפי הטענה לאחר הגשת כתבי הטענות לתיק.

המשיבים לבקשה מתנגדים לתיקון המבוקש ועותרים משכך לסילוקה על הסף ולתשלום הוצאותיהם. לשיטתם כתב התביעה המקורי היה נגוע במחדלים רבים והוגש בחוסר סמכות עניינית. בקשת התיקון מהווה ניסיון לייצר הליך חדש הכולל הן עילות חדשות, הן בעלי דין חדשים ועל יסוד אירועים נוספים. לשיטת המשיבים לא הייתה מניעה מצד התובעים לצרף כבר בעת הגשת כתב התביעה המקורי את התובעת הנוספת, אף צרוף הנתבעות הנוספות נעשה על יסוד רשלנות המבקשות שלא השכילו לערוך בירורים מתאימים עובר להגשת כתב התביעה. אשר ליתר הרכיבים אשר תיקונם מתבקש, הרי שלגבי סכום התביעה והטענות הנוגעות למחזור המכירות, אלו נתמכות בתצהיר פסול הכולל הסברים דחוקים, קלושים ולא רלוונטיים. המשיבים עומדים על כך שהתיקונים המבוקשים אינם חיוניים לבירור השאלות שבמחלוקת, שהעיתוי בה הן מוגשות לאחר הגשת בקשה לסילוק על הסף מלמדים על נפסדות הבקשה, לעלויות המושתות על המשיבים כתוצאה מהבקשה ולחוסר תום הלב של המבקשות בהגשת הבקשה הנוכחית.

המסגרת הנורמטיבית לענייננו נטועה בתקנה 46 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות החדשות") ובמקבילתה תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות הישנות"). בענין זה לא שינו התקנות החדשות את דרך הילוכו של בית המשפט כפי שהתוותה בהתאם לתקנות הישנות (וראו בענין זה רע"א 8966/20 מוהנא נ' סולימאן, (פורסם בנבו, 17.1.21)). וכך, לאורך השנים השתרשה בפסיקה גישה ליברלית ביחס לבקשות לתיקון כתבי טענות, לפיה יש לאפשר את התיקון, במיוחד במקרים בהם הוגשו הבקשות בשלב מקדמי של ההליך, ובטרם החל בירור התובענה לגופה (וראו בר"מ 4303/12 אינסלר נ' המועצה האזורית עמק חפר, (פורסם בנבו, 22.11.2012; רע"א 1808/16 אמסלם נ' אלון, פורסם בנבו, (28.3.2016)).

בענייננו, אכן לו היו עורכות המבקשות את כתב התביעה המקורי כדבעי, חלקה הארי של בקשת תיקון זו לא היה צריך לבוא לאוויר העולם. הן הבקשה להוספת תובעת והן בקשה להוספת נתבעים לא מבוססות על מידע עלום או נסתר. מדובר במידע שבדיקה סבירה היתה מאפשרת לגלותו ואף לערוך לכתחילה כתבי הטענות באופן שלא יחייב תיקון.

גם בכל הנוגע לשאלת סמכותו העניינית של בית המשפט, הרי שבדיקה ממצה וטיעון הולם היה מייתר הגשת הבקשה הנוכחית.

יחד עם זאת, ובדגש על השלב הדיוני בו מצוי ההליך, שלב בראשיתי ביותר, בו הוגשו כתבי הטענות אך טרם התנהלו הליכים מקדמיים או קדם משפט, הרי שיש לאפשר בירור טענות הצדדים כמכלול, עם כלל בעלי הדין הרלוונטיים. הדברים נכונים בפרט משעה שצירוף כלל בעלי הדין כמו גם טיעון ממצה בשאלת הסמכות העניינית יאפשרו בירור מלא של הסוגיות שבמחלוקת ויקדמו בהכרח ניהולו של הליך משפטי ראוי והוגן.

איזון מיטבי בנסיבות הענין מחייב התרת תיקון כתב הטענות ובד בבד פסיקת הוצאות לטובת המשיבים אשר ירפא את הפגמים הדיוניים שנפלו בהתנהלות המבקשות.

בהינתן האמור אני מתירה הגשת כתב התביעה המתוקן.

בכדי לא לצאת חסרים אעיר כי ערה אני לטענות המשיבות הקשורות בעילות החדשות אשר הוספתן מתבקשת כמו גם באשר לתצהיר רו"ח אשר צורף; טענות אלו הן טענות לגופו של ענין. אין בהן כדי להשליך על החלטתי להתיר תיקון כתב התביעה, ואין בהחלטתי זו להסיג זכות המשיבים לטעון כנגד הענין בגדרי ההליך ולגופו של ענין.

אשר לשיעור ההוצאות - יש לזכור כי הנתבעים הגישו כתב הגנה לתיק, נדרשו להגשת בקשות ותשובות וכן יש לתת את הדעת לכך שבעיקר על יסוד הבקשה וכתב ההגנה באה בקשת תיקון זו. אני מורה אם כן כי המבקשות תישאנה בהוצאות המשיבים בסך כולל של 15,000 ₪.

על התובעות להוסיף ולשלם הפרשי אגרה בתוך 30 ימים בגין כתב הטענות המתוקן. המשיבים יגישו כתב הגנה מתוקן בהתאם לפרקי הזמן הנקובים בתקנות.

ניתנה היום, ט"ו אייר תשפ"א, 27 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.