הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 11333-04-18

לפני
כבוד השופט דורון חסדאי

התובע

הקדש בית כנסת ציון
ע"י ב"כ עו"ד דוד שוב

נגד

הנתבעים

  1. א. לוי דנטל דפו בע"מ
  2. יעקב ג'קי לוי
  3. אלון לוי

ע"י ב"כ עו"ד אריה הבר

החלטה

1. בהמשך להסכמת הצדדים והחלטת בית המשפט מיום 11.2.20 , הנני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את השמאי רונן וגנר (להלן: "המומחה"). כתובתו - רחוב ירושלים 2 ראשון לציון , בניין החברה הכלכלית, קומה 3 , טלפון: 03-XXXX770 , נייד: 050-XXXX113 , פקס: 03-XXXX473 , מייל : wagner_r@zahav.net.il .
 2. המומחה יתבקש לחוות דעתו בכל השאלות שבתחום מומחיותו כפי שאלה עולות, בין היתר, מכתבי הטענות ומחוות דעת המומחים שימציאו בפניו הצדדים.
3. הצדדים ימציאו למומחה, עד ליום 10.3.20 את כל המסמכים הרלוונטיים לרבות כתבי טענות על נספחיהם , חוזים, תוכניות, וכן כל מסמך אחר שיידרש על-ידי  המומחה, עפ"י שקול דעתו.
4. בתוך אותה תקופה יפנו בעלי כח הצדדים למומחה כדי לתאם עימו ביקור בנכס מושא התביעה .
5. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי הדין, עורכי דין ומומחים מטעמם, אולם ריבוי הגורמים המעורבים לא יעכב את הביקור או כל מפגש אחר עם המומחה. היה והמומחה יסבור כי נוצר קושי בתאום ביקור עם כל הגורמים הנ"ל הוא יקבע מועד עפ"י שיקול דעתו ובחירתו עליו יתן לעורכי הדין הודעה מוקדמת של 7 ימים לפחות .
6. אי הופעתו של צד או מי מטעמו במועד שנקבע לא תעכב את הביקור ואת המשך ההליכים בפני המומחה.
7. המומחה מתבקש להמציא את חוות דעתו בתוך 75 ימים לאחר שיקבל את כלל החומר הנדרש.
8. שכרו של המומחה ישולם בשלב הראשון ע"י הצדדים בחלקים שווים .
 9. המומחה יודיע לבית המשפט ולצדדים עוד בטרם יחל במלאכתו לגופה, מהו שכר טרחתו המבוקש.
10. שכרו של המומחה אף יכלול מענה לשאלות במניין סביר אשר כל צד יהא רשאי להפנות אליו בתוך 20 ימים ממועד המצאת חווה"ד . המומחה ישיב לשאלות בתוך 30 ימים. העתק השאלות והמענה להן אף יומצא במקביל לתיק בית-המשפט ולצד שכנגד.
11. יואיל המומחה להודיע לבית המשפט , באופן מיידי, ככל שקיים ניגוד אינטרסים או כל מניעה אחרת משמשו כמומחה בתיק זה, לרבות הכרות עם מי מהמומחים מטעם הצדדים וטיבה של הכרות זו .

תז"פ 20.3.20

ניתנה היום, כ"ד שבט תש"פ, 19 פברואר 2020 ( שעה 13:10), בהעדר הצדדים.