הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 10988-07-19

מספר בקשה:2
לפני
כבוד ה שופטת אסתר נחליאלי חיאט

מבקשת/ נתבעת

נאנומושן בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד צחי פיסטל ו/או אפרת שגיא
בן ארי, פיש, סבן ושות', עורכי דין

נגד

משיבה/ תובעת

אנ.אס.אל קום בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד תומר רייף ו/או תום אפלשטיין ואח'
ממשרד עו"ד זיסמן אהרוני גייר ושות'

החלטה

1. בקשה לחייב את התובעת להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת לפי סעיף 353א לחוק החברות התשנ"ט-1999 היא הבקשה דנא.

2. ברקע הבקשה, תביעה שהגישה התובעת ( להלן גם : "המשיבה") בעילה חוזית, בעילה נזיקית (רשלנות) ובעילה של עשיית עושר ולא במשפט. את סכום התביעה העמידה התובעת על סך 8,970,076 ₪.

3. התובעת מתארת עצמה בכתב התביעה כחברה "צעירה ופורצת דרך העוסקת בין השאר בפיתוח מערכות תקשורת המיועדות להטסה בחלל..." (סעיף 14 לכתב התביעה). התובעת שפיתחה מערכת המיועדת להשלח לחלל, התקשרה עם הנתבעת על מנת שתספק לה את החלקים הרלבנטיים ( "האקטואטורים") שנועדו להיות מורכבים על הלווין שישוגר לחלל ואת הפיתוח בעזרת חלקים אלה אמורה היתה התובעת להציג "כאבן דרך משמעותית בהתפתחותה שאמורה היתה גם למשוך השקעות נוספות" (סעיף 3 לכתב התביעה). טוענת התובעת במסגרת תביעתה כי הנתבעת כשלה למלא את התחייבויותיה בין השאר בשל רשלנות וחוסר מקצועיות, ומחדליה הרשלניים של הנתבעת גרמו לנזקים ישירים "בדמות הוצאות עצומות שהושקעו בפרויקט וירדו לטמיון והן נזקים עקיפים הנובעים מסיכול הפרויקט וחוסר היכולת של התובעת להגיע לאבן הדרך הנכספת..." (סעיף 10 לכתב התביעה). כאמור העמידה התובעת את תביעתה על כ- 9 מיליון ₪.

4. טוענת הנתבעת כי בנסיבות שבכתב התביעה, כפי שתארה אותם התובעת עצמה, עולה הצורך להבטיח את תשלום הוצאותיה לכשתדחה התביעה, בעיקר מאחר שנדרשת לה השקעה משמעותית בהצגת הגנתה באופן המיטבי ובין השאר בצורך בחוות דעת מומחים שיסתרו את טענות התובעת. את בקשתה מבססת הנתבעת לא רק על החזקה שבדין כאמור בסעיף 353א לחוק החברות לפיה תחוייב תובעת שהיא חברה בע"מ להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבעים אלא אם תניח ראיות המצביעות על איתנות כלכלית באופן שיהיה בו לסתור את החזקה שבדין , אלא גם בשל מה שמשתקף מכתבי הטענות כי, כטענתה שלה, כשלונה הנטען להציג את יכולת המערכת ללקוחות פוטנציאליים ולמשקיעים, מעיד בעד עצמו על העדר איתנות כלכלית ועל יכולת להבטיח את תשלום הוצאות הנתבעת בסיום ההליך כשתדחה התביעה.

5. במענה לטענות הנתבעת טענה המשיבה כי מצבה הכלכלי טוב, כי היא חברה פורצת דרך, שעד כה הושקע בה כסף רב (כ-16 מיליון דולר) על ידי "משקיעים רצינים וקרנות השקעה מובילות בקנה מידה עולמי, ללמדך כי יש לתובעת פוטנציאל ואופק מבוססים שזכו לאמון" (סעיף 8 לתגובה).

6. אלא שמלבד תיאור מילולי של פוטנציאל, ויהיה אופטימי ככל שיהיה, לא מצאתי מסמכים שיכולים לבסס איתנות כלכלית עדכנית שיש בה להרים את הנטל למי שמבקש לסתור את החזקה שבסעיף 353א לחוק החברות.
כך צרפה התובעת דוח יתרות מבנק הפועלים (נספח 1) וציינה כי יש בו להעיד על "יתרות מזומנים זמינות ונזילות בסך של 3,741,170 ₪..."; ואולם לא רק שהסכום שבנספח נכון נקודתית ליום הספציפי כמופיע בנספח אלא שגם אין בו כדי להעיד על אותה איתנות כלכלית נטענת, שכן כנגד יתרות המזומן יש התחייבויות בסך של כשני מיליון ותשע מאות אלף ₪(!) ולא רק זאת אלא שגם אין לדעת אם מדובר בהלוואות לטווח ארוך או קצר, ומכאן שאין המסמך יכול לתמוך בטענת התובעת בעניין איתנות כלכלית.
גם טענת התובעת כי התקשרה לאחרונה עם משרד הבטחון בפרויקט "אשר אמור להכניס לקופתה סך של 22 מיליון ₪ בתקופה של כשלוש שנים" (סעיף 12 לתגובה) אין בה כדי לסייע בעניין הבקשה דנא, ואין די להעלותם בתצהיר, שכן כניסה אפשרית עתידית של כסף אינה יכולה להיות הוכחה למצב כלכלי נוכחי של התובעת. גם אין לדעת האם אכן יכנס הכסף, מתי יכנס, מה נקודות הציון להכנסת הכסף ומה יעד השקעתו המדוייק, ומכל מקום אמירה זו לא נתמכה בכל מסמך רלוונטי. דברים דומים אומר לגבי טענת התובעת כי היא מקבלת "מענקים שנתיים במיליוני ₪ מרשות החדשנות..." וצרפה עותק מתקציבי הרשות לחדשנות – שיש בהם לתמוך בטענה כי מדובר בחברה עם חזון ועם פוטנציאל – אבל לא מדובר במסמכים שמהם ניתן ללמוד על איתנות כלכלית או תה מבקשת התובעת להוכיח, ולהפך מהמסמכים (ומניסיון החיים) עולה במפורש כי הרשות לחדשנות מדקדקת היטב בהשקעותיה והיא בודקת באמצעות בודק מקצועי מהן בדיוק הוצאות החברה לצורך חישוב מענק מו"פ שמיועד לפיתוח ולא לשימושי עתודה כספית (וגם זאת לא בסכום שיש בו לבסס איתנות כלכלית).
לבסוף גם נספח 5 הטוען להיות נכסים כלכליים בהיותם פטנטים של התובעת אינם יכולים להעיד על מצב פיננסי, שכן גם אם התובעת היא בעלים של פטנטים, הרי ששווים אינו ידוע , ואין לדעת אם הם בני מימוש, וממילא אין מדובר בנכסים נזיל ים זמינים ונגישים שיוכלו לשמש את הנתבע כדי לכסות את הוצאות המשפט, אם וכאשר יפסקו נגד המשיבה.

7. אמנם התרשמתי כי מדובר בחברה בעלת ידע ופוטנציאל פיתוח, לא מבוטלים, שבהחלט יתכן שתגיע בעתיד למעמד כלכלי יציב ומשמעותי ואולם אין בפוטנציאל זה כשלעצמו לבסס איתנות כלכלית נוכחית שיכול לייתר הפקדת ערובה להבטחת ההוצאות. התובעת נמנעה מהצגת מסמכים רלבנטיים להוכחת מצבה הכלכלי, כך נעדרו מסמכים כמו מאזנים, מאזני בוחן ועוד מסמכים חשבונאיים שונים שיכולים ללמד על מצב כלכלי עדכני ועל יכולת כלכלית לעמוד בחיובי ההליך והמנעות המשיבה מהצגת תשתית עובדתית להוכחת יכולותיה הכלכליים פועלת לחובתה מאחר שכאמור, הנטל לסתור את החזקה שבדין מוטל עליה ( בש"א 2219/07 סולל בונה בע"מ נ' גרנד פיניש בע"מ (25.02.07)).

8. הגם שבהתאם לפסיקה השאלה המרכזית בדיון בבקשה לחייב תובע בהפקדת ערובה, בוודאי כשהוא תאגיד, היא המצב הכלכלי של החברה ולא סיכויי התביעה, ומאחר שבהתאם להלכה בשלב זה של ההליך אין צורך להיכנס במפורט לבחינת הסיכויים הללו אלא להדרש לכך רק במקרה שהסיכויים גבוהים במיוחד או קלושים מאוד (רע"א 10376/07 ל.נ. הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים (11.02.09); רע"א 857/11 מועצה אזורית באר טוביה נ' נוריס לפיתוח והובלות בע"מ (2011)), לא ראיתי להתייחס במפורט לשאלת הסיכויים וגם לא ראיתי לקבוע מסמרות בסוגיית סיכויי התביעה בודאי בטרם הדיון לגופו, רק לציין כי אין מדובר בתביעת סרק של התובעת אך גם לא בהגנת בדים, ובצד זה ראיתי לתת דעתי לסכום התביעה שהוא לא מבוטל כל ועיקר ומחייב את הנתבעת להשקעה של ממש בהגנתה.

9. מכאן שמעיון בבקשה, בתגובות ובצירופים כמו גם בכתבי הטענות ראיתי לחייב את התובעת להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת כתנאי להמשך ההליך, אך לא בסכום שציינה המבקשת בבקשתה. ה מבקשת ציינה כי תידרש לה השקעה לא מבוטלת לצורך התגוננות מפני התביעה שהועמדה על סך של כמעט 9 מיליון ₪, כן תזדקק ל מומחים בנושא התביעה שיעלו ממון רב, והשתכנעתי כי אכן ידרש לה לנתבעת להשקיע שעות עבודה רבות ופנייה למומחים ועל כן תידרש להוצאות לא מבוטלות אותן יש להבטיח למקרה שהתביעה תידחה.
בנסיבות העניין בהם סכום התביעה עומד על כ-9 מיליון ₪ ראיתי לחייב את התובעת להפקיד ערובה בסך 300,000 ₪.

10. התובעת תפקיד את הערובה עד ליום 10.2.20 שאם לא כן תדחה התביעה.

ת"פ בהתאם.

ניתנה היום, י"ח טבת תש"פ, 15 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.