הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פש"ר 67011-10-18

לפני
כבוד ה שופטת נועה גרוסמן

החייב

מאיר למפיט
ע"י ב"כ עו"ד יואב סברוב

נגד

משיבים

1. כונס נכסים רשמי תל אביב

2. אסף איל, עו"ד (מנהל מיוחד)

החלטה

1. האם יש מקום להמשיך בהליכי פשיטת רגל כנגד חייב אשר עתיד להיות תחת סורג ובריח למשך תקופה ממושכת? זוהי השאלה המצריכה הכרעה.

2. החייב הורשע בפלילים וכפי ששמעתי הוא עומד להיכנס לתקופת מאסר של שנה בחודש אוגוסט 2020 (עמ' 1 לפרוטוקול מיום 30.6.2020 ש' 13).

3. החייב נהנה מהגנת צו הכינוס החל מיום 22.11.2018 ועל פי הצהרתו חויב בתשלום של 150 ₪ לחודש. החייב היה רופא ילדים במקצועו אך רישיונו הותלה עקב ההליך הפלילי.

4. החייב מציע לשלם סך של 500 ₪ לחודש מכאן ואילך וכל עוד הוא שוהה בין כותלי בית הסוהר. עוד הוא מציע להעמיד לרשות קופת הפש"ר כספים מוגנים המוחזקים ברשותו בשיעור של כ- 50,000 ₪ ( סעיף 2 להודעתו מהיום 15.7.2020) .

5. החייב אף ציין כי בדעתו להגיש ערעור על גזר הדין כך שכניסתו למאסר, לדעתו, אינה וודאית.

6. אם החייב צפוי להיכנס למאסר לתקופה ממושכת של שנה, אינני רואה תכלית וטעם בהותרת צו הכינוס על כנו. ברי כי במשך אותה שנה החייב לא יוכל לעבוד ולהשתכר. מטבע הדברים, גם לא יהיה טעם בהגשת דו"חות על ידי החייב. כמו כן, במהלך תקופה זו יהיה קושי לקיים בדיקות מקיפות בעניינו של החייב ולא ניתן יהיה לזמנו לחקירה, ככל שיעלה הצורך בכך. הסטאטוס החדש בו עתיד להיות החייב לא יאפשר הלכה למעשה להתחקות באופן מלא אחר פועלו, וגם אם הדבר יעשה במגבלות המציאות החדשה, הרי שההמלצות שיינתנו יסתמכו בסופו של יום על אורח חיים אשר אינו תואם חייב אשר תחת צו כינוס, על כל המשתמע מכך. הותרת החייב בהליך במצב זה, חותרת איפוא תחת העקרונות הבסיסיים של ההליך ולא תאפשר לבעל התפקיד לעשות עבודתו נאמנה ולגבש עבורו תוכנית פירעון ריאלית.
אשר לאינטרס הנושים, המהווה חלק מעקרונות הליך הפש"ר: יש לין לו משקל גבוה.
לא רק שהשארת החייב בהליך בעת שהותו בכלא לא תועיל לנושים, הם אף עשויים להיפגע מכך , בין השאר עקב התמשכות ההליכים. בהקשר זה יצויין כי לפי תסקיר המנהל המיוחד מיום 15.6.2020 סעיף 13, כל החובות נצברו בשנת 2018, ולא התאפשר לנושים למעשה לנקוט כנגד החייב הליכי גביה.
בשולי הדברים, גם אלמנט שיקום החייב והחזרתו למעגל החיים הנורמטיבי, לא מוצא ביטוי בתקופת המאסר.

7. הצעת החייב להעלות את התשלום החודשי ל- 500 ₪ לחודש, רק כדי שההלכה המשפטית האמורה לא תופעל והוא ימשיך ליהנות מהגנת פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 גם לתקופת מאסרו, אינה מקובלת עלי, בכל הכבוד.
אף שככלל אין מניעה שאסיר יגיש בקשה להכרזתו כפושט רגל, הרי שבמקום בו ימצא כי לא יוכל לנהל את ההליך כראוי,  דבר שיפגע בזכויות הנושים ואף יביא לבזבוז זמן שיפוטי, ראוי לשקול דחיית בקשתו על הסף.
ראו :
החלטת כב' השופט צבי ויצמן בפש"ר 50843-07-13 (מחוזי מרכז) בן חמו (אסיר) נ' הכנ"ר והאסמכתאות שם (ניתנה ביום 22.4.2014, פורסמה בנבו).
ספרם של המלומדים ע' מאור וא' דגני "הפטר" התשע"ט-2019, כרך א' שם בעמ' 126 – 128.

8. הואיל וכך, אמנע להתייחסות לאלמנטים נוספים אשר כרוכים בסוגיית תום ליבו של החייב, לפני ותוך כדי הליך פשיטת הרגל. אי המצאת מסמכים נחוצים למנהל המיוחד כך שלא היתה אפשרות להתחקות אחר מצבו הכלכלי היא הקטנה שבהם (ר' סעיף 17 לתסקיר המנהל המיוחד מיום 15.6.2020).

9. אשר להצעת החייב להעמיד לרשות הקופה כספים מוגנים בסכום השקול ל- 50,000 ₪, אומר, כי יש בכך כדי ללמד דווקא על הצורך לאפשר לנושים למצות הליכי גבייה. בד בבד, פתוחה בפניו הדרך, לאחר השחרור ממאסר להגיש בקשה חדשה לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח-2018, ושם יוכל לשוב ולחדש את הצעתו.
10. משכך, אני מוצאת כי במצב הנוכחי הידוע לנו, דהיינו כי החייב עתיד להיכנס לתקופת מאסר בת שנה החל מאוגוסט 2020, יש להורות על ביטול הליך הפש"ר בעניינו.

11. החייב הודיע כי בדעתו להגיש ערעור על גזר דינו , אך המועדים בהודעתו מהיום 15.7.2020 מעורפלים. מתי מתכוון החייב להגיש את הערעור? בשים לב לכך שאנו מצויים כשבועיים לפני מועד הכניסה המיועד של החייב ל כלא. האם ומתי יבקש החייב יבקש עיכוב ביצוע ?

12. לנוכח הודעת החייב כי בכוונתו להגיש ערעור על פסק הדין, אני משהה את ביצועה של החלטתי זו בדבר ביטול ההליך למשך 15 יום מהיום. עד אז יודיע ב"כ החייב האם הוגש ערעור והאם ניתן במסגרתו עיכוב ביצוע.
במידה ולא יוגש ערעור או יוגש ולא יינתן במסגרתו עיכוב ביצוע, ייכנס הביטול לתוקף ללא צורך בפנייה נוספת אל בית המשפט. המנהל המיוחד יעקוב ויעדכן.

המזכירות תודיע תוכן החלטתי זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תש"פ, 15 יולי 2020, בהעדר הצדדים.