הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פש"ר 22078-11-17

מספר בקשה:7
לפני
כבוד ה שופטת יעל בלכר

המבקש

עו"ד שגיא שוורץ (המנהל המיוחד)

נגד

המשיבים

1. לירן דאבוש (החייב)
ע"י ב"כ עו"ד חן אגבלי
2. כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

לאחר חתימת ההחלטה מהיום התברר כי ההחלטה בפתקית אינה קריא ה.
למען הסדר הטוב להלן ההחלטה בשנית:

"בתסקיר לקראת מועד הדיון הקבוע ליום 2/7/20 ביקש המנהל המיוחד את ביטול ההליך מחמת שהחייב לא ניצל את ההזדמנות שניתנה לו להסיר מחדליו, לא הגיש דו"חות מזה למעלה משנתיים וצבר חוב פיגורים בסך 5,000 ש"ח.
בתשובה טען החייב כי הסיר מחדליו וביקש לקיים את הדיון במועדו. לתשובה צורפו אישורי תשלום לקופת הכינוס וכן דו"חות לחודשים אוקטובר 2019- מאי 2020. מבדיקת המנהל המיוחד נמצא כי לא הוסרו כלל המחדלים. נותר חוב פיגורים העומד כיום ע"ס של 1,650 ש"ח, לא הומצאו אישור מסירה לגרושת החייב ולא הומצאו מסמכים בקשר עם עזבון אימו של החייב (שנפטרה בחודש מאי 2020). בנוסף, לא הוגשה בקשה לקציבת מזונות. בנסיבות אלה ביקש המנהל המיוחד לדחות את מועד הדיון ולקבוע "תקופת מבחן" לחייב וליתן לו הזדמנות נוספת, חלף ביטול ההליך.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, מקובלת עליי עמדת המנהל המיוחד. יש טעם רב בקביעת תקופת מבחן שלא תפחת מ- 6 חודשים, שבמהלכה תיבחן התנהלות החייב. מעיון בתיק עולה כי בסמוך למועד דיון קודם שנדחה, ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים על מתווה להסרת הפיגורים (החלטה מיום 12/12/19) בעוד שמחדלי החייב הוסרו (חלקית) בסמוך למועד הדיון הקבוע ליום 2/7/20. מתעורר החשש כי החייב סבור שכך יוכל להמשך את דרכו בהליך והוא נותן פרשנות לא נכונה לרוחב הלב ולהזדמנויות שניתנו לו להיוותר בהליך תוך הסדרת מחדליו. על החייב להוכיח את רצינותו ואת מחויבותו להליך ולהקפיד למלא חובותיו בהליך כסדרם ובאופן שוטף, להבדיל מהסרת המחדלים בדיעבד ובמקבצים לנוכח ההמלצה על ביטול ההליך או על ביטול הדיון. יתר על כן, יש לברר את סוגיית עזבון אימו של החייב על מנת שתהא בפני בית המשפט ובעל התפקיד תמונה מלאה בעת גיבוש ההמלצה על תוכנית פירעון ואישורה (ככל שתאושר).
בנסיבות אלה, אין טעם בקיום הדיון הקבוע ליום 2/7/20 ואני מורה על ביטולו.
המזכירות תקבע מועד חדש לדיון בתקופה שלא תפחת מ- 6 חודשים ותודיע לצדדים.
החייב יודיע לנושים על דחיית הדיון ויזמנם כדין לדיון הנדחה.
טרם הדיון יוגש תסקיר כדין.
החייב יקפיד על קיום חיוביו מעתה והלאה במועדם וכסדרם.
חוב הפיגורים יוסר במתווה כאמור בסעיף 7 לעמדת המנהל המיוחד.
המזכירות תדוור לצדדים."

ניתנה היום, ח' תמוז תש"פ, 30 יוני 2020, בהעדר הצדדים.