הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פש"ר 10901-05-17

לפני
כבוד ה שופטת נועה גרוסמן

החייבים:
.1 תמיר נאור (בתיק פש"ר 10901-05-17)
.2 תמר נאור (בתיק פש"ר 36117-05-17)

נ ג ד

המשיבים:
.1 כונס הנכסים הרשמי תל-אביב
.2 עו"ד אופיר דידי (המנהל המיוחד בתיק פש"ר 10901-05-17)
3. עו"ד מנור נחמיאס (המנהל המיוחד ב-פש"ר 36117-05-17)

בא-כוח החייבים - עו"ד ניר חצרוני
בא-כוח הכנ"ר - עו"ד תומר אשרי
באת-כוח המנהל המיוחד דידי - עו"ד גב' אלה וַואנוֹ
המנהל המיוחד - עו"ד מנור נחמיאס
<#1#>

החלטה

1. החלטתי זו ניתנת בהמשך לישיבת יום 16.4.19 ולטיעונים אשר נשמעו בה.

2. מדובר בבקשת חייבים, בעל ואישה, להכיר בהם כפושטי רגל.
צו כינוס בעניינו של החייב ניתן ביום 28.5.17.
צו כינוס בעניינה של החייבת ניתן ביום 5.6.17.

3. בהיותם בני זוג אוחד הדיון בעניינם והוא נשמע לפני. ראו החלטה מיום 6.3.19.
איחוד העניינים נובע לא רק מחמת שהחייבים מנהלים משק בית משותף, אלא מחמת בחלקם הגדול חופפים. לחייב ולחייבת יחדיו חוב כלפי בנק לאומי בסכום של 88,716 ₪ (טרם הוכרע) וכלפי הדה שרון ואח' בסכום של 327,122 ₪ (תביעת החוב הוכרעה אך טרם הפכה לחלוטה).
לחייב בנוסף חובות בסכומים לא גבוהים כלפי בנק הפועלים (27,971 ₪ לפני בדיקה) ובנק דיסקונט (32,631 ₪ לפני בדיקה).
כל החובות הם משנת 2017 למעט החוב להדה שרון ואח' שהוא משנת 2012.

4. בישיבת יום 16.4.19 נדונה תוכנית פירעון לגבי שני החייבים.
אך קודם שתידון תוכנית הפירעון, קם הצורך להכריע בשאלה האם החייבים אכן רשאים וזכאים להיכנס לשערי הליך הפש"ר וליהנות בעניין זה מחסדו של המחוקק.

5. הפסיקה קבעה כי בסיטואציות אלה תחילה ייכנסו החייבים להליך, אך בבוא העת בטרם גיבוש תוכנית פירעון יש לבחון את זכאותם בפן של תום לב ביצירת החובות.
ראו: סעיף 18 ה(א)(2) לפקודת פשיטת רגל הקובע כדלקמן:

"בית המשפט החליט בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה:
...
(2) לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו".

בהלכת ע"א 3083/13 פלונית נ' שיכמן (פורסם בנבו, 11.115) נקבע מפי כבוד השופט סולברג בהסכמת כבוד השופטים נאור ועמית, כי נושא תום הלב ייבחן ביום בו תעמוד סוגית ההפטר על הפרק.

ברע"א 5290/17 אייזכנבערג נ' פייסל (פורסם בנבו, 22.4.18) ציין כב' השופט דנציגר כי:

"...עיקר טענותיו של המבקש נוגעות לכך שאין להמתין לשלב מאוחר יותר בהליך פשיטת הרגל לצורך בחינת תום לבו של החייב. אכן, חובת תום הלב "מרחפת" מעל הליך פשיטת הרגל ככלל; אולם, לצורך העניין, המשקל המצומצם שיש לתת לתום לבו של החייב בשלב המוקדם של בחינת הבקשה לצו הכינוס, שונה מהמשקל שיש להעניק לו במסגרת הדיון בבקשת ההכרזה, ולאחר שנעשתה בדיקה מעמיקה בעניינו של החייב [ראו לעניין זה: ע"א 307/12 בלום נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה 20 (14.8.2012)]. על כן, מקובלות עלי קביעת בית המשפט ועמדות הכונס הרשמי והמנהל המיוחד כי בחינת תום לבו של החייב צריכה להיעשות לאחר ביצוע חקירות על ידי המנהל המיוחד ומתן חוות הדעת, במועד בחינת הבקשה להכריז עליו כפושט רגל".

6. אכן, השלב הנוכחי הוא השלב בו יש לבחון את תום לבם של החייבים בכניסה לה ליכי פשיטת הרגל. השלב טרם תגובש תוכנית פירעון שתוביל את החייבים במסלול לקראת הפטר.

7. בעניין זה הועלו טענות משמעותיות בישיבת יום 16.4.19. כאשר נטען, כי החלק הארי בחובם המשותף של החייבים, כלפי הדה שרון ואח' שהם יורשי המנוחים רוזנבלום קרול וצצליה ז"ל, נובע מהתנהלות חסרת תום לב של החייבים. זהו פסק דינו של כבוד השופט אהוד שוורץ בבית משפט השלום בתל-אביב ת"א 48112-10-10, ת"א 38107-08-10 (להלן: "פסק הדין").

8. מפסק הדין עלה, כי בני הזוג נאור פלשו לדירת המנוחים בסמוך לאחר פטירתה בשנת 2005 כאשר ניצלו את העובדה שלא היתה יד מטפלת כראוי בדירה במשך מספר שנים, ועד לשנת 2010, שאז הוצא צו הירושה שאישר קבלת החזקה ע"י היורשים , הדה שרון ואח'. ציטוט מפסק הדין, שם בעמ' 5 למעלה.
הווה אומר: החוב העיקרי בתיק זה לא נוצר כתוצאה מתאונה כלכלית, או אסון שארע לחייבים, או מצב בריאותי שגרם להם קריסה כלכלית. החוב העיקרי נוצר כתוצאה מהתנהגות שלילית מכוונת מצידם - פלישה למקרקעי הזולת והחזקה בו שלא כדין.

9. מטעמים אלה, סבר עו"ד אופיר דידי, המנהל המיוחד בעניינה של החייבת, כי אין מקום לגבש תוכנית פירעון כלל ויש להורות על ביטול ההליכים מחמת חוסר תום לב ביצירת החובות. ב"כ הכנ"ר עו"ד אשרי, צרף קולו לדעה זו כאשר סבר כי נקיטה בהליכי פש"ר נושאת עמה גם מסר ערכי כלפי כולי עלמא, לא רק בעולמם הצר של הצדדים בהליך. עם זאת, עו"ד מנור נחמיאס, המנהל המיוחד בעניינו של החייב, סבר כי ניתן לרפא את הפגם אם יציעו החייבים תוכנית פירעון הולמת שתעניק מזור משמעותי לנושים. המנהל המיוחד עו"ד נחמיאס, הציע תוכנית פירעון לפיה יוסיפו שני החייבים לקופת הכינוס סך של 240,000 ₪ בשישים תשלומים של 4,000 ₪ לחודש. כל אחד מן החייבים אמור לשלם 2,000 ₪ לחודש. לאחר דין ודברים, הסכימו החייבים לתוכנית פירעון זו.

10. לאחר שאני שוקלת בדעתי, אני רואה ליתן משקל משמעותי לעמדת הנושים ובעיקר הדה שרון ואח' כלפיהם נוצר החוב העיקרי, בנסיבות שתוארו לעיל.
אומנם הנושים הללו, ככל יתר הנושים, זומנו לדיון בצו הכינוס ולא התייצבו . ברגיל נוכח העדר התייצבות נושים ההנחה היא כי אין להם עניין בתוצאות ההליך. אולם, בענייננו לעמדתם חשיבות רבה. כיוון שהחוב העיקרי הוא כלפיהם הרי אם יתנגדו פוזיטיבית להמשך הליכי פשיטת רגל כנגד חייבים אלה, יינתן לכך משקל משמעותי.
במיוחד בהצטרף לעמדות הכנ"ר והמנהל המיוחד עו"ד אופיר דידי שפורטו לעיל.
ברם, אם הנושים דנן, יביעו עמדתם כי מוטב להם לקבל כספים כלשהם גם אם במסגרת הליך פש"ר מאשר לנקוט הליכי הוצל"פ שסופם מי ישורנו, הרי משיקולים מעשיים ומשום שטובת הנושים היא אחת המטרות המרכזיות בקיום הליך פש"ר תקין, יינתן לכך משקל.

11. התוצאה היא, כי בטרם אכריע בגורל ההליך לכאן או לכאן, יש לשמוע את עמדת הנושים הדה שרון ואח'.
אני מזמינה את המנהלים המיוחדים בשני התיקים לפנות אל נושים אלה ולקבל עמדתם בין בכתב ובין בעל-פה. ככל ויקום הצורך, אקבע ישיבה נוספת לשמיעת עמדתם של נושים אלה. רק לאחר קבלת עמדתם באמצעות המנהלים המיוחדים, אחליט האם פני התיק לביטול על בסיס הטיעונים שנשמעו בישיבת יום 16.4.19 או להמשך ההליך וגיבוש תוכנית פירעון.

12. אשר לתוכנית הפירעון, רשמתי לפני את ההצעה לתוכנית פירעון של 240,000 ₪ תוספת לקופה בשישים תשלומים, אך זאת מבלי לקבוע מסמרות כאשר התוכנית יכולה לעבור שינוי לכאן או לכאן.

סיכום:

12. מן המקובץ לעיל אני קובעת כדלקמן:

א. יש לשקול בכובד ראש את הטענות לחוסר תום לב ביצירת החובות במסגרת הליך זה.
ב. השלב בו יש לשקול טענות אלה הוא השלב הנוכחי, לאחר שהחייבים השלימו פרק זמן של שנה וחצי בהליך. יש להכריע בגורל ההליך לכאן או לכאן.
ג. בשקלול מלוא הנתונים שהובאו לפני בישיבת יום 16.4.19 חסר נתון מהותי והוא עמדת הנושים הדה שרון ואח', כלפיהם החוב שנוצר נגוע בחוסר תום לב.
על המנהלים המיוחדים בשני התיקים, לפנות לנושים אלה ולקבל את עמדתם בסוגיה המהותית של המשך הישארות החייבים תחת החסינות שמקנה להם הליך הפש"ר והעלאתם על דרך ההפטר.
ד. המנהלים המיוחדים יפנו אל הנושים דנן ויביאו את עמדתם לפני בכתב, בהודעה משותפת או בנפרד, תוך 60 יום מהיום.
ה. בכפוף לתוכן ההודעה, אכריע בדבר. ככל ויידרש אקבע מועד דיון נוסף, אם כי אני רושמת לפני כי טיעוני הצדדים למעט עמדת הנושים נשמעו בהרחבה ביום 16.4.19.
ו. עד להחלטה אחרת על החייבים להמשיך לעמוד בחובות הליך הפש"ר, לשאת בתשלומים החודשיים כסדרם ולהגיש דו"חות כדין.

ניתנה היום, י"ג ניסן תשע"ט, 18 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.