הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פר"ק 56559-02-16

מספר בקשה: 13

המבקש

גד שילר (מפרק)

נגד

המשיב

כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

לאחר עיון בבקשה ובתגובות לא מצאתי לדון לעת הזו בבקשה לתשלום שכר הטרחה למנהל המיוחד על בסיס חישוב שכר עבודה שעת , וזאת מהטעמים הבאים:

בהחלטת בית המשפט (כב' הנשיא אורנשטיין), מיום 26.7. 2016, הורה בית המשפט למנהל המיוחד להגיש בקשה לפסיקת שכר המבוססת על אחת מהחלופות הקבועות בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונס נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981 ובנוסף להגיש דיווח ביחס לכספים המצויים בקופת הפירוק.

עד כה לא פעל המבקש כאמור, ומשלא עשה כן אינו יכול להמשיך ולעמוד על הבקשה.

נראה כי הבקשה מקדימה את זמנה שכן טרם הסתיימה מלאכתו של המנהל המיוחד בתיק הפירוק. לאחר שיבחר בעל התפקיד ובהתאם לשיקול דעתו במנגנון קביעת שכר כקבוע בתקנות, היינו, שכר ניהול – תקנה 7 , שכר מימוש – תקנה 8 או שכר חלוקה – תקנה 8א ויסבור כי אין בדרך זו תגמול ראוי בעניינו יעתור במסגרת הבקשה לשכר הטרחה לרכיבי תשלום נוספים, ואלו ישקלו בבוא העת .

הדברים אף תואמים את עמדת הכנ"ר מיום 21.7.2016. לא כל שכן, תש ובת המנהל המיוחד לעמדת הכנ"ר נעדרת פירוט בדבר כספי קופת הפירוק וכי לעניין זה הסתפק המנהל המיוחד באומרו: "יצוין כי לאחרונה התקבלו לקופת הפירוק כספים מ- 2 לקוחות של החברה, שיש בהם כדי לכסות את תשלום השכר לידי המבקש".

כאמור ואף בהתעלם מעיתוי הגשת הבקשה, אין בתשובה זו כדי לספק לבית-המשפט תשתית מספקת לבקשה.

5. לכך יש להוסיף, כי על פניו, נראה כי קיימת רתיעה מפסיקת שכר טירחה לפי תעריף שעתי (ראו והשוו: פר"ק (מחוזי י-ם) 34085-01-16 מניף שירותים פיננסיים בע"מ נ' עו"ד פיני יניב, כונס נכסים (ניתנה ביום, 1.11.2016); פר"ק (מחוזי ת"א) 11478-06-13 אי. די. בי חברה לאחזקות בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי (ניתנה ביום, 18.5.2014); ע"א 2046/10 עזבון המנוח משה שמש נ' רייכרט (ניתנה ביום, 23.5.2012)).

המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג חשוון תשע"ז, 24 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.