הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פר"ק 19728-06-20

מספר בקשה: 8

בעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

חוק החברות, התשנ"ט-1999

 1. ראובן רוזנפלד
 2. משה הייט

ע"י באי-כוחם עוה"ד יוקי שמש ושלומי מושקוביץ

המבקשים

 1. רפי ביסקר
 2. חיים גבריאלי
 3. נוחי דנקנר
 4. אליהו כהן
 5. יצחק מנור
 6. צבי לבנת
 7. פרופ' ניב אחיטוב
 8. זהבה דנקנר
 9. אבי פישר
 10. דורי מנור
 11. שאול בן זאב
 12. מרק שימל
 13. משה ארד
 14. עמי אראל
 15. רו"ח מישל דהן
 16. כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
 17. כלל פיננסים בע"מ
 18. י.ז.ד בע"מ
 19. יצחק דנקנר
 20. סומך חייקין רואי חשבון (KPMG Israel)
 21. חברת השקעות דיסקונט בע"מ

המשיבים 1-4, 7-9, 12-15, ו-18-19 על-ידי בא י-כוחם עוה"ד צבי אגמון ואורי שורק
המשיבים 5 ו-10 ע ל-ידי בא-כוחם עו"ד אהרון מיכאלי
המשיבים 6 ו-11 על-ידי בא-כוחם גיורא ארדינסט
המשיבה 20 על-ידי בא י-כוחה עוה"ד ניר כהן, אלעד פלד ודניאלה מילר בקלור
המשיבה 21 על-ידי בא י-כוחה עו"ד אפרים אברמזון, גיא איזנברג ורן יעקב קינן
המשיבים

אי די בי חברה לפתוח בע"מ (בחדלות פירעון)
פתוח

עו"ד אופיר נאור – בתפקידו כנאמן להליכי חדלות פירעון חברת פתוח
הנאמן

כונס הנכסים הרשמי – מחלקת תאגידים
על-ידי באת-כוחו עו"ד הדר נאות
הכונס הרשמי

החלטה

שבתי ועיינתי בבקשות למתן הודעות צד ג' נגד חברת אי די בי חברה לפתוח בע"מ (בחדלות פירעון) (להלן: "פתוח") וכן בתגובות השונות שהוגשו, ולא מצאתי כי ניתן לחסום את דרכם של המשיבים (מגישי ההודעות לצד ג') מהגשת הודעות כלפי פתוח כמבוקש על-ידם.

ראשית, סוגיה זו נדונה והוכרעה על-ידי בית-המשפט העליון עוד במסגרת פסק-הדין בע"א 1091/15 ראובן רוזנפלד נ' Dolphin Fund Limited, מיום 13.7.2016 בסופו נקבע כי לא ניתן לשלול א-פריורית את זכות החזרה של המשיבים כלפי פתוח חרף הותרת צו החוסם כלפיה. משכך, בחינת נפקות זכות החזרה (על עילותיה השונות) תעשה לאחר שיונח בפני בית-המשפט מלוא המסד המשפטי והעובדתי. בתוך כך קבע בית-המשפט העליון כי יהיה מקום לבחון את שאלת טובת החברה (בהתאם להוראת סעיף 198(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) בראי הסדר הנושים שאושר בעניין קונצרן חברות אי.די.בי (ראו פסקאות קט"ו, קי"ז וקי"א לפסק-דינו של כב' השופט רובינשטיין וכן פסקה 5 לפסק-דינו של כב' השופט סולברג).

שנית, אף שסוגיה זו הוכרעה כאמור, הרי שלאחר שניתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון, נכשל הסדר הנושים בעניין קונצרן אי.די.בי וביום 25.9.2020 ניתן צו לפתיחת הליכים שעניינו פירוק לחברת פתוח (על-ידי סגן הנשיא, כב' השופט ברנר בתיק חדל"ת 43652-09-20) במסגרתו מונה עו"ד אופיר נאור כנאמן להליכי חדלות הפירעון של חברת פתוח (להלן: " הנאמן"). בנסיבות אלה, מתן צו לפתיחת הליכים בעניינה של פתוח מהווה לטעמי שינוי נסיבות מהותי בכל הנוגע לבחינת הבקשה לאישור התביעה הנגזרת, לרבות באשר לשאלת טובת החברה, לשאלת בחינת נפקות זכות החזרה, להשלכות שיש לבקשות למתן היתר להגשת הודעות צד ג' נגד פתוח על נושיה של פתוח, ו כן לנזק הנטען על-ידי הנאמן להליכי חדלות הפירעון (פסקאות 18-23 לתגובתו של הנאמן מיום 9.5.2021).

במצב דברים זה, ומאחר וכתבי טענות הצדדים בהליך העיקרי וכן בבקשה למתן היתר להגשת הודעות צד ג' מבוסס ים על פניו על תשתית עובדתית ומשפטית שאינה עדכנית ויתכן שאף אינה רלוונטית עוד, אני מורה על קיום דיון קצר ביום 23.11.2021, בשעה 11:30 במסגרתו יטענו הצדדים בנוגע למתווה להמשך ניהול ההליך.

לאור האמור לעיל, בשלב זה מתייתר הצורך בהכרעה בבקשת המשיבים למחיקת כתב התגובה שהוגש על-ידי המבקשים (יוזמי ההליך) ביום 17.11.2019 במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת, ולחילופין בבקשה למחיקת סעיפים מכתב התגובה.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים ותעדכן את היומן.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשפ"ב, 04 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.