הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו עמ"י 14414-08-19

לפני
כבוד ה שופט מרדכי לוי

העורר

משה בן משה (עציר)
ע"י ב"כ עו"ד עמוסי וכבוב

נגד

המשיבה

מדינת ישראל
ע"י ב"כ פקד חביב חלפון

החלטה

לפניי ערר על החלטתו של בית משפט השלום בתל-אביב–יפו (כב' השופטת הבכירה י' פרדלסקי) מיום 6.8.19 (שלשום), שבה הוחלט להאריך את מעצרו של העורר עד ליום 11.8.19 בשעה 12:00.

בהחלטה מושא הערר ציין בית משפט קמא, בין היתר, כי לאחר עיון בתיק החקירה, בהחלטות המעצר הקודמות ובמזכרים החסויים (בימ"ש/ 1 -5), קיים יסוד סביר לחשד הקושר את העורר לביצוע העבירות המיוחסות לו בבקשת המעצר, דהיינו סחיטה באיומים ושיבוש הליכי חקירה ומשפט. עוד נקבע בהחלטה כי מאופי העבירות המיוחסות לעורר, העורר מסוכן לציבור. כמו כן, צוין בהחלטה כי לאחר שנשקלו פעולות החקירה הנדרשות, אין מקום לשחרר את העורר ויש להאריך מעצרו בשל החשש לשיבוש הליכי חקירה, לאור פעולות החקירה הנדרשות שמספרן 1, 2, 3, 8, 10.

בהודעת הערר ובטיעוני באי כוח העורר בדיון הודגש כי בית משפט קמא לא עיין במלוא תיק החקירה ובכך שגה עת האריך את מעצרו של העורר. עוד הודגש כי יש להקפיד שלפני בית המשפט הדן בהארכת מעצר יעמוד מלוא החומר של החקירה. כמו כן, נטען כי אין כל חשד סביר נגד העורר ואין כל עילת מעצר בעניינו. על כן, התבקש בית המשפט לשחרר את העורר לאלתר מהמעצר, ולחלופין, לבטל את החלטת בית משפט קמא ולהחזיר אליו את הדיון מחדש כדי שיעיין במלוא חומר החקירה בטרם ייתן החלטה בגוף בקשת המעצר.

מנגד, ב"כ המשיבה ביקש לדחות את הערר מהנימוקים המצוינים בהחלטה מושא הערר וכן בשים לב לחומר חקירה חדש שהתוסף לאחר ההחלטה מושא הערר, ביומיים האחרונים, אשר לעמדת המשיבה אך חיזק את החשד הסביר נגד העורר ואת עילות המעצר של השיבוש ושל המסוכנות נגד העורר.

אכן, ראוי כי בטרם יורה בית משפט על מעצרו של חשוד, כי יעיין במלוא חומר החקירה הרלוונטי.
לכן מוטב כי בית משפט קמא היה עורך הפסקה בדיון המעצר עד שיוצג בפניו מלוא חומר החקירה הרלוונטי שנאסף עד אותה העת.
עם זאת, בהחלטה מושא הערר צוין במפורש כי "יובהר כי מעיון בהודעת הרב בניהו שמואל מיום 30.7.19 שהוצגה לעיוני יתכן והודעות נוספות של הרב בניה שמואל קודמות לא הוצגו לעיוני שכן הוצג לעיוני רק בימ"ש/5 וההודעה מיום 30.7.19. יחד עם זאת לאור ההודעה מיום 30.7.19 שהיא מאוחרת להודעות הקודמות של הרב במידה והיו כאלה, ולאור בימ"ש/5 אני סבורה כי על אף שיתכן וחסרים לי הודעות של הרב בניה, אני קובעת כי ניתן לדון במעצר וכפי שקבעתי מצאתי חשד סביר הקושר את החשוד לביצוע עבירות המיוחסות בבקשה".

לאחר שעיינתי במלוא חומר החקירה הרלוונטי, לרבות כל ההודעות של הרב בניה, הן ההודעות שלפני ההודעה מיום 30.7.19 שבה עיין בית משפט קמא והן הודעה מיום 7.8.19 של הרב בניה שנוספה לאחר מתן החלטת בית משפט קמא ולרבות הודעות נוספות שנגבו מעדים נוספים ביום 7.8.19 (אתמול, לאחר מתן ההחלטה של בית משפט קמא שלשום), נחה דעתי כי אכן קיימים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לעורר ועילות מעצר של מסוכנות ושל שיבוש, כפי שנקבע בהחלטת בית משפט קמא. למעשה, לא רק שהחשד הסביר ועילות המעצר לא התפוגגו, אלא הם אף התחזקו, בעקבות הראיות הנוספות שנגבו לאחר החלטת בית משפט קמא, כפי שאכן טען ב"כ המשיבה בדיון היום.
כמו כן, לא ניתן לשחרר את העורר לפני המועד שנקבע על ידי בית משפט קמא ואין מקום להחזיר את הדיון לבית משפט קמא, לאחר שעיינתי בעצמי כאמור בכל חומר החקירה הרלוונטי.
סוף דבר, הערר נדחה.

ניתנה היום, ז' אב תשע"ט, 08 אוגוסט 2019, במעמד הצדדים.

מרדכי לוי, שופט