הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו מ"ת 47948-06-19

לפני כבוד השופט דורון חסדאי

המבקשת
מדינת ישראל
ע"י עו"ד רוית מימון,פרקליטות פלילית מחוז תל אביב

נגד

המשיב
ליאור שלמה (עציר), ת"ז XXXXXX663
ע"י ב"כ עו"ד יעל פינקלמן-ניסן

החלטה

רקע כללי בתמצית

1. כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו שתי עבירות של סחר בנשק לפי סעיף 144(ב2) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: " החוק") וזאת במסגרת האישומים הראשון והשני; שלוש עבירות של סחר בסם מסוכן (קנאבוס), עבירה לפי סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג – 1973 (להלן: " הפקודה") וזאת במסגרת האישומים השלישי, הרביעי והחמישי; עבירה של ניסיון לסחר בנשק לפי סעיף 144(ב2) בצירוף סעיף 25 לחוק, במסגרת האישום השישי; ועבירות של החזקת נשק והחזקת אביזר ותחמושת לנשק לפי סעיפים 144(א) ו־144(א) סיפה לחוק בהתאמה, במסגרת האישום השביעי.

2. בד בבד הוגשה בקשה למעצרו של המשיב עד לתום ההליכים. בבקשה נטען בין היתר ובתמצית כי קמה עילת מעצר כנגד המשיב מכוח סעיף 21(א)(1)(ב) לחוק המעצרים, שכן מעשיו של המשיב מלמדים על רמת מסוכנות קונקרטית גבוהה לאור נגישותו לסוגים שונים של נשק ומטעני חבלה, וכן קיימת עילת מעצר סטטוטורית מכוח הוראת סעיף 21(א)(1)(ג)(3) לחוק המעצרים נוכח כמות הסמים המסוכנים בהם סחר.

3. עוד נטען כי למשיב עבר פלילי מכביד הכולל שלוש הרשעות קודמות בעבירות סמים רבות וכן בעבירות אלימות, רכוש, עבירות נגד שוטרים והפרת הוראה חוקית, בגינן ריצה עונשי מאסר שונים.

4. ביום 4.7.19 התקיים דיון בבקשה. ב"כ המשיב ביקשה דחייה על מנת לעיין בחומר החקירה. כן נתבקש בית המשפט להורות על הגשת חוות דעת פסיכיאטרית מסודרת בעניינו של המשיב, אשר לגביו נטען כי מדובר באדם חולה אשר אושפז בעבר מספר פעמים. בית המשפט בהחלטתו מאותו יום הורה לפסיכיאטר המחוזי להגיש חוות דעת פסיכיאטרית לבחינת כשירותו המהותית והדיונית של המשיב ודיון נקבע ליום 18.7.19.

5. ביום 14.7.19 הגיש הפסיכיאטר המחוזי בקשה להאריך לו את המועד להגשת חוות הדעת הפסיכיאטרית ב־60 ימים וזאת נוכח סגירתה של היחידה האמבולטורית ועזיבתו של הרופא אשר ערך את חוות הדעת האמבולטוריות ביחידה. בהתאם להחלטה מאותו יום, נתבקשו ב"כ הצדדים להגיב לבקשה עד ליום 16.7.19. ב"כ המשיב בתגובתה מיום 15.7.19 התנגדה לבקשה וביקשה לקיים את הדיון. בית המשפט בהחלטתו מיום 15.7.19 ציין כי אינו מתעלם מהתנגדות ב"כ המשיב, אך אין מנוס מדחיית הדיון וזה נקבע ליום 19.8.19 בפני שופט תורן. ב"כ המשיב, לאחר מתן ההחלטה דלעיל, הגישה תגובה נוספת ביום 15.7.19, בה נאמר כי טרם התקיים דיון לראיות ולא ניתן לדחות דחייה כל כך ארוכה את הדיון ולכן בית המשפט מתבקש לקיים את הדיון כסדרו ולהותירו ביום 18.7.19 או לחלופין ביום 22.7.19. בית המשפט בהחלטתו מיום 16.7.19 ציין כי המועד המבוקש לדיון ליום 18.7.19 אינו מתאים ליומנו בשל עומסי תיקים ביומן.

6. על החלטת בית המשפט מיום 16.7.19 הוגש ערר לבית המשפט העליון (בש"פ 4953/19). בית המשפט העליון בהחלטתו מיום 21.7.19 הורה כי "...בית המשפט המחוזי יקיים דיון בשאלת קיומן של ראיות לכאורה עד ליום 22.7.2019 בשעה 17:00". נוכח החלטתו זו של בית המשפט העליון נקבע בפניי הדיון בבקשה למעצרו של המשיב עד לתום ההליכים ליום 22.7.19 בשעה 9:00.

7. בפתח הדיון טענה ב"כ המשיב בין היתר כי היא עברה על חומר החקירה וחסרים לה מספר דברים – מסמכים, " המסמכים שחסרים לי הם לא בקדמה של התיק, הם בשוליים שלו, אז אני ערוכה לדיון" (עמוד 3, שורה 20). בנסיבות העניין ונוכח החלטת בית המשפט העליון לא מצאתי לדחות את הדיון "דחייה קצרה", כפי שביקשה ב"כ המשיב (ר' שורה 18), ולפי שלדבריה היא ערוכה לקיים את הדיון. אף לא מצאתי להיעתר לבקשת ב"כ המבקשת לקיים הפסקה בת כשעתיים בדיון, החל מהשעה 10:30, וזאת נוכח התחייבויות קודמות שלו.

ראיות לכאורה

טיעוני הצדדים
8. לטענת ב"כ המבקשת, המדובר בתיק "פשוט". מדובר בסוכן שהוא שוטר. העסקאות מגובות ומתועדות בדו"חות פעולה, בשרשראות מוצג איתנות, כאשר המוצגים – לאמור הסמים והמטענים – הובאו והועברו למפעיל מייד לאחר ביצוע העסקאות, כאשר מדובר במשיב שבכליו נמצאו גם סמים מסוכנים וגם נשק בעת מעצרו. עוד הדגיש ב"כ המבקשת כי המשיב בחקירתו מודה בפירוט בכל המיוחס לו ואף ציין בעימות שנערך בין המשיב לסוכן ביום 17.6.18 כי " אני מכבד אותך ואין לי נגדך שום דבר, אתה פעלת ועשית את העבודה שלך" (עמוד 2 שורה 16).

9. בהמשך פירט ב"כ המבקשת את אותן ראיות לכאורה הקיימות ביחס לכל תיק חקירה – לכל אישום – כמובא בעמודים 6 –8 (עד שורה 7) לפרוטוקול.

10. ב"כ המשיב, בהמשך לדבריה אשר לטענתה נועדו למקד את טיעוני ב"כ המבקשת לעניין קיומן של ראיות לכאורה (ר' עמוד 3, שורות 21–29; עמוד 4), טענה לאחר שנשמעו טיעוני ב"כ המבקשת, בין היתר, כי המדובר במשיב שהוא אדם חולה פגוע נפש ולפיכך הובעה תמיהה מדוע לא תועדו כל החקירות בכל התיקים ומדוע לא תועדו כל השיחות והפעולות שהתבצעו בין הסוכן לבין המשיב. לדבריה, המדובר באיש חולה "כולם נשלחים לתסקירים. זה האיש המסוכן שאתם לא מוכנים כמדינה בכלל לשחרר? למה לא הלכתם ובדקתם הלאה?" (עמוד 8, שורות 27–28). לדבריה המשיב ביקש לרצות את הסוכן וכדי לקבל את ה־300 ₪ הולך לכל מיני מקומות ומשיג את זה. אז את זה לא בדקו. ב"כ המשיב ציינה כי רק ביחס לאישום השלישי הלכו ובדקו מי סיפק למשיב את הסם והאנשים האלה השתחררו. לדבריה, האמור משליך לעניין המסוכנות ולעניין הכרסום הראייתי. באשר לאישום השביעי – תת־מקלע שנמצא בביתו של המשיב – ציינה באת כוחו כי הוא אמר שרצה להתאבד " ונגיד שהם לא מאמינים לו... אז אני פותחת מסמכים רפואיים שנמצאים בחומר החקירה ואני רואה תביעה שהוא מגיש לביטוח לאומי, הוא לא כתב אותה בשביל הדיון, הוא כתב אותה ב-27.11.18" (עמוד 9, שורות 9–12).

11. לדבריה מדובר באדם שהשתחרר מבית החולים אברבנאל בסמוך למועד היכרותו את הסוכן, נראה שלוקה בהפרעת התנהגות ממושכת עם מצבים פסיכוטיים, ולדבריה היא "טוענת למיהות האיש, אני טוענת שזה ניצול מצב". לדבריה היא מפנה גם למצבו בזמן ביצוע העבירות, וזאת "גם לעניין הכרסום לראיות ובוודאי גם לעניין השחרור" (עמוד 9, שורות 28–29). ב"כ המשיב הפנתה למסמכים בהם כתוב כי המשיב הוא אדם דכאוני ולדבריה קיימות אם כך טענות לזכותו של עושק וטענת ניצול מצב וטענה של "היתפלות לאדם מהסוג שלו" (עמוד 9, שורות 31–32). לדברי ב"כ המשיב המחדלים שהיא מנתה הם מחדלים חמורים, קיים צורך בקבלת חוות דעת פסיכיאטרית טרם שבית המשפט ייתן החלטה בשחרור וראוי שתיעשה בדיקה שכזו בתוך פרק זמן קצר. לשיטתה אין טעם לבקש תסקיר אלא ראוי לראות מה יהיה כתוב בחוות הדעת הפסיכיאטרית. לדבריה מדובר בתיק שיש מקום לשחרר בו את המשיב עם חלופה וערבים ולכך נזדקק לשירות המבחן, אך זאת ייעשה בשלב הבא. קודם כל יש צורך לקבל חוות דעת פסיכיאטרית מסודרת (עמוד 10, שורות 6–15).

12. עוד ציינה ב"כ המשיב כי "כדי להקל על בית המשפט, אמרתי שאני טוענת לכרסום ראיות שמאפשר שחרור או מחייב לבחון את האפשרות לשחרור" (עמוד 10, שורות 16–17). קודם לכן אף ציינה ב"כ המשיב בעמוד 4, "מה שכתוב בכתב האישום מבחינת הסוכן מגובה בחומר, אז אני לא חולקת על מה שהסוכן כותב, וגם המשיב כמעט על הכול פה מודה. לצורך הדיון אני לא חולקת על האמור בכתב האישום, אך אני חולקת שנתפסים פה לדמות חלשה ומוחלשת חולה" (שורות 11–13). כך גם טענה ב"כ המשיב בין היתר כי " אני שוב אומרת, אז המשיב אישר להם, והוא חולה. אז יש פה טענות יפות שיישמעו בתיק העיקרי, פחות מקומן כאן, אך בוודאי שזה משליך לעניין המסוכנות ולעניין הכרסום הראייתי" (עמוד 9, שורות 7–8).

תיק החקירה
13. באישום הראשון מיוחסת למשיב עבירה של סחר בנשק.

14. באחד משני תיקי החקירה הנוגעים לאישום זה, פל"א 265619/18, קיים דו"ח פעולה מיום 4.6.18 שעה 17:30, בו נאמר על ידי הסוכן (שכינויו נ"פ 944/17) כי המשיב התקשר אליו והם שוחחו שיחת חולין, הוא שאל אותו מה עם העניין שהיה חסר אתמול (רימוני הלם) והמשיב אמר לו " עזוב שטויות היום בערב אני מביא לך משהו הרבה יותר טוב". הסוכן שאל מה והמשיב השיב "מטען משהו פצצה עושה אחלה בום סמוך עלי" והמחיר שדובר "בשבילך 450 ואם אני מביא את זה עד אליך זה 500". בהמשך מציין הסוכן כי בשעה 16:30 התקשר אליו המשיב ואמר לו "בשעה 18:00 המשלוח יגיע". לדבריו, בשעה 17:45 המשיב עלה אליו לדירה ואמר שכשהמטען יגיע שיתנהג איתו בזהירות ושהפתיל כל הזמן יהיה למעלה ושיהיו לו 25 שניות מהרגע שהוא מדליק את הפתיל ועד לפיצוץ. לדבריו, בשעה 18:00 המשיב ירד למטה לקחת את המטען, לאחר מספר דקות עלה אליו בחזרה לדירה ואמר לו "תביא גרב שלא ניגע בידיים" ו"הוציא מהכיס צינור מתכת כסוף עם שני אומים בקצוות ובאחד האומים היה קדוח פתיל והמשיב אמר תביא איזולירבנד לעטוף את המטען", הוא הביא לו והמשיב הוריד את הגרב ועטף איתה את המטען ונתן לו את הגרב עם המטען. עוד ציין הסוכן כי בשעה 21:20 ירד לטייל עם הכלב, נפגש עם המשיב, שוחח איתו שיחת חולין וזה אמר לו "אחי תביא כסף ויש הכל, אם אתה רוצה יש מטען יותר גדול גם זה יש, אולי נצליח לארגן גם רימון רסס ויש גם אקדח שאפשר להביא ב-12,000 ₪" (ר' גם מזכר של רס"מ א' זגלסקי מיום 4.6.18; ר' גם דו"ח תפיסה וסימון מיום 5.6.18; ר' גם תמונות מטען הצינור המצויות בתיק).

15. בתיק מצוי אף דו"ח פעולה של החבלן א' חימוביץ, בו ציין כי נקרא על ידי בילוש איילון לבדוק צינור קטן ובמקום אותר מת"ח צינור 3/4 צול עם מגופות פליז, באחת מהמגופות אותר קדח לתוכו הוכנס פתיל הדלקה בצבע ירוק. בשיקוף נראה כי הצינור כמעט מלא לגמרי בחומר גרגרי. כמו כן קיימת בתיק חוות דעת של מומחה מז"פ, א' זלקוביץ', מיום 5.7.18 המציין כי הגרגרים הכדוריים המתוארים מכילים דיפניל אמין (DPA), את חומר הנפץ ניטרוגליצרין (NG) וקרוב לוודאי אתיל צנטרליט הגרגרים הינם אבקת שריפה (ר' גם חוות דעת מומחה נ' יום טוב ממדור מעבדות חבלה מיום 9.7.18).

16. באישום השני מיוחסת למשיב עבירה של סחר בנשק.

17. בתיק החקירה הנוגע לאישום זה, פל"א 265123/18, קיימים מספר דו"חות פעולה:
א. דו"ח פעולה של הסוכן מיום 11.6.18 שעה 12:55, בו נרשם בין היתר כי הוא פגש את המשיב, בירכו אחד את השני לשלום, שוחחו שיחת חולין, ובמהלך השיחה אמר לו המשיב "אחי העסקה מוכנה אל תתקע אותי עם זה, אמרתי לבחור שיום יומיים אני לוקח את זה ממנו (מדובר על שני המטענים שדיברנו עליהם לפני מספר ימים, ר' דו"ח קודם)" ואז נרשם כי הסוכן אמר לו "אין בעיה אחי" והמשיב הוסיף ואמר לו "אחי אם תרצה יש לי גם מישהו שיכול להביא 16M ב-50,000 ₪ ". הסוכן אמר לו מאיפה והמשיב השיב "אני מכיר חייל שיכול להביא מהצבא, הוא מביא כל הזמן דברים".

ב. דו"ח פעולה מיום 11.6.18 שעה 13:36, בו תיעד הסוכן פגישה עם המשיב, שוחחו שיחת חולין, במהלכה אמר לו המשיב "מה אתה אומר פעם הבאה אני מארגן לך 2 יותר גדולים (הכוונה לאותו סוג מטען שרכשתי ממנו בעסקה הקודמת) עם משלוח וזה ייצא לך 1,450 ₪".

ג. דו"ח פעולה מיום 11.6.18 שעה 21:32. הסוכן מציין כי הונחה על ידי המפעיל לדבר עם המשיב ולקדם את עסקת המטענים שהוא הציע לו, כי בשעה 10:42 התקשר אל המשיב ואמר לו "מה קורה עם מה שדיברנו? (הכוונה לשיחה על 2 מטענים שליאור הציע לי...)". לדבריו המשיב ענה לו "אני אדבר איתו ואעדכן אותך". הסוכן מציין כי חזר לדירה ובשעה 16:02 לערך התקשר אליו המשיב ואמר לו "בשעה 17:00 בערך המשלוח יגיע". בשעה 16:30 שמע נקישות בדלת, פתח את הדלת, זיהה את המשיב, הכניס אותו לדירה וזה אמר לו "תהיה מוכן, עוד חצי שעה בערך המשלוח יגיע". הוא אמר "סבבה, כמה כסף יש להביא" והמשיב אמר לו "1,450 ₪" והוסיף "תחכה פה כשאני יורד ותביא לי תיק גם שלך שאני אוכל להכניס את המטענים לבפנים". בשעה 17:10 המשיב ירד להביא את המשלוח של המטענים, הוא חיכה לו בדירה, לאחר שתי דקות המשיב עלה אליו חזרה לדירה עם התיק גב שלו (של הסוכן) ופתח אותו וכאשר פתח אותו ראה שני צינורות כסופים עם אומים בקצוות כשבכל אחד מהם בקצה יש פתיל בצבע אפור. לדבריו המשיב אמר לו "תיסע ישר לחבר להביא לו את זה ותיסע בזהירות". בהמשך מציין הסוכן כי פגש את המפעיל ומסר לו את הצינורות הכסופים (המטענים שרכש מהמשיב).

18. בתיק קיים מזכר של רס"מ א' זגלסקי מיום 11.6.18 בו הוא מתעד את קבלת המטענים מהסוכן, כאשר הוא ראה שיש בתיק הגב שקיבל שני צינורות מתכת עם אומים סגורים בצדדים ופתיל מבצבץ בקצהו של כל אחד מהם. כמו כן קיים דו"ח תפיסה וסימון מיום 13.6.18. בתיק קיימות תמונות של מטעני הצינור המדוברים וכן תמונות של הגרגרים, שני גיליונות של תמונות הגרגרים ומטעני הצינור. קיימת חוות דעת של מומחה מיום 10.7.18 של א' זליקוביץ' המציין כי בדק את המוצגים שהוצגו לפניו וכי המדובר בתערובת של מלח פרכלוראטי וגופרית שהינה תערובת נפץ, המלח הינו חומר מחמצן וגופרית הינה חומר מחזר ואלה יכולים לשמש בתערובות נפץ מאולתרות כאשר דיפניל אמין (DPA) משמש כחומר מייצב באבק שריפה ללא עשן. כמו כן קיימת חוות דעת נוספת של מדור מעבדות חבלה א' בירנבאום מיום 22.7.18, אשר מציין כי בכוחו של כל אחד מהמטענים המאולתרים לעיל להמית אדם בעת התפוצצותם.

19. באישום השלישי מיוחסת למשיב עבירה של סחר בסם מסוכן מסוג קנאבוס.

20. בתיק החקירה הנוגע לאישום זה, פל"א 312396/18, קיימים דו"ח ות פעולה של הסוכן כדלקמן:
א. דו"ח פעולה מיום 10.7.18 שעה 13:44 בו נאמר כי תודרך על ידי המפעיל ליצור קשר עם המשיב לבדיקת אפשרות לרכישת סם מריחואנה. הוא נסע לביתו, פגש מתחת לבניין את המשיב ואמר לו שיעלה אליו לדבר. עלו לדירתו והוא אמר למשיב "ליאור יש לי איזה חבר שמחפש כמות גדולה של הידרו, יש מצב שאתה יכול לעזור לי בזה?". לדבריו המשיב אמר לו "כן יש לי איזה חבר בג'סי כהן החולון שבמרתף שלהם יש מעבדה של הידרו, אני אדבר איתם ונראה כמה זה עולה".

ב. בדו"ח פעולה נוסף מאותו יום שעה 13:54 מציין הסוכן כי המשיב התקשר אליו ואמר לו "תקשיב אני אצל החבר בג'סי כהן והוא יכול לעשות לנו לפי 53 (53 ₪ לגרם)". הסוכן אמר לו "נשמע טוב אחי תסגור את זה" והמשיב אמר לו "אני עוד מעט בא אליך נשב נדבר". לאחר כשעה וחצי המשיב הגיע אליו, ישבו וסיכמו להזיז את העניינים.

ג. בדו"ח פעולה מיום 10.7.18 שעה 19:21 מתאר הסוכן שיחה בינו לבין המשיב, שאמר שדיבר עם החבר שלו לגבי עסקת הסמים והיום אחר הצהריים ילכו לקחת את זה ביחד על הקטנוע שלו. לדבריו בשעה 17:00 המשיב התקשר אליו ואמר לו שיהיה מוכן ועוד מעט יסעו להביא את הסמים. לאחר מכן עלו על הקטנוע והתחילו בנסיעה לכיוון חולון, הגיעו לרח' ארבע ארצות 28, המשיב אמר לו לעצור ולחכות ונכנס ברגל לרח' התקומה עם תיק גב שהסוכן הביא לו. הסוכן המתין למשיב, לאחר מספר דקות המשיב חזר עם התיק שלו "ואמר לי לקחת את התיק ושיש בפנים את הסמים". הם נסעו לבת ים, ירדו מהקטנוע והמשיב אמר לו להביא לו 300 ₪ על העסקה. לדבריו הוא פתח את התיק ובתוך התיק הייתה שקית ניילון בצבע סגול, הוא פתח אותה וראה שיש בפנים סם מסוג מריחואנה שהדיף ריח חזק מאוד (ר' גם מזכר רס"מ א' זגלסקי מיום 10.7.18; בתיק קיימות תמונות של שתי שקיות ובהן החומר המתואר; קיימת חוות דעת מומחה מז"פ של ת' שמש המתארת את החומר שנבדק (במשקל נטו 98.79 גרם) כקנאבוס).

ד. בדו"ח פעולה מיום 11.7.18 שעה 20:00 המצוי בתיק פל"א 318986/18, מתואר כי המשיב הגיע לדירת הסוכן ושאל איך היה מה שהביא אתמול. הסוכן השיב לו כי החומר היה על הפנים ובתפזורת והמשיב אמר "עזוב יש לי מישהו אחר וניקח ממנו פעם הבאה. רוצה ניקח 200?". הסוכן אמר לו "תבדוק קודם את החומר" ושיחזור אליו והמשיב אמר "אין בעיה אני אבדוק ואחזור אליך". לדברי הסוכן, כעבור שעה קיבל טלפון מהמשיב אשר אמר לו "תקשיב ניסיתי את החומר, חומר קטלני והוא יעשה לנו לפי 52 לגרם". לדבריו הוא אמר למשיב "בוא נסגור את העסקה" והמשיב אמר לו "יאללה מחר נבצע אותה".

21. באישום הרביעי מיוחסת למשיב עבירה של סחר בסם מסוכן (קנאבוס).

22. בתיק החקירה הנוגע לאישום זה, פל"א 318986/18, קיים דו"ח פעולה של הסוכן מיום 12.7.18 שעה 11:30. לדברי הסוכן, המשיב התקשר אליו ואמר לו שאחר הצהריים "הבחור יגיע עם הסמים (200 גרם מריחואנה) ושאהיה מוכן". בשעה 15:25 המשיב התקשר אליו ואמר לו שעוד כמה דקות הוא עולה אליו וישבו וידברו לפני העסקה "שתתבצע כמו שצריך". לדבריו המשיב עלה לביתו, ישבו ושוחחו, ולאחר כשעה המשיב קיבל שיחת טלפון ולאחר שסיים את השיחה אמר לו שבעוד 20 דקות בערך הבחור יגיע עם הסמים. לדברי הסוכן, בשלב זה הוא העביר למשיב סכום של 11,400 ₪ ותיק גב כדי לשים בו את הסמים. לאחר מספר דקות המשיב ירד למטה עם הכסף והתיק. בהמשך מציין הסוכן כי בעבור 20 דקות הוא התקשר אל המשיב ושאל מה העיכוב, והמשיב ענה לו "אני אדבר איתך" ולאחר מספר שניות הוא קיבל הודעת SMS שבה רשום " יש 150 וה-50 הבאים בדרך, תיכף אח שלו יגיע ועולה בריצה... אמרתי לך שהוא לא יאכזב ולא אכזב כמו ש הבטחתי". הסוכן מציין כי לאחר כרגע שעה שהמשיב טרם הגיע הוא שלח אליו מסרון נוסף והמשיב ענה לו "טוב מחכה הוא תיכף מגיע רק שוקל גם אותם ויבוא". הסוכן מתאר חלופת מסרונים בינו לבין המשיב, כאשר בסופו של דבר נשמעו דפיקות בדלת והמשיב נכנס והביא לו את התיק, הוא פתח את התיק "והבחנתי שיש בתוכו שתי שקיות שקופות שבתוכן פרחי מריחואנה". המשיב אמר "תביא לי 1,000 ₪ קומיסיון", הוא הוציא מהכיס 1,000 ₪ ומסר אותם למשיב.

23. כמו כן קיים בתיק החקירה דו"ח פעולה של רס"מ א' זגלסקי מיום 12.7.18, מזכר מיום 15.7.18 של נתנאל הושיר, תמונות של השקיות עם הסם, שלושה גיליונות עם תצלומי מסך של מסרונים, חוות דעת מומחה מז"פ של יפעת י' כץ המתארת את החומר במשקל 192.72 גרם נטו כקנאבוס.

24. באישום החמישי מיוחסת למשיב עבירה של סחר בסם מסוכן (קנאבוס).

25. בתיק החקירה הנוגע לאישום זה, פל"א 359740/18, קיימים מספר דו"חות פעולה של הסוכן:
א. דו"ח פעולה מיום 1.8.18 שעה 17:00. הסוכן מציין כי מפעיל הסוכנים הנחה אותו לדבר עם המשיב ולומר לו שהוא מעוניין בעסקת רכישת סם מהסוחר בחולון, ולהזכיר למשיב את עניין רכישת האקדח עליו דיברו בעבר. לדבריו הוא שלח מסרון למשיב והמשיב כתב לו מסרון שבתוך 5 דקות הוא יעלה אליו. לאחר מספר דקות דפק אצלו בדלת, שאל אותו מה הוא רוצה והסוכן אמר לו שהוא רוצה לעשות עסקה נוספת של 200 גרם מריחאונה מהחבר שגר בחולון. המשיב אמר לו "סבבה אין בעיה, אני עכשיו מברר את זה", התקשר מהטלפון שלו לחבר ושמע אותו אומר לחבר שהוא צריך 200 גרם ובמחיר טוב ושיודיע לו. כעבור כחמש דקות המשיב קיבל שיחת טלפון מאותו חבר ולאחר דקה ניתק את השיחה ואמר לו "אין בעיה אחי אפשר לעשות את העסקה והחבר אמר שהוא ייקח לנו 35 ₪ לגרם אחד". עוד מציין הסוכן כי אמר למשיב שבעסקה של אקדח אפשר לעשות הרבה יותר כסף והמשיב אמר שהוא יודע אבל עדיין הוא קצת חושש בשלב זה.

ב. בדו"ח פעולה מיום 5.8.18 שעה 10:05 מציין הסוכן כי המשיב שלח לו מסרון ורשם "יום יומיים מסיימים עם זה, חייב כסף, אין כבר כסף לאוכל, זה מוכן אצלו אחי תעדכן אותי מתי לוקחים את זה...". לדברי הסוכן הוא הונחה להוציא לפועל את העסקה, התקשר אל המשיב ואמר לו שהוא יסגור עסקה למחר בצהריים והמשיב אמר לו שהוא יסגור אותה. לאחר מספר דקות התקשר אליו המשיב ואמר לו ש"העסקה סגורה ומחר בצהריים נילך להביא את זה (200 גרם מריחואנה)".

ג. בדו"ח פעולה מיום 6.8.18 שעה 13:00 מציין הסוכן כי נסע לדירתו. בשעה 13:40 המשיב התקשר אליו ואמר לו שבעוד חצי שעה הם ייצאו. לאחר כ־20 דקות התקשר אליו המשיב ואמר לו שיירד למטה ושהם ייצאו ושלא ישכח להביא תיק איתו. הוא הכין תיק גב ריק, ירד למטה אל הקטנוע, פגש את המשיב והתחילו נסיעה לכיוון חולון, הגיעו לרח' ארבע ארצות. המשיב ירד מהקטנוע, אמר לו לחכות כמה דקות ולאחר כ־15 דקות חזר עם התיק ונתן לו אותו, הוא פתח את התיק וראה שבתוכו ישנה שקית ניילון כתומה שקופה שבתוכה חומר החשוד כסם מסוג מריחואנה. הוא סגר את התיק והמשיב אמר שמגיע לו 600 ₪ תיווך על העסקה, אמר בסדר ונפרד ממנו לשלום.

ד. בדו"ח פעולה מיום 6.8.18 שעה 15:00 מציין הסוכן כי לאחר שהשלים את ביצוע עסקת הסמים התקשר אליו המפעיל ואמר לו כי לאחר שקילה של הסמים חסר 100 גרם והנחה אותו ליצור קשר עם המשיב. הוא התקשר אליו ואמר למשיב כי סגרו שיהיה 200 גרם ויצא רק 100 גרם. המשיב אמר לו שהוא יברר ולאחר מכן התקשר אליו ואמר לו ששכח לקחת עוד שקית שהייתה על השולחן ועכשיו הוא לוקח אותה ומביא את זה אל הבית שלו, ושהסוכן יוכל לבוא ולקחת את זה ממנו. לאחר כרבע שעה הגיע לביתו של המשיב, דפק על הדלת, המשיב פתח לו את הדלת ומסר לו את השקית – שקית שקופה כתומה ובתוכה סם מסוג מריחואנה אשר הייתה זהה לשקית שלקח ממנו קודם לכן.

26. בתיק קיים דו"ח פעולה של המפעיל, רס"מ א' זגלסקי מיום 6.8.18, מזכר מיום 9.8.18 לעניין שרשרת סם של נתנאל הושיר, תצלומים של מסרונים ושל שתי שקיות הסם, חוות דעת מומחה מז"פ של ת' שמש המתארת חומר במשקל נטו של 189.01 גרם מסוג קנאבוס.

27. באישום השישי מיוחסת למשיב עבירה של ניסיון לסחר בנשק.

28. בתיק החקירה הנוגע לאישום זה, פל"א 469356/18, מצויים מספר דו"חות פעולה של הסוכן, כדלקמן:
א. דו"ח פעולה מיום 26.9.18 בו מציין הסוכן כי תודרך ליצור קשר עם המשיב לגבי אפשרות קניית אקדח. הוא התקשר למשיב ושאל אותו אם הוא יכול להשיג אקדח, והמשיב אמר לו "בשביל אקדח אנחנו קודם צריכים לקנות מטען מהבן אדם ואז נוכל לבקש אקדח". הוא אמר למשיב שאין לו צורך במטען ואין לו למי למכור את זה והמשיב אמר לו "שאם לא נקנה את המטען הזה לא נוכל לקנות אקדח". לדבריו הוא אמר למשיב "מה שיהיה יהיה" ושיש לו חבר שמחפש רק אקדח והמשיב אמר שיראה מה יוכל לעשות.

ב. בדו"ח פעולה מיום 2.10.18 שעה 11:00 מציין הסוכן כי שלח תמונה בוואטסאפ למשיב של שטרות כסף ורשם לו כי חבר שלו התקשר והכסף נמצא אצלו ביד. לאחר כשעה המשיב שלח הודעת וואסטאפ ורשם "הבן אדם לא רוצה להתעסק כבר אחרי מה שהיה" ולאחר עוד כשעה שלח המשיב הודעה נוספת בה רשם כי "דיברתי עם כמה חברים יחזיר לך תשובה לגבי זה, בודק לך". הסוכן מציין כי בשעה 18:06 קיבל שיחה מהמשיב שאמר לו ש"כנראה יש לו להשיג לנו אקדח ב-15,000 ₪ ושבעוד יומיים שלוש הוא יעדכן אותי אם זה סגור" והוסיף שהוא ייקח על זה 1,500 ₪ תיווך.

ג. בדו"ח פעולה מיום 8.10.18 שעה 19:30 מציין הסוכן כי שלח הודעה בוואטסאפ למשיב ולאחר מספר שעות המשיב לא חזר אליו עם תשובה, שלח לו הודעת וואטסאפ נוספת והמשיב השיב לו " מה אחי, מקווה שהיה מחר יבדוק יהיה תשובה מקווה". לדבריו הוא רשם למשיב "יאללה סבבה אחי חייב כסף" והמשיב כתב לו "גם אני חייב מאוד".

ד. בדו"ח פעולה מיום 9.10.18 שעה 10:03 מציין הסוכן כי קיבל מסרון מהמשיב אשר שאל אותו אם הוא בבית ורשם לו בהמשך שהוא ייקח ממנו 150 ₪ והוא ייסע להתחבר לבחור לבד. ה־150 ₪ הינם בעבור שק האוכל לכלב ובכסף הזה הוא ייסע להתחבר לבן אדם שמוכר את האקדח. לדברי הסוכן, לאחר כשעתיים וחצי הוא נפגש עם המשיב, הלכו לאכול צהריים, הביא לו 150 ₪ על מנת לקדם את העסקה. לדבריו בשעה 18:00 התקשר אל המשיב וזה ענה לו שהוא נסע אל הבחור שמוכר את האקדח הביתה והוא לא היה בבית.

ה. בדו"ח פעולה מיום 17.10.18 שעה 13:29 מציין הסוכן כי קיבל הודעה מהמשיב אשר כתב לו כי הוא מחכה לו ויגמרו עם זה ושיתקשר אליו רגיל. לדבריו הוא הגיע למקום המפגש, הגיע אל החניון שסמוך לביתו, החנה את הרכב ויצא לכיוון הדירה, פגש את המשיב מתחת לבניין, עלו ביחד לדירתו, הגיעו לדירה, שוחחו שיחת חולין ולאחר מספר דקות יצאו מהדירה לכיוון הרכב, התחילו בנסיעה, המשיב הכווין אותו לאן לנסוע, הגיעו לשכונת ג'סי כהן, המשיב אמר לו שהוא הולך לבדוק שהכול בסדר ושהאקדח נמצא ואם הכול תקין "הוא יחזור אלי ויקח את הכסף ויביא את האקדח". הסוכן מציין כי חיכה 20 דקות ולאחר מכן המשיב חזר, נכנס לרכב, אמר שהכול בסדר ושהאקדח נמצא, ביקש שיביא לו את הכסף ושהוא יישאר במקום ותוך 30 דקות הוא יחזור אליו עם האקדח. הסוכן כותב כי חיכה 30 דקות והמשיב עדיין לא הגיע, ניסה להתקשר אל המשיב ולא היה זמין, המתין עוד חצי שעה ולאחר מכן נסע למפגש עם המפעיל (ר' גם דו"ח פעולה של רס"מ א' זגלסקי מיום 17.10.18) .

29. באישום השביעי מיוחסות למשיב עבירות של החזקת נשק והחזקת אביזר ותחמושת לנשק.

30. בתיק החקירה הנוגע לאישום זה, פל"א 260508/18, קיים דו"ח פעולה מיום 17.6.19 של השוטר ג' מייאילוביץ המתעד כי המשיב מסר לו שיש לו תת־מקלע מסוג "קרלו" בבית ועשרה כדורים במחסנית. קיים מזכר מיום 17.6.19 של רס"ר ע' חי אשר שמע את המשיב מתבטא שקנה את ה"קרלו" ב־30,000 ₪ ממישהו ביפו (ר' גם חוות דעת מז"פ א' קופמן מיום 20.6.19 המציין כי החפץ שהועבר לבדיקתו הוא תת־מקלע מאולתר שנבדק בירי עם חמישה כדורים ובכוחו להמית אדם).

31. בתיק החקירה מצויות שתי הודעות של המשיב:
א. הודעה ראשונה מיום 17.6.19 שעה 9:58. בחקירתו זו טען המשיב כי מדובר ב"ניצול חסר ישע" וכי הוא בן אדם חולה ומחוק עם מצוקות נפשיות. לדבריו " זה ברור שיהיה לי נשק כי אני תכננתי להתאבד..." (עמוד 3, שורה 33). המשיב טען כי הסוכן "הוא זה ששידל אותי, הוא לקח הרבה כספים לעצמו, הוא לקח סמים לעצמו, הוא נתן לי סמים, הוא נתן לי כסף. איפה כל השידול הזה? אתם מנסים לשדל בן אדם נכה, בן אדם חסר ישע" (עמוד 3, שורות 44–45).

ב. הוצג למשיב כי ביום 4.6.18 דיבר איתו הסוכן ושאל אותו לגבי רימוני ההלם, והוא אמר לו שיש לו משהו יותר טוב, מטען חבלה ב־450 ₪. תשובתו "לא יודע, אני שומר על זכות השתיקה. זה לא מטען זה אבקת שריפה. וזיקוקי דינור" (עמוד 8, שורות 202–204). הוצג לו כי באותו יום הוא הגיע לסוכן ולקח ממנו כסף ולאחר כמה דקות חזר וביקש גרב על מנת שלא לגעת במטען. תשובתו "(החשוד שותק)". הוצג לו כי לאחר מכן הוציא את מטען הצינור וביקש איזולירבנד לעטוף את המטען, תשובתו "(החשוד שותק)". הוצג הוא נשאל בהמשך האם הבין שמטען החבלה שמכר יכול להרוג אנשים והוא השיב "לא יכול להרוג אנשים זה סתם פיצוץ". נאמר לו כי חומר נפץ בתוך צינור אטום יוצר לחץ אשר יכול להרוג אנשים, תשובתו "סתם פיצוץ". המשיב נשאל מאיפה הביא את המטען והשיב "זה לא מטען זה משהו מאולתר על בסיס של אבקת שריפה ואחד ערבי מכר והבאתי אותו" (עמוד 8, שורות 205–223). עוד ציין המשיב בהמשך חקירתו כי "סתם אתם מנפחים זה סתם חרטה ברטה, זה רק מפוצץ את הפיקה זהו זה סתם עושה רעש" (עמוד 9, שורה 243).

ג. עוד הוצג למשיב כי הוא הציע לסוכן משהו גדול יותר שיעלה 1,450 ₪ והוא השיב כי הוא לא זוכר. הוצג לו כי אמר שיכול לארגן 16M ב־50,000 ₪ מחייל, תשובתו " כן ולא נתתי לו. נכון אז יאללה". לדבריו, החייל לא היה ולא נברא (עמוד 9, שורות 250–256). הוצג לו כי ביום 11.6.18 הוא מכר לסוכן שני מטעני צינור אותם הביא לו בתיק גב, תשובתו "לא יודע אני לא משתף פעולה כל החקירה הזאת זה בלוף מצידי לסגור את החקירה עכשיו". הוא נשאל האם לא מכר לסוכן מטעני צינור והשיב "אני לא עונה, כל החקירה הזאת זאת חרטה אחת גדולה". הוא נשאל מי השליח שהביא את שני מטעני החבלה והשיב "לא יודע, לא מכיר אותו אישית הוא היה חבר של חבר" (עמוד 9, שורות 257–263). לדבריו, הסוכן היה זה ששידל אותו להביא לו את מטעני החבלה (עמוד 9, שורה 274).

ד. המשיב בחקירתו ציין כי הוא לא זוכר מיהו החבר בשכונת ג'סי כהן אשר הוא אמר שיש לו מעבדת הידרו, ובהמשך ציין כי הוא מפחד שיפגעו בו ולדבריו הוא מפחד להסתבך איתם (עמוד 10, שורות 301–311).

ה. הוצג למשיב כי אמר לסוכן שיש לו חומר קטלני לפי 52 ₪ לגרם. המשיב אמר כי הוא לא זוכר. הוצג לו כי הסוכן אמר לו שהוא רוצה 200 גרם והוא אמר שזה יעלה 11,400. הוא הגיע לביתו של הסוכן, קיבל את הכסף וחזר לאחר זמן והביא את הסמים. תשובתו "שומר על זכות השתיקה. אם אין לי גב משטרתי אני לא יכול לעשות את זה" (עמוד 11, שורות 343–348).

ו. לגבי עסקת רכישת הסם מושא תיק 359740/18 ר' חקירת המשיב בעמוד 12, שורות 372–385 ועמוד 13, שורות 386–414.

ז. ביחס לאפשרות קניית האקדח טען המשיב בתחילה כי הוא לא זוכר את האירוע ולא זכר כי אמר שיודע איך לקנות את האקדח. הוא נשאל מי זה האדם שקונים ממנו את האקדח והשיב ש"בלי חיסיון אני לא יכול לדבר עוד". הוא לא זכר מי האדם שהיה מוכן למכור אקדח ב־15,000 ₪. הוצג לו כי ביום 17.10.18 הוא קיבל סך של 20,000 ₪ בעבור האקדח, אותו קיבל מהסוכן והוא נעלם מהמקום. תשובתו "בן אדם דפק לי פרטיה מה אני אעשה". הוא נשאל היכן הכסף והשיב "הוא לקח את זה איתו הוא נעלם ואז לא היה לי מה לעשות רק להחליף מספר ולהיעלם. לא יכולתי להסתכסך איתו וגם לא עם תמיר, הייתי באמצע " (עמוד 14, שורות 431–442).

ח. ביחס לתיק פל"א 260508/19 נשאל המשיב ממי קנה את ה"קרל" ב־30,000 ₪ והשיב "ביפו", כי קנה אותו לפני שבוע והחליט ללכת ב־28 לחודש לבית העלמין להתאבד (עמוד 15, שורות 467–477). לדבריו הכסף לרכישת ה"קרל" זה מביטוח לאומי ועבודה.

32. בהודעת המשיב מיום 18.6.19 שעה 9:59 ציין המשיב לגבי החשדות נגדו כי "זה הכול בלוף אחד גדול". הוא נשאל האם זה שמכר מטעני חבלה זה בלוף והשיב "זה לא מטעני חבלה זה מאולתר בסך הכול עם אבק שריפה, זה לא מטען תקני ולא צה"לי גנוב וזה לא מטען שיכול להרים מכונית או בית..." (עמוד 2, שורות 4–8). עוד הוצג למשיב כי בחקירתו אמר שלקח מהסוכן 20,000 ₪ על מנת להביא לו אקדח והבן אדם שלקח לו את הכסף ברח, הוא השיב בחיוב. הוא נשאל מי הבן אדם והשיב "תגיד לי מה עשיתם איתי דיל וחשבון? סגרתם איתי עסקה? 25 שעות לא אכלתי אפילו פרוסת לחם עזבו אותי את כל הדין וחשבון העורך דין יעשה בבית משפט" (עמוד 2, שורות 9–14). הוא נשאל מדוע בכלל רצה להביא לסוכן אקדח והשיב "כי הוא סמוי זה למה ולא אני רציתי להביא לו הוא שידל אותי. הוא ישב לי חודש על הגרון...". הוא נשאל כמה הוא מכיר את הבן אדם שהיה אמור להביא ממנו את האקדח והשיב "אני לא מדבר אתכם על זה" (עמוד 2, שורות 13–20). המשיב הוסיף וציין בהמשך חקירתו כי לא רצה לעזור לסוכן ולהביא לו אקדח " כי ידענו שהוא סמוי". הוא נשאל האם גנב לסוכן את הכסף והשיב "לא. הוא גנב לתמיר את הכסף". הוצג לו שרצה להביא לתמיר את האקדח והוא גנב את הכסף, תשובתו "עזוב אני שומר על זכות השתיקה, אני לא רוצה לדבר. ואם כבר לא אני גנבתי, אתם גנבתם את הכסף שלי של ביטוח לאומי שהיה לי בבית" (עמוד 3, שורות 25–39).

33. בתיק החקירה מצוי דו"ח עימות מיום 17.6.19 בין המשיב לבין הסוכן (תמיר). המשיב זיהה את היושב מולו וציין "היינו החברים הכי טובים... בגלל זה נתתי לו את הסמים מחברים בגלל זה הוא זה שרצה". הסוכן נשאל איזה עסקאות ביצע עם המשיב וציין "עסקאות סמים ואמל"ח. מטעני צינור". המשיב נשאל מה תגובתו לעסקאות שציין הסוכן והשיב "הוא שידל אותי, אני אדם עם הפרעה אנטי סוציאלית". המשיב נשאל לפיכך אם הוא אומר שאכן מכר לסוכן סמים ומטענים, והשיב "זה היה במצוקה, לא היה לי מה לאכול". הסוכן נשאל אם יש לו מה להוסיף ואמר כי התאכזב שהמשיב מסר את כלבו, המשיב מצידו אמר "אני מכבד אותך ואין לי נגדך שום דבר, אתה פעלת ועשית את העבודה שלך".

ראיות לכאורה – המסגרת המשפטית

34. בשלב בחינתן של הראיות לכאורה בוחן בית המשפט האם חומר הראיות הגולמי המצוי בידי התביעה יכול להצביע על סיכוי סביר להרשעה (ר' בש"פ 8087/95 זאדה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(2) 133), כאשר משקלן של הראיות עתיד להיקבע בהליך העיקרי ולא במסגרת הליכי המעצר (ר' בש"פ 8568/13 מוגרבי נ' מדינת ישראל (26.12.2013). לפיכך, אין מקום בשלב זה לדון במשקלן של הראיות נוכח אי דיוקים או סתירות כאלה ואחרות הקיימות בהן, אלא אך לבחון האם יש בכוחה של התשתית הראייתית הלכאורית להצביע על סיכוי סביר להרשעה, תוך מתן משקל לסתירות מהותיות הגלויות על פני הדברים, ככל שאלה קיימות (ר' בש"פ 5588/12 ניאמצ'יק נ' מדינת ישראל (24.9.2012); בש"פ 8311/13 אברמוב נ' מדינת ישראל (19.12.2013); בש"פ 4692/06 אלמוגרבי נ' מדינת ישראל (20.6.2006)).

35. כמו כן נפסק כי בשלב בחינת התשתית הראייתית לא ידרש בית המשפט לטענות הנוגעות למהימנות או למשקל הראיות, אלא במקרים חריגים, כאשר חומר הראיות מגלה על פניו סתירות או פירכות מהותיות, המלמדות על חולשה בולטת בתשתית הראייתית (בש"פ 5191/13 אבו חאמד נ' מדינת ישראל (29.7.2013); בש"פ 8477/12 פיניש נ' מדינת ישראל (29.11.2012); בש"פ 5867/15 חמאיסה נ' מדינת ישראל (24.9.2015)).

36. כך גם נפסק, כי "על מנת לכרסם כרסום של ממש בפוטנציאל הראייתי הגלום בראיות בשלב הלכאורי, אין די בהצבעה על סתירות בדברי העדים, אלא יש להראות כי הסתירות גלויות על פניהן, וכי הן מקעקעות את הגרסה באופן שלא יאפשר ליתן בה כל אמון ויציגה כמשוללת יסוד (ראו: בש"פ 385/11 ציון נ' מדינת ישראל ([פורסם בנבו], 20.1.11) (להלן: עניין ציון); בש"פ 9376/09 פלוני נ' מדינת ישראל ([פורסם בנבו], 1.12.09))" (בש"פ 352/11 ארז איאסי ברי נ' מדינת ישראל (25.1.11)).

37. לאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים ובחנתי את תיק החקירה, ובהינתן כל האמור לעיל, נחה דעתי כי קיימות ראיות לכאורה לצורכי המעצר עד תום ההליכים, בהתאם להלכת זאדה.

38. הראיות לכאורה מתבססות ראש וראשונה על הודעות מפורטות של הסוכן המשטרתי וכן על מוצגים (פיזיים) בדמות הסמים, האמל"ח והנשק שנתפסו.

39. הראיות לכאורה אף מתבססות על דו"חות פעולה של מפעילו של הסוכן, דו"חות פעולה ותפיסה של שוטרים אשר ערכו חיפוש בביתו של המשיב וכך גם חוות דעת מומחה לעניין המטענים והסמים שנתפסו, כמו גם על הנשק שנמצא בבית המשיב.

40. המשיב גם אינו מכחיש למעשה כי החזיק נשק בביתו, אם כי טוען שזה נשק שהתכוון לעשות בו שימוש לצורך התאבדות. הוא גם אינו מכחיש למעשה כי מכר לסוכן מטען, רק טוען שמדובר באבקת שריפה – זיקוקי דינור. כשנדרש להתייחס למטעני הצינור שמכר לסוכן, בחר המשיב לשתוק (ר' סעיף 31ב ו־ג לעיל) והוא אכן אינו מכחיש כי ניסה לבצע עסקה עם הסוכן ביחס למכירת אקדח, אלא שהאדם שממנו התכוון לרכוש את האקדח " לקח את זה איתו ונעלם".

41. גם אם נמצא בטיעוני המשיב טיעון המתייחס לכך כאילו הסוכן המשטרתי פעל כ"סוכן מדיח", הרי שהלכה היא כי "בחינת טענות אלו לעומקן ראוי שתיעשה במסגרת ההליך העיקרי" (ר' בש"פ 1924/14 מדינת ישראל נ' זוננשווילי (24.3.14); בש"פ 4395/13 עבאסי נ' מדינת ישראל (27.6.13)). לצד זאת יש אף להדגיש את ההלכה כי " פעולתו של סוכן מדיח – ככל שהתקיימה – אינה פוטרת נאשם מאחריותו הפלילית. עם זאת מעורבות סוכן מדיח עשויה להביא להקלה בעונש " (ר' ע"פ 6097/98 דיין נ' מדינת ישראל (24.6.99)). בענייננו אנו יצוין כי הדברים נאמרים מבלי שנמצא , בשלב מקדמי זה, עיגון בחומר הראיות לטענה כי המשיב אכן "הודח" על ידי הסוכן לבצע את המיוחס לו.

42. כפי שפורט מעלה, קיימות ראיות לכאורה לעבירות בנשק ואמל"ח. בעבירות בנשק בהתאם לסעיף 144(ב) לחוק העונשין, העבירה היא עבירת ביטחון המקימה חזקת מסוכנות סטטוטורית בהתאם לסעיף 21(א)(1)(ג)(2) לחוק המעצרים, וזאת מעבר למסוכנות האינהרנטית הכרוכה בעבירות מעין אלה (ר' בש"פ 7940/12 מדינת ישראל נ' ביומי (6.11.12)). שימוש בחומרי נפץ מקים אף חזקת מסוכנות סטטוטורית מכוח הוראת סעיף 21(א)(1)(ג)(4) לחוק המעצרים (ר' בש"פ 1266/14 אבו ג'אמע נ' מדינת ישראל (24.2.14)).

43. זאת ועוד, בעבירות נשק, הכלל הוא מעצר מאחורי סורג ובריח ואילו החריג הוא שחרור לחלופת מעצר או מעצר בפיקוח אלקטרוני (ר' בש"פ 5679/18 מדינת ישראל נ' עג'אג' (29.7.18)). לעניין עבירות אלו, נקבע כי יש לאזן בין הגנה על שלום הציבור לבין הגנה על זכויות הפרט ולאפשר חלופת מעצר מקום שיהא בה כדי להשיג את מטרת המעצר (ר' בש"פ 6154/10 מדינת ישראל נ' חסן אבו ליל (6.9.10) וקיימים מקרים בהם הורה בית המשפט לשחרר לחלופת מעצר בעבירות נשק (ר' בש"פ 3099/12 מדינת ישראל נ' אבו כליב (19.4.12); בש"פ 726/16 אלחייק נ' מדינת ישראל (23.2.16)).

44. לצד עבירות הנשק המיוחסות למשיב, הרי שמיוחסות לו עבירות של סחר בסם כאשר עבירות אלו, ובמיוחד שאינן של החזקה לשימוש עצמי, והנמנות על עבירות הפצת הסם, מקימות חזקת מסוכנות מכוח הוראת סעיף 21 לחוק המעצרים (ר' בש"פ 2746/11 פלוני נ' מדינת ישראל (11.5.11)). הלכה היא כי ככלל, אין מקום להורות על שחרורם של נאשמים בסחר בסמים לחלופת מעצר, עם זאת כלל זה איננו מוחלט ובצידו ייתכנו מקרים חריגים שיצדיקו שחרור לחלופה (ר' בש"פ 6985/10 עזרא נ' מדינת ישראל (6.1.10); בש"פ 9595/09 קורס נ' מדינת ישראל (7.12.09)).

45. טיעוניה של ב"כ המשיב לעניין מצבו הרפואי של המשיב כוחם יהיה יפה (אם בכלל) לשלב ניהול ההליך בתיק העיקרי, ולא נמצא כי יש בהם לפגוע בעוצמת הראיות לכאורה הקיימות בתיק זה. כך גם טיעונה שהסוכן המשטרתי לא תיעד את מפגשיו עם המשיב בהקלטות שמע או וידאו, כוחו יהיה יפה לדיון שיתקיים בתיק העיקרי. לא מצאתי ממש בדבריה, כי טיעונה לעיל משליך לעניין המסוכנות ומהווה כרסום ראייתי (ר' עמוד 9 לפרוטוקול, שורות 7 –8). טיעונה כי אותו "כרסום בראיות" יש בו לאפשר שחרורו של המשיב (ר' עמוד 10, שורות 16 –17), נדחה על ידי. לא מצאתי קיומו של כרסום כזה, קל וחומר הפוגע פגיעה של ממש בעוצמת הראיות לכאורה.

סוף דבר

46. בהינתן כל האמור לעיל, נמצא כי קיימות ראיות לכאורה לאישומים המיוחסים למשיב וכי מתקיימת עילת מעצר בעניינו.

47. סעיף 21(ב)(1) לחוק המעצרים קובע בין היתר, כי בית משפט לא ייתן צו מעצר אלא אם נוכח שיש ראיות לכאורה להוכחת האשמה ואם "לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה בתנאי שחרור שפגיעתם בחירותו של הנאשם פחותה".

48. כך גם נפסק בבש"פ 11559/04 כפיר כהן נ' מדינת ישראל (23.12.04) בין היתר, כי "בכל חלופת מעצר יש סיכון מסוים שהציבור לוקח על עצמו שמא החלופה לא יהא בה כדי לנטרל את המסוכנות ושמא אותו משוחרר יפר את תנאי השחרור וישוב לבצע עבירות" וזאת משום שחלופת מעצר היא לעולם מענה יחסי אך יש לקבלה אם היא מבטיחה את שלום הציבור במידה סבירה.

49. בנסיבות העניין ולא מבלי התלבטות, בשים לב אף למצבו הרפואי של המשיב ונוכח העובדה כי ניתנה הסכמת המבקשת בעבר לקבלת חוות דעת פסיכיאטרית בענייננו, ובטרם תינתן החלטה סופית בבקשה, מצאתי להורות על הגשת תסקיר מעצר, וזאת מבלי לקבוע מסמרות לעתיד ולבל יטפח המשיב ציפייה או הסתמכות.

50. בהמשך להחלטה מיום 4.7.19 ובשים לב לבקשת הפסיכיאטר המחוזי מיום 14.7.19, יואיל הפסיכיאטר המחוזי לעשות כל מאמץ ולהמציא את חוות הדעת הפסיכיאטרית לעניין כשירותו הדיונית והמהותית של המשיב, לתיק בית המשפט וכן לשירות המבחן, וזאת עד ליום 10.8.19.

51. שירות המבחן מתבקש להגיש תסקיר מעצר בעניינו של המשיב, תוך התייחסות אף למצבו הרפואי –הנפשי, לרבות בחינת היתכנות שחרורו באיזוק אלקטרוני, עד ליום 1.9.19.

52. נקבע בזאת דיון לאחר קבלת תסקיר המעצר (וחוות הדעת הפסיכיאטרית) ליום 2.9.19 שעה 10:00 ( מועד המתאים ליומן ב"כ המשיב ),בפני השופט התורן.

53. המשיב יהיה נתון במעצר עד מתן החלטה אחרת.

54. שב"ס ידאג להבאת המשיב לדיון שנקבע.

55. שב"ס יעניק למשיב את כל הטיפול הרפואי והתרופתי לו הוא נזקק וישׂימוֹ בהשגחה המתאימה למצבו.

56. ב"כ המשיב תדאג להעביר לשב"ס בהקדם כל מסמך רפואי שברשותה הנוגע למצבו הבריאותי–נפשי.

57. המזכירות תשלח העתק ההחלטה לשירות המבחן ולפסיכיאטר המחוזי בהקדם, וכן תוודא זימונו של המשיב באמצעות שב"ס לדיון שנקבע.

ניתנה היום, כ"ב תמוז תשע"ט, 25 יולי 2019, במעמד הצדדים.