הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו מ"ת 1378-09-21

לפני
כבוד ה שופט שמואל מלמד

מבקשים

מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד רותם נוימן וסרמן

נגד

משיבים

1. יצחק גויטע (עציר)
ע"י ב"כ עו"ד מור עטיה
2. תמיר סרור (עציר)
ע"י ב"כ עו"ד גד זילברשלג
3. יצחק סבן (עציר)
ע"י ב"כ עו"ד משה סוחמי

החלטה

בעניינם של המשיבים התקיים דיון ביום 6.12.21 בבקשה למעצרם של המשיבים עד לתום ההליכים. בעוד המבקשת עתרה לעצור את המשיבים לקבלת תסקירים ובחינת מפקחים.

תסקירי שירות המבחן
בעניינו של משיב 1 התקבל תסקיר שרות מבחן למבוגרים מיום 16.11.21 לפיו המשיב בן 20, רווק, עד מעצרו התגורר עם אמו ושניים מאחיו . עבד כחצי שנה טרם מעצרו בתחום סחר במכוניות כשבמקביל ריצה מאסר בעבודות שרות בגין עבירות מתחום אלימות ומרמה. שרות מבחן תיאר בתסקיר את תולדות חיו של משיב 1, לפיו התגלו בעיות משמעת ואלימות והוא עבר בין מסגרות ואובחן בעברו כסובל מהפרעת התנהגות קשה ולאורך השנים נעשו ניסיונות רבים ע"י שרות מבחן לנוער ושירותי הרווחה בקהילה לשלבו במסגרות מותאמות, אולם לא צלח בשל סירובו. שרות מבחן פירט אודות משפחת מוצאו של משיב 1 והרקע לעבריינות של המשיב. בהתייחסותו לנסיבות מעצרו, המשיב הפחית מחומרת האירוע. הדגיש כי אינו גזען וכי בקשר עם חברים ערבים, מסר כי נסחף בלהט ההפגנה והאווירה המסיתה במועד האירוע. לתפיסתו כי ערך שינוי בהתנהגותו עד מעצרו וכי העבירה הנוכחית אינה מאפיינת את אורח חייו. שרות מבחן מציין התרשמותו ממשיב שמגיל צעיר גדל במערכת משפחתית מורכבת ללא מערכות תמיכה משמעותיות, מכוונות ומציבות גבולות. שלאורך השנים התמודד עם קשיים רגשיים שלא עובדו וטופלו באופן מותאם. לכן מתקשה להתמודד עם מצבי משבר ותסכול. וכיום ביטא תובנה ראשונית לחומרת מצבו ורצון להתנהל באופן תקין.
שרות מבחן ציין כי הערכת הסיכון היא סיכון להישנות העבירה באופן בינוני ומידת החומרה הצפויה במידה ותישנה העבירה היא גבוהה. ולכן לטענתן על חלופת המעצר ביתית להיות הרמטית, אינטנסיבית וסמכותית. שרות מבחן פירט בתסקיר את מקום המעצר ומסגרת הפיקוח המוצעת והתרשמותם כי המפקחים ממוקדים בסיוע שעל גורמי הטיפול לתת למשיב כמו קידום גיוסו לצבא ומתקשים להבין קשייו להיעזר בגורמי הטיפול והסיכון בו מצוי. לאור כל האמור בתסקיר, שרות מבחן ציין התרשמותו כי בהיעדר מודעות ותובנה משמעותית לבעייתיות שבהתנהגותו וללא גורם פיקוח אנושי אינטנסיבי, סמכותי ומציב גבול, אין באמצעי טכני כפיקוח אלקטרוני להפחית סיכון. ולפיכך נמנעו בהמלצה גם על מעצרו בפיקוח אלקטרוני.

בעניינו של משיב 2 התקבל תסקיר שרות מבחן למבוגרים מיום 5.12.21 לפיו משיב 2 כבן 22, רווק, טרם מעצרו התגורר בבית הוריו ועבד כמתדלק. שרות מבחן פירט אודות תולדות חיו של משיב 2 ומשפחת מוצאו וכן תיאר מצבו הרפואי שדרש מעקב וטיפול רפואי לאורך שנות התבגרותו ובשל זאת אף לא גויס לצבא. מתסקיר שרות מבחן עולה כי משיב 2 נעדר הרשעות קודמות ותלויים כנגדו שני תיקי מב"ד מתחום רכוש ואלימות. כעת זהו מעצרו הראשון בחייו ומתאר קשיים בהתמודדות עם המעצר, קשיי שינה, חרדות ומחשבות אובדניות , המשיב 2 תיאר בפני שרות מבחן התנהלותו באשר לרקע מעצרו כאימפולסיבית אשר נבעה מכעס שצבר נוכח המצב הפוליטי והחברתי במדינה באותה עת. כן שלל הגעה למקום האירוע בכוונה לפגוע. שרות מבחן ציין כי מהאופן בו תיאר המשיב את התנהלותו ניתן להתרשם מקשיי שליטה בולטים בכעסים והיעדר יכולת לבלום את ההסלמה בהתנהגותו התוקפנית. להתרשמותם שגם כיום מתקשה המשיב לבחון את דפוסי התנהלותו האלימים באישיותו ומתייחס להתנהלותו בעת האירוע כנקודתית אשר נבעה מהשפעה סביבתית. שרות מבחן ביצע הערכת סיכון למשיב ומצאו כי רמת הסיכון להישנות התנהגות אלימה הינה בינונית וכי במידה והמשיב יהיה מעורב בעבירת אלימות, התוצאות צפויות להיות אף הן בדרגת חומרה בינונית.
שרות מבחן בחן את מקום המעצר ומסגרת פיקוח מוצעת וציין התרשמותם מהוריו של המשיב אשר נרתמים לסייע למשיב ומבינים את הצורך בהגברת מעורבותם בחייו, אך עם זאת על אף מאמציהם הרבים הם התקשו להוות למשיב גורם סמכותי ומציב גבול ושרות מבחן ציין התרשמותו כי הוריו יתקשו לזהות גורמי סיכון בהתנהלותו ולצמצמם וכי לא יהוו גורם מארגן מספיק מול מצבי קונפליקט וקשיים אשר עלולים להתעורר בתנאי מעצר הלחוצים בפיקוח אלקטרוני.
באשר לאחיו של המשיב, שרות מבחן ציין כי להערכתם אין בידם להביא הפחתה משמעותית ברמת הסיכון שלו להישנות התנהלות בעיתית. כמו כן לאור עיסוקם ומחויבותם, פניותם לצורכי פיקוח הינה מצומצמת ביותר. באשר לשאר המפקחים, שרות מבחן פירט עמדתם וכן הת רשמותם כי הם מתקשים לבחון לעומק את הסיכון במצבו של המשיב ומתרכזים באלמנט ההרתעתי של חווית המעצר ועל כן להערכת התאמתם אינה מספקת.
לאור כל האמור בתסקיר שרות מבחן ציין כי הם סבורים שלא ניתן לראות בגבול חיצוני של הפקא"ל כגורם מפחית סיכון כשלעצמו ובמצב דברים זה אינם ממליצים על שחרורו של משיב 2 מהמעצר.

בעניינו של משיב 3 התקבל תסקיר שרות מבחן למבוגרים מיום 29.11.21 לפיו משיב 3 כבן 28, רווק שטרם מעצרו התגורר בבית הוריו ועבד במסעדה. שרות מבחן פירט אודות תולדות חיו ומוצאו המשפחתי של המשיב וכי המשיב תיאר קשרים משפחתיים חמים והדוקים ותמיכת בני המשפחה בו, בפרט בעיתוי הנוכחי. המשיב מסר כי סיים 10 שנ"ל ולא שירת בצבא בשל אי התאמה, זאת לדבריו על רקע מעורבות שולית כקטין, שלא התגבשה לידי העמדתו לדין ומסר בפני שרות מבחן כי חווה תסכול נוכח אי גיוסו לצה"ל. שרות מבחן ציין כי המשיב 3 נעדר הרשעות קודמות או תיקי מב"ד וכי המשיב התייחס לחריגות מעצרו לחייו, תוך שהדגיש תפקודו התקין והיציב במישורי חייו השונים, בכלל זה עבודה וקשרים משפחתיים. שרות מבחן פירט בתסקיר כי המשיב מסר שהגיע לאירוע באופן אקראי ונוכח מעצרו הוא חש אכזבה עצמית, התקשה להסביר מעשיו, התייחס להתנהגותו האלימה והאימפולסיבית כקשורה למתח ששרר אז בארץ, כשנראה כי בנסיבות האירוע התקשה לפעול באופן שקול, הושפע מהתנהגות אלימה של אחרים. שרות מבחן ציין התרשמותו כי כיום המשיב מסוגל לבחון באופן מסוים וראשוני בקשייו, בחירותיו ואחריותו לבעייתיות במצבו.
שרות מבחן ביצע הערכת סיכון המפורטת בהרחבה בתסקיר, ולהערכתם עולה כי קיימת רמת סיכון בינונית למעורבות חוזרת בהתנהגות אלימה, כשמידת תוצאות האלימות צפויה להיות בדרגת חומרה גבוהה. ורמת הסיכון יכולה לעלות במסגרת קבוצת תוקפים. שרות מבחן בחן את מקום המעצר ומסגרת פיקוח מוצעת וציין התרשמותם ממפקחים מוצעים המקיימים עם המשיב קשרים משמעותיים והדוקים אך לא צפו התנהגות מיוחסת ולא זיהו מעורבותו עד לרגע מעצרו. למרות התרשמותם להערכת שרות מבחן המפקחים יתקשו לזהות לחצים וסיכונים ולמנוע אותם. מאחר ופקא"ל נותן פיקוח טכני בלבד ודרוש לצדו פיקוח אנושי תומך וערני. שרות מבחן ציין כי לא ימליצו על מעצרו של משיב 3 בפקא"ל.

טענות המבקשת
ב"כ המבקשת טענה בדיון בפניי כי עובדות כתב האישום שבהם מואשמים המשיבים הן מוכרות וידועות. והשורה התחתונה של שלושת התסקירים הינה ברורה . ב"כ המבקשת פרסה את מצבם של כל המואשמים בפרשייה, כל משיב תיקו ונסיבותיו. לטענתה במקרה זה שירות המבחן בחן הן את הסיכון והמסוכנות של כל אחד מהמשיבים ואת המפקחים המוצעים, התייחס לכל אחד מהם ומצא שחלופות המעצר המוצעות לא מתאימות כדי לאיין את ה מסוכנות הנשקפת מכל אחד מהמשיבים. ולפיכך כשהתרשמות שירות המבחן היא ברורה, היא סבורה שאי ן מקום לשחרר את המשיבים לחלופות. לטענת ב"כ המבקשת כלל המעורבים באירוע הנוכחי אשר הועברו למעצר באיזוק אלקטרוני, זאת כאשר היתה המלצה של שירות המבחן לעשות כן. זה המקרה גם בפרשות אחרות.
ב"כ המבקשת הפנתה לפסיקת בית המשפט העליון לגבי שחרור ממעצר בניגוד להמלצה שלילית של שירות המבחן. לגבי משיב 1 טענה ב"כ המבקשת כי הוגש בעניינו תסקיר שמתייחס הן להסטוריה שלו, המסוכנות שלו, היכולת לאיין אותה ולמפקחים. לטענתה חרף גילו הצעיר, זו לא ההסתבכות הראשונה של המשיב עם החוק. נסיונות שיקום וטיפול בעניינו לא צלחו. הפנתה לתסקיר שמתאר השתלבות של משיב 1 בתוכניות לאורך השנים, נסיונות גם של שירות המבחן לנוער וגם של שירותי הרווחה בקהילה שלא צלחו. כן ציינה כי שירות המבחן התייחס ליכולת של המפקחים לאיין את המסוכנות ולהוות גורם סמכות. ב"כ המבקשת טענה כי לאור שמיעת המפקחים באולם בית משפט נראה כי התרשמות שירות המבחן היא מדויקת. ב"כ המבקשת הפנתה לעובדות המתוארות בכתב האישום, לטענתה מדובר במי שלא סתם נכח במקום אלא היה אחד מהמחוללים של האירוע. ולטענתה המפקחים אף לא מספ יק מעורים במעשים המיוחסים למשיב 1. לא יכולים להציב לו גבולות כנדרש. כן הפנתה לתסקיר שירות המבחן ש ציין כי אין מקום להורות על שחרורו של המשיב 1 וכן לא לחלופה המוצעת.
בעניין משיב 2 טענה ב"כ המבקשת כי בית המשפט שמע את המפקחים ואין ספק שהמפקחים הם נורמטיביים, מבינים את המעשים. ביקשה להציג לבית המשפט מקבץ של תמונות בהן נצפה המשיב 2 כאשר הוא מכה באכזריות את המתלונן. כן הפנתה לסרטונים מיום האירוע. ב"כ המבקשת ביקשה שבית המשפט יתרשם מהסרטונים, מעוצמת מעורבותו של משיב 2 במעשים, ממידת האכזריות בתקיפת המתלונן ועוד. לטענתה יש משמעות לעוצמת המסוכנות האידיאולוגית ולמעורבות משיב 2 באירוע, לכן לטענתה עוצמת המסוכנות, רמת האכזריות, פרץ האלימות מהמשיב מלמדים שלא ניתן לתת בו אמון במסגרת חלופת מעצר, גם לא בפיקוח אלקטרוני.
אשר למשיב 3 , טענה ב"כ המבקשת כי באופן דומה למשיב 2, גם בעניינו של משיב 3, הפער בין התנהלותו עובר לאירוע לבין עוצמת האלימות שהוא גילה באירוע עצמו, הוא פער המלמד עוד יותר על המסוכנות הנשקפת ממנו ועל יכולתם המוגבלת של המפקחים לצפות ולאיינה. ב"כ המבקשת ציינה כי כלל המפקחים העידו כי המשיב לא שיתף אותם, טענו שלא ידעו על מעורבותו באירוע. לפיכך לטענתה הדברים שנכתבו בתסקיר הם מדויקים. ב"כ המבקשת טענה כי יש הלימה בין הדברים שנכתבו בתסקיר שרות מבחן לבין הדברים שנאמרו באולם בית משפט ע,י המפקחים שהעידו . לכן, לעמדתה המפקחים לא יוכלו להציב גבולות ו להיות גורמים סמכותיים. לפיכך ביקשה לא לשחרר את המשיבים, אף לא לחלופת מעצר.

טענות ב"כ המשיבים
ב"כ משיב 1 טען בפניי כי באשר לתסקיר הוא לא ראה איזה שהן אמרות ששוללות את המפקחים בגלל יכולת הפיקוח שלהם. לטענתו גם ביחס למשיב, ההתרשמות השלילית היא בגלל ניסיון העבר ולא בגלל התרשמות מהמשיב בהווה. לטענת ב"כ משיב 1 יש צורך לבחון מי באמת היכה את המתלונן וכי אין מקום לגזור גזירה שווה לבין מי שהיכה את המתלונן לבין מי שנכח. לטענתו אין מחלוקת שהמשיב לא פגע במתלונן ועל כך יש השפעה ממשית להחלטה לשחרור באיזוק אלקטרוני אף חרף המלצת שרות מבחן . ב"כ משיב 1 הפנה להחלטות נוספות שניתנו בתיקי מבצע שומר חומות, כשבית משפט העליון בסופו של יום הורה על השבת התיק לבית משפט מחוזי על מנת לבחון פיקוח אלקטרוני. ב"כ משיב 1 טען כי יש לקחת בחשבון את העובדה שעניינם ינוהל עוד זמן רב ואין להותיר את המשיב עוד זמן רב של ממש. יש להתייחס לנקודות אור שיש בתסקיר, בזיקה לגילו הצעיר של המשיב, לעובדה שלראשונה יש למשיב את הנכונות לערוך שינוי ולהכיר הכרה ראשונית במצבו. ב"כ משיב 1 ציין כי סבור ש בהליך כזה דווקא ניתן יהיה למנף הליך טיפולי, דבר שלא יתאפשר כל עוד המשיב 1 במעצר.
ב"כ משיב 1 ציין כי היה הכרח להבהיר בתסקיר שרות מבחן איזה מפקח מומלץ ואיזה לא ממליץ וכן מדוע הוא לא מומלץ . אז זה היה מאפשר קיום דיון לגופו של עניין ביחס לאותו מפקח.
ב"כ משיב 1 ציין כי למשיב 1 אין הכרות מוקדמת עם מי מהמשיבים והוא לא היה בחלק מתנועה או ארגון כלשהו. לטענתו אין בתסקיר אינדיקציה, להבדיל מאחרים, למניע גזעני או דפוס אידיאולוגי או עמדות גזעניות כלשהן. לכן תהה מה הסיכון . טען כי אם החשש זה משליחת מסרון אזי יש לזה פתרון של טלפון "טיפש ". ב"כ משיב 1 טען כי לגבי המפקחים הם מסוגלים לבצע כל פעולה, אחת מהן אף הוכיחה שהיא יכולה לשמש כמפקחת, היא שימשה מפקחת בעבר ללא הפרות.

ב"כ משיב 2 טען בפניי כי סבור שאין במפקחים המוצעים כל רבב והם מתאימים לשמש כמפקחים על המשיב בנסיבות תיק זה ובנסיבות המשיב הזה. לטענת ב"כ משיב 2, אין מדובר בהתארגנות ותכנון. המשיב 2 לא מכיר את אף אחד מהמתכננים. ההגעה שלו למקום האירוע היא ספונטנית וכי מדובר במשיב צעיר בן 22 ללא עבר פלילי . מדבר בפעם ראשונה שמשיב 2 במעצר , לטענתו יש לכך משמעות, אף שרות מבחן ציין זאת בתסקיר. ב"כ משיב 2 טען כי התסקיר הוא לא שלילי. המסקנה הסופית שלו לא עולה בקנה אחד עם התסקיר במלואו. ב"כ משיב 2 טען כי המשיב שהשלים 12 שנות לימוד, עם קשיים רבים ברמה הרגשית לימודית לאורך השנים. בשל מאמצים שלו ושל כל המשפחה הוא תפקד וכן ישנה יציבות תעסוקתית והוא עובד באופן קבוע ולא מדובר באדם שמשלח ידו היא עבריינות אידיאולוגית אלא אדם נורמטיבי שעובד.
ב"כ משיב 2 טען כי משיב 2 מקבל אחריות באופן כללי. המאזניים נ וטות במקרה זה לשחרור ולא למעצר. טען ב"כ משיב 2 כי הערכת נסיכון היא אומנם בינונית, אבל בתיק זה בהערכה כזו, אנשים שוחררו. לטענתו אין קביעה שאין סיבה שלא לתת במשיב 2 אמון. שמונת המפקחים שהגיעו לשירות המבחן, שהם בני משפחה, מבינים את תפקידם, ללא עבר פלילית, בעלי עמדה ביקורתית ומגנה, לכל אחד יש ניואנס שלא ידעו קודם, דבר זה לא יכול להיות בעוכריהם. ב"כ המשיב 2 הציג פסיקה שבה בית המשפט מתרשם מהמפקחים שיכולים לשמש כמפקחים למרות התייחסות שירות המבחן ובית משפט העליון אישר את ההחלטות. ב"כ משיב 2 טען לעניין המפקחים המוצעים כי המסקנה של שרות מבחן כי המפקחים לא יוכלו לפקח עליו אין בה ממש. ב"כ משיב 2 טען כי המפקחים אנשים ענייניים, שלוקחים את הדברים בפרופורציות הנכונות ויעשו את כל הנדרשת במלאכת הפיקוח, ולא כמסקנת שרות המבחן.

ב"כ משיב 3 טען בפניי כי לטענתו מדובר במפקחים הגונים. עצם זה שלא ציפו את התנהגותו של המשיב אינה יכולה להיות סיבה, מדוע הם לא ראויים לשמש כמפקחים, לטענתו זה לא מתיישב עם הערכת הסיכון. ב"כ משיב 3 טען כי המשיב 3 אדם נעדר הרשעות, זהו מעצרו הראשון, אין מב"דים, הוא הגיע באקראי למקו ם. טען כי אינו מבין הכיצד מצפים שההורים שלו, אנשים מהיישוב יצפו שיום אחד הוא יבצע עבירה כזו . ב"כ משיב 3 טען כי מדובר במי שקם בבוקר, הולך לעבודה חוזר מהעבודה הביתה, ללא תיקים פליליים. לפיכך טען שאין שום היגיון לומר שההורים אמורים היו לצפות את התנהגות המשיב . ב"כ משיב 3 טען בחריפות כנגד התסקיר שלטענתו לא הגיוני לרשום ציפייה כזו ועל סמך זה לפסול מפקחים. ב"כ משיב 3 טען אודות פרשות דומות מתקופת המבצע הצבאי וכי בית המשפט העליון הורה לשחרר גם כאשר היה תסקיר שלילי. ציין כי באירוע זה להבדיל מהאחרים המשיב 3 גר קרוב למקרה האירוע. הוא לא היה מעורב במסרונים. ב"כ משיב 3 טען אודות החלטות שחרור בתיקים דומים ולאור כל האמור ביקש שבית משפט ישמע את המפקחים ויתרשם מהם.

דיון והכרעה:
כאמור מעצרו של עצור עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו בהליך העיקרי תלוי בהתקיימותם של שלושה תנאים מצטברים כפי הקבוע בהוראת סעיף 21 לחוק המעצרים. תנאים אלה הם: קיומן של ראיות לכאורה להוכחת האשמה; קיומה של עילת מעצר; והיעדר חלופה אשר הולמת את מטרת המעצר תוך פגיעה פחותה בחירות הנאשם. במסגרת זו ניתן לבדוק גם את האפשרות להורות על מעצרו של הנאשם בתנאי פיקוח אלקטרוני, או לבחון חלופות מעצר אחרות. במקרה הנוכחי הסכימו המשיבים לקיומם של ראיות ועילת מעצר וטענו לעניין החלופה.

כאשר בית המשפט בוחן חלופת מעצר, בפניו עומד ים שלושה נתונים. הראשון, חומרת המעשים על פי האמור בכתב האישום. השני, עברו הפלילי של המשיב המעיד על מועדות . השלישי, אמודן מסכנות על פי האמור בתסקיר שירות המבחן והמלצת שירות המבחן. ההלכה קובעת כי סטייה מ"המלצה שלילית של שירות המבחן תיעשה רק באופן חריג מקום בו קיימים טעמים כבדי משקל המצדיקים זאת". לעניין זה ראו בש"פ 6891/21.
בית המשפט יציין כי במקרה הנוכחי כתב האישום המיוחס למשיבים הוא כתב אישום חמור מאד. מעשייהם של המשיבים הוא אלימות לשם אלימות ואין מעבר לכך דבר. אווירת הלחימה במסגרת מבצע שומר חומות הביאה את המדינה לידי רתיחה ואנשים שונים לקחו את החוק לידהם ופשוט ביצועו עבירות אלימות שמטרתם היא לפגוע באחרים שאינם מהמחנה שלהם כפי שהם תופסים זאת. נטענה הטענה לגבי חלק מהמשיבים כי חלקם היה קטן, הם אף הגיעו בצורה ספונטנית ולא מתוכננת. בית המשפט יאמר כי למידת ההשתתפות ודרך ההגעה למקום היא דבר בעל משקל מועט בהחלטה זו. שכן על בית המשפט לבחון בשלב הנוכחי את הסיכון מהמשיבים. השתתפות באירוע המוני שמטרתו היא לפעול בצורה אלימה לשם אלימות מעיד על העדר גבולות פנימי שיש בכוחם לרסן אלימות. החשש הוא כי בשעת דחק בהעדר גבולות לא יהיה כדי למנוע אלימות, לא נדרש אירוע בטחוני נוסף כדי שהאלימות תפרוץ. מעצר באיזוק אלקטרוני הוא אירוע די דרמטי כדי שאלימות תתבצע כמצב דחק. דבר שעלול להביא לחזרה לאלימות, המעיד על סיכון גבוה.

שירות המבחן סבר בבחינה פרטנית לגבי כל אחד מהמשיבים לקבוע כי רמת הסיכון היא בינונית בהתחשב בפרמרטים שנבחנו לגבי כל אחד מהמשיבים. בית המשפט מאמץ המלצה זו בהתחשב באמור בתסקירי שירות המבחן. כאשר נקודת המוצא היא כזו של כתב אישום חמור, רמת סיכון בינונית, על מנת לאיין סיכון על המפקחים המוצעים להיות מסוגלים להציב למשיבים גבולות מתוך חשיבה כי על בית המשפט לסמוך על המפקחים כמי שעשויים לעשות מלאכתם. לא מדובר בפיקוח טכני בו המפקח ברגע שעצור המעצר באיזוק מפר הוא מדווח. מצופה ממפקח באיזוק אלקטרוני למנוע הפרה של תנאי השחרור ועל המפקח להיות בעל יכולת, מעבר לפיקוח הטכני, להיות אדם המסוגל לזהות כי עומדת להיות הפרה ולמנוע אותה בטרם היא מתרחשת. המפקח צריך להיות אדם סמכותי שיש לו היכולת שליטה מינמלית על העצור והעצור נשמע לו. שירות המבחן בחן את כלל המפקחים שהוצעו לפיקוח ומצא אותם אנשים מתפקדים המבינים את החובה הטכנית של הפיקוח. אולם לא מצא אותם כמפקחים שיש ביכולתם להציב גבולות ולהיות גורמים סמכותיים שיכולים לזהות מצבי סיכון.

חשוב לזכור כי מעצר באיזוק אלקטרוני הוא מעצר לכל דבר ועניין. אלא שגורמי הפיקוח אינה רשות בתי הסוהר אלא קרובי המשפחה ולעיתים חברים של העצור. לכן מלאכה של המפקחים היא קשה שבעתיים הם אמורים להיות בעלי יכולות של סוהרי שב"ס עם ניגוד עניינים של קרבה לעצור. בנסיבות אלו בית המשפט צריך לדעת כי שיחרור יכול להיות ממושך וארוך ללא הפרות.

שירות המבחן לא בא בהמלצה לחלופת מעצר ובנסיבות אלו היה מקום לדחות את הבקשה, שכן העדר עבר וגיל צעיר אינם נסיבות כבדות משקל שעה שדוחים המלצת שירות המבחן. ויחד עם זאת, לאור חלוף הזמן בו מ צויים המשיבים במעצר, העובדה כי מאז הארץ שקטה, ניתנו החלטות בפרשיה זו בהן היו המלצות לשחרור של שירות המבחן להורות על שחרור באיזוק אלקטרוני והכן הוחלו חלופת מעצר בפרשיה . הרי שנכון הייתי לבחון מעצר באיזוק אלקטרוני. בנסיבות אלו שמעתי את המפקחים המוצעים. לגבי המשיב 1 מצאתי כי אימו של המשיב 1 מתאימה למלאכת הפיקוח. יתר המפקחים אינם מתאים למלאכת הפיקוח להתרשמותי מפקחים אלו כפי שרשם שירות המבחן לא יוכלו להציב גבולות ולפקח בצורה יעילה על המשיב. לגבי המשיב 2 מצאתי כי אימו של המשיב ואביו יכולים להיות מפקחים אפקטיבים יתר המפקחים אינם מתאימים חלקם בהעדר פניות וחלקם נקטו בגישה מגוננת וההתרשמות כי אינם יכולים להציב באמת גבול למשיב. לגבי הוריו של המשיב 2 קיים קושי משמעותי כיוון ששניהם עובדים בשעות הבוקר, גם אם יקחו חופשות זמן מסוים הדבר לא יוכל להימשך לאורך זמן ובתוך תקופה קצרה בית המשפט יאלץ להוסיף מפקחים נוספים שאינם מתאימים. לגבי המשיב 3 אימו של המשיב 3 נמצאה מתאימה לפיקוח יתר המפקחים אינם מתאימים בה עדר יכולת לזהות מצבי סיכון והעדר יכולת להציב למשיב גבולות. בית המשפט יאמר כי לאחר שמיעת המפקחים אני סבור כי שירות המבחן תאר נכונה את המצב ולא מצאתי כי שירות המבחן כתב דברים שאינם תואמים את המציאות כפי שניסו הסנגורים לתאר. טוב היה לו הסנגורים היו נמנעים מלומר דברים בגנות שירות המבחן ולהתמודד עם הקשיים גופם.

לאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים וכן שמיעת המפקחים שהובאו לפניי אני סבור כי לא ניתן להורות על מעצר המשיבים באיזוק אלקט רוני. מידת המפקחים המתאים לפיקוח היא דלה ביותר ואינה יכולה להוות מערך פיקוח כולל והרמטי.

סוף דבר אני מורה על מעצרם של המשיבים עד לתום ההליכים כנגדם.

ניתנה היום, ה' טבת תשפ"ב, 09 דצמבר 2021, בנוכחות הצדדים.