הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו הפ"ב 20170-08-19

לפני
כב' השופטת י. שבח, סג"נ

מבקשים

  1. שיר טליס
  2. קרן מכלוף טליס

ע"י ב"כ עו"ד אריה נח

נגד

משיבים

  1. יוסי נגר
  2. אפיק נגר
  3. א.ב נגר ייזום והשקעות בניין בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אשר נחתומי

משיבה 3 ע"י המנהל המיוחד עו" ד דורון ערוסי

4. עו"ד גלעד וקסלמן –הבורר

פסק דין

המבקשים עותר ים לחייב את הבורר עו"ד גלעד וקסלמן, שהתפטר מתפקידו כבורר בסכסוך שבין הצדדים, להמשיך בתפקידו זה, ולחילופין למנות בורר אחר, ולחילופי חילופין להצהיר כי תנית הבוררות מיצתה עצמה כך שהסכסוך יתברר בבית המשפט.

1. ברקע לבקשה - סכסוך המקור שבין הצדדים שנסב על שותפות עסקית במיזם נדל"ן במקרקעין שהיו בבעלות המבקשים, ובתביעות הדדיות שביניהם, שתחילתן בבקשה למינוי בורר שהוגשה עוד בשנת 2016 בהסתמך על תנית בוררות שבסעיף 6 להסכם שבין הצדדים.

2. עו"ד גלעד וקסלמן (להלן-הבורר) מונה לתפקיד הבורר בהחלטת יו"ר לשכת עורכי הדין מיום 24.10.2017, לאחר שמינוי הבורר המקורי בוטל בהסכמת הצדדים. הצדדים הגישו לבורר כתבי טענות, אך טרם הוחל בהוכחות, בין השאר, נוכח הליכי פירוק בהם מצויה המשיבה 3 . המשיבים גם לא שילמ ו את שכר הבורר. בהחלטתו מיום 03.07.2019 קבע הבורר כי יחל לדון בשלב זה בתביעת המבקשים, אף קבע מועדי הוכחות לשם כך, בעוד שביחס לתביעת המשיבים הורה כי " עד שלא יוסדר תשלום שכר הטרחה, לא יתקיים דיון הוכחות".
3. אלא שההוכחות לא נשמעו. בהחלטתו מיום 14.07.2019 הודיע הבורר על התפטרותו ונימק זאת באירוע שהתרחש ביום 09.07.2019 עת מר יוסף נגר, משיב 1 בהליך, הגיע למשרדו, דרש לפגוש אותו במעמד צד אחד, ומשנדחה – " החל לצעוק לגדף ולאיים כי בין היתר בפעם הבאה הוא 'יפרק את המשרד'". לא הועילו בקשות הבורר כי יעזוב את המשרד, ונגר התפנה מהמקום רק בהתערבות אנשי משטרה שזומנו למקום (להלן- האירוע).
אין מחלוקת ממשית כי האירוע האמור אמנם התרחש, וכי הבורר מסרב בעטיו להמשיך בקיום הבוררות.

4. ישיבת בית המשפט בהליך שבכותרת שנקבעה ליום 15.03.2020 בוטלה נוכח ההודעה בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 לאותו יום.
הוצע לצדדים ע"י בית המשפט כי יינתן "פסק דין מנומק על יסוד כתבי הטענות, וללא הוצאות", והם הביעו הסכמתם לכך.

5. המבקשים מלינים על ההוצאות הכספיות בהן נשאו ביחס לסכום ההוצאות המצומצם שנפסק לזכותם, כמו גם על התנהלותם הדיונית של המשיבים אשר "דחו וביטלו את דיוני ההוכחות, כאשר כל פעם נאחזו בתירוץ אחר". התנהלות זו, לוקה לשיטת המבקשים בחוסר תום לב, ונועדה לגרום להם לעינוי דין, עת הצד שכנגד "הפר לכל אורך ההליך את החלטות הבורר, לא שילם את שכר טרחתו של הבורר, נהג בחוסר תום לב, התנהל בבריונות ואלימות", באופן המקים "תחושת אי צדק מתסכלת ביותר", ו"פוגע באינטרס הציבורי לחיזוק מוסד הבוררות".

6. המשיבים לא הכחישו את האירוע. הם סבורים כי הבורר אינו יכול להמשיך בתפקידו מ"שלא ניתן לגשר על הפערים בין הבורר למשיבים", שכן הבורר פעל "תוף הפלייה ברורה ופגיעה בכללי הצדק הטבעי" עת החליט לברר רק את תביעת המבקשים. אף מדגישים השלב ההתחלתי בו מצויה הבוררות.
המשיבים סבורים שיש להיעתר לבקשת הבורר ולהורות על מינוי בורר חדש.

7. גם הבורר הגיש נייר עמדה, בו טען כי אין לחייב בורר להמשיך בתפקידו עת צד להליך הבוררות מאיים עליו, ונוהג באלימות כלפיו וכלפי צוותו.
בתצהיר מטעמו הוא מתאר את האירוע:
"ביום 9.7.19 בשעת הצהריים הגיע יוסף נגר אל משרדי ונכנס לשטח המשרד המיועד לעובדים בלבד ודרש להיפגש עמי על מנת לקבל הנחה בתשלום שכר הטרחה... עובדי משרדי הבהירו ליוסף כי אינני מקיים שיחות או פגישות חד צדדיות... יוסף סירב להשלים עם דברים אלה והחל לצעוק, לגדף ולאיים בשטח המשרד לעיני העובדים כי בין היתר בפעם הבאה הוא 'יפרק את המשרד(!) יוסף סירב להתפנות ממשרדי במשך שעות ארוכות עד שלבסוף הוזמנה ניידת משטרה ורק אז הואיל יוסף להתפנות משטח המשרד...חלק מעובדי המשרד חששו לביטחונם...".

הבורר מדגיש גם את השלב ההתחלתי בה נמצאת הבוררות, אף את אי תשלום שכרו ע"י המשיבים.

דיון והכרעה

8. בפסק הדין בהפ"ב 14683-04-17 חג'אג' נ' ברון הבעתי את עמדתי לפיה אף ש"נראה שהקניית סמכות לבית המשפט להורות לבורר להמשיך בתפקידו בניגוד לרצונו, בהינתן המקרים החריגים המצריכים מתן הוראה שכזו- הינה מחויבת המציאות", והגם ש"מידת השימוש בסמכות האמורה חייבת להיות מוגבלת", הרי "ניתן להעלות על הדעת קשת של מקרים בהם יתאפשר לבורר לפרוש ממלאכת הבוררות בטרם סיום, אף אם בעלי הדין, או מי מהם, אינם חפצים בכך. והדוגמאות לכך לא מעטות: שני הצדדים אינם משלמים לבורר את שכרו; הצדדים זנחו את הבוררות; נתגלתה עובדה המקימה חשש למשוא פנים או עילת פסלות; הוברר במהלך הבוררות כי המחלוקת אינה כשירה להידון בבוררות; המדובר במחלוקת בעלת רקע פלילי; הוברר כי המדובר במחלוקת מקצועית שאינה בתחום מומחיות הבורר; ועוד".
השיקולים שינחו את בית המשפט הם:
"הסיבה בגינה ביקש הבורר להתפטר מתפקידו; השלב הדיוני בו נמצאת הבוררות בעת ההתפטרות; העלויות הכספיות שהושקעו עד כה; משך הזמן שהבוררות התנהלה לעומת משך הזמן הנדרש לסיומה; זמינותו של בורר חליף המוכן לקבל על עצמו את המשימה; היתכנות מעשית להמשכת הבוררות מן השלב בו הופסקה; אובדן של יתרון דיוני/ ראייתי הכרוך בחילופי בוררים; התנהגות שלילית של צד לבוררות שהיא הגורם להתפטרות עת אותו צד מתנגד להתפטרות הבורר; ועוד" (סעיפים 21-22, ניתן ב-21.06.2017).
9. דברים אלו יפים גם בענייננו.
העובדות המתוארות על ידי המבקשים, כמו גם טיעוניהם, אינם תומכים באפשרות לכוף על הבורר להמשיך בתפקידו. בנסיבות בהן צד לבוררות עומד במריו מלקיים את הוראת הבורר, לרבות בדבר תשלום שכרו, מוסמך הבורר למחוק את כתב טענותיו (רע"א 1626/19 קרייזלר נ' שכטר, ניתן ב-29.04.2019). משחוק הבוררות והתוספת לו מעמידים לבורר ארגז כלים הנותן מענה להתנהגות מעין זו, אין די במחדל המשיבים לקיים את החלטות הבורר או לשלם את שכרו כדי לשחרר את הבורר מתפקידו.

10. עם זאת, אין לכוף על הבורר להמשיך בתפקידו זה מטעם אחר, וכוונתי ל אירוע הקשה המתואר בתצהירו.
המשיבים לא תמכו עמדתם בתצהיר, ולא הכחישו את האירוע המתואר בתשובת הבורר, על כל פרטיו, וזה נחשב כמוכח.
שופט חייב על פי הדין ומתוקף מינויו כשופט למלא את תפקידו גם עת הוא מאוים על ידי מי מבעלי הדין המתדיינים בפניו. החוק מעמיד לרשותו רשת ביטחון המגנה עליו. בורר, לעומת זאת , הינו אזרח מן השורה, הוא לא חייב לקבל על עצמו מלכתחילה תפקיד של בורר, ושום גורם אינו מגונן עליו עת הוא ממלא את תפקידו זה. לא מתקבל על הדעת לכוף על בורר להמשיך בתפקידו עת מי מהמתדיינים מתייצב במשרדו ומאיים "לשרוף את המועדון", ודאי עת הבוררות נמצאת בשלביה הראשונים ואיש מן הצדדים טרם קנה לו יתרון כזה או אחר.

11. עם זאת, לא יעלה על הדעת ליתן למשיבים ליהנות מפרי התנהגותם ולמנות בורר חדש (שלישי במספר) משאז "יצא חוטא נשכר", מה גם שהדעת נותנת שבורר חלופי, היה וימונה, יסרב לקבל על עצמו את התפקיד, עת יתוודע לפרטי האירוע. חוששני כי אין מנוס מלהפנות את הצדדים להתדיינות בבית המשפט עצמו, שיתרונותיו ביחס לאמצעי אכיפה, כפייה וענישה - ברורים.

12. התוצאה היא שאני דוחה את העתירה העיקרית ומשחררת את עו"ד וקסלמן מתפקידו כבורר.

גם העתירה החלופית למינוי בורר חליף – נדחית, תוך ביטול תנית הבוררות.

העתירה לחילופי חילופין לפיה מבוקש ש " ... הסכסוך בין הצדדים יתברר בין כתלי בית המשפט, מהמקום אליו הגיע", מתקבלת. האכסניה לבירור הסכסוך היא בית המשפט. הצדדים יהיו רשאים להגיש לבית המשפט את אותם כתבי הטענות שהוגשו לבורר. לא יותר מקצה שיפורים זולת הקטנת סכום התביעה שהרי ההליכים בבית המשפט, להבדיל מהבוררות, כרוכים בתשלום אגרת משפט.

כפי ההצעה שהתקבלה לא ינתן צו להוצאות.

13. המזכירות תשלח לצדדים ולבורר העתק פסק הדין.

ניתן היום, כ"ט אדר תש"פ, 25 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

יהודית שבח, שופטת, סג"נ