הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 8559-06-19

לפני
כבוד ה שופט נפתלי שילה

המבקשת

רעות טל
ע"י ב"כ עו"ד בן פורת

נגד

המשיבים
1. דוד שטרן
ע"י ב"כ עו"ד תורג'מן

2. עו"ד יעל דאובר – כונסת נכסים

החלטה

בפני בקשה דחופה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל של דירה ברח' ריינס 50 תל אביב עקב הגשת בקשה לביטול פסק דין שאישר הסדר פשרה בין הצדדים.

א. רקע עובדתי

1. ביום 31.8.14 חתמה המבקשת (להלן "טל") על הסכם למכירת דירתה ברח' ריינס 50 תל אביב (להלן: "הדירה") למשיב 1 (להלן: "שטרן") בתמורה לסך של 2.3 מיליון ₪ (להלן: " הסכם המכירה").

2. טל חתמה על אישור כי שולם לה בהתאם להסכם המכירה סך של 900 אלף ₪ משטרן. האישור נחתם ע"י טל בפני בא כוחה, עו"ד אביטל אופק.

3. שטרן הגיש תביעה לאכיפת הסכם המכר, מאחר שלטענתו טל לא שיתפה עימו פעולה לצורך השלמת העסקה. כמפורט בנספח ט' לתגובת המשיב 1, שלח עו"ד אביטל אופק ביום 6.11.14 מכתב לשטרן שבו אישר כי לא הועבר מכתב כוונות מהבנק ולכן שטרן לא יכול היה ליטול משכנתא על יתרת התמורה שהוא חייב היה לשלם לטל, בעקבות הסכם המכירה.

4. לאחר שהוגשה התביעה, הגיעו טל ושטרן להסכם פשרה. בהסכם הפשרה נקבע כי הסכם המכר יבוטל וכי טל תשיב לשטרן סך של 1 מיליון ₪ בתוך 45 יום ממועד מתן תוקף של פסק דין להסכם. בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה ביום 15.12.15 (להלן: "הסכם הפשרה עם טל"). כמו כן חתמה טל על הסכם פשרה עם מר גיל מסטי (להלן: "גיל") אשר אף הוא נתבע באותו הליך. במסגרת הסכם הפשרה שנחתם בין טל וגיל, התחייב גיל לשלם לטל סך של 2 מיליון ₪. בין היתר התחייב גיל לשלם לטל סך של 160 אלף ₪ עד ליום 17.12.15, סך של 250 אלף ₪ עד ליום 30.1.16 ובנוסף הוא התחייב למכור לטל דירות או דירה בסכום כולל של 1.59 מיליון ₪. בהסכם זה פורטו מועדים וזמנים שבהם על גיל למכור דירה לטל. בהסכם נקבע כי גיל העמיד בטחונות לטובת טל שכללו הערת אזהרה על דירות, המחאה אישית של עו"ד שמעון מסטי, אביו של גיל בסך של 850 אלף ₪, המחאה פתוחה ע"ש אימו של גיל הגב' אבלין מסטי ועוד (להלן: " הסכם הפשרה עם גיל").

5. טל הפרה את ההסכם עם שטרן ולא שילמה לו את 1 מיליון ₪ שהתחייבה לשלם לו ולפיכך פתח שטרן בחודש 02/16 בהליכי הוצאה לפועל כנגד טל.

6. טל הגישה בקשה בטענת פרעתי ובקשה לעיכוב הליכים ואולם כב' רשמת ההוצאה לפועל החליטה ביום 12.7.16 כי אין עילה לעיכוב הליכים ואם טל מעוניינת בכך, עליה להפקיד לכל הפחות מחצית מגובה החוב כערבון. טל לא הפקידה את כספי העירבון.

7. שטרן ביקש למנות את בא כוחו עו"ד תורג'מן לכונס נכסים. טל התנגדה למינויו ככונס נכסים. כמו כן, היא התנגדה למימוש בית המגורים שלה ברח' פישר בראשון לציון. בסעיף 20 להתנגדותה לבקשה למינוי כונס נכסים (נספח טו' לתגובת המשיב 1) היא טענה כי "טוב יעשה הזוכה באם יאפשר את מכירת הנכס בריינס במקרה בו ההסכם המתגבש עם עורך דין של ארליך ודוד שטרן הזוכה לא יבשיל לכדי הסכם".

8. כב' הרשם הוצאה לפועל מינה את ב"כ בנק לאומי עו"ד דאובר ככונסת נכסים לצורך מכירת הדירה וזאת מאחר שגם הבנק ביקש את מימוש הדירה, מאחר שטל לא עמדה בתשלומי המשכנתא שרבצה על הדירה.

9. ביום 23.5.19 החליטה כב' רשמת ההוצאה לפועל כי מועד פינוי הדירה יהיה ביום 17.6.19.

10. ביום 4.6.19 הגישה המבקשת בקשה דחופה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל. לטענתה, הסכם הפשרה עם טל והסכם הפשרה עם גיל הם שלובים במובן זה שטל לא חייבת לשלם את הסך של 1 מיליון ₪ לשטרן אם גיל לא שילם לה את מה שהוא חייב לשלם לה על פי הסכם הפשרה עם גיל. המבקשת הגישה תובענה לפסק הדין הצהרתי שבו התבקש בית המשפט להצהיר כי הסכם הפשרה עם טל בטל ולפיכך יש לבטל את כל הליכי הוצאה לפועל המתנהלים כנגד טל למימוש הדירה. בין היתר, טענה טל כי חתימות שטרן על הבקשות לפתיחת תיק הוצאה לפועל ועל בקשות נוספות שהוגשו בלשכת ההוצאה לפועל, מזויפות.

11. בכפוף להפקדת ערובה, ניתן על ידי צו זמני המעכב את ביצוע הליכי הפינוי שממילא קבועים למחר. הוריתי למשיבים להגיש תגובה והיום התקיים דיון בבקשה שבמסגרתו נחקרו הצדדים ובאי כוחם סיכמו טענותיהם בעל פה.

ב. תמצית טענות המבקשת

1. הסכם הפשרה עם שטרן תלוי היה בקיומו של הסכם הפשרה עם גיל. טל התחייבה לשלם 1 מיליון ₪ לגיל רק בהסתמך על כך שהיא תקבל סכום זה מגיל. משגיל הפר את ההסכם, אזי גם ההתחייבות שלה לשלם 1 מיליון ₪ לשטרן, בטלה.

2. שטרן לא שילם דבר עבור הדירה. האישור כי התקבל סך של 900 אלף ₪ עבור הדירה, התבסס על ההמחאה של עו"ד שמעון מסטי בסך של 850 אלף ₪ ועוד המחאה נוספת. רק לאחרונה התברר לטל כי עו"ד מסטי טוען כי ההמחאה נגנבה ממנו וחתימתו זויפה. המשמעות היא כי בעצם שטרן לא שילם דבר עבור הדירה. משהתברר כי בעצם שטרן לא שילם דבר עבור הדירה ומאחר שהסכם הפשרה עם שטרן היה מותלה בקיומו של הסכם הפשרה עם גיל, אזי טל לא חייבת לשלם דבר לשטרן.

3. כמו כן, טל שילמה את כל חוב הפיגורים שהייתה חייבת לבנק בגין אי תשלום המשכנתא ולכן אף לבנק אין עילה לממש את הדירה.

4. בנוסף מתברר כי זויפה חתימתו של שטרן על בקשות שהגיש ללשכת ההוצאה לפועל. היום צרפה המבקשת אף חוות דעת של גרפולוג מטעמה, לפיו על הבקשות שהוגשו בלשכה ההוצאה לפועל, לא חתום שטרן.

5. בתמיכה לבקשתה, הוגש גם תצהיר מטעם עו"ד אביטל אופק אשר העיד כי "היה ברור לי ולכל הצדדים ששני הסכמי הפשרה שנחתמו ושני פסקי הדין שנתנו תוקף להסכמי הפשרה שלובים זה בזה. למיטב ידיעתי, הגב' טל לא הייתה מתחייבת לשלם סכום כלשהו למר דוד שטרן לולא התחייבותו של מר גיל מסטיי לשלם לה את הכספים ויתר התחייבויותיו כאמור בפסק הדין". (סעיפים 5 ו-6 לתצהירו).
כמו כן טוענת המבקשת, כי התברר לה לאחרונה שגיל הגיש בקשה להסדר נושים במסגרת הליך פש"ר ולטענתו חובותיו עומדים על 40 מיליון ₪.

6. טל טוענת כי לא הייתה מסכימה לחתום על הסכם הפשרה עם שטרן, אם הייתה יודעת כי השיק בסך של 850 אלף ₪ של עו"ד שמעון מסטיי הוא שיק גנוב ומזויף ואם הייתה יודעת שגיל לא היה משלם לה את התשלומים ולא מוכר לה דירה כפי שהתחייב, היא לא הייתה חותמת על הסכם הפשרה עם שטרן.

7. טל טוענת כי קיימת עילת תביעה לכאורה ומאזן הנוחות נוטה לטובתה. לדבריה, לא יקרה שום נזק אם הליך הפינוי יעוכב בכמה חודשים עד שתתברר התביעה. לכן היא מבקשת כי יינתן צו לעיכוב הליכי הוצאה לפועל עד למתן פסק דין בהמרצה הפתיחה שהגישה.

ג. תמצית טענות המשיב 1

1. שני הסכמי הפשרה היו עצמאיים לחלוטין ולא תלויים אחד בשני. עו"ד אביטל אופק ניסח את שני ההסכמים לפי בקשת שני הצדדים והיה נאמן על שניהם. שטרן אף שילם שכ"ט לעו"ד אביטל על הכנת ההסכם (נספח א' לתגובת המשיב 1).

2. ברור מההסכמים כי אין שום קשר ביניהם וכל אחד עומד בפני עצמו . טל התחייבה לשלם 1 מיליון ₪ בתוך 45 יום ואילו גיל התחייב לשלם לטל סכומי כסף במועדים מאוחרים בהרבה.

3. הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר ובחוסר תום לב. הליך ההוצאה לפועל מתקיים כבר יותר משלוש שנים ועד לבקשה זו, לא טענה טל מעולם כי ההסכמים שלובים. המבקשת מנסה בחוסר תום לב לעכב את הליך הפינוי .

4. במסגרת החקירה היום הודתה טל כי היא חייבת כ- 1.5 מיליון ₪ לשטרן.

5. טל ומשפחתה לא מתגוררים בדירה והיא מושכרת. מדובר בדירה להשכרה ולא ייגרם נזק מהותי מפינוי הדירה.

6. המבקשת לא ניסתה לממש את ההמחאה ע"ס 850 אלף ₪ שהועבר אליה לפני יותר משלוש שנים. העובדה שהמבקשת לא פעלה לממש את ההמחאה שהייתה בידה על סך של 850 אלף ₪ מלמדת כי אף היא ידעה שעליה לשלם את הסך שהיא התחייבה לשלם לשטרן ללא קשר לחובו של גיל כלפיה. היא אף לא פדתה את ההמחאה של הגב' אבלין מסטיי שניתנה לה ע"י גיל.

7. שטרן מחכה כבר יותר מחמש שנים לקבל את הכספים שטל חייבת לו ואין שום סיבה לעכב את הליכי ההוצאה לפועל.

ד. תמצית טענות המשיבה 2

1. אכן לאחרונה שולם כמעט כל חוב הפיגורים ואולם קיימת עילה למימוש הדירה עקב הפרות מהותיות של הסכם ההלוואה ע"י טל .

2. בסעיף 11.7 להסכם ההלוואה התחייבה טל שלא למכור את הנכס לאף צד ג' ללא הסכמת הבנק. טל הפרה את ההסכם, מכרה את הדירה ולא הגישה בקשה למכתב כוונות עד היום.

3. בנוסף, במהלך השנים האחרונות, המבקשת לא שילמה במועד את תשלומי המשכנתא, היו לה פיגורים רבים ועיכובים ולכן זכותו של הבנק לנקוט בהליכי הוצאה לפועל כנגד טל.

ה. דיון והכרעה

1. אומר כבר בפתח הדברים, כי לאחר עיון בתצהירי הצדדים וטענותיהם ולאחר שנשמעו חקירות המצהירים המסקנה היא כי לא קיימת הצדקה לעיכוב הליכי פינוי הדירה.

2. שני הסכמי הפשרה הינם נפרדים לחלוטין ולא מוזכר ולו ברמז שקיימת זיקה כלשהי בין הסכם הפשרה עם שטרן לבין הסכם הפשרה עם גיל. הסכם הפשרה עם שטרן עומד בפני עצמו ובו יש התחייבות בלתי מותנית של טל להעביר לשטרן סך של 1 מיליון ₪ בתוך 45 יום.

3. הסכם הפשרה עם גיל לא מזכיר אף הוא את הסכם הפשרה עם שטרן. על פי הסכם הפשרה עם גיל, מועדי התשלום של גיל לטל מאוחרים בהרבה מהמועד שבו התחייבה טל להעביר כספים לשט רן לכן ברור כי לא ניתן לקבל את טענת טל כי היא התכוונה לשלם לשטרן על בסיס כספים שיתקבלו מגיל. אם אכן טענתה הייתה נכונה, מצופה היה שהתשלומים מגיל יהיו סמוך למועד שבו היא צריכה לשלם כספים לשטרן. ברם, כאמור אין כל קשר בין המועדים וגיל התחייב לשלם לטל כספים חודשים רבים לאחר המועד שבו טל התחייבה להעביר כספים לשטרן.

4. על גיל היה להעביר סך של 410 אלף ₪ עד ליום 30.1.16 ואילו יתרת התמורה על פי הסכם זה הייתה צריכה להיות משולמת בתוך חודשים רבים לאחר מכן (סעיף 8 להסכם הפשרה עם גיל).

5. המבקשת הייתה מיוצגת על ידי עו"ד אביטל. ברור כי אם חובתה של טל לשלם את הכספים לשטרן הייתה מותנית בקבלת הכספים מגיל, הדבר היה מצוין במפורש בהסכם הפשרה עם שטרן. עו"ד אביטל אישר בחקירתו כי הדבר אכן לא מפורט בהסכם.

6. יצוין כי הוגשו תכתובות מייל בין עו"ד אביטל לבין בא כוחו של שטרן, עו"ד לוסקי, שמלמדים כי עו"ד אביטל הכין את שני הסכמי הפשרה. כמו כן גם בתכתובות המייל אין שום זיקה בין שני ההסכמים ולא נכתב ולו ברמז כי קיימת זיקה כזו. מצופה היה שאם הייתה זיקה כזו, ההסכם היה אף נחתם בין כל הצדדים יחדי ולא היו נערכים שני הסכמים נפרדים.

7. העובדה שבמהלך מעל לשלוש שנים, לא טענה טל טענה זו בלשכת ההוצאה לפועל, מלמדת כי טענה זו נולדה לכאורה רק לאחרונה לצורך הליך זה. אף בטענת הפרעתי שהגישה טל ביום 12.7.16 ללשכת ההוצאה לפועל , לא נאמר כי ההסכמים שלובים. נאמר רק בסעיף 12 כי "ההסכם השני היה אמור להיות המנגנון לתשלום פסק הדין נשוא התיק שבכותרת". נאמר כי הדבר אמור היה להיות, ואולם כאמור אין רמז ולו דק בהסכם הפשרה שבין טל לשטרן, כי חיובה של טל תלוי בקבלת כספים מ גיל.

8. טל אף הודתה בחקירתה באופן ברור כי היא חייבת לשטרן 1.5 מיליון ₪ (עמ' 6 שורות 9-10 לחקירתה). טל הודתה כי לא פדתה במשך תקופה ארוכה את ההמחאה ע"ס של 850 אלף ₪ שקיבלה מעו"ד שמעון מסטי ואף לא פדתה את ההמחאה שקיבלה מגב' אבלין מסטי . היא אישרה שלראשונה ניסתה לגבות את השיק מעו"ד מסטי רק לפני חודש (עמ' 8 שורה 22).

9. לו אכן הייתה נכונה טענת טל כי ההסכמים שלובים, ברור כי היא הייתה מגישה את התביעה נשוא המרצה פתיחה דנן לבית המשפט כבר לפני יותר משלוש שנים, שעה שנפתחו הליכי הוצאה לפועל נגדה.

10. מדובר בשיהוי משמעותי ביותר שמהווה כשלעצמו סיבה לדחיית הבקשה על הסף .

11. יש לזכור כי אין מדובר בדירת מגורים. מדובר בדירה להשקעה של המבקשת. הדירה מושכרת וכונסת הנכסים מסרה היום כי השוכרים יודעים על הפינוי שאמור להתבצע מחר.

12. מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת שטרן. טל הודתה במפורש כי היא חייבת 1.4 מיליון ₪ לשטרן. אף אם יתברר בסיום ההליך כי אכן יש לבטל את הסכם הפשרה עם שטרן, ניתן להשיב את המצב לקדמותו מבחינה זו שאם אכן מגיעים לטל כספים משטרן, ניתן יהיה לגבותם. שטרן מחכה כאמור כבר שנים רבות לממש את הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק הדין ואין עילה לעכב את מימוש פסק הדין ומכירת הדירה.

13. כל הטענות בדבר זיוף חתימת המבקש יש להעלות בלשכת ההוצאה לפועל.

14. יצוין כי בחקירתו היום, הכחיש שטרן מכל וכל כי חתימותיו מזויפות והוא אישר את החתימות שחתם עליהן בבקשות שהגיש ללשכה להוצאה לפועל .

15. כמו כן, זכותו של בנק לאומי לממש את הנכס לאחר שהמבקשת הפרה את הסכם ההלוואה. ככל שקיימת למבקשת טענה בנושא זה, עליה לפנות לכב' הרשם ההוצאה לפועל. רשם ההוצאה לפועל הוא זה שמוסמך להחליט האם קיימת או לא קיימת עילה למימוש המשכנתא ע"י הבנק. לא ניתן לעקוף את רשם ההוצאה לפועל באמצעות הגשת תביעה לבית משפט זה .

16. יש לזכור כי עסקינן בקביעות לכאורה לצורך מתן סעד זמני. יתכן כי לאחר שמיעת העדים בהליך העיקרי התמונה תהיה שונה. ברם, הנטל על המבקשת כבד ביותר, מאחר שכאמור הסכם הפשרה עם שטרן הוא לכאורה חד משמעי ואין זכר לכך שחובתה של טל מותנית בקבלת כספים מגיל.

17. מאחר שכאמור קיים קושי רב בתביעה, ומאידך מאזן הנוחות נוטה לטובת שטרן שלזכותו יש פסק דין שהוא מנסה כבר לגבות בלשכת ההוצאה לפועל יותר משלוש שנים, יש לדחות את הבקשה.

18. הבקשה נדחית איפוא וצו עיכוב ההליכים הזמני, מבוטל.

19. המבקשת תשלם לכל אחד מהמשיבים שכ"ט בסך של 20,000 ₪ בגין בקשה זו.

20. המזכירות תשלח לאלתר העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ג סיוון תשע"ט, 16 יוני 2019, בהעדר הצדדים.