הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 71005-03-19

לפני
כבוד השופטת עינת רביד

מבקש

רועי זיו

נגד

משיבים

  1. חיים-שי כהן
  2. ליאת בת-שבע נוימן

החלטה

בהתאם להחלטתי בפרוטוקול דיון מיום 17.12.2019 ומיום 27.5.2020, לעניין הצורך במינוי מומחה מטעם בית המשפט, אני ממנה כשמאית מטעם בית המשפט, את הגב' לבנה אשד, אשר תיתן חוות דעתה ביחס לעניינים השנויים במחלוקת בתיק, וכמפורט בחוות דעת הצדדים בהליך.
הצדדים יעבירו ההחלטה למומחית לאלתר . המומחית תודיע האם היא מסכימה למינוי וזאת עד ליום 12.7. 2020.
ככל שהמומחית תסכים, הצדדים יעבירו לה את כתבי הטענות, את חוות הדעת מטעמם, וכל מסמך נוסף, הקשור לעניין השנוי במחלוקת, וזאת עד ליום 19.7. 2020.
במידה ויהיה צורך המומחית תוכל לתאם עם באי כוח הצדדים ביקור במקרקעין.
המומחית תערוך את בדיקותיה, תתייחס לסוגיות השנויות במחלוקת, ותגיש את חוות דעתה ערוכה בהתאם לכללים החלים על עריכת חוות דעת שמאית, ככל שהדבר יעלה ביד ה, עד ליום 22.9. 2020.
שכרה של המומח ית והוצאותי ה ישולמו בחלקים שווים ע"י שני הצדדים.
בטרם תחל המומחית את עבודת ה, ולאחר קבלת החומר, תודיע המומחית לבית המשפט עד ליום 22.7.20 מה השכר שהיא דורשת בעבור חוות הדעת, ולא תחל בעבודתה, טרם שאישר בית המשפט את השכר הנדרש.
תז"פ ליום 15.7.20.

ניתנה היום, י' תמוז תש"פ, 02 יולי 2020, בהעדר הצדדים.