הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 6554-06-18

מספר בקשה:7
לפני
כבוד ה שופטת יעל בלכר

המבקשים

  1. פלקה קאסיה
  2. אמיי קאסיה

ע"י ב"כ עו"ד פאיז פאנוס

נגד

המשיבים

  1. עיריית תל-אביב-יפו
  2. אברהם סוכר
  3. מירה לוי
  4. אילן חי סוכר
  5. דבורה שושנה

החלטה

לפניי בקשת המבקשים למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד המשיבה 1, עיריית תל אביב.

המבקשים הגישו ביום 5/6/18 המרצת פתיחה , שבה התבקש בית המשפט להורות לרשם המקרקעין להסיר כל עיקול ו/או הערת אזהרה הרשומה על שם המשיב 2 הבעלים הקודמים/ המוכרים לרבות הערת האזהרה הרשומה עפ"י שטר מס' 34280/2015/1 לטובת עיריית תל אביב יפו על הדירה הידועה כתת חלקה 33, חלקה 11 בגוש 7075 (הנכס) ולרשום את הנכס על שם המבקשים.

ביום 7/10/18 ניתנה החלטת כב' הנשיא הש' אורנשטיין כי "המועד להגשת תגובות חלף ולא הוגשה תגובה. גם לא הומצאו אישורי מסירה ולא התקבלה כל פניה מב"כ המבקשים. בנסיבות אלו, תימחק התובענה מחוסר מעש אם עד ליום 28.10.18 לא יינתן טעם מדוע התובענה לא תימחק..."

עוד באותו יום הגישו המבקשים בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד המשיבה 1 (העירייה). לבקשה צורף אישור מסירה (עם חותמת "נתקבל" מיום 12/6/18). המבקשים טענו כי נעשו מאמצים רבים לאיתור יתר המשיבים (המשיבים הנוספים) אך הם לא נמצאו בכתובתם הרשומה במשרד הפנים ולא ניתן לאתרם. לטענתם, הם בבחינת משיבים פורמליים, שכן המסמכים שצורפו להמרצת הפתיחה מעידים כי המשיבים הנוספים מכרו את זכויותיהם ואינם בהכרח בעלי דין דרושים.

לאחר עיון בבקשת המבקשים הורה כב' הנשיא הורה למבקשים, להגיש בקשה לתחליף המצאה עד לא יאוחר מיום 1/12/18 (החלטה מיום 7/11/18) .

המבקשים הגישו בקשה לתחליף המצאה שהועברה לטיפולי . בבקשתם טענו , כי העירייה מסרבת למחוק את הערת האזהרה למרות שהסכימה לתת אישור טאבו . עוד ציינו , כי המרצת פתיחה קודמת שהוגשה בעניין זה נמחקה משלא צורפו כלל המשיבים (אשר צורפו בהליך זה) וכי לא ניתן לאתר את המשיבים שצורפו.

בבקשה זו ניתנה החלטתי מיום 21/11/18, כדלקמן: "על מנת לאשר תחליף המצאה, על המבקשים להניח דעתו של בית המשפט כי פעלו בשקידה ראויה לאיתור המשיבים. אין די באמירה סתמית כי לא עלה בידי המבקשים לאתרם בכתובות הרשומות במשרד הפנים. יואילו המבקשים לפעול בשקידה ראויה כאמור ולהגיש לתיק אישור מסירה בתוך 30 ימים. אם לא יעלה בידם לאתר את משיבים, יש להגיש בקשה מפורטת לתחליף המצאה שבה יצוינו הפעולות שנעשו וממצאי הבדיקה, כשהיא נתמכת בתצהיר ובצירוף המסמכים הרלוונטיים לתמיכה בטענות. אציין כי נתבע 5-העיזבון, אינו אישיות משפטית. ככל שכלל היורשים צורפו כמשיבים לתובענה ניתן להסתפק בכך ולמחוק את המשיב 5." (יוער כי במסמכים שהוגשו לתיק עד ליום 21/11/18 צוין עזבון המנוח יצחק סוכר ז"ל כמשיב 5).

משלא נעשה דבר בחלוף המועד, ניתנה התראה נוספת טרם מחיקה מחוסר מעש (החלטה מיום 27/1/19).

בעקבות ההתראה הגישו המבקשים ביום 3/2/19 בקשה למתן פסק דין בהעדר תשובה כנגד העירייה. לבקשה צורף בשנית אישור המסירה שצורף לבקשה מיום 7/10/18.

אני דוחה את בקשת המבקשים.

אין זאת אלא שכעת מצוי התיק באותו מצב שבו היה כשבא לפני כב' הנשיא וניתנה החלטתו מיום 7/11/18 , שלפיה על המבקשים להגיש בקשה לתחליף המצאה ביחס למשיבים הנוספים . גם אז היה בפני בית המשפט אישור המסירה לעירייה (שצורף לבקשה מיום 7/10/18 ובשנית לבקשה מיום 3/2/19) ולא בוצעו מסירות למשיבים האחרים . מאז הוגשה בקשת המבקשים לתחליף המצאה מיום 21/11/18, שנדחתה לאלתר כמפורט לעיל; תוך שניתנו הוראות לאיתור יתר המשיבים (מלבד העירייה) ו ככל שלא יצלח, תוגש בקשה מפורטת כדבעי לתחליף המצאה.

מאז ועד לאחר ההתראה טרם מחיקה מחוסר מעש מיום 27/1/19 - לא נעשה דבר. לא הוצגו אישורי מסירה וגם לא הוגשה בקשה לתחליף המצאה תוך עדכון בדבר הפעולות שנעשו לאיתור המשיבים, ככל שנעשו כאלה (או כל בקשה או הודעה אחרת) .

אין לקבל התנהלות זו של המבקשים שלמעשה, לא פעלו לפי הוראות בית המשפט ולא עשו הדרוש לקידום הטיפול בו (על אחת כמה וכמה, כשלדבריהם הליך קודם נמחק בנסיבות דומות). ממילא אין ליתן פסק דין כמבוקש בהמרצת הפתיחה בהעדר המצאה למשיבים 2-5, שלאור הסעד המבוקש הם צד דרוש (ולא משיבים פורמאליים כנטען) .

לאור כל האמור לעיל, ההתראה על מחיקה מחוסר מעש בהחלטתי מיום 27/1/19 בעינה עומדת. בהעדר טעם להנחת דעתי למחדל עד ליום 26/2/19, תימחק התובענה מחוסר מעש והתיק ייסגר.

ההחלטה ניתנה בסמכותי כרשמת.

המזכירות תדוור לצדדים ותעקוב.
ניתנה היום, כ"ט שבט תשע"ט, 04 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.