הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 57173-04-19

.לפני:
כבוד ה שופט ישעיהו שנלר , סגן הנשיא

המבקשת:

ברכה גיאת ת.ז. XXXX575
ע"י ב"כ עו"ד אפרים קלוג ועו"ד שחר קלוג

נגד

המשיבים:
1. יורשי עזבון המנוח יהודה כהן ז"ל ת.ז. XXXXX259, שהם:
משה כהן ת.ז. XXXXXX703
שושנה מזרחי ת.ז. XXXXX699

ברכה בן יוסף ז"ל שילדיה הם:
שרי והב ת.ז. XXXXXX799
יצחק בן יוסף ת.ז. XXXXXX296
יהונתן בן יוסף ת.ז. XXXXXX476
שמעון בן יוסף ת.ז. XXXXXX249

2. יורשי עזבון המנוחה נעמי כריף ז"ל, שהם:
ציון כריף ת.ז. XXXXXX063

שמעה (שושנה) שליט ז"ל, שיורשיה, הם:
אסתר כהן ת.ז. XXXXXX493
מזל שמואל ת.ז. XXXXX472
יוסף שליט ת.ז. XXXXX393
רחל גיאת ת.ז. XXXXX000
נעמי זנדאני ת.ז. XXXXX084
שלום כליף (נמצא בחו"ל ללא קשר ופרטיו לא ידועים)

אברהם שליט ז"ל ת.ז. XXXXX712, שיורשיו הם:
אודליה בדיחי ת.ז. XXXXX369
חגית ג'רשי ת.ז. XXXXX724
אורית כהן ת.ז. XXXXXX814
שלומית טעובי ת.ז. XXXXXX015
אושרית כריף ת.ז. XXXXXX457
שמואל כריף ת.ז. XXXXXX407

3. יורשי עזבון מרים לוי ז"ל ת.ז. XXXXXX624, שיורשיה הם:
חיים כהן ת.ז. XXXXX822
המבקשת – ברכה גיאת
שושנה קורח ת.ז. XXXX026
דבורה נדב ת.ז. XXXX264
אהרון חבשוש ת.ז. XXXXXX256

4. נעמי כהן ז"ל ת.ז. XXX902, שיורשיה הם:
שמעון כהן ת.ז. XXXXXX039
ציון כהן ת.ז. XXXXX381
יאיר כהן ת.ז. XXXX989
מאיר כהן ת.ז. XXXXXX475
אילה בית הלחמי ת.ז. XXXXXX542
אבנר כהן ת.ז. XXXXXX101

5. יורשי חיים (עראקי) כהן ז"ל, שהם:
חיים כהן ת.ז. XXXXX822
בתיה שרעבי ת.ז. XXXXXX665
ניסים כהן ת.ז. XXXXX627

6. קורח שושנה ת.ז. XXXX026

7. דבורה נדב ת.ז. XXXX264

פסק דין

1. המבקשת הינה נכדתו של שמואל עירקי ז"ל (להלן: בעל הזכויות) אשר נפטר ביום 2.11.1963 ואשר היה בעל הזכויות בדירה שברחוב עולי הגרדום 77 רמת גן, הידועה כחלקה 233/3 בגוש 6183 (להלן: הדירה).

2. בהתאם לצו הירושה, יורשי בעל הזכויות הינם חיים ערקי ז"ל (4/20) , נעמי כריף ז"ל (4/20) , מרים לוי ז"ל (4/20) ויהודה כהן ( 4/20) (בנים ובנות של בעל הזכויות) וכן נעמי כהן ז"ל (1/20), שושנה קורח (1/20) (להלן: קורח), דבורה נדב (1/20) (להלן: נדב ) וברכה גיאת (המבקשת) (1/20) נכדותיו של בעל הזכויות.

3. בהתאם לבקשה, ביום 13.7.1980 נחתם הסכם בין יהודה כהן ז"ל, חיים ערקי ז"ל ונעמי כריף ז"ל מצד אחד לבין המבקשת מצד שני , לפיו רכשה האחרונה את הזכויות שירשו המוכרים בדירה, דהיינו 3/5 חלקים.
ככל הנראה, ההסכם לא דווח לשלטונות המס, וכך גם לא בוצעו ההליכים לרישום הזכויות בהתאם להסכם.

4. בהתייחס לבעלי הזכויות האחרים, יורשיה של מרים לוי ז"ל, הינם חיים כהן ז"ל (היורש כבעלה של נעמי כהן ז"ל ) וכן המבקשת, קורח, נדב ואהרון חבשוש (להלן: חבשוש).
יורשו של חיים כהן ז"ל הינו שמעון כהן.

5. כמפורט לעיל, יורשה של נעמי כהן ז"ל אשר הינה אחת מיורשותיו של בעל הזכויות, הינו אותו שמעון כהן כיורש של חיים כהן ז"ל.

6. בהתאם לנטען אודות הסכמה בין יורשי יתרת הזכויות מעבר למוכרים בהתאם להסכם, הוגשו תצהירי העברה ללא תמורה מטעם חבשוש, שמעון כהן (הן כיורש מרים לוי ז"ל והן כיורש נעמי כהן ז"ל), קורח (הן כיורשת מרים לוי ז"ל והן כבעלת זכויות כיורשת בעל הזכויות), וכך גם תצהיר של נדב (אף היא כיורשת מרים לוי ז"ל והן כיורשת בעל הזכויות).

7. גם בכל הקשור לתצהירי העברת הזכויות ללא תמורה, לא בוצעו דיווחים לשלטונות המס.

8. כך גם נטען כי אין לכל צד מעונין כל התנגדות למבוקש.

9. המבקשת עתרה למתן צו הצהרתי כי היא זכאית להירשם כבעלים של מלוא הזכויות בדירה ואף עתרה להורות לרשם המקרקעין לרושמה כבעלת הזכויות במקום בעל הזכויות, וכך גם עתרה למינוי בא כוחה ככונס נכסים עם סמכויות לחתום על כל מסמך בשם המעורבים, כולל פניה לשלטונות המס ועוד.

10. כפי שצוין במסגרת ההחלטות שניתנו, אין צורך בהסמכתו של ב"כ המבקשת ככונס נכסים לפעול בשמו של מי שיכול לפעול, לרבות באמצעות מתן ייפוי כוח לעורך הדין.
עם זאת, יש מקום למינוי עורך הדין ככונס נכסים על מנת לפעול להשגת כל הנצרך ליישום הסכם המכר וכך גם תצהירי העברת הזכויות.

11. לאור האמור, מוצהר בזאת כי בכפוף להסדרת כל הנדרש מבחינת שלטונות המס וכך גם המצאת האישורים הנוספים הנדרשים לביצוע העסקאות השונות, ובנוסף המצאת צווי הירושה או צווי קיום צוואה אשר מכוחם עברו הזכויות למוכרים בהתאם להסכם וכך גם ביחס לתצהירי העברת הזכויות ללא תמורה, זכאית המבקשת כי הזכויות תירשמנה על שמה.

12. כך גם מתמנה עו"ד אפרים קלוג ככונס נכסים לחתום בשם "המוכרים" במסגרת הסכם המכירה, וכך גם לפנות לכל רשות עירונית וממשלתית, לרבות רשויות מיסוי מקרקעין, והועדה לתכנון ובניה, על מנת להידרש לכל מסמך או בקשה כדי לאפשר את רישום הזכויות כאמור.
במסגרת זו יהיה רשאי לחתום על כל מסמך שיידרש בפני אותם גופים.
בכל הקשור לתצהירי העברת הזכויות ללא תמורה, יפעל עו"ד קלוג באמצעות ייפוי כח.

13. ניתן יהיה להגיש פסיקתא אשר תשקף את האמור.

14. המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ המבקשת אשר ידאג להמציא העתק למשיבים השונים.

ניתן היום, ה' חשון ת ש"פ, 3 נובמבר 2019.

חתימה