הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 45289-01-17

מספר בקשה:1
לפני
כבוד ה שופטת נועה גרוסמן

מבקש / משיב 1

יוסף כהן
ע"י ב"כ עו"ד גיל דפני

נגד

משיבים

1. חן פתח תקווה בע"מ (החברה)

2. מירה חלה (המבקשת)

3. אביבה כהן, עו"ד (המשיבה 2)

החלטה

רקע:
התביעה העיקרית בתיק שבכותרת הוגשה על דרך של המרצת פתיחה והוגדרה : " בקשה למשפט חוזר אזרחי להוספת ראיה לאחר פסק הדין – בקשה לביטול פסק הדין" .
המבקשת בהמרצת הפתיחה גב' מירה חלה (להלן: "מירה") הינה יורשתה של גב' זוהרה חלה ז"ל עתרה במסגרת המרצת הפתיחה להורות על משפט חוזר אזרחי וביטול פסק דין שניתן במעמד צד אח' במסגרת תיק 24958-01-11 ע"י כבוד השופטת הילה גרסטל בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד .
המבקשת טוענת כי היא היורשת של זוהרה חלה ז"ל שהחזיקה בפועל במניותיה של חברת חן פתח תקווה בע"מ (להלן: "החברה") עד שנמכרו למשיב 1 בהמרצת הפתיחה מר יוסף כהן (להלן: "יוסף").
מירה מגוללת בתגובתה מסכת טיעונים כלפי יוסף, כלפי עו"ד אביבה כהן שפעלה בעסקאות ההעברה כפרקליטה והיא אחותו של יוסף דנן (להלן: "עו"ד אביבה").
בסכסוך בין מירה לבין יוסף ובמעורבותה של עו"ד אביבה מתוך מעורבות של אחיה יצחק בן משה חלה שהיה ידידו של יוסף, היו הליכים קודמים, הכל כמפורט בהמרצת הפתיחה:
ה"פ 24948-01-11 שנידון לפני כבוד השופטת גרסטל בבית המשפט המחוזי מרכז.
ע"א 4440/12 שנידון בבית המשפט העליון.
ת"א 2188/07 שנידון לפני כבוד השופטת דרורה פלפל בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.
מירה עותרת להורות על בטלות התחייבויות שונות שנעשו במשך השנים בין הצדדים והוספת ראיה נוספת שטענתה לא היתה לפני מותבים קודמים בסכסוך זה, ואשר יש בה לדידה כדי לשנות מהותית את ההכרעות השיפוטיות שניתנו.

על רקע זה הוגשה בקשה 1 ע"י יוסף, שעניינה מחיקה על הסף של המרצת הפתיחה. לאחר שהבשילו התגובות והתשובות הנני להכריע במבוקש.

דיון והכרעה:
לאחר שבחנתי את עמדות הצדדים, דעתי היא כי אכן יש לקבל את הבקשה ולסלק את המרצת הפתיחה על הסף. זאת מן הנימוקים הבאים, אותם אמנה מן הכבד אל הקל:

  1. הכרעות קודמות שסיימו את הדיון בסכסוך.
  2. העדר זהות בין בעלי הדין כאן ובין בעלי הדין בתיקים הקודמים.
  3. הראיה הנטענת אינה חדשה.
  4. התובענה לביטול פסק דין לא הוגשה לבית המשפט שבדן בהליך הקודם.

ואפרט להלן.

הכרעות קודמות:
מן המקובץ לפני עולה, כי למעשה זוהי בקשה לביטול פסק דין של בית המשפט העליון בע"א 4440/12
כאשר בפסק דין זה נדחה ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז בתיק ה"פ 24948-01-11.
גם אם נאמר, כי המותב דכאן הינו בדרגה מקבילה לדרגתו של המותב בתיק 24948-01-11 עדיין אין בסיס שבדין לכך שמותב זה יתערב וישנה הכרעה שיפוטית שניתנה ע"י מותב אחר בדרגה זהה.
קל וחומר, כאשר פסק דינו של המותב בבית המשפט המחוזי מרכז עמד לביקורתו של בית המשפט הע ליון ואושר שם. אין בית המשפט המחוזי בתל-אביב יכול לשים עצמו בנעלי מותב מקביל וודאי שלא בנעליו של מותב גבוה ממנו.

העדר זהות בין בעלי הדין:
מכתבי הטענות בתיקים הקודמים בבית המשפט העליון והמחוזי ניתן להבחין, כי בעלי הדין שם אינם זהים לבעלי הדין בתיק הנוכחי.
יצחק בן משה חלה, אחיה של מירה, היה צד להליכים שם אך לא צורף כבעל דין בתיק הנוכחי.
טוביה דימנטשטין, משיב בהליכים הקודמים אף הוא אינו בעל דין בתיק הנוכחי.
זוהי סיבה נוספת לכך שאין להתערב בהכרעות קודמות. כאשר גורמים שהיו צד שם אינם צד כאן. זכויותיהם הוגדרו בהכרעות הקודמות והן עשויות להיפגע מדיון חדש שיתקיים ללא נוכחותם.

הראיה הנטענת אינה חדשה:
הראיה החדשה עליה מסתמכת מירה בהליך הנוכחי, הינו כתב התחייבות מיום 1.1.10.
מסמך זה, שלא ברור כלל ועיקר כיצד יכול הוא לשנות את ההכרעה מיסודה, היה אמור להיות בידיעת הצדדים עוד בעת הדיונים הקודמים גם בתיק המרצת הפתיחה בבית המשפט המחוזי מרכז שהוכרע ב יום 27.6.11 ועל אחת כמה וכמה ב תיק הערעור בבית המשפט העליון שהוכרע ביום 4.12.13.
משכך, אין המדובר בראיה חדשה ובלתי מוכרת.
אותה ראיה היתה אמורה להימצא בידיעת בעלי הדין זה מכבר. אם בחרו להימנע מלהגישנה במועד הרלוונטי לקיום ההליך,חל כאן עקרון המניעות. אין מקום להתיר לבעל דין לפרוש את יריעתו לשיעורין ואין לאפשר הגשתה כעת.

הבקשה לא הוגשה לבית המשפט שנתן את פסק הדין המקורי:
חלק מרכיבי המרצת הפתיחה עוסקים בבקשה לביטול פסק דין.
בית המשפט שתחת ידו יצא פסק הדין המקורי, הינו בית המשפט המחוזי מרכז. אולם, בקשה זו הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.
זה איננו בית המשפט שנתן את פסק הדין המקורי ולפיכך אין הוא מוסמך לבטלו.
אעיר, כי רכיב זה היה יכול להיפתר, על דרך של העברת הדיון ממחוז תל-אביב למחוז מרכז. אולם, העברה מעין זו לא היתה פותרת את שלושת הנימוקים הראשונים עליהם הצבעתי לעיל. משכך, אין מקום לרפא את ההליך בדרך זו.
סיכום:
מן המקובץ לעיל, אני מורה על דחיית התובענה על הסף מתוקף סמכותי לפי תקנה 101 (א) לתסד"א תשמ"ד-1984, על כל סעיפי המשנה שבה.
אני מחייבת את מירה, המבקשת בהמרצת הפתיחה בתשלום הוצאות יוסף, המשיב 1 בהמרצת הפתיחה בסך של 6,000 ₪ צמוד למדד ונושא ריבית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, ז' אייר תשע"ז, 03 מאי 2017, בהעדר הצדדים.