הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 41585-01-18

לפני
כבוד ה שופט נפתלי שילה

המבקשת

נעמי הרלט
ע"י עו"ד יעל בועז

נגד

המשיבים

1.אריה פייגמן
ע"י עו"ד אטאס חנית
2.אליזבט קאשביץ
3.יוסף קאשביץ
4.עו"ד אמיר דוק המנהל המיוחד לנכסי המשיב 1

פסק דין

האם יש להצהיר כי המבקשת היא בעלים של מחצית דירה הרשומה ע"ש המשיבים 2-3?

רקע כללי

המבקשת (להלן גם: "האישה") והמשיב 1 (להלן גם: "האיש"), שהיו נשואים, חתמו ביום 6.7.83 על חוזה לרכישת דירה ברח' המעלות 20 בחולון (להלן: "הדירה") מהמשיבים 2-3 (להלן: " המוכרים").

האיש והאישה חתמו ביום 30.10.95 על הסכם גירושין שאושר בבית הדין הרבני (להלן: "הסכם גירושין").

בסעיף 5 להסכם הגירושין נקבע כי:

"דירת בני הזוג ברח' המעלות 20 חולון ( להלן: "הדירה") תישאר בבעלות משותפת של האישה והילדים בחלקים שווים ובחזקתה".

בסעיף 10 להסכם הגירושין נקבע כי: "כל החובות האישיים של הבעל כולל חובותיו למוסד לביטוח לאומי ישולמו ע"י הבעל בלבד".

האיש מצוי בהליכי פשיטת רגל והמשיב 4 מונה למנהל מיוחד לנכסיו.
עד היום הדירה לא נרשמה ע"ש האיש והאישה והיא נותרה רשומה ע"ש המוכרים. המבקשת עתרה למתן פס"ד הצהרתי שבמסגרתו יוצהר כי הזכויות בדירה הן שלה. במהלך הדיון שהתקיים היום, הסכימה המבקשת לצמצם את הסעד המבוקש, כך ש יוצהר שמחצית הדירה תירשם על שמה. ככל שילדי האיש והאישה ירצו לרשום על שמם את מחצית הדירה ש הועברה להם בהסכם הגירושין מאביהם , הם יוכלו להגיש תביעה עצמאית מטעמם (עמ' 12 שורות 7-14).

המוכרים לא הגישו תשובה להמרצת הפתיחה וב"כ המבקשת המציאה לתיק בהמ"ש את אישורי המסירה.

ב. תמצית טענות המבקשת

1. המבקשת פנתה פעמים רבות למוכרים על מנת שיסכימו לחתום על מסמכי העברת הבעלות בדירה על שמה ואולם הם סירבו.

2. כל תמורת הדירה שולמה למוכרים, המבקשת מתגוררת בדירה עשרות שנים מאז שהיא נרכשה והיא שילמה כל השנים את תשלומי המשכנתא שרבצה על הדירה.

3. לפיכך, יש להצהיר כי היא בעלים של מחצית מהדירה.

ג. תמצית טענות המשיבים 1 ו – 4

1. האיש כלל לא זוכר אם הוא חתם על מסמכי הלוואה שניטלה לצורך רכישת הדירה . מאחר שהוא העביר את חלקו על בדירה על פי הסכם הגירושין לילדים, היה על האישה שהמשיכה להתגורר בדירה, לפרוע את מלוא חוב המשכנתא שרבצה על הדירה.

2. בדיעבד התברר לאיש, כי האישה הפרה את התחייבותה לפרוע את תשלומי ההלוואה לבנק והבנק הגיש כנגדו תביעה ע"ס של 300,000 ₪ וניתן ביום 20.6.02 פס"ד המחייב אותו לשלם לבנק דיסקונט למשכנתאות (להלן: " הבנק") סך של 300,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה מיום 14.5.95 ועד התשלום בפועל.

3. לבקשת הבנק, הוטל עיקול על זכויות שהיו לו במחצית דירה בת"א (להלן: "דירת הירושה"). הבנק אף הגיש כנגד האיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל ביום 29.6.03 וביום 3.11.03 ניתן כנגדו צו כינוס.

4. הבנק מכר את זכויות האיש בדירת הירושה מחוץ להליך הפש"ר וגבה את חובו. מבקשה דחופה שהוגשה לביטול העיקול על דירת הירושה, עולה שהאיש והבנק הגיעו להסדר שלפיו בכפוף לתשלום סך של 150,000 ₪ ייפרע חובו לבנק.

5. משהאישה הפרה את חובתה על פי הסכם הגירושין ולא שילמה את תשלומי המשכנתא, הוא זכאי לחלקו בדירה ולמצער הוא זכאי לעכב את העברת הזכויות בדירה ע"ש האישה, עד שהיא תשיב לו את הסכומים שנגבו ממנו ע"י הבנק, בגין הפרתה את הסכם ההלוואה.

ד. דיון והכרעה

1. אין מחלוקת כי האישה היא בעלים של מחצית הדירה. הרוכשים לא הגישו תשובה להמרצת הפתיחה ולפיכך אף אחד מהמשיבים לא מתנגד לכך שמחצית הדירה שייכת למבקשת על פי הסכם הרכישה והסכם הגירושין .

2. האיש העביר על פי הסכם הגירושין מחצית מהדירה ע"ש הילדים ובהסכם הגירושין לא נקבע דבר ביחס לשאלה מי צריך לשאת בתשלומי המשכנתא.

3. האישה המציאה בדיון דפי חשבון שמהם עולה כי היא שילמה במהלך השנים את תשלומי המשכנתא, שעמדה במועד חתימת הסכם הגירושין על מעל 330,000 ₪ (עמ' 9 שורות 11-15) . עדותה לא נסתרה.

4. רב הסתום על הגלוי בכל הקשור לטענת האיש, כי הבנק פרע את חוב המשכנתא באמצעות מימוש זכויותיו בדירת הירושה. האיש לא צירף כל מסמך עדכני ומפורט מהבנק לצורך תמיכה בגרסתו. לא ברור האם מדובר במחצית החוב או חלק גדול יותר.

5. מהבקשה הדחופה לביטול העיקול על זכויותיו של האיש בדירה הירושה (נספח 5 לתצהירו), עולה כי האיש היה מיוצג בזמנו ע"י עו"ד מישל זקאק. לא ברור מדוע האיש לא פנה אליו ולא המציא כל פרטים אודות תשלומים שלטענתו הוא שילם לבנק.

6. בכל מקרה, ככל שיש לאיש טענות כנגד האישה בגין תשלומים שלטענתו הוא שילם והיה עליה לשלם, הוא רשאי להגיש כנגדה תביעה.

7. כאמור, בהסכם הגירושין אין כל התייחסות לשאלה מי חב בתשלומי המשכנתא לאחר שהאיש העביר את זכויותיו לילדיו. ככל שקיימת עילת תביעה שלא התיישנה, האיש או המנהל המיוחד רשאים לנקוט באמצעים הנראים ל הם כנגד המבקשת וזאת בכפוף לאישור בהמ"ש של פש"ר. בכל מקרה, אין כל קשר בין זכותה של האישה כי יוצהר שמחצית הדירה שייכת לה, לבין עילות תביעה כספיות לכאורה שיש לאיש כנגדה .

8. יש לדחות את טענת המנהל המיוחד כי בהסכם הגירושין יש "תניות שלובות" ואם האישה לא שילמה את חוב המשכנתא היא לא זכאית לחלקה בדירה. שהרי, בהסכם הגירושין אין כל התייחסות לשאלה מי צריך להמשיך ולשלם את המשכנתא. מה גם, שכלל לא הוכח שהאישה לא שילמה את תשלומי המשכנתא בעצמה לאורך כל השנים , כ פי שהיא העידה.

9. סיכומו של דבר: מוצהר בזאת כי המבקשת היא בעלת מחצית מהזכויות בדירה ברח' מעלות 20 חולון הידועה כגוש 6019 חלקה 384/20.

10. המבקשת רשאית להגיש פסיקתא לחתימה.

11. מאחר שהתביעה הוגשה עם סעד מוטעה ו היות ש המשיב 1 בהליך פש"ר, אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ב שבט תשע"ט, 28 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.