הדפסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 37471-09-19

בפני
כב' השופט הבכיר יהודה פרגו (עמית)

מבקשים

1.שלמה ראובן
2.אבנר ראובן
3.אסתר ראובן
4.שרה בואנוס
5.אילנה רחמני
כולם ע"י ב"כ עו"ד קירשנבויים

- נ ג ד-

משיבים:

1.ששון בהרי
2.יונה בהרי
שניהם ע"י ב"כ עו"ד דן רינגל

פסק דין

ביום 10.10.1982 נערך חוזה מכר דירה על -פיו מכרו המשיבים ששון בהרי ויונה בהרי דירה לראובן אלי ואורנה ראובן בבניין דירות אשר נבנה על-ידי המשיבים על מגרש הידוע כחלקה 1899 בגוש 6043 ברח' ראובן ברקת 32 בחולון.

עם סיום הבנייה נרשם בית הדירות כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

הדירה אותה רכשו אלי ואורנה ראובן היא הדירה שסומנה תת חלקה 2.

דא עקא, שבמקום שדירה זו תירשם על שם אלי ואורנה ראובן, נרשמה הדירה על-שם המשיבים בהרי ששון ובהרי יונה. לטובת אלי ואורנה ראובן נרשמה הערת אזהרה על דירה זו.

לימים נפטרו אלי ואורנה ראובן ז" ל, בטרם ביצוע שינוי הרישום.

ראובן אורנה ז"ל נפטרה ביום 23.6.1986.

ראובן אלי ז"ל נפטר ביום 27.6.2006.

התובעים יבדל"א הם יורשיהם על-פי צווי ירושה שצורפו לכתב התביעה.

עתירתם היא לשנות את הרישום בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין כך ששמם - על-פי חלקם בירושה – יירשם בפנקס הבתים המשותפים.

המשיבים – ששון בהרי ויונה בהרי – המיוצגים על-ידי עו"ד דן רינגל מרח' הנגר 24 הוד השרון הגישו כתב תשובה מלווה בתצהיר של יונה בהרי תוך שהוא מציין שתצהיר זה ניתן גם בשם ששון בהרי.

בכתב התשובה ובתצהיר נותנים המשיבים את הסכמתם לביצוע שינוי רישום הזכויות.

בדיון שהתקיים ביום 29.1.2020, חזר עו"ד רינגל על הסכמה זו "אני מסכים שהמשיבים יימחקו מפנקס המקרקעין ובמקומם יירשמו הקונים בחוזה המכר מיום 10.10.1982, או היורשים".

בתום הדיון ניתנה החלטה על ידי בית המשפט בה נאמר :

"היות והקונים נפטרו ז"ל; והיות ויש צו ירושה המתייחס לקונים ז"ל, אין כל הצדקה לא לרשום את הזכויות במקרקעין על שם היורשים.

לא יהא בכך כדי לפטור מי מהיורשים מחובות אחרים על פי החוק, לרבות תשלומי מיסים כלשהם.

עו"ד קירשנבוים יגישו לבית-המשפט פסיקתא של הזכויות כפי שהם אמורים להירשם כאשר לצד כל אחד מבעלי הזכויות מופיעה חתימתו לאחר שהוא זוהה על-פי תעודת זהות על ידי עו"ד קירשנבוים."

עו"ד קירשנבוים הגיש הודעה לבית-המשפט על זכויות המבקשים/היורשים עם חלקו של כל אחד מהם בדירה, כאשר חלוקת זכויות זו חתומה על-ידי היורשים שהזדהו בפניו על-פי תעודות זהות.

נוכח הנאמר, ניתן בזאת פסק-דין על-פיו הדירה בגוש 6043 חלקה 1899 תת חלקה 2, תירשם על-שם היורשים בהתאם להודעת הזכויות אותה הגיש עו"ד קירשנבוים לבית- המשפט ובהתאם לפסיקתא אותה הגיש המכילה זכויות אלו. זכויות אלה יועברו למבקשים מששון בהרי ויונה בהרי הרשומים עתה כבעלי הזכויות בדירה. הערת האזהרה הרשומה על שם אלי ראובן ואורנה ראובן – תימחק.

אין בפסק-הדין המעביר זכויות אלו ליורשים כדי לפטור מי מהיורשים מתשלום חובות או מיסים כלשהם, בהם הם ו/או הדירה חבים.

הפסיקתא שהוגשה תחתם ותהווה חלק בלתי נפרד מפסק-הדין.

פסק-הדין והפסיקתא יוגשו במאוחד לרשם המקרקעין.

ניתן היום, ח' שבט תש"פ, 03 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח העתק מפסק דין זה לב"כ הצדדים.